AMOXIBOS

AMOXIBOS 500 mg kapsula

16 kapsula, tvrdih (2 PVC/PVDC/Al blistera po 8 kapsula)

Supstance:
amoksicilin
Jačina ATC Oblik
500 mg kapsula J01CA04 kapsula, tvrda

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo! Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se ljekaru ili farmaceutu. Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugima. Drugima ovaj lijek može štetiti čak i ako imaju znakove bolesti slične Vašima

1. ŠTA JE LIJEK AMOXIBOS 500 mg KAPSULE, TVRDE I ZA ŠTA SE PRIMJENJUJE

Lijek AMOXIBOS sadrži amoksicilin. Amoksicilin je antibiotik koji pripada grupi lijekova pod nazivom "penicilini“.

AMOXIBOS se primjenjuje za liječenje infekcija različitih dijelova tijela koje su uzrokovane s bakterijama. Također se primjenjuje za sprečavanje nastanka infekcija nakon vađenja zuba ili drugih operacija. AMOXIBOS  se može primjenjivati i u kombinaciji s drugim lijekovima u terapiji peptičkog čira (čir na želucu i/ili dvanaestopalačnom crijevu).

2. PRIJE NEGO POČNETE PRIMJENJIVATI LIJEK AMOXIBOS 500 mg KAPSULE, TVRDE

Upozorite ljekara ako primjenjujete druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Nemojte primjenjivati lijek AMOXIBOS

AMOXIBOS ne smijete primjenjivati:

Ako ste alergični (preosjetljivi) na amoksicilin, peniciline i/ili na bilo koji drugi sastojak lijeka AMOXIBOS (sastojci lijeka su navedeni u dijelu 6. Dodatne informacije);

Ako ste ikada ranije imali alergijsku reakciju na bilo koji antibiotik. Ovo može uključivati i kožni osip i/ili oticanje lica ili vrata.

Nemojte primjenjivati lijek AMOXIBOS ako se bilo šta od prethodno navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu prije početka primjene ovog lijeka.

Budite oprezni s lijekom AMOXIBOS

Prije započinjanja primjene ovog lijeka provjerite sa Vašim ljekarom ili farmaceutom:

Ako imate infektivnu mononukleozu, poznatu i kao „žljezdana groznica“ (virusna infekcija čiji su simptomi upala grla, visoka temperatura, umor, bol u mišićima i glavobolja);

Ako se liječite zbog bubrežnih problema;

Ako ne mokrite redovno.

Ako niste sigurni da li se bilo šta od prethodno navedenog odnosi na Vas, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu prije početka primjene ovog lijeka.

Pretrage (testovi) mokraće ili krvi

U slučaju da trebate kontrolisati prisustvo glukoze u Vašoj mokraći (test na glukozu u urinu) ili raditi krvne testove na funkciju jetre, obavijestite ljekara ili laboranta da ste na terapiji s lijekom AMOXIBOS, obzirom da on može uticati na rezultate ovih testova.

 

Primjena drugih lijekova s lijekom AMOXIBOS
Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne primjenjujete, kao i na lijekove koje planirate da primjenjujete u budućnosti. Obavijestite Vašeg ljekara ako primjenjujete, ili ste nedavno primjenjivali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu za savjet ukoliko primjenjujete ili ste nedavno primjenjivali bilo koji od sljedeće navedenih lijekova. To je važno zbog toga što AMOXIBOS može uticati na djelovanje drugih lijekova, a isto tako neki drugi lijekovi mogu uticati na djelovanje lijeka AMOXIBOS.

 

Ukoliko istovremeno s lijekom AMOXIBOS primjenjujete:

Alopurinol (lijek za giht), veća je vjerovatnoća da će se u Vas javiti alergijska reakcija na koži;

Probenecid (lijek za giht), Vaš ljekar će možda odlučiti da prilagodi Vašu dozu lijeka AMOXIBOS;

Lijekove za sprečavanje zgrušavanja krvi (kao što je varfarin), možda ćete trebati uraditi dodatne pretrage/testove krvi.

AMOXIBOS može spriječiti djelovanje pilula za kontracepciju. Tokom terapije s ovim lijekom, trebate poduzeti dodatne kontraceptivne mjere, kao što je npr. primjena kondoma. Ako Vam je potreban bilo kakav savjet, razgovarajte sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

 

Primjena hrane i pića s lijekom AMOXIBOS
Uzimanje hrane ne utiče na djelovanje lijeka AMOXIBOS.

