ALVENTA

ALVENTA 37,5 mg kapsula

98 kapsula s prilagođenim oslobađanjem, tvrdih (7 PVC/PVDC/AI - blistera po 14 kapsula) u kutiji

Supstance:
venlafaksin
Jačina ATC Oblik
37,5 mg kapsula N06AX16 kapsula s prilagođenim oslobađanjem, tvrda