AERIUS

AERIUS 5 mg tableta

10 filmom obloženih tableta (1 blister) u kutiji

Supstance:
desloratadin
Jačina ATC Oblik
5 mg tableta R06AX27 filmom obložena tableta

4117-BIH-2014-009981

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Aerius 5 mg filmom obložene tablete

desloratadin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo prije nego što počnete uzimati lijek, jer sadrži važne podatke za Vas.
-

Sačuvajte ovo uputstvo. Možda ćete ga trebati ponovo pročitati.

Za sve dodatne informacije obratite se svom ljekaru, apotekaru ili medicinskoj sestri.

Ovaj lijek je propisan za Vas. Nemojte ga davati nikome drugom. Čak i ako ima iste simptome kao i Vi,
mogao bi mu štetiti.

O svakom neželjenom efektu obavijestite ljekara ili apotekara. Vidi dio 4.

Sadržaj uputstva:
1. Šta je Aerius i za šta se koristi
2. Šta morate znati prije nego što počnete uzimati Aerius
3. Kako treba uzimati Aerius
4. Mogući neželjeni efekti
5. Kako treba čuvati Aerius
6. Dodatne informacije

1.

Šta je Aerius i za šta se koristi

Šta je Aerius
Aerius sadrži desloratadin, koji je antihistaminik.

Kako djeluje Aerius
Aerius je lijek protiv alergije koji ne izaziva pospanost. On pomaže u kontroli alergijske reakcije i njenih
simptoma.

Kada treba uzimati Aerius
Aerius ublažava simptome alergijskog rinitisa (upala nosnih puteva uzrokovana alergijom, na primjer, kod
polenske groznice i alergije na grinje) kod odraslih osoba i adolescenata u dobi od 12 ili više godina. Ti
simptomi obuhvataju kihanje, curenje ili osjećaj svraba u nosu i u nepcu, te crvenilo, suzenje i osjećaj
svraba očiju.

Aerius se također koristi za ublažavanje simptoma povezanih sa urtikarijom (promjene na koži uzrokovane
alergijom). Ti simptomi obuhvataju osjećaj svraba i koprivnjaču.

Simptomi su ublaženi tokom čitavog dana, što Vam pomaže da nastavite sa normalnim dnevnim
aktivnostima i da normalno spavate.

2.

Što morate znati prije nego što počnete uzimati Aerius

Nemojte uzimati Aerius
-

ako ste alergični (preosjetljivi) na desloratadin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.) ili
na loratadin.

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se svom ljekaru, apotekaru ili medicinskoj sestri prije nego što uzmete Aerius:
-

ako imate oslabljenu funkciju bubrega.

Primjena kod djece i adolescenata
Ovaj lijek se ne smije davati djeci mlađoj od 12 godina.

Drugi lijekovi i Aerius
Nema poznatih interakcija između lijeka Aerius i drugih lijekova.
Obavijestite svog ljekara ili apotekara ako uzimate ili ste nedavno uzimali ili namjeravate uzeti bilo koje
druge lijekove.

Uzimanje lijeka Aerius s hranom i pićem
Aerius se može uzeti uz obrok ili na prazan želudac.

Trudnoća, dojenje i plodnost
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom ljekaru ili
apotekaru za savjet prije nego što uzmete ovaj lijek.
Ako ste trudni ili dojite, ne preporučuje se uzimanje lijeka Aerius.
Plodnost
Nisu dostupni podaci o plodnosti kod muškaraca/žena.

Upravljanje motornim vozilima i mašinama
Ako se uzme u preporučenoj dozi, ovaj lijek ne bi trebao uticati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili
rada na mašinama. Iako se kod većine ljudi ne javlja pospanost, preporučuje se da ne poduzimate
aktivnosti koje zahtijevaju mentalnu pozornost, kao što je vožnja automobila ili rukovanje mašinama sve
dok ne utvrdite kako ovaj lijek utiče na Vas.

Aerius sadrži laktozu
Aerius tablete sadrže laktozu. Ako Vam je ljekar rekao da ne podnosite neke vrste šećera, posavjetujte se
sa ljekarom prije uzimanja ovog lijeka.

3.

Kako treba uzimati Aerius

Uvijek uzimajte ovaj lijek tačno onako kako Vam je rekao Vaš ljekar ili apotekar. Ukoliko niste sigurni,
posavjetujte se sa svojim ljekarom ili apotekarom.

Odrasli i adolescenti u dobi od 12 ili više godina
Preporučena doza je jedna tableta jedanput na dan, a uzima se s vodom, sa hranom ili bez nje.

Ovaj lijek je namijenjen za primjenu kroz usta.
Tabletu progutajte cijelu.

Ljekar će odrediti od kojeg tipa alergijskog rinitisa bolujete te će prikladno tome odlučiti koliko dugo trebate
uzimati Aerius.
Ukoliko bolujete od intermitentnog alergijskog rinitisa (simptomi su prisutni manje od 4 dana u sedmici ili
manje od 4 sedmice), ljekar će preporučiti režim liječenja nakon procjene Vaše istorije bolesti.
Ukoliko bolujete od perzistentnog alergijskog rinitisa (simptomi su prisutni 4 ili više dana u sedmici i duže
od 4 sedmice), ljekar će Vam možda preporučiti dugotrajnije liječenje.

