AMINOL

AMINOL 100 mg tableta

20 tableta (2 PVC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Supstance:
atenolol
Jačina ATC Oblik
100 mg tableta C07AB03 tableta

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo! Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se ljekaru ili farmaceutu. Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugima. Drugima ovaj lijek može štetiti čak i ako imaju znakove bolesti slične Vašima.


1. ŠTA JE LIJEK AMINOL 100 mg TABLETE I ZA ŠTA SE PRIMJENJUJE
Lijek AMINOL sadrži aktivnu supstancu atenolol.  Pripada grupi lijekova koji se zovu beta-blokatori. Atenolol djeluje tako što usporava srčani ritam i smanjuje snagu srčanog mišića.


AMINOL  se primjenjuje za:
Liječenje visokog krvnog pritiska (hipertenzija);
Liječenje nepravilnog srčanog ritma (aritmija);
Sprečavanje nastajanja boli u prsima (angina pektoris);
Zaštitu srca u ranoj fazi liječenja srčanog udara (infarkt miokarda).


2. PRIJE NEGO POČNETE PRIMJENJIVATI LIJEK AMINOL 100 mg TABLETE
Nemojte primjenjivati lijek AMINOL:

Ako ste preosjetljivi na atenolol ili bilo koji drugi sastojak lijeka (naveden u dijelu 6. „Dodatne informacije“).
Ako ste ikada imali bilo koji od sljedećih srčanih problema:
zatajenje srca koje nije pod kontrolom (obično se javlja nedostatak daha i oticanje zglobova),
srčani blok drugog ili trećeg stepena (stanje koje se tretira pejsmejkerom),
veoma spore ili veoma nepravilne otkucaje srca, veoma nizak krvni pritisak ili veoma lošu cirkulaciju.


Ako imate feohromocitom koji se ne liječi. To je tumor nadbubrežne žlijezde i može uzrokovati visok krvni pritisak. Ako se liječite zbog feohromocitoma, ljekar će Vam uz  dati i drugi lijek koji se zove alfa-blokator.

Ako Vam je rečeno da imate veće koncentracije kiseline u krvi nego što je normalno (metabolička acidoza).

Ne primjenjujte ovaj lijek ako je bilo šta od prethodno navedenog prisutno kod Vas. Ako niste sigurni, razgovarajte sa Vašim ljekarom ili farmaceutom prije primjene ovog lijeka.


Budite oprezni s lijekom AMINOL
Upozorite ljekara ako primjenjujete druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.
Prije nego primijenite lijek AMINOL, recite Vašem ljekaru ili farmaceutu:
Ako imate astmu, zviždanje u plućima ili bilo koji drugi sličan problem s disanjem, ili imate alergijsku reakciju, naprimjer, na ubod insekta. Ako ste ikada imali astmu ili zviždanje u plućima, ne primjenjujte ovaj lijek prije nego što se posavjetujete sa Vašim ljekarom;
Ako imate vrstu boli u grudima (angina) koja se zove Prinzmetalova angina;
Ako imate lošu cirkulaciju ili kontrolisano zatajenje srca;
Ako imate srčani blok prvog stepena;
Ako imate šećernu bolest (dijabetes). Ovaj lijek može promijeniti Vaš odgovor na nisku koncentraciju šećera u krvi. Možete imati ubrzan rad srca;
Ako imate tireotoksikozu (bolest uzrokovana pojačanim radom štitne žlijezde). Ovaj lijek može prikriti simptome tireotoksikoze;
Ako imate problema s bubrezima. Možda ćete morati uraditi kontrolne preglede za vrijeme primjene ovog lijeka.
Ako niste sigurni da je bilo šta od prethodno navedenog prisutno kod Vas, razgovarajte sa Vašim ljekarom, farmaceutom ili medicinskim osobljem prije primjene ovog lijeka.

Primjena drugih lijekova s lijekom AMINOL
Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne primjenjujete, kao i na lijekove koje planirate da primjenjujete u budućnosti.
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako primjenjujete, ili ste do nedavno primjenjivali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta, kao i biljne preparate. Lijek AMINOL može uticati na djelovanje nekih drugih lijekova. Također, neki lijekovi mogu uticati na djelovanje lijeka AMINOL.

