ACCUPRO

ACCUPRO 10 mg tableta

30 filmom obloženih tableta (3 PVC/Al/PA//Al - blistera po 10 tableta) u kutiji

Supstance:
kvinapril
Jačina ATC Oblik
10 mg tableta C09AA06 film tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

ACCUPRO
10 mg film tableta
20 mg film tableta

kvinapril

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer sadrži za Vas važne informacije!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome. Drugome ovaj lijek može da škodi
čak i ako ima znake bolesti slične Vašim.

Ako osjetite bilo koji neželjeni efekat, razgovarajte se svojim ljekarom ili farmaceutom. Ovo
uključuje I one neželjene efekte koji nisu navedeni u ovom uputstvu.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lijek ACCUPRO i za šta se koristi
2. Prije nego počnete uzimati lijek ACCUPRO
3. Kako uzimati lijek ACCUPRO
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati lijek ACCUPRO
6. Dodatne informacije

1. Šta su ACCUPRO

film tablete i za šta se koriste

Lijek ACCUPRO sadrži kvinapril, supstancu koja pripada grupi lijekova zvanoj angiotenzin konvertirajući
enzim (ACE) inhibitori. ACE inhibitori djeluju tako što šire krvne sudove u organizmu, što može smanjiti
pritisak u krvnim sudovima.

Namijenjen je za liječenje povišenog krvnog pritiska. Ukoliko ne osjetite poboljšanje ili Vam se
zdravstveno stanje pogorša, morate razgovarati sa svojim ljekarom.

2. Prije nego počnete uzimati ACCUPRO film tablete
Nemojte uzimati lijek ACCUPRO:

Ukoliko ste alergični na kvinapril hidrohlorid ili bilo koju drugu pomoćnu supstancu ovog lijeka
navedenu u odjeljku 6. Pomenuta alergijska reakcija može se manifestovati kao svrab, osip na
kaži ili kao teškoće u disanju.

Ukoliko ste trudni više od 3 mjeseca (bolje je izbjegavati lijek Accupro u ranoj trudnoći- pogledajte
odjeljak “Trudnoća”).

Ukoliko imate angioneurotski edem (oticanje lica, jezika ili grla što uzrokoje teškoće u disanju).

Ukoliko imate stenozu aorte (sužavanje glavnog krvnog suda koji vodi krv iz srca)

Ukoliko imate bolest bubrega

Ukoliko imate šećernu bolest ili oštećenu funkciju bubrega i liječite se lijekovima za snižavanja
krvnog pritiska koji sadrže aliskiren.

Budite oprezni sa ACCUPRO

film tabletama:

Prije nego što počnete uzimati lijek Accupro recite svom ljekaru, ukoliko:

imate bolest bubrega ili ste na hemodijalizi (vještački bubreg).

Imate žuticu ili neki drugi simptom bolesti jetre,.U ovom slučaju odmah kontaktirajte ljekara.

Imate bolest srca ili srčanu insuficijenciju

ste prethodno imali nagli pad krvnog pritiska nakon uzimanja lijekova za snižavanje povišenog
krvnog pritiska

ukoliko imate kolagene vaskularne bolesti (nakupine kolagena u Vašim krvnim sudovima)

se liječite ili biste se mogli liječiti, LDL aferezom (uklanjanje holesterola iz Vaše krvi pomoću
uređaja)

patite od alergije ili astme.

se liječite ili biste se mogli liječiti lijekovima za smanjenje osjetljivosti, npr kako biste smanjili
efekte alergijske reakcije na ujed pčele ili ose

imate diabetes

uzimate neke druge lijekove.

mislite da ste trudni ili možete zatrudniti (pogledajte odjeljak “Trudnoća”)

imate neku veću operaciju ili ste primali anesteziju

Imate bolest nepodnošenja šećera kao što su laktoza ili galaktoza

Uzimate bilo koji od dole navedenih lijekove za liječenje povišenog krvnog pritiska:
- blokatori angiotensin II receptora (poznati kao sartani- kao što su npr.valsartan, telmisartan,
irbesartan), posebno ukoliko imate probleme sa bubrezima povezane sa diabetesom
- aliskiren

Vaš ljekar može u redovnim intervalima raditi analize krvi s ciljem kontrole funkcije Vaših bubrega, krvnog
pritiska i količine elektrolita (kao npr.kalijuma).

Također pogledajte informacije navedene u dijelu “ Nemojte uzimati lijek Accupro”

Ako Vam je ljekar rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj
lijek posavjetujte se sa svojim ljekarom. Ovaj lijek sadrži 76,000mg (Accupro 10mg) odnosno 33,336mg
laktoze (Accupro 20mg) po jednoj dozi. O tome treba voditi računa kod bolesnika koji imaju šećernu
bolest.

