Šifarnik bolesti MKB 10

Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja

Pešaci povređeni u saobraćajnim udesima (V01-V09)

V01 Pešak povređen udarom bicikla
V02 Pešak povređen udarom motornog vozila sa dva ili tri točka
V03 Pešak povređen udarom kola, dostavnog vozila ili kamiona
V04 Pešak povređen udarom teškog transportnog vozila ili autobusa
V05 Pešak povređen udarom voza ili vozila na železničkoj pruzi
V06 Pešak povređen udarom nekog drugog vozila bez motora
V09 Pešak povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesimaBiciklista povređen u saobraćajnom udesu (V10-V19)

V10 Biciklista povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
V11 Biciklista povređen u sudaru sa drugim biciklistom
V12 Biciklista povređen u sudaru sa motornim vozilom na dva ili tri točka
V13 Biciklista povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
V14 Biciklista povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom
V15 Biciklista povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi
V16 Biciklista povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora
V17 Biciklista povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim objektom
V18 Biciklista povređen u saobraćajnom udesu bez sudara
V19 Biciklista povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima

 

Vozač motocikla povređen u saobraćajnom udesu (V20-V29)

V20  Motociklista povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
V21 Motociklista povređen u sudaru sa biciklom
V22 Motociklista povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka
V23 Motociklista povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
V24 Motociklista povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom
V25 Motociklista povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi
V26 Motociklista povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora
V27 Motociklista povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
V28 Motociklista povređen u saobraćajnom udesu bez sudara
V29 Motociklista povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima

 

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu (V30-V39)

V30 Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
V31 Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa biciklom
V32 Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka
V33 Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
V34 Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom
V35 Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi
V36 Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora
V37 Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
V38 Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu bez sudara
V39 Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima

 

Putnik automobila povređen u saobraćajnom udesu (V40-V49)

V40 Putnik automobila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
V41 Putnik automobila povređen u sudaru sa biciklistom
V42 Putnik automobila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka
V43 Putnik automobila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
V44 Putnik automobila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom
V45 Putnik automobila povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi
V46 Putnik automobila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora
V47 Putnik automobila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
V48 Putnik automobila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara
V49  Putnik automobila povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima

 

Putnik u dostavnom vozilu ili kamionu povređen u saobraćajnom udesu (V50-V59)

V50 Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
V51 Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa biciklom
V52 Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka
V53 Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
V54 Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom
V55 Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi
V56 Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora
V57 Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
V58 Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u saobraćajnom udesu bez sudara
V59 Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima

 

Putnik teškog transportnog vozila povređen u saobraćajnom udesu (V60-V69)

V60 Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
V61 Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa biciklom
V62 Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka
V63 Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
V64 Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom
V65 Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi
V66 Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora
V67 Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
V68 Putnik teškog transportnog vozila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara
V69 Putnik teškog transportnog vozila povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima

 

Putnik autobusa povređen u saobraćajnom udesu (V70-V79)

V70 Putnik autobusa povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
V71 Putnik autobusa povređen u sudaru sa biciklom
V72 Putnik autobusa povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka
V73 Putnik autobusa povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
V74 Putnik autobusa povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom
V75 Putnik autobusa povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi
V76 Putnik autobusa povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora
V77 Putnik autobusa povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
V78 Putnik autobusa povređen u saobraćajnom udesu bez sudara
V79 Putnik autobusa povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima

 

Drugi saobraćajni udesi na zemlji (V80-V89)

V80 ahač životinje ili putnik koji se nalazi u vozilu koje vuče životinja povređen u saobraćajnom udesu
V81 Putnik voza ili vozila na železničkoj pruzi povređen u saobraćajnom udesu
V82 Putnik tramvaja povređen u saobraćajnom udesu
V83 Putnik specijalnog vozila koje se uglavnom koristi u industrijskim postrojenjima povređen u saobraćajnom udesu
V84 Putnik specijalnog vozila koje se uglavnom koristi u poljoprivredi povređen u saobraćajnom udesu
V85 Putnik vozila specijalne konstrukcije povređen u saobraćajnom udesu
V86 Putnik specijalnog vozila za sve terene ili drugog motornog vozila namenjenog prvenstveno za korišćenje van puteva, povređen u saobraćajnom udesu
V87 Saobraćajni udes označenog tipa s tim što je način transporta žrtve nepoznat
V88 Nesaobraćajni udes označenog tipa s tim što je način transporta žrtve nepoznat
V89 Udes motornog vozila ili vozila bez motora, tip vozila neoznačen