Naročito obavijestite svog ljekara ako primjenjujete neki od sljedećih lijekova:

Klonidin (primjenjuje se za liječenje visokog krvnog pritiska ili migrene). Ako zajedno primjenjujete klonidin i atenolol, ne smijete prestati primjenjivati klonidin, osim ako Vam ljekar ne kaže da to učinite. Ako morate prestati primjenjivati klonidin, ljekar će Vas pažljivo uputiti kako da to učinite;

Verapamil, diltiazem i nifedipin (primjenjuju se za liječenje visokog krvnog pritiska ili angine pektoris);

Disopiramid, kinidin ili amiodaron (primjenjuju se za liječenje nepravilnog srčanog ritma);

Digoksin (primjenjuje se za srčane probleme);

Adrenalin također poznat kao epinefrin (lijek koji stimuliše rad srca);

Ibuprofen ili indometacin (primjenjuju se za liječenje boli i upale);

Inzulin ili oralne antidijabetike (primjenjuju se za liječenje šećerne bolesti);

Lijekove za liječenje začepljenog nosa ili sinusa ili druge lijekove za liječenje prehlade i gripe (uključujući one koje možete kupiti u apoteci).

Operacije
Ako odlazite u bolnicu na operaciju, recite anesteziologu ili medicinskom osoblju da primjenjujete atenolol. Ako dobijete određeni anestetik za vrijeme primjene ovog lijeka, možete imati veoma nizak krvni pritisak (hipotenziju).


Primjena hrane i pića s lijekom AMINOL
Ovaj lijek možete primjenjivati neovisno o hrani. Savjetuje se uzdržavanje od konzumiranja alkoholnih pića za vrijeme primjene ovog lijeka.

 

Trudnoća i dojenje
Prije nego što počnete da primjenjujete neki lijek, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

 

Obavijestite Vašeg ljekara ako ste trudni, namjeravate biti trudni ili ako ste dojilja.

Upravljanje vozilima i mašinama
Lijek vjerovatno neće uticati na Vašu sposobnost upravljanja motornim vozilom ili rukovanja mašinama. Međutim, bolje je sačekati da vidite kako će ovaj lijek djelovati na Vas prije nego što počnete ove aktivnosti.

 

Ako osjetite omaglicu ili umor dok primjenjujete ovaj lijek, ne upravljajte motornim vozilom i nemojte rukovati mašinama.

Ostala upozorenja
Niti jedna od pomoćnih supstanci ne mijenja efikasnost niti sigurnost lijeka.

 

3. KAKO PRIMJENJIVATI LIJEK AMINOL 100 mg TABLETE

Lijek primijenite prema priloženom uputstvu.
Ako mislite da je djelovanje lijeka prejako ili preslabo, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Uputa za primjenu lijeka
Uvijek primijenite lijek tačno onako kako Vam je Vaš ljekar rekao. Ako niste sigurni kako primijeniti lijek, provjerite sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Vaš ljekar će Vam reći koliko tableta trebate primijeniti svaki dan i kada ih trebate primijeniti.
Tabletu progutajte cijelu s vodom ili nekim napitkom.
Pokušajte primijeniti tabletu svaki dan u isto vrijeme.

Doziranje
Odrasli
Visok krvni pritisak (hipertenzija): uobičajena doza je 50 mg do 100 mg jedanput na dan.
Bol u prsima (angina): uobičajena doza je 100 mg jedanput na dan ili 50 mg dvaput na dan.
Nepravilan srčani ritam (aritmija): uobičajena doza je 50 mg do 100 mg jedanput na dan.
Rana faza liječenja srčanog udara (infarkt miokarda): uobičajena doza je 50 mg do 100 mg jedanput na dan.

Starije osobe
Ako ste starija osoba Vaš ljekar Vam može propisati niže doze lijeka, naročito ako imate problema s bubrezima.

Osobe s teškim bubrežnim problemima
Ako imate teške bubrežne probleme Vaš ljekar Vam može propisati niže doze lijeka.

Djeca
Lijek se ne smije primjenjivati u djece.
Ako primijenite više lijeka AMINOL nego što ste trebali

Ako ste primijenili veću količinu lijeka nego što bi trebalo obavijestite Vašeg ljekara ili odmah idite u bolnicu. Ponesite pakovanje lijeka sa sobom kako bi ljekar mogao vidjeti koje ste tablete primijenili..