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom ACCUPRO

Recite svom ljekaru ili farmaceutu ukoliko uzimate, ukoliko ste nedavno uzimali ili planirate uzimati neki
drugi lijek uključujući i one koji se uzimaju bez ljekarskog recepta. Neki lijekovi mogu stupiti u interakciju
su lijekom Accupro. U tom slučaju, Vaš će ljekar možda morati promijeniti dozu lijeka i/ili preduzeti druge
mjere opreza:

Blokatori angiotensin II receptora ili aliskiren (pogledati informacije u dijelu “Nemojte uzimati lijek
Accupro” I “ Budite oprezni sa lijekom Accupro”)

Lijekovi za snižavanje krvnog pritiska i diuretici (uključujući aliskiren i lijekove koji pospješuju
lučenje mokraće).

Lijekovi koji se koriste za liječenje infekcija zvani tetraciklini.

Antibiotici kao što su sulfametoksazol I trimetoprim

Suplementi kalijuma (uključujući nadomjestke soli koji često sadrže kalijum).

Litijum (koristi se za liječenje depresije)

Ne-steroidni antiinflamatorni lijekovi protiv bolova (npr. acetilsalicilna kiselina ili ibuprofen)

Steroidi (npr. hidrokortizon, deksametazon ili prednizolon)

Prokainamid (koristi se u liječenju nepravilnih otkucaja srca), citostatski lijekovi (za liječenje
karcinoma), imunosupresivi (koriste se za liječenje autoimunih bolesti kao što su Crohn-ova bolest
I reumatoidni artritis), alopurinol (za liječenje hroničnog gihta).

Lijekovi za liječenje slabog varenja I žgaravice (antacidi)

Lijekovi sa sedativnim djelovanjem. Ovo uključuje alkoholna pića I lijekove za spavanje.

Lijekovi za liječenje dijabetesa (uključujući vildagliptin).

ACTH (tetrakosaktrin) (koristi se za liječenje adrenalnih poremećaja)

Simpatomimetici (koriste se za liječenje srčane insuficijencije I šoka)

mTOR inhibitori koji se koriste za liječenje karcinoma bubrega (uključujući I temsirolimus)

Injektabilni tretmani zlatom

Laboratorijski testovi
Accupro može uticati na rezultate nekih laboratorijskih ispitivanja. Recite Vašem ljekaru ili u bolnici gdje
radite testove, da uzimate lijek Accupro.

Uzimanje hrane i pića sa lijekom ACCUPRO film tablete
Accupro se može uzimati neovisno o hrani i piću.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Morate reći svom ljekaru ili farmaceutu ukoliko mislite da ste trudni ili biste mogli ostati u drugom stanju.
Vaš ljekar će Vas posavjetovati da prekinete sa uzimanjem lijeka Accupro prije nego zatrudnite ili ukoliko
ste već trudni savjetovaće Vas da uzimate neki drugi lijek umjesto lijeka Accupro. Nije preporučljiva
primjena lijeka Accupro u ranoj trudnoći I ne smije se primjenjivati ukoliko ste trudni 3 mjeseca ili više iz
razloga što može izazvati ozbiljna oštećenja Vaše bebe ukoliko se koristi nakon trećeg mjeseca trudnoće.

Dojenje

Recite svom ljekaru ukoliko dojite ili trebate započeti sa dojenjem. Ne preporučuje se dojenje
novorođenčadi (prvih nekoliko nedelja od rođenja) a posebno prijevremeno rođenih beba za vrijeme
uzimanja lijeka Accupro.

U slučaju da se radi o starijoj bebi, Vaš ljekar bi Vas trebao informisati o potencijalnim rizicima I koristi od
uzimanja lijeka Accupro dok dojite u poređenju sa drugim terapijama.

Upravljanje vozilima i mašinama
Tablete mogu uticati na Vašu sposobnost vožnje ili upravljanja mašinama. Zbog njihove primjene možete
osjećati vrtoglavicu ili umor. Ukoliko osjetite navedeno, nemojte voziti niti upravljati mašinama I odmah
kontaktirajte svog ljekara.

Ostala upozorenja
Accupro sadrži laktozu
Ovaj lijek sadrži 76mg odnosno 33,336mg laktoze po jednoj tableti od 10mg odnosno 20mg. O tome treba
voditi računa kod bolesnika koji imaju šećernu bolest.

3. Kako uzimati lijek ACCUPRO
Uvijek uzimajte lijek tačno onako kako Vam je rekao Vaš ljekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni kako,
provjerite sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Nemojte čekati da potrošite sve tablete pa da se zakažete kod doktora.

Odrasli
Za liječenje hipertenzije (visokog krvnog pritiska) početna doza obično je 10mg s mogućnošću postepenog
povećavanja do maksimalne doze od 80mg dnevno.

