AFLODERM

AFLODERM 0.5 mg g

20 g masti (1 alu-tuba) u kutiji

Supstance:
alklometazon
Jačina ATC Oblik
0.5 mg g D07AB10 mast

UPUTA O LIJEKU

AFLODERM
mast, 0,5 mg/g

alklometazon

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne
podatke.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su njihovi
znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku
moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

U ovoj uputi možete pročitati sljedeće:

1. Što je AFLODERM mast i za što se koristi?
2. Prije nego počnete primjenjivati AFLODERM mast
3. Kako primjenjivati AFLODERM mast?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati AFLODERM mast?
6. Dodatne informacije

1.

ŠTO JE AFLODERM MAST I ZA ŠTO SE KORISTI?

AFLODERM mast sadrži alklometazon koji pripada skupini umjereno jakih kortikosteroida
namijenjenih za primjenu na koži.

AFLODERM mast se primjenjuje za ublažavanje crvenila i svrbeža prisutnih kod nekih bolesti kože
kao što su atopijski i kontaktni dermatitis (upalne bolesti kože) te psorijaza (kronična bolest kože s
pojavom crvenila i ljuštenja kože).

AFLODERM mast je osobito prikladna za:

-

primjenu na osjetljivim dijelovima tijela (lice, pazuh, prepone)

-

liječenje kroničnih bolesti kože u bolesnika s osjetljivom kožom (djeca i osobe starije dobi)

-

primjenu na velikim površinama kože (posebno u djece jer se na taj način smanjuje
mogućnost nuspojava zbog ulaska kortikosteroida kroz kožu u krvotok)

-

nastavak liječenja započetog jakim kortikosteroidima za primjenu na koži.

2.

PRIJE NEGO POČNETE PRIMJENJIVATI AFLODERM MAST

Nemojte primjenjivati AFLODERM mast:

ako ste alergični na alklometazon ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
-

ako bolujete od akni, tuberkuloze kože, virusnih infekcija kože (osobito herpesa), vakcinije,
varičela (vodenih kozica), perioralnog dermatitisa, rozaceje.

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primjenite AFLODERM mast.

Budite posebno oprezni s AFLODERM masti

-

u slučaju pojave alergijske reakcije (pojava svrbeža, peckanja i crvenila) pri primjeni
AFLODERM masti, odmah prestanite primjenjivati lijek i javite se liječniku.

-

ne preporučuje se dugotrajna primjena AFLODERM masti na velikim površinama kože,
osobito ispod zavoja. Bolesnici kojima je potrebno dugotrajno liječenje AFLODERM masti,

osobito uz primjenu zavoja, moraju biti pod stalnom kontrolom liječnika, zbog moguće pojave
sustavnih učinaka lijeka.

-

ne primjenjujte AFLODERM u oko ili u blizini oka zbog mogućnosti nastanka mrene
(katarakte) ili povišenog očnog tlaka (glaukom).

-

u slučaju pojave gljivične, odnosno bakterijske superinfekcije kožnih promjena (porast
mikroorganizama različitih od vrste koja je liječena na početku) potrebna je dodatna lokalna
primjena odgovarajućeg lijeka kojeg će Vam preporučiti Vaš liječnik.

-

neka mjesta na tijelu kao što su prepone, pazuh i područje oko čmara, podložnija su nastanku
strija pri lokalnom liječenju AFLODERM masti, stoga primjena na tim područjima treba biti što
je moguće kraća.

Djeca
Primjena u djece mora biti provedena uz oprez i kroz najkraće moguće vrijeme, jer zbog veće površine
kože u odnosu na tjelesnu masu i nepotpuno razvijene kože, može doći do ulaska veće količine
primijenjenog lijeka kroz kožu te sustavnih neželjenih učinaka. Mast ne treba primjenjivati ispod
pelena (posebice plastičnih) jer pelene djeluju kao nepropusni zavoj, što također, može dovesti do
pojačanog ulaska lijeka kroz kožu.

Drugi lijekovi i AFLODERM mast
Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje
druge lijekove.

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku
za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Pitajte svog liječnika ili ljekarnika za savjet prije nego počnete uzimati bilo koji lijek.

Lokalna primjena AFLODERM masti u trudnica dozvoljena je samo u slučajevima kada, prema
procjeni liječnika, moguća korist za trudnicu prevladava moguće rizike po fetus. U tim slučajevima
primjena mora biti kratkotrajna i ograničena na malu tjelesnu površinu.

Prema odluci liječnika, AFLODERM mast možete primjenjivati ako dojite, ali preparat ne smijete
nanositi na kožu dojki prije dojenja.

