ALDIPETE-T

ALDIPETE-T ≥ 4 i.j./0.5 mL+ ≥ 30 i.j./0.5 mL+ ≥ 40 i.j./0.5 mL

10 bočica po 5 ml suspenzije za injekciju (10 doza) , u kutiji

Supstance:
pertusis inaktivisana cijela ćelija kombinacije sa toksoidima
Jačina ATC Oblik
≥ 4 i.j./0.5 mL+ ≥ 30 i.j./0.5 mL+ ≥ 40 i.j./0.5 mL J07AJ51 suspenzija za injekciju