AMPRIL HL

AMPRIL HL 2.5 mg tableta+ 12.5 mg tableta

28 tableta (4 PVC/PE/PVDC/AI blister po 7 tableta) u kutiji

Supstance:
hidrohlorotiazid ramipril
Jačina ATC Oblik
2.5 mg tableta+ 12.5 mg tableta C09BA05 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA
AMPRIL HL 2,5 mg/12,5 mg tableta 
AMPRIL HD 5 mg/25 mg tableta ramipril/hidrohlorotiazid 

Prije početka uzimanja pažljivo pročitajte uputstvo! 
Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovno ga pročitati. 
Imate li dodatnih pitanja, posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom. 
Lijek je bio propisan Vama lično i ne smijete ga davati drugima. 
Njima bi čak mogao štetiti, iako imaju znakove bolesti slične Vašima. 
Ako bilo koja nuspojava postane ozbiljna ili ako opazite bilo koju nuspojavu koja nije spomenuta u ovom uputstvu, obavijestite svog ljekara ili farmaceuta. 

Uputstvo sadrži: 
1.Šta su Ampril HL i Ampril HD i za šta se koriste? 
2.Prije nego počnete uzimati Ampril HL i Ampril HD 
3.Kako uzimati Ampril HL i Ampril HD? 
4.Moguće nuspojave 
5.Kako čuvati Ampril HL i Ampril HD? 
6.Dodatne informacije

1. ŠTA SU AMPRIL HL I AMPRIL HD I ZA ŠTA SE KORISTE? 
Aktivne supstance u Amprilu HL i Amprilu HD su ramipril i hidrohlorotiazid. Ramipril pripada skupini lijekova koje zovemo “ACE-inhibitorima“ (inhibitorima konvertaze angiotenzina). 
Djeluje tako: 
- da u tijelu smanjuje tvorbu supstanci koje povisuju krvni pritisak, 
- opušta i širi krvne žile, 
- srcu olakšava pumpanje krvi po tijelu. 

Hidrohlorotiazid pripada skupini lijekova koje nazivamo “tijazidni dijuretici” ili tablete za mokrenje. Djeluje tako da povećava količinu mokraće (urina) koja nastaje i time smanjuje krvni pritisak. 
Ampril HL i Ampril HD su lijekovi namijenjeni snižavanju arterijskog pritiska. Dvije aktivne supstance koje sadrži djeluju zajedno na snižavanje krvnog pritiska. 
Upotrebljavaju se zajedno kada liječenje samo jednom aktivnom supstancom ne djeluje. 


2. PRIJE NEGO POČENTE UZIMATI AMPRIL HL I AMPRIL HD 
Nemojte uzimati Ampril HL i Ampril HD: 
- ako ste alergični (preosjetljivi) na ramipril, hidrohlorotiazid ili na bilo koji sastojak Amprila HL ili Amprila HD (pogledajte poglavlje 6); 
- ako ste alergični (preosjetljivi) na lijekove slične Amprilu HL ili Amprilu HD (druge ACEinhibitore ili druge sulfonamidne lijekove); znakovi alergijske reakcije mogu uključivati osip, teškoće s gutanjem ili disanjem, oticanje usana, lica, grla ili jezika; 
- ako ste ikad imali tešku alergijsku reakciju nazvanu “angioedem”. Znakovi uključuju svrbež, osip (urtikarija), crvene mrlje na rukama, stopalima i grlu, oticanje grla i jezika, oticanje oko očiju i usana, teškoće s disanjem i gutanjem; 
- ako ste imali angioneurotski edem u drugim okolnostima; 
- ako ste bili na dijalizi ili bilo kojoj drugoj vrsti filtracije krvi. Ovisno o vrsti aparata koji je upotrebljen, Ampril HL ili Ampril HD možda nisu prikladni za Vas. 
- ako imate tešku bubrežnu bolest kod koje je smanjena opskrba bubrega krvlju (stenoza bubrežne arterije); 
- ako imate teško oštećenje jetre; 
- tokom zadnjih 6 mjeseci trudnoće (pogledajte poglavlje “Trudnoća i dojenje”); 
- ako dojite (pogledajte poglavlje “ Trudnoća i dojenje”); 
- ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog pritiska koji sadrži aliskiren. Ne uzimaje Ampril HL ili Ampril HD ako se bilo što od gore spomenutog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, porazgovarajte sa svojim ljekarom prije nego što uzmete Ampril HL ili Ampril HD. 

Budite oprezni sa Amprilom HL i Amprilom HD: 
Posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom prije nego što uzmete lijek:
- ako imate teškoća sa srcem, jetrom ili bubrezima;
- ako ste izgubili mnogo soli ili tekućine (zbog mučnine (povraćanja), ako ste imali proljev, znojili ste se više nego obično, provodite dijetu s malo soli, uzimate diuretike (tablete za mokrenje) dulje vrijeme ili ste na dijalizi);
- ako ćete se liječiti protiv alergije na ubod pčele ili ose (desenzitizacija);
- ako ćete primiti anestetik koji Vam mogu dati prije operacije ili bilo kojeg stomatološkog zahvata. 
Možda ćete trebati prekinuti liječenje Amprilom HL ili Amprilom HD jedan dan prije zahvata.  Zatražite savjet od svog ljekara;
- ako imate visoku razinu kalija u krvi (vidljivo iz rezultata pretrage krvi);
- ako imate kolagensku vaskularnu bolest, kao što su sklerodermija ili sistemski lupus eritematosus;
- ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog krvnog pritiska: 
- blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima – npr. valsartan, telmisartan, irbesartan), naročito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom bolešću. 
- aliskiren. 
Ljekar Vam može provjeriti bubrežnu bubrežnu funkciju, krvni pritisak i količinu elektrolita (npr. kalijuma) u krvi u redovnim intervalima. Vidjeti takođe informacije pod naslovom “Nemojte uzimati Ampril HL i Ampril HD”, Odmah morate reći ljekaru ako mislite da ste trudni (ili biste mogli zatrudnjeti). 

