Supstanca: Desloratadin

DESLORATADIN 23

AERIUS filmom obložena tableta 5 mg/1 tableta | 10 filmom obloženih tableta (1 blister) u kutiji
ALVOTADIN oralni rastvor 0.5 mg/1 mL | 1 boca sa 150 ml oralnog rastvora, u kutiji
ALVOTADIN oralni rastvor 0.5 mg/1 mL | 1 bočica sa 60 ml oralnog rastvora, u kutiji
ALVOTADIN film tableta 5 mg/1 tableta | 10 film tableta (1 blister) u kutiji
DASSELTA filmom obložena tableta 5 mg/1 tableta | 1 blister sa 10 filmom obloženih tableta, u kutiji
DASSELTA filmom obložena tableta 5 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (3 blistera po 10 tableta) u kutiji
DELOR film tableta 5 mg/1 tableta | 1 PVC/PVDC//Al - blister sa 10 tableta, u kutiji
DELOR film tableta 5 mg/1 tableta | 30 film tableta (3 blistera po 10 tableta)
DES-FLONIDAN filmom obložena tableta 5 mg/1 tableta | 10 filmom obloženih tableta (1 PCTFE/PVC/Al - blister), u kutiji
LORDES film tableta 5 mg/1 tableta | 20 film tableta (2 blistera po 10 tableta)
LORDES film tableta 5 mg/1 tableta | 30 film tableta (3 blistera po 10 tableta) u kutiji
LORDES sirup 2.5 mg/5 mL | 150 ml sirupa u staklenoj bočici, u kutiji sa dozirnom kašičicom od 5 ml
LORDES film tableta 5 mg/1 tableta | 10 film tableta (1 blister) u kutiji
ESCONTRAL direkt raspadljiva tableta za usta 5 mg/1 tableta | 30 raspadljivih tableta za usta (3 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 10 tableta) u kutiji
ESCONTRAL oralna otopina 0.5 mg/1 mL | staklena bočica sa 120 ml oralne otopine, u kutiji
ESCONTRAL oralna otopina 0.5 mg/1 mL | staklena bočica sa 60 ml oralne otopine, u kutiji
LORDES sirup 2.5 mg/5 mL | 1 staklena bočica sa 60 ml sirupa u kutiji
DESLORIN filmom obložena tableta 5 mg/1 tableta | 1 Al/Al blister sa 10 filmom obloženih tableta, u kutiji
DESLORIN filmom obložena tableta 5 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (3 Al/Al blistera po 10 filmom obloženih tableta), u kutiji
DOXTADIN filmom obložena tableta 5 mg/1 tableta | 20 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVDC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji
DES-FLONIDAN oralni rastvor 0,5 mg/1 mL | 150 ml oralnog rastvora u smedjoj staklenoj boci i odmjerna štrcaljka, u kutiji
AEROGAL film tableta 5 mg/1 tableta | 10 film tableta (1 Alu/PVC-PVC blister ), u kutiji
AEROGAL sirup 0,5 mg/1 mL | 60 ml sirupa u bočici, u kutiji