 

Udesi u vodenom saobraćaju (V90-V94)

V90 Udes plovila koji uzrokuje davljenje i potapanje
V91 Udes plovila koji uzrokuje drugu povredu
V92 Davljenje i potapanje vezano za transport na vodi bez udesa plovila
V93 Nezgoda na palubi plovila bez udesa plovila koja ne uzrokuje davljenje i potapanje
V94 Drugi i neoznačeni udesi pri transportu na vodi


Udesi u vazdušnom i svemirskom saobraćaju (V95-V97)

V95 Udes letelice sa motorom koji uzrokuje povredu putnika
V96 Udes letelice bez motora koji uzrokuje povredu putnika
V97 Drugi označeni udesi u vazdušnom saobraćaju

 

Drugi i neoznačeni saobraćajni udesi (V98-V99)

V98 Drugi označeni saobraćajni udesi
V99 Neoznačen saobraćajni udesDrugi spoljašnji uzroci slučajnih povreda (W00-X59)

Padovi (W00-W19)

W00 Pad na istom nivou na ledu i snegu
W01 Pad na istom nivou zbog okliznuća, saplitanja i posrtanja
W02   Pad sa klizaljkama za led, skijama, koturaljkama ili daskom sa točkovima
W03  Drugi padovi na istom nivou uzrokovani sudarom sa drugom osobom ili guranjem od strane druge osobe
W04   Pad u toku nošenja ili pridržavanja od strane drugih osoba
W05  Pad iz invalidskih kolica
W06  Pad sa kreveta
W07  Pad sa stolice
W08  Pad sa druge vrste nameštaja
W09  Pad sa sprava na terenu za rekreaciju
W10 Pad na i sa stepeništa i stepenika
W11 Pad na i sa merdevina
W12 Pad na i sa građevinske skele
W13 Pad sa, iz ili kroz zgradu ili građevinu
W14 Pad sa drveta
W15 Pad sa litice
W16 Ronjenje ili skakanje u vodu koje je uzrokovalo neku drugu povredu, a ne davljenje ili potapanje
W17 Drugi padovi sa jednog nivoa na drugi
W18 Drugi padovi na istom nivou
W19 Pad, neoznačen

 

Izlaganje neživim mehaničkim silama (W20-W49)

W20 Udarac bačenim, ispaljenim ili padajućim predmetom
W21 Udaranje u sportski rekvizit ili udarac sportskog rekvizita
W22 Udaranje u druge predmete ili udarac drugih predmeta
W23 Uhvaćen, prignječen, zaglavljen ili uštinut u ili između objekata
W24 Kontakt sa uređajima za dizanje i prenošenje, neklasifikovan na drugom mestu
W25 Kontakt sa razbijenim staklom
W26 Kontakt sa nožem, mačem ili bodežom
W27 Kontakt sa ručnim alatom bez motora
W28 Kontakt sa motornom kosačicom trave
W29 Kontakt sa drugim motornim ručnim alatima i kućnim aparatima
W30   Kontakt sa poljoprivrednim mašinama
W31 Kontakt sa drugom i neoznačenom mašinom
W32 Opaljivanje iz revolvera
W33 Opaljivanje iz puške, sačmare i većeg vatrenog oružja
W34 Opaljivanje iz drugog i neoznačenog vatrenog oružja
W35 Eksplozija i pucanje bojlera
W36 Eksplozija i pucanje boce sa gasom
W37 Eksplozija i pucanje gume, cevi ili creva pod pritiskom
W38 Eksplozija i pucanje drugih označenih uređaja pod pritiskom
W39 Vatromet
W40 Eksplozija drugih sredstava
W41 Izlaganje mlazu visokog pritiska
W42 Izlaganje buci
W43 Izlaganje vibraciji
W44 Strano telo koje je ušlo ili prošlo kroz oko ili prirodni otvor
W45 Strano telo ili predmet koje je ušlo kroz kožu
W46 Kontakt sa hipodermalnom iglom
W49 Izlaganje drugim i neoznačenim neživim mehaničkim silamaIzlaganje živim mehaničkim silama (W50-W64)