Trudnoća i dojenje
Prije nego što počnete da primjenjujete neki lijek, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Prije primjene bilo kojeg lijeka, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu za savjet ako mislite da ste možda trudni ili ako ste trudni, ili ako ste dojilja.

Upravljanje vozilima i mašinama
Neželjeni efekti amoksicilina na sposobnost upravljanja vozilima i/ili rukovanja mašinama nisu primijećeni.

Ostala upozorenja
Niti jedna od pomoćnih supstanci ne mijenja efikasnost i bezbjednost lijeka.

 

3. KAKO PRIMJENJIVATI LIJEK AMOXIBOS 500 mg KAPSULE, TVRDE

Lijek primijenite prema priloženom uputstvu. Ako mislite da je djelovanje lijeka prejako ili preslabo, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Način primjene

Progutajte kapsulu cijelu, s čašom vode, na početku obroka ili neposredno prije obroka.

Doze lijeka rasporedite ravnomjerno tokom dana. Napravite interval između doza od najmanje 4 sata.

Nikad ne primjenjujte dvije doze lijeka u toku 1 sata.

Maksimalna preporučena doza lijeka je 6 g na dan, primijenjena kao dvije pojedinačne doze od po 3 g.

Doziranje

 

Djeca tjelesne težine manje od 40 kg koja mogu da gutaju kapsule

 

Sve doze se određuju u odnosu na tjelesnu težinu djeteta u kilogramima.

 

Vaš ljekar će Vas posavjetovati koliko lijeka AMOXIBOS Vi trebate dati Vašem djetetu.

Uobičajena dnevna doza lijeka je 40 mg do 90 mg po kilogramu tjelesne težine, a tokom dana se primjenjuje podijeljena na dvije ili tri pojedinačne doze.

Odrasli, stariji pacijenti i djeca tjelesne težine veće od 40 kg

 

Uobičajena doza: 250 mg, tri puta na dan.

Teške infekcije: 500 mg, tri puta na dan.

Teška ili ponavljajuća infekcija pluća: 3 g (6 x 500 mg kapsule) dva puta na dan.

Jednostavna, akutna infekcija mokraće (urinarna infekcija): dvije doze od po 3 g (6 x 500 mg kapsule) s intervalom od 10 do 12 sati između doza.

Apsces zuba (infekcija ispod zubnog mesa i zuba): dvije doze od po 3 g (6 x 500 mg kapsule) s intervalom od 8 sati između doza.

Gonoreja (bolest koja se prenosi seksualnim putem): jedna doza od 3 g (6 x 500 mg kapsule) (jednokratna primjena).

Peptički čir (čir na želucu i/ili dvanaestopalačnom crijevu): 1g (2 x 500 mg kapsule) dva puta na dan, tokom sedam dana (u sklopu kombinovane terapije s antibiotskim i antisekretornim lijekom).

Sprečavanje nastanka (prevencija) infekcija tokom hirurškog zahvata

 

Doze lijeka će varirati u zavisnosti od vrste hirurškog zahvata. Drugi lijekovi se također mogu primijeniti u isto vrijeme.

Vaš ljekar, farmaceut ili medicinska sestra mogu Vam dati detaljnije informacije o ovome.

Problemi s bubrezima

 

Ukoliko imate probleme s bubrezima, Vaš ljekar će Vam možda preporučiti dozu manju od uobičajene.

 

Ako primijenite više lijeka AMOXIBOS  nego što ste trebali

 

Ako ste primijenili veću količinu lijeka od propisane, odmah se obratite Vašem ljekaru ili farmaceutu!

 

Ako ste primijenili previše lijeka, mogu se javiti mučnina, povraćanje ili proljev, kristali u mokraći (što se može vidjeti kao zamućena mokraća) ili poteškoće prilikom mokrenja. Obratite se Vašem ljekaru, što prije je moguće. Ponesite sa sobom i kutiju (pakovanje) lijeka da bi ljekar znao koji ste lijek primijenili.

 

Ako ste zaboravili primijeniti lijek AMOXIBOS

 

Ako ste zaboravili primijeniti lijek, ne primjenjujte dvostruku količinu lijeka naknadno, već  nastavite primjenu lijeka prema uobičajenom rasporedu.

 

Ako ste zaboravili primijeniti dozu lijeka, nemojte biti zabrinuti, nego to učinite čim prije se sjetite.

