AMINOL

AMINOL 50 mg tableta

20 tableta (2 blistera po 10 tableta) u kutiji

Supstance:
atenolol
Jačina ATC Oblik
50 mg tableta C07AB03 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

AMINOL
50 mg tablete

atenolol

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugima. Drugima ovaj lijek može štetiti čak i ako

imaju znakove bolesti slične Vašima.

U ovom uputstvu možete pročitati:

1. Šta je lijek AMINOL i za šta se primjenjuje
2. Prije nego počnete primjenjivati lijek AMINOL
3. Kako primjenjivati lijek AMINOL
4. Moguća neželjena djelovanja
5. Kako čuvati lijek AMINOL
6. Dodatne informacije

1. Šta je lijek AMINOL i za šta se primjenjuje
Lijek AMINOL sadrži aktivnu supstancu atenolol. Pripada grupi lijekova koji se zovu beta-blokatori.
Atenolol djeluje tako što usporava srčani ritam i smanjuje snagu srčanog mišića.

AMINOL se primjenjuje za:

Liječenje visokog krvnog pritiska (hipertenzija);

Liječenje nepravilnog srčanog ritma (aritmija);

Sprečavanje nastajanja boli u prsima (angina pektoris);

Zaštitu srca u ranoj fazi liječenja srčanog udara (infarkt miokarda).

2. Prije nego počnete primjenjivati lijek AMINOL

Nemojte primjenjivati lijek AMINOL 50 mg tablete

Ako ste preosjetljivi na atenolol ili bilo koji drugi sastojak lijeka naveden u dijelu 6. „Dodatne
informacije“).

Ako ste ikada imali bilo koji od sljedećih srčanih problema:

zatajenje srca koje nije pod kontrolom (obično se javlja nedostatak daha i oticanje
zglobova),

srčani blok drugog ili trećeg stepena (stanje koje se tretira pejsmejkerom),

veoma spore ili veoma nepravilne otkucaje srca, veoma nizak krvni pritisak ili veoma
lošu cirkulaciju.

Ako imate feohromocitom koji se ne liječi. To je tumor nadbubrežne žlijezde i može uzrokovati
visok krvni pritisak. Ako se liječite zbog feohromocitoma, ljekar će Vam uz AMINOL

dati i drugi

lijek koji se zove alfa-blokator.

Ako Vam je rečeno da imate veće koncentracije kiseline u krvi nego što je normalno
(metabolička acidoza).

Ne primjenjujte ovaj lijek ako je bilo šta od gore navedenog prisutno kod Vas. Ako niste sigurni,
razgovarajte sa Vašim ljekarom ili farmaceutom prije primjene ovog lijeka.

Budite oprezni s lijekom AMINOL
Upozorite ljekara ako primjenjujete druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj
metabolizma, preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Prije nego primijenite lijek AMINOL, recite Vašem ljekaru ili farmaceutu:

Ako imate astmu, zviždanje u plućima ili bilo koji drugi sličan problem s disanjem, ili imate
alergijsku reakciju, naprimjer, na ubod insekta. (Ako ste ikada imali astmu ili zviždanje u
plućima, ne primjenjujte ovaj lijek prije nego što se posavjetujete sa Vašim ljekarom);

Ako imate vrstu boli u grudima (angina) koja se zove Prinzmetalova angina;

Ako imate lošu cirkulaciju ili kontrolisano zatajenje srca;

Ako imate srčani blok prvog stepena;

Ako imate šećernu bolest (dijabetes). Ovaj lijek može promijeniti Vaš odgovor na nisku
koncentraciju šećera u krvi. Možete imati ubrzan rad srca;

Ako imate tireotoksikozu (bolest uzrokovana pojačanim radom štitne žlijezde). Ovaj lijek može
prikriti simptome tireotoksikoze;

Ako imate problema s bubrezima. Možda ćete morati uraditi kontrolne preglede za vrijeme
primjene ovog lijeka.

Ako niste sigurni da je bilo šta od prethodno navedenog prisutno kod Vas, razgovarajte sa Vašim
ljekarom, farmaceutom ili medicinskim osobljem prije primjene ovog lijeka

Primjena drugih lijekova s lijekom AMINOL

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne primjenjujete, kao i na

lijekove koje planirate da primjenjujete u budućnosti.

Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako primjenjujete, ili ste do nedavno primjenjivali neki drugi
lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta, kao i biljne preparate. Lijek AMINOL
može uticati na djelovanje nekih drugih lijekova. Također, neki lijekovi mogu uticati na djelovanje lijeka
AMINOL.
Naročito obavijestite svog ljekara ako primjenjujete neki od sljedećih lijekova:

Klonidin (primjenjuje se za liječenje visokog krvnog pritiska ili migrene). Ako zajedno
primjenjujete klonidin i atenolol, ne smijete prestati primjenjivati klonidin, osim ako Vam ljekar
ne kaže da to učinite. Ako morate prestati primjenjivati klonidin, ljekar će Vas pažljivo uputiti
kako da to učinite;

Verapamil, diltiazem i nifedipin (primjenjuju se za liječenje visokog krvnog pritiska ili angine
pektoris);

Disopiramid, kinidin ili amiodaron (primjenjuju se za liječenje nepravilnog srčanog ritma);

Digoksin (primjenjuje se za srčane probleme);

Adrenalin također poznat kao epinefrin (lijek koji stimuliše rad srca);

Ibuprofen ili indometacin (primjenjuju se za liječenje boli i upale);

Inzulin ili oralni antidijabetici (primjenjuju se za liječenje šećerne bolesti);

Lijekovi za liječenje začepljenog nosa ili sinusa ili drugi lijekovi za liječenje prehlade i gripe
(uključujući one koje možete kupiti u apoteci).

Operacije

Ako odlazite u bolnicu na operaciju, recite anesteziologu ili medicinskom osoblju da primjenjujete
atenolol. Ako dobijete određeni anestetik za vrijeme primjene ovog lijeka, možete imati veoma nizak
krvni pritisak (hipotenziju).

Primjena hrane i pića s lijekom AMINOL
Ovaj lijek možete primjenjivati neovisno o hrani. Savjetuje se uzdržavanje od konzumiranja alkoholnih
pića za vrijeme primjene ovog lijeka.

Trudnoća i dojenje

Prije nego što počnete da primjenjujete neki lijek, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Obavijestite Vašeg ljekara ako ste trudni, namjeravate biti trudni ili ako ste dojilja.

Upravljanje vozilima i mašinama
Lijek vjerovatno neće uticati na Vašu sposobnost upravljanja motornim vozilom ili rukovanja
mašinama. Međutim, bolje je sačekati da vidite kako će ovaj lijek djelovati na Vas prije nego što
počnete ove aktivnosti. Ako osjetite omaglicu ili umor dok primjenjujete ovaj lijek, ne upravljajte
motornim vozilom i nemojte rukovati mašinama.

Ostala upozorenja
Niti jedna od pomoćnih supstanci ne mijenja efikasnost niti sigurnost lijeka.

3. Kako primjenjivati lijek AMINOL

Lijek primijenite tačno onako kako Vam je Vaš ljekar ili farmaceut rekao.

Ako niste sigurni provjerite sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Uputa za primjenu lijeka
Vaš ljekar će Vam reći koliko tableta trebate primijeniti svaki dan i kada ih trebate primijeniti.
Tabletu progutajte cijelu s vodom ili nekim napitkom.
Pokušajte primijeniti tabletu svaki dan u isto vrijeme.

Doziranje
Odrasli
Visok krvni pritisak (hipertenzija): uobičajena doza je 50 mg do 100 mg jedanput na dan.
Bol u prsima (angina): uobičajena doza je 100 mg jedanput na dan ili 50 mg dvaput na dan.
Nepravilan srčani ritam (aritmija): uobičajena doza je 50 mg do 100 mg jedanput na dan.
Rana faza liječenja srčanog udara (infarkt miokarda): uobičajena doza je 50 mg do 100 mg jedanput
na dan.

Starije osobe
Ako ste starija osoba Vaš ljekar Vam može propisati niže doze lijeka, naročito ako imate problema s
bubrezima.

Osobe s teškim bubrežnim problemima
Ako imate teške bubrežne probleme Vaš ljekar Vam može propisati niže doze lijeka.

Djeca
Lijek se ne smije primjenjivati u djece.

Ako primijenite više lijeka AMINOL nego što ste trebali
Ako ste primijenili veću količinu lijeka nego što bi trebalo obavijestite Vašeg ljekara ili odmah idite u
bolnicu. Ponesite pakovanje lijeka sa sobom kako bi ljekar mogao vidjeti koje ste tablete primijenili.