W50 Udaranje, rušenje, udaranje nogom, savijanje, ujedanje ili grebanje od strane druge osobe
W51 Udaranje ili naletanje na drugu osobu
W52 Gnječenje, guranje, ili gaženje od gomile ili gomile ljudi u pokretu (ljudskog stampeda)
W53 Ujed pacova
W54 Ujed ili udar psa
W55 Ujed ili udar drugih sisara
W56 Kontakt sa morskim životinjama
W57 Ujed ili ubod neotrovnih insekata ili drugih neotrovnih artropoda
W58 Ujed ili udar krokodila ili aligatora
W59 Ujed ili zgnječenje od drugih reptila
W60 Kontakt sa trnjem i bodljama biljaka i oštrim lišćem
W64 Izlaganje drugim i neoznačenim živim mehaničkim silama

 

Zadesno davljenje i potapanje (W65-W74)

W65 Davljenje i potapanje u kadi za kupanje
W66 Davljenje i potapanje posle pada u kadu za kupanje
W67 Davljenje i potapanje u bazenu za plivanje
W68 Davljenje i potapanje posle pada u bazen za plivanje
W69 Davljenje i potapanje u vodi u prirodi
W70 Davljenje i potapanje posle pada u vodu u prirodi
W73 Drugo označeno davljenje i potapanje
W74 Neoznačeno davljenje i potapanje


Drugi udesi koji ugrožavaju disanje (W75-W84)

W75 Zadesno ugušenje i davljenje u krevetu
W76 Druga zadesna vešanja i davljenja
W77 Ugrožavanje disanja uzrokovano obrušavanjem, padanjem zemlje i drugih materija
W78 Udisanje sadržaja želuca
W79 Udisanje i gutanje hrane koja uzokuje začepljenost disajnih puteva
W80 Udisanje i gutanje drugih predmeta koji uzrokuju začepljenost disajnih puteva
W81 Zatvoren ili zaglavljen u okolini sa nedovoljno kiseonika
W83 Druga označena ugrožavanja disanja
W84 Neoznačeno ugrožavanje disanja

 

Izloženost električnoj struji, zračenju i previsokim temperaturama i pritiscima vazduha (W85-W99)

W85 Izlaganje vodovima za prenos električne energije
W86 Izlaganje drugim označenim električnim strujama
W87 Izlaganje neoznačenim električnim strujama
W88 Izlaganje jonizujućem zračenju
W89 Izlaganje za čoveka vidljivom i ultraljubičastom zračenju
W90 Izlaganje drugom nejonizujućem zračenju
W91 Izlaganje neoznačenom tipu zračenja
W92 Izlaganje prekomernoj toploti koju je prouzrokovao čovek
W93 Izlaganje prekomernoj hladnoći koju je uzrokovao čovek
W94 Izlaganje visokom i niskom vazdušnom pritisku i izmenama vazdušnog pritiska
W99 Izlaganje drugim i neoznačenim faktorima okoline koje je uzrokovao čovek

 

Izlaganje dimu, vatri i plamenu (X00-X09)

X00 Izloženost nekontrolisanom požaru u zgradi ili građevini
X01 Izlaganje nekontrolisanoj vatri, izvan zgrade ili građevine
X02 Izlaganje kontrolisanoj vatri u zgradi i građevini
X03 Izlaganje kontrolisanoj vatri, izvan zgrade ili građevine
X04 Izlaganje zapaljiivanju od jako zapaljivih materijala
X05 Izlaganje zapaljivanju ili pregrejavanju noćne odeće
X06 Izlaganje zapaljivanju i pregrejavanju druge odeće i opreme
X08 Izlaganje drugom označenom dimu, vatri i plamenu
X09 Izlaganje neoznačenom dimu, vatri i plamenu

 

Izlaganje toplim i vrelim materijalima (X10-X19)

X10 Kontakt sa vrelim pićima, hranom, mastima i uljima za kuvanje
X11 Kontakt sa vrelom vodom iz slavine
X12 Kontakt sa drugim vrelim tečnostima
X13 Kontakt sa parom i vrelim isparenjima
X14 Kontakt sa vrelim vazduhom i gasovima
X15 Kontakt sa vrelim uređajima u domaćinstvu
X16 Kontakt sa vrelim uređajima za zagrevanje, radijatorima i cevima
X17 Kontakt sa vrelim motorima, mašinama i alatom
X18 Kontakt sa drugim vrelim metalima
X19 Kontakt sa drugim i neoznačenim toplim i vrelim materijama

 

Kontakt sa otrovnim životinjama i biljkama (X20-X29)