 

Nakon ovoga, sljedeću dozu lijeka nemojte primijeniti prerano, već pričekajte da prođe barem 4 sata.

 

Ako prestanete primjenjivati lijek AMOXIBOS

 

Ovaj lijek primjenjujte onoliko dugo koliko Vam je propisao ljekar.

 

Nemojte prekinuti s primjenom lijeka, čak i ako se osjećate bolje. Potrebna Vam je svaka doza lijeka da bi se spriječila infekcija. Ukoliko neke bakterije prežive, infekcija se može vratiti. Primjenu lijeka nastavite još 2 do 3 dana nakon povlačenja simptoma bolesti.

Ne primjenjujte lijek AMOXIBOS u periodu dužem od dvije sedmice. Ako se i dalje ne osjećate dobro, trebate se ponovo obratiti Vašem ljekaru.

Tokom dugotrajne primjene ovog lijeka može doći do pojave kandidijaze (gljivična infekcija koja zahvata vlažne dijelove tijela). Ako se to dogodi, a Vi primjenjujete lijek duže nego što Vam je preporučeno, obavijestite Vašeg ljekara.

 

Ako imate bilo kakva druga pitanja ili nedoumice vezane uz primjenu ovog lijeka, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu za savjet.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA

Kao i svi drugi lijekovi tako i lijek AMOXIBOS može izazvati neželjena djelovanja.

 

Tokom primjene moguća su sljedeća neželjena djelovanja lijeka AMOXIBOS, ali se ona ne moraju ispoljiti u svih osoba.

 

Ako osjetite/primijetite neku od sljedećih ozbiljnih neželjenih reakcija, prekinite primjenu lijeka AMOXIBOS i odmah se javite Vašem ljekaru. Možda će Vam biti potreban urgentan medicinski tretman.

 

Sljedeće neželjene reakcije se javljaju veoma rijetko (u manje od 1 na 10.000 osoba):

 

Alergijske reakcije u obliku svrbeža i osipa po koži, oticanja lica, usana, jezika, drugih dijelova tijela ili otežanog disanja. Ovo može biti ozbiljno i ponekad može dovesti do smrti;

Osip, crvene tačkaste promjene ispod površine kože ili modrice po koži. Ovo nastaje kao posljedica upale zidova krvnih sudova usljed alergijske reakcije. Ove kožne promjene mogu biti udružene s bolovima u zglobovima (artritis) i s bubrežnim problemima;

Odložena alergijska reakcija obično se može javiti 7 do 12 dana nakon primjene lijeka. Njeni mogući znaci su osip, groznica, bolovi u zglobovima i uvećanje limfnih žlijezda, posebno u pazušnoj regiji;

Kožna reakcija poznata kao „multiformni eritem“, gdje može doći do nastanka crveno-ljubičastih mrlja koje svrbe, posebno po koži  dlanova ili stopala, oteklina na koži nalik na koprivnjaču, osjetljivosti površine usana, kapaka i intimne regije. Ove reakcije mogu biti udružene s groznicom i velikim umorom.

Ostale teške kožne reakcije mogu uključiti i promjene boje kože, grudvičaste promjene ispod kože, plikove, pustule (sitne kožne promjene s gnojnim sadržajem), ljuštenje, crvenilo, bol, svrbež i perutanje kože. Ove reakcije mogu biti udružene s groznicom, glavoboljom i bolovima u tijelu;

Visoka temperatura (groznica), osjećaj hladnoće (zimica ili jeza), upala grla ili drugi znaci infekcije ili povećana sklonost ka krvarenju. Ovo mogu biti znaci problema s Vašim krvnim ćelijama (poremećaj krvne slike);

Upala debelog crijeva praćena s proljevom koji ponekad sadrži krv, s bolom i groznicom;

Ozbiljni jetreni neželjeni efekti, koji su obično prolazni. Oni se uglavnom javljaju u pacijenata koji primaju lijek tokom dugog vremenskog perioda, u muškaraca i u starijih osoba.

Hitno (urgentno) se javite Vašem ljekaru ako osjetite/primijetite neka od sljedećih neželjenih djelovanja:

 

Težak proljev praćen s krvarenjem;

Plikove, crvenilo ili modrice po koži;

Tamniju mokraću ili svjetliju stolicu;

Žutilo kože ili bjeloočnice (žutica). U nastavku teksta vidjeti dio o anemiji, koja također može dovesti do žutice.

