Korona virus COVID-19

Supstanca: Inaktivisana cijela ćelija