X20  Kontakt sa otrovnim zmijama i gušterima
X21 Kontakt sa otrovnim paucima
X22 Kontakt sa škorpionima
X23 Kontakt sa stršljenima, osama i pčelama
X24 Kontakt sa stonogama i otrovnim gusenicama (tropskim)
X25 Kontakt sa drugim otrovnim artropodama
X26 Kontakt sa otrovnim morskim životinjama i biljkama
X27 Kontakt sa drugim označenim otrovnim životinjama
X28 Kontakt sa drugim označenim otrovnim biljkama
X29 Kontakt sa neoznačenom otrovnom životinjom ili biljkom

 

Izlaganje prirodnim silama (X30-X39

X30 Izlaganje prekomernoj prirodnoj toploti
X31 Izlaganje prekomernoj hladnoći u prirodi
X32 Izlaganje sunčevoj svetlosti
X33 Žrtva munje
X34 Žrtva zemljotresa
X35 Žrtva vulkanske erupcije
X36 Žrtva lavine, klizanja zemljišta ili drugih kretanja zemlje
X37 Žrtva katastrofalne oluje
X38 Žrtva poplave
X39 Izlaganje drugim i neoznačenim prirodnim silama

 

Slučajna trovanja i izlaganja štetnim supstancama (X40-X49)

X40 Slučajno trovanje i izlaganje analgeticima, antipireticima i antireumaticima koji ne pripadaju opijatima
X41 Slučajno trovanje ili izlaganje antiepilepticima, sedativima-hipnoticima, antiparkinsonicima i psihotropnim lekovima, neklasifikovano na drugom mestu
X42 Slučajno trovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima [halucinogenima], neklasifikovano na drugom mestu
X43 Slučajno trovanje i izlaganje drugim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem
X44 Slučajno trovanje i izlaganje drugim neoznačenim lekovima, preparatima i biološkim supstancama
X45 Slučajno trovanje i izlaganje alkoholu
X46 Slučajno trovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim parama
X47 Slučajno trovanje i izlaganje drugim gasovima i parama
X48 Slučajno trovanje i izlaganje pesticidima
X49 Slučajno trovanje i izlaganje drugim i neoznačenim hemikalijama i štetnim materijama

Prekomeran fizički napor, putovanja i oskudice (X50-X57)

X50 Prekomeran napor i preterani ili ponavljani pokreti
X51 Putovanje i kretanje
X52 Produženo ostajanje u bestežinskim uslovima
X53 Nedostatak hrane
X54 Nedostatak vode
X57 Neoznačena oskudica


Slučajno izlaganje drugim i neoznačenim faktorima (X58-X59)

X58 Izlaganje drugim označenim faktorima
X59 Izlaganje neoznačenim faktorima

 

Namerno samopovređivanje (X60-X84)

X60 Namerno samotrovanje i izlaganje analgeticima, antipireticima i antireumaticima koji ne pripadaju opijatima
X61 Namerno samotrovanje i izlaganje antiepilepticima, sedativima-hipnoticima, antiparkinsonicima i psihotropnim lekovima, neklasifikovano na drugom mestu
X62 Namerno samotrovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima [halucinogenima], neklasifikovano na drugom mestu
X63 Namerno samotrovanje i izlaganje drugim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem
X64 Namerno samotrovanje i izlaganje drugim neoznačenim lekovima, preparatima i biološkim supstancama
X65 Namerno samotrovanje i izlaganje alkoholu
X66 Namerno samotrovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim parama
X67 Namerno samotrovanje i izlaganje drugim gasovima i parama
X68 Namerno samotrovanje i izlaganje pesticidima
X69 Namerno samotrovanje i izlaganje drugim i neoznačenim hemikalijama i štetnim materijama
X70 Namerno samopovređivanje vešanjem, davljenjem i gušenjem
X71 Namerno samopovređivanje davljenjem i potapanjem
X72 Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz revolvera
X73 Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz puške, karabina i većeg vatrenog oružja
X74 Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz drugog i neoznačenog oružja
X75 Namerno samopovređivanje eksplozivnim materijalom
X76 Namerno samopovređivanje dimom, vatrom i plamenom
X77 Namerno samopovređivanje vodenom parom, vrelim parama i vrelim predmetima
X78 Namerno samopovređivanje oštrim predmetom
X79 Namerno samopovređivanje tupim predmetom
X80 Namerno samopovređivanje skakanjem sa visine
X81 Namerno samopovređivanje skakanjem ili leganjem ispred predmeta u pokretu
X82 Namerno samopovređivanje udarom motornog vozila
X83 Namerno samopovređivanje na druge označene načine
X84 Namerno samopovređivanje na neoznačene načine

 

Nasilje (X85-Y09)