Ove promjene mogu se javiti u toku primjene ili u periodu do nekoliko sedmica nakon prestanka primjene lijeka.

 

Ako Vam se javi bilo koja od navedenih neželjenih reakcija, prekinite s primjenom lijeka i odmah se javite Vašem ljekaru.

 

Ponekad se mogu javiti manje teške kožne reakcije, kao što su:

 

Blagi svrbež i osip (okrugle, ružičasto-crvene mrlje), natečene zone slične koprivnjači na podlaktici, nogama, dlanovima, rukama ili stopalima. Ove reakcije se javljaju manje često (u manje od 1 na 100 osoba).

Ako imate bilo koju od ovih neželjenih reakcija, obratite se Vašem ljekaru, jer će biti potrebno prekinuti s primjenom lijeka AMOXIBOS.

 

Druge moguće neželjene reakcije

 

Česte (javljaju se u manje od 1 na 10 osoba):

 

Kožni osip;

Mučnina;

Proljev.

Manje česte (javljaju se u manje od 1 na 100 osoba):

 

Povraćanje.

Veoma rijetke (javljaju se u manje od 1 na 10.000 osoba):

 

Kandidijaza (gljivična infekcija vagine, usta ili pregiba kože). Vi možete dobiti terapiju za kandidijazu od Vašeg ljekara ili farmaceuta;

Problemi s bubrezima;

Napadi grčeva (konvulzije) u pacijenata koji primjenjuju velike doze lijeka ili u pacijenata s bubrežnim problemima;

Omaglica;

Hiperaktivnost;

Kristali u mokraći (što može izgledati kao zamućena mokraća), poteškoće prilikom  mokrenja. Savjetuje se unos dovoljne količine tečnosti kako bi se održao adekvatan proces izmokravanja i samim tim smanjila mogućnost nastanka ovih simptoma;

Promjena boje zuba, što obično prolazi nakon pranja zubnom četkicom (primijećeno u djece);

Žućkasti, smeđi ili taman jezik koji može imati dlakav izgled;

Prekomjerna razgradnja crvenih krvnih ćelija što izaziva anemiju. Znaci ovoga su umor, glavobolja, kratak dah, omaglica, bljedoća, žutilo kože ili bjeloočnica;

Produženo zgrušavanje krvi, što se može primijetiti kao krvarenje iz nosa ili prilikom posjekotina.

Prijavljivanje sumnje na neželjena djelovanja lijeka

 

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK AMOXIBOS 500 mg KAPSULE, TVRDE

Lijek AMOXIBOS morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

 

Čuvati na temperaturi do 25 °C.

 

Rok trajanja: 24 mjeseca.

 

Lijek AMOXIBOS se ne smije upotrijebiti poslije isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.6. DODATNE INFORMACIJE

Šta lijek AMOXIBOS sadrži  

Jedna kapsula, tvrda sadrži: Amoksicilina 500,0 mg (u obliku trihidrata)

Lijek AMOXIBOS sadrži sljedeće pomoćne supstance: magnezij stearat, mikrokristalnu celulozu i tvrdu želatinsku kapsulu. Tvrda želatinska kapsula sadrži: titan dioksid (E171), željezo oksid žuti (E 172) i želatinu. 

Kako lijek AMOXIBOS  izgleda i sadržaj pakovanja    

AMOXIBOS 500 mg kapsule su duguljaste, tvrde želatinske kapsule, sastavljene od tijela i kapice, karakterističnog mirisa. Tijelo i kapica kapsula su žute boje. Sadržaj kapsula je prašak bijele do kremaste boje.

Lijek AMOXIBOS je pakovan u kutije sa sadržajem 16 kapsula (2 blistera sa po 8 kapsula u kutiji).

Režim izdavanja

Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač

Bosnalijek d.d., Sarajevo, Jukićeva 53, Bosna i Hercegovina

Proizvođač gotovog lijeka

Bosnalijek d.d., Sarajevo, Jukićeva 53, Bosna i Hercegovina

Nositelj dozvole za stavljanje lijeka u promet

Bosnalijek d.d., Sarajevo, Jukićeva 53, Bosna i Hercegovina

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet

AMOXIBOS 16 x 500 mg kapsule, tvrde: 04-07.10-3809/13 od 25.12.2013.

Datum revizije uputstva

Mart/Ožujak 2015.