Supstanca: Amoksicilin

AMOKSICILIN 69

AMOKSICILIN HF granule za oralnu suspenziju 250 mg/5 mL | 1 staklena boca sa 40 g granula za pripremu 100 mL oralne suspenzije, u kutiji
AMOKSICILIN HF kapsula, tvrda 500 mg/1 kapsula | 16 kapsula, tvrdih (2 PVC/Al - blistera po 8 kapsula), u kutiji
AMOKSICILIN HEMOFARM kapsula, tvrda 250 mg/1 kapsula | 16 kapsula, tvrdih (2 blistera po 8 kapsula)
AMOXIBOS kapsula, tvrda 500 mg/1 kapsula | 16 kapsula, tvrdih (2 PVC/PVDC/Al blistera po 8 kapsula)
AMOXICILLIN REMEDICA kapsula, tvrda 500 mg/1 kapsula | 16 kapsula, tvrdih (2 Al/PVC/PE/PVDC blistera po 8 kapsula, tvrdih), u kutiji
HICONCIL kapsula, tvrda 500 mg/1 kapsula | 16 kapsula, tvrdih (2 PVC/Al - blistera po 8 kapsula), u kutiji
HICONCIL kapsula, tvrda 250 mg/1 kapsula | 16 kapsula, tvrdih (2 PVC/Al - blistera po 8 kapsula), u kutiji
HICONCIL prašak za oralnu suspenziju 250 mg/5 mL | staklena bočica sa 11 g praška za pripremu 100 mL oralne suspenzije, plastični zatvarač, plastična mjerna kašika, u kutiji
ALMACIN kapsula, tvrda 500 mg/1 tableta | 16 kapsula, tvrdih (2 blistera po 8 kapsula), u kutiji
ALMACIN prašak za oralnu suspenziju 250 mg/5 mL | staklena bočica sa 33,75 g praška za pripemu 100 ml oralne suspenzije, u kutiji
SINACILIN kapsula, tvrda 500 mg/1 kapsula | 16 kapsula, tvrdih (2 Al/PVC blistera po 8 kapsula, tvrdih), u kutiji
SINACILIN prašak za oralnu suspenziju 250 mg/5 mL | 1 staklena bočica sa 51,93 g praška za pripremu 100 ml oralne suspenzije, u kutiji
OSPAMOX DT 1000 mg tableta za oralnu suspenziju 1000 mg/1 tableta | 14 tableta za oralnu suspenziju (2 ALU/PVC/PVDC-blistera po 7 tableta), u kutiji
OSPAMOX DT 500 mg tableta za oralnu suspenziju 500 mg/1 tableta | 14 tableta za oralnu suspenziju (2 ALU/PVC/PVDC blistera po 7 tableta), u kutiji
OSPAMOX DT 750 mg tableta za oralnu suspenziju 750 mg/1 tableta | 14 tableta za oralnu suspenziju (2 blistera po 7 tableta), u kutiji
AMOKSIKLAV Lek 3X filmom obložena tableta 500 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta | 10 filmom obloženih tableta (2 Al/Al - blistera po 5 tableta), u kutiji
AMOKSIKLAV Lek 2X filmom obložena tableta 875 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta | 10 filmom obloženih tableta (2 Al/Al - blistera po 5 tableta), u kutiji
AMOKSIKLAV Lek 2X prašak za oralnu suspenziju 400 mg/5 mL+ 57 mg/5 mL | Staklena bočica sa polimernim zatvaračem sa 70 mL oralne suspenzije, u kutiji
AUGMENTIN filmom obložena tableta 875 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta | 14 filmom obloženih tableta u Al/PVC/PVdC - blisteru (2 blistera po 7 tableta) uloženi u zaštitne aluminijske vrećice sa sredstvom za sušenje
AUGMENTIN prašak za oralnu suspenziju 400 mg/5 mL+ 57 mg/5 mL | staklena bočica sa praškom za pripremu 70 ml oralne suspenzije u kutiji
KLAMOKS film tableta 500 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta | 15 film tableta (3 Al/Al - blistera po 5 tableta), u kutiji
KLAMOKS prašak za oralnu suspenziju 250 mg/5 mL+ 62.5 mg/1 mL | staklena bočica sa praškom za pripremu 100 ml oralne suspenzije
KLAMOKS prašak za oralnu suspenziju 125 mg/5 mL+ 31.25 mg/5 mL | staklena bočica sa praškom za pripremu 100 ml oralne suspenzije
KLAMOKS BID film tableta 875 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta | 10 film tableta (2 Al/Al - blistera po 5 tableta), u kutiji
DUOCLAV prašak za oralnu suspenziju 400 mg/5 mL+ 57 mg/5 mL | staklena bočica sa praškom za pripremu 70 mL oralne suspenzije, u kutiji