X85  Nasilje lekovima, preparatima i biološkim supstancama
X86 Nasilje korozivnim supstancama
X87 Nasilje pesticidima
X88 Nasilje gasovima i parama
X89 Nasilje drugim označenim hemikalijama i štetnim materijama
X90 Nasilje neoznačenim hemikalijama ili štetnim materijama
X91 Nasilje vešanjem, davljenjem i ugušivanjem
X92 Nasilje davljenjem i potapanjem
X93 Nasilje pucanjem iz revolvera
X94 Nasilje pucanjem iz puške, karabina i drugog većeg vatrenog oružja
X95 Nasilje pucanjem iz drugog i neoznačenog vatrenog oružja
X96 Nasilje eksplozivnim materijalom
X97 Nasilje dimom, vatrom i plamenom
X98 Nasilje vodenom parom, vrelim parama i vrelim predmetima
X99 Nasilje oštrim predmetom
Y00 Napad tupim predmetom
Y01 Napad guranjem sa visine
Y02 Napad guranjem ili stavljanjem žrtve ispred predmeta u pokretu
Y03 Napad razbijanjem motornog vozila
Y04 Napad primenom telesne snage
Y05 Seksualni napad uz primenu telesne snage
Y06 Zanemarivanje i napuštanje
Y07 Druga zlostavljanja
Y08 Napad na druge označene načine
Y09 Napad na neoznačene načine

 

Događaj sa neodređenom namerom (Y10-Y34)

Y10 Trovanje i izlaganje neopioidnim analgeticima, antipireticima i antireumaticima, neutvrđene namere
Y11 Trovanje i izlaganje antiepilepticima, sedativima-hipnoticima, antiparkinsonicima i psihotropnim lekovima, neklasifikovano na drugom mestu, neutvrđene namere
Y12 Trovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima [halucinogenima], neklasifikovano na drugom mestu, neutvrđene namere
Y13 Trovanje i izlaganje drugim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem, neutvrđene namere
Y14 Trovanje i izlaganje drugim i neoznačenim lekovima, preparatima i biološkim supstancama, neutvrđene namere
Y15 Trovanje i izlaganje alkoholu, neutvrđene namere
Y16 Trovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim parama, neutvrđene namere
Y17 Trovanje i izlaganje drugim gasovima i parama, neodređene namere
Y18 Trovanje i izlaganje pesticidima, neutvrđene namere
Y19 Trovanje i izlaganje drugim i neoznačenim hemikalijama i štetnim supstancama, neutvrđene namere
Y20 Vešanje, davljenje i gušenje, neodređene namere
Y21 Davljenje i potapanje, neodređene namere
Y22 Opaljivanje iz pištolja, neodređene namere
Y23 Opaljivanje iz puške, sačmare i većeg vatrenog oružja, neodređene namere
Y24 Opaljivanje iz drugog i neoznačenog vatrenog oružja, neodređene namere
Y25 Kontakt sa eksplozivnim materijalom, neodređene namere
Y26 Izlaganje dimu, vatri i plamenu, neodređene namere
Y27 Kontakt sa vodenom parom, vrelim parama i vrelim predmetima, neodređene namere
Y28 Kontakt sa oštrim predmetom, neodređene namere
Y29 Kontakt sa tupim predmetom, neodređene namere
Y30 Padanje, skakanje ili guranje sa visine, neodređene namere
Y31 Padanje, ležanje ili trčanje ispred ili prema predmetu koji je u pokretu, neodređene namere
Y32 Razbijanje motornog vozila, neodređene namere
Y33 Drugi označeni događaji, neodređene namere
Y34 Neoznačeni događaj, neodređene namere

 

Zakonske intervencije i ratne operacije (Y35-Y36)

Y35 Zakonska intervencija
Y36 Ratne operacijeKomplikacije medicinskog i hirurškog lečenja (Y40-Y84

Lekovi, preparati i biološke supstance koje uzrokuju neželjene efekte pri terapijskoj primeni (Y40-Y59)

