AMOXICILLIN REMEDICA

AMOXICILLIN REMEDICA 500 mg kapsula

16 kapsula, tvrdih (2 Al/PVC/PE/PVDC blistera po 8 kapsula, tvrdih), u kutiji

Supstance:
amoksicilin
Jačina ATC Oblik
500 mg kapsula J01CA04 kapsula, tvrda