ALVENTA

ALVENTA 150 mg kapsula

28 kapsula s prilagođenim oslobađanjem, tvrdih (2 PVC/PVDC/AI - blistera po 14 kapsula) u kutiji

Supstance:
venlafaksin
Jačina ATC Oblik
150 mg kapsula N06AX16 kapsula s prilagođenim oslobađanjem, tvrda