AFLODERM mast
sadrži propilenglikolmonopalmitostearat koji može nadražiti kožu.

3.

KAKO PRIMJENJIVATI AFLODERM MAST?

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili
ljekarnikom ako niste sigurni.

AFLODERM mast je namijenjena samo za vanjsku primjenu na koži.
Mast primjenjujte za liječenje kroničnih (dugotrajnih) dermatoza kao npr. suhih, ljuskavih lezija i lišaja
odnosno u slučajevima kada je potreban zaštitni učinak masti.

Količinu AFLODERM masti potrebnu da bi se pokrila bolesna površina kože nanesite dva do tri puta
na dan u tankom sloju i lagano utrljajte.
Površinu kože na koju nanosite AFLODERM mast ne smijete prekrivati zbog mogućnosti pojačanog
učinka, osim u slučajevima kada to odredi liječnik.

Primjena u djece
Primjena u djece treba biti provedena kroz što kraće vrijeme (2-3 tjedna) i uz poseban oprez.

Ako primijenite više AFLODERM masti nego što ste trebali
Nikad ne primjenjujte više AFLODERM masti nego što Vam je propisano.
U slučaju da ste lijek primijenili u velikoj količini ili tijekom duljeg razdoblja od propisanog, odmah se
posavjetujte s liječnikom ili ljekarnikom.
Ako ste Vi ili netko drugi, slučajno progutali mast, javite se liječniku.

Ako ste zaboravili nanijeti AFLODERM mast
Ako ste zaboravili nanijeti mast učinite to čim bude moguće i zatim nastavite prema uobičajenom
rasporedu.
Nemojte primjeniti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili
ljekarniku.

4.

MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.
Nuspojave koje se javljaju pri lokalnoj primjeni alklometazona u terapijskim dozama obično su blage
naravi, a mogu biti lokalne, na mjestu primjene, te sustavne, kao posljedica pojačanog ulaska lijeka
kroz kožu u krvotok. Lokalne nuspojave su češće kod primjene ispod zavoja. Sustavne nuspojave
javljaju se izuzetno rijetko, uglavnom pri prekomjernoj primjeni lijeka i obično nestaju odmah nakon
prestanka primjene.

Nuspojave koje se javljaju tijekom primjene alklometazona na koži u 1-2% bolesnika:

-

svrbež

-

žarenje

-

crvenilo

-

suhoća kože

-

nadraženost (iritacija)

-

osip.

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10.000 osoba):

-

atrofija (stanjenje) kože

-

strije

-

folikulitis (upala korijena dlaka)

-

hipertrihoza (pojačana dlakavost kože),

-

alergijski kontaktni dermatitis (crvenilo, oteklina i upalni mjehurići na koži),

-

promjene na koži nalik na akne

-

lokalne hipopigmentacije kože (smanjena količina pigmenta melanina u koži)

-

milijarija (poremećaj žlijezda znojnica)

-

površinske vazodilatacije (vidljiva proširenja krvnih žila u koži, posebice na licu)

-

sekundarne infekcije kože.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika
ili ljekarnika. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5.

KAKO ČUVATI AFLODERM mast?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.Čuvati na temperaturi ispod 30

C.

Rok valjanosti lijeka je 3 godine od datuma proizvodnje navedenog na pakiranju.
Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji. Rok valjanosti
odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako
baciti lijekove koje više ne koristite. Ove mjere će pomoći u očuvanju okoliša.

6.

DODATNE INFORMACIJE

Što AFLODERM 0,5 mg/g mast sadrži?
Djelatna tvar je alklometazon.
Jedan gram masti sadržava 0,5 mg alklometazondipropionata.
Pomoćne tvari su: heksilenglikol; propilenglikolmonopalmitostearat; vazelin, bijeli; vosak, bijeli.

Kako AFLODERM 0,5 mg/g mast izgleda i sadržaj pakovanja?
Bezbojna do svijetlo žuta, homogena mast.
20 g masti, u aluminijskoj tubi s plastičnim zatvaračem, u kutiji.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje na liječnički recept.

Proizvođač
BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d.
Ulica Danica 5
48 000 Koprivnica, Hrvatska

Proizvođač gotovog lijeka
BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d.
Ulica Danica 5
48 000 Koprivnica, Hrvatska

Nositelj dozvole za stavljanje lijeka u promet
FARMAVITA d.o.o. Sarajevo
Igmanska 5a
71320 Vogošća, Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
04-07.3-2-282/17 od 19.04.2017.