Y40 Antibiotici koji deluju na pojedine sisteme
Y41 Drugi antiinfektivni i antiparazitarni lekovi koji deluju na pojedine sisteme
Y42 Hormoni i njihove sintetičke zamene i antagonisti, neklasifikovani na drugom mestu
Y43 Sredstva koja deluju primarno sistemski
Y44 Sredstva koja primarno deluju na sastojke krvi
Y45 Analgetici, antipiretici i antiinflamatorni lekovi
Y46 Antiepileptici i antiparkisonični lekovi
Y47 Sedativi, hipnotici i anksiolitici
Y48 Anestetici i terapijski gasovi
Y49 Psihotropni lekovi, neklasifikovani na drugom mestu
Y50 Stimulatori centralnog nervnog sistema, neklasifikovani na drugom mestu
Y51 Lekovi koji primarno deluju na autonomni nervni sistem
Y52 Sredstva koja primarno deluju na kardiovaskularni sistem
Y53 Sredstva koja primarno deluju na gastrointestinalni sistem
Y54 Sredstva koja primarno deluju na ravnotežu vode i minerala i metabolizam mokraćne kiseline
Y55 Sredstva koja primarno deluju na glatke i skeletne mišiće i na respiratorni sistem
Y56 Lokalna sredstva koja primarno deluju na kožu i sluznicu i lekovi za lečenje oka, uha, grla, nosa i usta
Y57 Drugi i neoznačeni lekovi i medikamenti
Y58 Vakcine protiv bakterija
Y59 Druge i neoznačene vakcine i biološke supstance

 

Neželjeni događaji u toku hirurškog i medicinskog lečenja bolesnika (Y60-Y69)

Y60 Nenamerno uzrokovana posekotina, ubod, perforacija ili krvarenje u toku hirurškog i medicinskog lečenja
Y61 Strani predmet slučajno ostavljen u telu tokom hirurškog i medicinskog lečenja
Y62 Greška u postupku sterilizacije tokom hirurškog i medicinskog lečenja
Y63 Greška u doziranju tokom hirurškog i medicinskog lečenja
Y64 Kontaminirane medicinske ili biološke materije
Y65 Drugi neželjeni događaji tokom hirurškog i medicinskog lečenja
Y66 Nesprovođenje hirurškog i medicinskog lečenja
Y69 Neoznačen neželjeni događaj tokom hirurškog i medicinskog lečenja

 

Medicinski uređaji povezani sa neželjenim događajima u dijagnostičkoj i terapijskoj primeni (Y70-Y82)

Y70 Uređaji u anesteziologiji povezani sa neželjenim događajima
Y71 Uređaji u kardiovaskularnoj oblasti povezani sa neželjenim događajima
Y72 Uređaji u otorinolaringologiji povezani sa neželjenim događajima
Y73 Uređaji u gastroenterologiji i urologiji povezani sa neželjenim događajima
Y74 Uređaji za opštu bolničku i ličnu upotrebu povezani sa neželjenim događajima
Y75 Uređaji u neurologiji povezani sa neželjenim događajima
Y76 Uređaji u akušerstvu i ginekologiji povezani sa neželjenim događajima
Y77 Uređaji u oftalmologiji povezani sa neželjenim događajima
Y78 Uređaji u radiologiji povezani sa neželjenim događajima
Y79 Uređaji u ortopediji povezani sa neželjenim događajima
Y80 Uređaji u fizikalnoj medicini povezani sa neželjenim događajima
Y81 Uređaji u opštoj i plastičnoj hirurgiji povezani sa neželjenim događajima
Y82 Drugi i neoznačeni medicinski uređaji povezani sa neželjenim događajima

 

Hirurški i drugi medicinski postupci kao uzrok neželjene reakcije bolesnika, ili kasnih komplikacija, bez navođenja neželjenog događaja za vreme postupka (Y83-Y84)

Y83 Hirurški zahvat i drugi hirurški postupci kao uzrok neželjene reakcije bolesnika, ili kasne komplikacije, bez navođenja neželjenog događaja za vreme postupka
Y84 Drugi medicinski postupci kao uzrok neželjene reakcije bolesnika, ili kasne komplikacije, bez navođenja neželjenog događaja za vreme postupka

 

Posledice spoljašnjih uzroka obolevanja i umiranja (Y85-Y89)

Y85 Posledice saobraćajnih udesa
Y86 Posledice drugih udesa
Y87 Posledice namernog samopovređivanja, nasilja i događaja neodređene namere
Y88 Posledice hirurškog i medicinskog lečenja kao spoljašnjeg uzroka
Y89 Posledice drugih spoljašnjih uzroka

 

Dopunski faktori povezani sa uzrocima obolevanja i umiranja klasifikovani na drugom mestu (Y90-Y98)

Y90 Podatak o prisustvu alkohola određen nivoom alkohola u krvi
Y91 Dokaz o prisustvu alkohola određen nivoom intoksikacije
Y95 Bolnički uslovi
Y96 Uslovi povezani sa radom
Y97 Uslovi povezani sa zagađenjem spoljašnje sredine
Y98 Uslovi povezani sa načinom života