Šifarnik bolesti MKB 10

Šifre za posebne namene

Privremeno dodeljivanje novih bolesti neizvesne etiologije (U00-U49)

U04 Teški akutni respiratorni sindrom [SARS]

 

Bakterijski agensi otporni na antibiotike (U80-U89)

U80  Agens otporan na penicilin i srodne antibiotike
U81 Agens otporan na vankomicin i srodne antibiotike
U88 Agens otporan na više antibiotika
U89 Agens otporan na druge i neodređene antibiotike