Accupro tablete trebate uzimati jedanput ili dvaput dnevno. Bez obzira o kojoj propisanoj dozi se radi,
precizno slijedite instrukcije ljekara i nikad sami ne mijenjajte dozu lijeka.

Tablete progutajte cijele sa vodom. Tablete ne žvaćite, ne dijelite i ne lomite.

Djeca i adolescenti
Ne preporučuje se primjena lijeka Accupro kod djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Ako uzmete više lijeka Accupro nego što ste trebali
U slučaju uzimanja više tableta odjednom može učiniti da se osjećate loše. Ukoliko ste uzeli više lijeka
odmah zatražite ljekarsku pomoć ili posjetite najbližu zdravstvenu ustanovu.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Accupro
Ne brinite. Ako ste zaboravili uzeti lijek na vrijeme, propuštenu dozu lijeka nemojte nadoknađivati već
uzmite narednu dozu u normalno vrijeme. Ne uzimajte duplu dozu lijeka kako biste nadoknadili propuštenu
dozu.

Ako prestanate uzimati lijek Accupro
Nemojte prestajati uzimati tablete ili mijenjati dozu koju trenutno uzimate bez prethodne konsultacije sa
Vašim ljekarom. Važno je da redovno uzimate Vaše tablete. One pomažu u kontroli Vašeg krvnog pritiska.

Ukoliko imate dodatnih pitanja koja se odnose na primjenu ovog lijeka, pitajte svog ljekara ili farmaceuta.

4. Moguće nuspojave
Kao i svi drugi lijekovi, i lijek Accupro može izazvati nuspojave koje se ne moraju desiti kod svakog
pacijenata:

PRESTANITE uzimati lijek Accupro I odmah recite svom ljekaru ukoliko osjetite I jedan od navedenih
simptoma uzrokovanog uzimanjem ovog lijeka. Ovi simptomi mogu biti ozbiljni.

Ozbiljne alergijske (anafilaktičke) reakcije na ovaj lijek. Ovi simpotomi uključuju oticanje lica,
jezika i grla što može uzrokovati veće poteškoće sa disanjem i angioedem (oticanje dubljih slojeva
kože uzrokovanih nakupljanjem tečnosti)

Ozbiljan bol u trbušnoj duplji koji Vas čini bolesnim a nastaje kao rezultat upale zida crijeva
(intestinalni angioedem)

Ozbiljan bol u trbuhu i leđima s osjećajem slabosti koji je znak pankreatitisa

Bol u grudima, stiskanje u grudima, nedostatak daha, šištanje ili problem sa disanjem koji mogu
biti simptomi angine ili srčanog napada i nepravilnog ili ubrzanog srčanog ritma (palpitacije).

Slabost u ramenima, nogama ili licu ili problemi sa govorom i poremećaji vida koji mogu biti
simptomi mogućeg udara.

Iznenadna jaka glavobolja, epilepsija, gubitak koordinacije, gubitak ravnoteže (cerebrovaskularni
događaj)

Intenzivno crvenilo kože, uključujući koprivnjaču, iritacija, svrab, osip, mjehurići, ljuštenje I oticanje
kože.

Pojava crvenog ili tamnocrvenog osipa kože, bolna koža, koprivnjača, mjehurići na koži I sluzokoži
usta, nosa, očiju, genitalija, oticanje lica i jezika koje nastaje nakon groznice sa simptomima
sličnim gripu (Stevens- Johnson Syndrome)

Osjećaj malaksalosti, posebno prilikom naglog ustajanja. To može značiti da je Vaš krvni pritisak
suviše nizak (hipotenzija). Ovo se češće događa ukoliko istovremeno uzimate lijekove koji
pospješuju izlučivanje tečnosti (diuretike) ili druge lijekove za snižavanje krvnog pritiska, alkohol ili
ukoliko ste dehidrirani ili na dijalizi. Ukoliko osjećate blagu glavobolju ili malaksalost, lezite dok ne
osjetite da su pomenuti simptomi prošli.

Ozbiljna upala grla ili ozbiljne ulceracije u ustima, posebno ukoliko imate probleme sa bubrezima
ili kolagenu bolest krvnih sudova. To može značiti da nemate dovoljnon bijelih krvnih ćelija
(neutropenija/agranulocitoza) što može dovesti do povećanog rizika od infekcije ili prehlade.