Ako ste zaboravili primijeniti lijek AMINOL
Ako ste zaboravili primijeniti lijek, propuštenu dozu primijenite čim se sjetite. Međutim ako je već
vrijeme za primjenu sljedeće doze, preskočite propuštenu. Nemojte primjenjivati dvostruku dozu kako
biste nadoknadili propuštenu.

Ako prestanete primjenjivati lijek AMINOL

Ovaj lijek primjenjujte onoliko dugo koliko Vam je propisao ljekar.

Nemojte prekinuti primjenu lijeka bez konsultacije sa Vašim ljekarom. U nekim slučajevima potrebno je
postepeno prestati s primjenom lijeka.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka AMINOL obratite se Vašem ljekaru

ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena djelovanja
Kao i ostali lijekovi tako i AMINOL može izazvati određena neželjena djelovanja, mada se ona ne
moraju ispoljiti kod svih.

Alergijske reakcije:
Ako imate alergijsku reakciju, odmah se javite ljekaru. Znakovi alergijskih reakcija uključuju uzdignute
kvržice na koži (urtike) ili oticanje lica, usana, usta, jezika ili grla.

Druga moguća neželjena djelovanja
Često (javljaju se kod manje od 1 osobe od 10 ljudi)

Možete osjetiti sporije kucanje srca za vrijeme primjene ovog lijeka. Ovo je normalno, ali ako
ste zabrinuti obavijestite Vašeg ljekara o tome.

Hladne šake i stopala.

Proljev.

Mučnina.

Umor.

Manje često (javljaju se kod manje od 1 osobe od 100 ljudi)

Problemi sa spavanjem.

Rijetko (javljaju se kod manje od 1 osobe od 1000 ljudi)

Srčani blok (koji može uzrokovati omaglica, nenormalan srčani ritam, zamaranje ili
nesvjesticu).

Obamrlost i ukočenost prstiju nakon kojih slijedi toplina i bol (Raynaudov fenomen).

Promjene raspoloženja.

Noćne more.

Zbunjenost.

Poremećaj ličnosti (psihoze) ili halucinacije.

Glavobolja.

Omaglica (naročito pri ustajanju).

Trnjenje ruku.

Nemogućnost postizanja erekcije (impotencija).

Suha usta.

Suhe oči.

Poremećaj vida.

Stanjena kosa.

Kožni osip.

Smanjenje broja trombocita u Vašoj krvi (brža pojava masnica na koži).

Purpurne mrlje na koži.

Žutica (uzrokuje žutilo kože ili bjeloočnica).

Vrlo rijetko (javljaju se kod manje od 1 osobe od 10 000 ljudi)

Promjene na krvnim elementima. Vaš ljekar može raditi česte kontrole krvne slike da provjeri
da li lijek utiče na Vašu krv.

Nepoznato (učesatlost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

Sinrom sličan lupusu (bolest koja nastaje kada imuni sistem proizvodi antitijela koja napadaju

uglavnom kožu i zglobove)

Stanja koja se mogu pogoršati
Ako imate bilo koju od sljedećih bolesti, Vaše stanje se može pogoršati kada počnete primjenjivati ovaj
lijek. Ovo se dešava rijetko kod manje od 1 osobe od 1000 ljudi.

Psorijaza (bolest kože).

Pomanjkanje daha ili otečeni zglobovi (ako imate zatajenje srca).

Astma ili problemi s disanjem.

Slaba cirkulacija.

Prijavljivanje sumnje na neželjena djelovanja lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati lijek AMINOL
Lijek AMINOL morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Čuvati na temperaturi do 30 °C.
Rok trajanja: 24 mjeseca.
Lijek AMINOL se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.

6. Dodatne informacije

Šta lijek AMINOL sadrži
Jedna AMINOL

tableta od 50 mg sadrži: Atenolola 50 mg.

AMINOL

50 mg tablete sadrže sljedeće pomoćne supstance: magnezij karbonat, kukuruzni skrob,

magnezij stearat, natrij laurilsulfat, želatinu.

Kako lijek AMINOL izgleda i sadržaj pakovanja
AMINOL

50 mg tablete su bijele boje, okruglog oblika, ravnih površina, s diobenom crtom s jedne

strane.
AMINOL

50 mg tablete su pakovane u kutije s 20 tableta.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Ime i adresa nositelja dozvole za stavljanje u promet gotovog lijeka
Bosnalijek d.d., Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Ime i adresa proizvođača lijeka
Bosnalijek d.d., Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Ime i adresa proizvođača gotovog lijeka
Bosnalijek d.d., Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
04-07.3-2-601/17 od 08.06.2017.