Dužina liječenja urtikarije (koprivnjače) se razlikuje od bolesnika do bolesnika, te zbog toga treba da
slijedite uputstva svog ljekara.

Ako uzmete više lijeka Aerius nego što ste trebali
Uzimajte Aerius samo onako kako Vam je propisano. Ne biste trebali imati ozbiljnih problema kod
slučajnog predoziranja. Međutim, ako uzmete više lijeka Aerius nego što ste trebali, odmah se obratite
svom ljekaru, apotekaru ili medicinskoj sestri.

Ako zaboravite uzeti Aerius
Ako ste zaboravili uzeti dozu lijeka na vrijeme, uzmite je što je prije moguće, a zatim lijek nastavite uzimati
po uobičajenom rasporedu uzimanja. Nemojte uzeti dvostruku dozu da biste nadoknadili onu koju ste
zaboravili uzeti.

Ako prestanete uzimati Aerius
U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primjenom lijeka Aerius obratite se svom ljekaru ili
apotekaru.

4.

Mogući neželjeni efekti

Kao i svi drugi lijekovi, i ovaj lijek može izazvati neželjene efekte, iako se oni ne javljaju kod svih osoba.

Nakon stavljanja lijeka Aerius u promet, vrlo rijetko su prijavljeni slučajevi teške alergijske reakcije
(otežano disanje, hripanje, osjećaj svraba, koprivnjača, oticanje). Ako primjetite bilo koji od ovih ozbiljnih
neželjenih efekata, prestanite uzimati lijek i odmah potražite hitni medicinski savjet.

U kliničkim ispitivanjima kod odraslih osoba, neželjeni efekti su bili slični onima kod uzimanja tablete
placeba. Međutim, češće su prijavljeni umor, suha usta i glavobolja nego kod primjene tablete placeba.
Kod adolescenata, najčešće prijavljen neželjeni efekat je bila glavobolja.

U kliničkim ispitivanjima s lijekom Aerius, sljedeći neželjeni efekti su bili prijavljeni kao:

Česti: sljedeći neželjeni efekti se mogu javiti kod najviše 1 na 10 osoba
● umor
● suha usta
● glavobolja

Nakon stavljanja u promet lijeka Aerius, sljedeći neželjeni efekti su bili prijavljeni kao:

Vrlo rijetki: sljedeći neželjeni efekti se mogu javiti kod najviše 1 na 10000 osoba
● teške alergijske reakcije

● osip

● lupanje ili nepravilni otkucaji srca

● ubrzani otkucaji srca

● bol u želucu

● mučnina

● povraćanje

● želučane tegobe

● proljev

● omaglica

● pospanost

● nesanica

● bol u mišićima

● halucinacije

● konvulzije (epileptički napad)

● nemir s pojačanim

● upala jetre

● odstupanja od normalnih rezultata

pokretima tijela

testova jetrene funkcije

Nepoznati: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka
● povećana osjetljivost kože na sunčevu svjetlost, čak i u slučaju slabog sunca, i na UV (ultraljubičastu)
svjetlost, na primjer UV svjetlost solarija.

Prijavljivanje sumnje na neželjene efekte lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
apotekara. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5.

Kako treba čuvati Aerius

Čuvajte izvan dohvata i pogleda djece.

Aerius se ne smije primjenjivati nakon isteka roka trajanja utisnutog na pakovanju. Rok trajanja se odnosi
na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati na temperaturi do 30°C. Čuvati u originalnom pakovanju.

Obavijestite svog apotekara ako primijetite bilo kakvu promjenu u izgledu tableta.

Lijekovi se ne smiju odlagati i bacati u odvode ili kućni otpad. Pitajte svog apotekara šta da učinite sa
lijekovima koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.

6.

Dodatne informacije

Šta Aerius sadrži

Aktivna supstanca je desloratadin 5 mg.

Pomoćne supstance su: kalcijev hidrogenfosfat dihidrat, mikrokristalna celuloza, kukuruzni škrob i talk.
Film ovojnica tablete sadrži film za oblaganje (sadrži laktozu monohidrat, hipromelozu, titanijev
dioksid, makrogol 400, indigotin (E132)), prozirni film za oblaganje (sadrži hipromelozu i
makrogol 400), karnauba vosak i bijeli vosak.

Kako Aerius izgleda i sadržaj pakovanja

Aerius 5 mg filmom obložene tablete su pakovane u blistere, te u pakovanja sa 10 ili 30 tableta.

Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje lijeka u promet
MERCK SHARP & DOHME BH d.o.o.
Rajlovačka cesta 23, 71000 Sarajevo
BOSNA I HERCEGOVINA

Naziv i adresa proizvođača
MERCK SHARP & DOHME B.V.
Waarderweg 39, Postbus 581, 2003 PC Haarlem
NIZOZEMSKA

Naziv i adresa proizvođača gotovog lijeka
Schering-Plough Labo N.V.
Industriepark 30
B-2220 Heist-op-den-Berg
BELGIJA

Režim izdavanja
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Datum revizije uputstva
30. mart 2015.