KLAVAX BID 1 g filmom obložena tableta 875 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta | 14 filmom obloženih tableta (2 Al/Al blistera po 7 tableta), u kutiji
KLAVAX BID 400/57 mg prašak za oralnu suspenziju prašak za oralnu suspenziju 400 mg/5 mL+ 57 mg/5 mL | 1 staklena boca sa 17,5 g praška za pripremu 70 ml oralne suspenzije i mjernom kašičicom, u kutiji
KLAVOCIN prašak za otopinu za injekciju ili infuziju 1000 mg/1 viala+ 200 mg/1 viala | 5 staklenih bočica sa gumenim čepom i zaštitnom aluminijskom "flip-off" kapicom, u kutiji
KLAVOCIN prašak za otopinu za injekciju ili infuziju 500 mg/1 viala+ 100 mg/1 viala | 5 staklenih bočica sa gumenim čepom i zaštitnom aluminijskom "flip-off" kapicom, u kutiji
KLAVOCIN BID filmom obložena tableta 875 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta | 14 filmom obložena tableta (2 Al/Al - blistera sa 7 tableta) u kutiji
KLAVOCIN BID prašak za oralnu suspenziju 400 mg/5 mL+ 57 mg/5 mL | 1 staklena bočica sa 17,5 g praška za pripremu 70 mL oralne suspenzije i odmjerna šprica od 5 mL, u kutiji
TRIFAMOX DUO film tableta 875 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta | 14 film tableta (2 PVC/PVDC/AI blistera po 7 tableta) u kutiji
TRIFAMOX DUO prašak za oralnu suspenziju 1000 mg/5 mL+ 250 mg/5 mL | Staklena bočica sa 15 g praška za pripremu 30 ml oralne suspenzije u kutiji
TRIFAMOX 750 prašak za rastvor za injekciju 500 mg/1 viala+ 250 mg/1 viala | Staklena bočica od 10 ml sa prašakom za rastvor za injekciju u kutiji
TRIFAMOX 500 film tableta 250 mg/1 tableta+ 250 mg/1 tableta | 16 film tableta (2 PVC/AI blistera po 8 film tableta) u kutiji
TRIFAMOX 500 oralna suspenzija 250 mg/5 mL+ 250 mg/5 mL | Bočica sa 30 g praška za pripremu 60 ml oralne suspenzije u kutiji
TRIFAMOX 1500 prašak za rastvor za injekciju 1000 mg/1 viala+ 500 mg/1 viala | Staklena bočica od 10 ml sa prašakom za rastvor za injekciju
TRIFAMOX 1000 film tableta 500 mg/1 tableta+ 500 mg/1 tableta | 8 film tableta (1 PVC/AI blister) u kutiji
XICLAV film tableta 500 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta | 15 film tableta u Al/Al blisteru, u kutiji
XICLAV 1,2 g prašak za rastvor za injekciju 1000 mg/1 viala+ 200 mg/1 viala | 5 bočica sa praškom za rastvor za injekciju u kutiji
XICLAV 3X film tableta 500 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta | 10 filmom obloženih tableta (2 Al/Al blistera po 5 tableta), u kutiji
XICLAV 2X film tableta 875 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta | 10 filmom obloženih tableta (2 Al/Al blistera po 5 tableta), u kutiji
XICLAV 2X prašak za oralnu suspenziju 400 mg/5 mL+ 57 mg/5 mL | 1 staklena bočica sa 17,5 g praška za pripremu 70 ml oralne suspenzije, u kutiji
AMOXIPLUS 1,2 g prašak za rastvor za injekciju/infuziju 1000 mg/1 viala+ 200 mg/1 viala | 50 staklenih bočica sa 1,2 g praška za rastvor za injekciju i infuziju, u kutiji
PANKLAV film tableta 500 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta | 1 staklena bočica sa 20 film tableta, u kutiji
PANKLAV prašak za oralnu suspenziju 125 mg/5 mL+ 31.25 mg/5 mL | 1 staklena bočica sa 11,5 g praška za pripremu 100 ml oralne suspenzije, u kutiji
PANKLAV 2X film tableta 875 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta | 1 staklena bočica sa 14 film tableta, u kutiji
PANKLAV 2X prašak za oralnu suspenziju 400 mg/5 mL+ 57 mg/5 mL | 1 staklena boca sa 15 g praška za pripremu 70 ml oralne suspenzije, kutija sa bocom i plastičnom kašikom