Ako ste zaboravili primijeniti lijek AMINOL
Ako ste zaboravili primijeniti lijek, propuštenu dozu primijenite čim se sjetite. Međutim ako je već vrijeme za primjenu sljedeće doze, preskočite propuštenu. Nemojte primjenjivati dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu.

Ako prestanete primjenjivati lijek AMINOL
Ovaj lijek primjenjujte onoliko dugo koliko Vam je propisao ljekar.
Nemojte prekinuti primjenu lijeka bez konsultacije sa Vašim ljekarom. U nekim slučajevima potrebno je postepeno prestati s primjenom lijeka.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka AMINOL obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

 

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA

Kao i ostali lijekovi tako i AMINOL može izazvati određena neželjena djelovanja, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

Alergijske reakcije:
Ako imate alergijsku reakciju, odmah se javite ljekaru. Znakovi alergijskih reakcija uključuju uzdignute kvržice na koži (urtike) ili oticanje lica, usana, usta, jezika ili grla.

Druga moguća neželjena djelovanja

Često (javljaju se kod manje od 1 osobe od 10  ljudi)
Možete osjetiti sporije kucanje srca za vrijeme primjene ovog lijeka. Ovo je normalno, ali ako ste zabrinuti obavijestite Vašeg ljekara o tome;
Hladne šake i stopala;
Proljev;
Mučnina;
Umor.

Manje često (javljaju se kod manje od 1 osobe od 100  ljudi)
Problemi sa spavanjem.
Rijetko (javljaju se kod manje od 1 osobe od 1000  ljudi)
Srčani blok (koji može uzrokovati omaglicu, nenormalan srčani ritam, zamaranje ili nesvjesticu);
Obamrlost i ukočenost prstiju nakon kojih slijedi toplina i bol (Raynaudov fenomen);
Promjene raspoloženja;
Noćne more;
Zbunjenost;
Poremećaj ličnosti (psihoze) ili halucinacije;
Glavobolja;
Omaglica (naročito pri ustajanju);
Trnjenje ruku;
Nemogućnost postizanja erekcije (impotencija);
Suha usta;
Suhe oči;
Poremećaj vida;
Stanjena kosa;
Kožni osip;
Smanjenje broja trombocita u Vašoj krvi (brža pojava masnica na koži);
Purpurne mrlje na koži;
Žutica (uzrokuje žutilo kože ili bjeloočnica).


Vrlo rijetko (javljaju se kod manje od 1 osobe od 10 000  ljudi)
Promjene na krvnim elementima. Vaš ljekar može raditi česte kontrole krvne slike da provjeri da li lijek utiče na Vašu krv.
Stanja koja se mogu pogoršati
Ako imate bilo koju od sljedećih bolesti, Vaše stanje se može pogoršati kada počnete primjenjivati ovaj lijek. Ovo se dešava rijetko kod manje od 1 osobe od 1000 ljudi.
Psorijaza (bolest kože);
Pomanjkanje daha ili otečeni zglobovi (ako imate zatajenje srca);
Astma ili problemi s disanjem;
Slaba cirkulacija.
Prijavljivanje sumnje na neželjena djelovanja lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.


5. KAKO ČUVATI LIJEK AMINOL 100 mg TABLETE
Lijek AMINOL morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Čuvati na temperaturi do 30 °C.
Rok trajanja: 24 mjeseca.
Lijek AMINOL se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.


6. DODATNE INFORMACIJE
Šta lijek AMINOL sadrži
Jedna  AMINOL tableta od 100 mg sadrži: Atenolola 100 mg.
AMINOL  100 mg tablete sadrže sljedeće pomoćne supstance: magnezij karbonat, kukuruzni skrob, magnezij stearat, natrij laurilsulfat, želatinu.

Kako lijek AMINOL izgleda i sadržaj pakovanja
AMINOL  100 mg tablete su bijele boje, okruglog oblika, bikonveksne s diobenom crtom s jedne strane.
AMINOL  100 mg tablete su pakovane u kutije s 20 tableta.

Ime i adresa nositelja dozvole za stavljanje u promet gotovog lijeka
Bosnalijek d.d., Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Ime i adresa proizvođača lijeka (administrativno sjedište)
Bosnalijek d.d., Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Ime i adresa proizvođača gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet)
Bosnalijek d.d., Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

BROJ I DATUM RJEŠENJA O DOZVOLI ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET
AMINOL, tableta, 20 x 100 mg: 04-07.3-2-1194/15 od 24.03.2015. godine