Stiskanje u grudima, kratkoća daha, zviždanje ili teškoće tokom disanja, nepravilno ili jako kucanje
srca (palpitacija)

Žutilo kože ili očiju (žutica)

Sljedeći neželjeni događaji prijavljeni su kod pacijenata sa visokim krvnim pritiskom liječenih lijekom
Accupro. Ukoliko I jedan od ovih neželjenih događaja postane ozbiljan ili ukoliko primijetite neki neželjeni
događaj koji nije pomenut u ovom Uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara:

Česti: dešavaju se do 1 od 10 pacijenata:

povećan nivo kalijuma u krvi

nesanica

kašalj, infekcije grla

curenje nosa (rinitis)

proljev

slabo varenje

osjećaj bolesti ili bolest

umor; slabost; nedostatak energije

glavobolja

vrtoglavica

osjećaj bockanja, peckanja ili gorenja kože

bol u leđima

nizak krvni pritisak

bol u mišićima

povećan nivo kreatinina i uree u krvi

Manje česti: mogu se dogoditi kod 1 od 100 pacijenata:

depresija, nervoza, konfuzija

širenje krvnih sudova

zadržavanje tečnosti u organizmu

brzo lupanje srca (tahikardija)

pospanost

oslabljen vid (koji se ne može popraviti naočalama niti kontaktnim lećama)

zvonjenje ili buka u ušima

vrtoglavica usljed problema sa unutrašnjim uhom

suhoća usta ili grla

vjetrovi

prekomjerno znojenje

osip kože

nemogućnost postizanja erekcije kod muškaraca

proteini u urinu, infekcije urinarnog trakta, smanjena funkcija bubrega

upala sinusa (sinusitis), bronhitis, infekcija gornjeg respiratornog trakta

groznica

Rijetki: mogu se dogoditi kod 1 od 1000 pacijenata:

poremećaj čula ukusa

zatvor

otečen jezik

poremećaj ravnoteže

oticanje pluća usljed povećanog nivoa eozinofila, vrsta bijelih krvnih ćelija (eozinofilni
pneumonitis)

Veoma rijetki: mogu se desiti kod 1 od 10000 pacijenata:

zamućen vid

oticanje zida crijeva. Simptomi uključuju bol u stomaku, mučninu, provraćanje i grčeve u crijevima
(intestinalni angioedem)

Nepoznate učestalosti: učestalost nije moguće odrediti na osnovu dostupnih podataka:

abnormalna razgradnja crvenih krvnih zrnaca

modrice ili crvenilo kože- purpura

abdominalna bol uzrokovana upalom jetre ili blokadom žučnih kanala

smanjen broj bijelih krvnih ćelija ili smanjen broj trombocita (trombocitopenija) što može rezultovati
pojavom modrica ili lakim krvarenjima; nizak nivo crvenih krvnih ćelija (anemija).

opadanje kose

osjetljivost kože na svjetlost

Accupro može izazvati značajne promjene u Vašoj krvi te je moguće da ćete raditi testove krvi kako bi
ljekar nadzirao sve te promjene. Ako primijetite modrice, osjećate se veoma umornim ili ukoliko ste
dijabetičar te primijetite da Vam nivo šećera u krvi raste, recite to Vašem ljekaru tako da bi mogao uraditi
određene testove krvi ukoliko je to neophodno.

Ako primjetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5.Kako čuvati ACCUPRO film tablete
Lijek Accupro morate čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Rok upotrebe lijeka je 3 godine. Lijek Accupro ne smije se upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe
navedenog na pakovanju. Rok trajanja odnosi se na zadnji dan navednog mjeseca.

Lijek se čuva na temperaturi do 25° C.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog farmaceuta kako ukloniti
lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoline.

6.Dodatne informacije
Šta lijek Accupro sadrži i sadržaj pakovanja
Accupro tablete sadrže 10mg ili 20mg aktivne supstance kvinapril.
Pomoćne supstance su: magnezijum karbonat, laktoza, želatin, krospovidon I magnezijum stearat.
Fim tablete sadrži: kandedila vosak I Opadry Y-5-9020G koji je: hidroksipropilmetilceluloza,
hidroksipropilceluloza, polietilenglikol, crveni željezo-oksid (E172) i titanium-dioksid (E171).

Accupro 10 mg film tablete su trouglaste braon boje, sa utisnutom jačinom na jednoj strani i sa linijom
koja ih dijeli na polovine na obe strane.

Accupro 20 mg film tablete su okrugle, braon boje, sa utisnutom jačinom na jednoj strani i sa linijom koja
ih dijeli na polovine na obe strane.

Jedna kutija Accupro

film tableta od 10 mg ili 20 mg sadrži 30 tableta (3 blistera x 10 tableta).

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač (administrativno sjedište)
Pfizer Luxembourg Sàrl
51 Avenue J. F. Kennedy. L-1855, Luxembourg, Luxembourg

Proizvođač gotovog lijeka
Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH
Betriebsstatte Freiburg, Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg, Njemačka

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Pfizer BH d.o.o.
Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo, BiH

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje lijeka u promet
Accupro, film tablet, 30 x 10 mg: 04-07.3-2-4703/15 od 01.12.2016. godine
Accupro, film tablet, 30 x 20 mg: 04-07.3-2-4704/15 od 01.12.2016. godine