PANKLAV forte prašak za oralnu suspenziju 250 mg/5 mL+ 62.5 mg/5 mL | 1 staklena bočica sa 16,5 g praška za pripremu 100 ml oralne suspenzije i mjernom kašikom, u kutiji
AMOKLAVIN-BID filmom obložena tableta 875 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta | 10 filmom obloženih tableta (2 Al-Al blistera sa 5 tableta), u kutiji
KlavoPhar filmom obložena tableta 875 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta | 14 filmom obloženih tableta (2 blistera po 7 filmom obloženih tableta), u kutiji
AMOKLAVIN-BID 400/57 mg FORTE prašak za oralnu suspenziju 400 mg/5 mL+ 57 mg/5 mL | 70 ml suspenzije (1 bočica praška za pripremu 70 ml suspenzije) u kutiji
PANKLAV 2X film tableta 875 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta | 10 film tableta u staklenoj bočici, u kutiji
PANKLAV film tableta 500 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta | 15 film tableta u staklenoj bočici, u kutiji
DUOCLAV film tableta 500 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta | 15 film tableta (3 Al/Al blistera po 5 film tableta) u kutiji
DUOCLAV film tableta 875 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta | 10 film tableta (2 Al/Al blistear po 5 film tableta) u kutiji
DUOCLAV prašak za oralnu suspenziju 400 mg/5 mL+ 57 mg/5 mL | prašak za pripremu 70 ml oralne suspenzije (staklena bočica sa 11,1 g praška za oralnu suspenziju i kašika za doziranje), u kutiji
BETAKLAV prašak za oralnu suspenziju 400 mg/5 mL+ 57 mg/5 mL | 14,0 g praška za pripremu 70 ml suspenzije u bočici sa štrcaljkom, u kutiji
CLAVIUS filmom obložena tableta 875 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta | 12 tableta (1 OPA/Al/PVC//Al blister sa 12 tableta), u kutiji
BETAKLAV filmom obložena tableta 500 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta | 20 filmom obloženih tableta (2 Al/Al stripa sa po 10 tableta),u kutiji
BETAKLAV filmom obložena tableta 500 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta | 20 filmom obloženih tableta (2 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
BETAKLAV filmom obložena tableta 500 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta | 10 filmom obloženih tableta (1 OPA/Al/PVC/Al blister sa 10 tableta), u kutiji
BETAKLAV filmom obložena tableta 500 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta | 10 filmom obloženih tableta (1 Al/Al blister sa 10 tableta), u kutiji
BETAKLAV filmom obložena tableta 500 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta | 14 filmom obloženih tableta (2 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 7 tableta), u kutiji
BETAKLAV filmom obložena tableta 500 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta | 14 filmom obloženih tableta (2 Al/Al blistera sa po 7 tableta), u kutiji
BETAKLAV filmom obložena tableta 875 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta | 14 filmom obloženih tableta (2 Al/Al blistera sa po 7 tableta), u kutiji
BETAKLAV filmom obložena tableta 875 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta | 14 filmom obloženih tableta (2 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 7 tableta), u kutiji
BETAKLAV filmom obložena tableta 875 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta | 10 filmom obloženih tableta (1 Al/Al blister sa 10 tableta), u kutiji
BETAKLAV filmom obložena tableta 875 mg/1 tableta+ 125 mg/1 tableta | 10 filmom obloženih tableta (1 OPA/Al/PVC/Al blister sa po 10 tableta), u kutiji