Ampril HL i Ampril HD se ne preporučuju tokom prvih 3 mjeseca trudnoće, a nakon 3 mjeseca mogu ozbiljno naštetiti Vašem djetetu (pogledajte poglavlje dolje: “ Trudnoća i dojenje”).

Djeca Ampril HL i Ampril HD se ne preporučuju za djecu i adolescente mlađe od 18 godina jer ti lijekovi nisu nikad upotrebljavani u toj starosnoj skupini. Ako se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas (ili ako niste sigurni), porazgovarajte sa svojim ljekarom prije nego uzmete Ampril HL ili Ampril HD. 

Uzimanje drugih lijekova 
Recite svojem ljekaru ili farmaceutu ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji lijek, uključujući lijekove koji se dobivaju bez recepta (uključujući biljne lijekove). Ampril HL i Ampril HD mogu djelovati na učinak drugih lijekova. Isto tako, neki lijekovi mogu djelovati na učinak Amprila HL i Amprila HD. 

Svakako recite svom ljekaru ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova. 
Oni mogu uzrokovati slabije djelovanje Amprila HL i amprila HD:
- lijekovi koji se upotrebljavaju protiv bolova i upale (npr. nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAID), kao što su ibuprofen, indometacin i acetilsalicilna kiselina) 
- lijekovi za liječenje niskog krvnog pritiska, šoka, srčanog zatajivanja, astme ili alergija, kao što su efedrin, noradrenalin ili adrenalin. 

Ljekar će trebati provjeriti Vaš krvni pritisak. Svakako recite svom ljekaru ako uzimate koji od sljedećih lijekova. 
Oni mogu povećati vjerovatnoću nuspojava ako se uzimaju zajedno s Amprilom HL i Amprilom HD:
- lijekovi koji se upotrebljavaju protiv bolova i upale (npr. nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAID) kao što su ibuprofen ili indometacin i acetilsalicilna kiselina)
- lijekovi koji mogu sniziti razinu kalija u krvi. Tu su uključeni lijekovi za konstipaciju, diuretici (tablete za mokrenje), amfotericin B (upotrebljavaju se za gljivične infekcije) i ACTH ( upotrebljava se za provjeru djelovanja nadbubrežne žlijezde)
- lijekovi za rak (hemoterapija)
- lijekovi za teškoće sa srcem, uključujući teškoće s kucanjem srca
- lijekovi koji sprečavaju odbacivanje organe nakon transplantacije, kao što je ciklosporin
- diuretici (tablete za mokrenje), kao što je furosemid
- lijekovi koji mogu povećati razinu kalija u krvi, kao što su spironolakton, triamteren, amilorid, soli kalija te heparin (za razrjeđivanje krvi)
- steroidni lijekovi za upale, kao što je prednizolon
- nadomjesci kalcija 3
- alopurinol (upotrebljava se za smanjivanje urične kiseline u krvi) - prokainamid (za teškoće sa srčanim ritmom)
- kolestiramin (za snižavanje količine masnoća u krvi)
- karbamazepin (za epilepsiju) 

Recite svom ljekaru ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova.
Oni mogu djelovati na učinak Amprila HL ili Amprila HD:
- lijekovi za dijabetes, kao što su oralni lijekovi za sniženje glukoze i inzulin.
- Ampril HL i Ampril HD mogu smanjiti količinu šećera u krvi. Dok uzimate Ampril HL ili Ampril HD pažljivo provjerite razinu šećera u krvio.
- litij (za teškoće sa psihičkim zdravljem). Ampril HL i Ampril HD mogu povećati količinu litija u krvi. Ljekar će kod Vas brižno provjeravati količinu litija.
- lijekovi za opuštanje mišića. - kinin (za malariju).
- lijekovi koji sadrže jod (oni se mogu upotrebljavati ako ste podvrgnuti skeniranju ili Xzrakama u bolnici). 
- penicilin (za infekcije)
- lijekovi za razrjeđivanje krvi koje uzimate na usta (oralni antikoagulansi), kao što je varfarin. 

Ljekar će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza: 
Ako uzimate neki blokator angiotenzin II receptora (ARB) ili aliskiren (vidjeti takođe informacije pod naslovima ”Nemojte uzimati Ampril HL i Ampril HD i “Upozorenja i mjere opreza”) 

Ako se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas, porazgovarajte sa svojim ljekarom prije nego što ćete uzeti Ampril HL ili Ampril HD. 

Testovi 
Provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom prije nego uzmete lijek: 
- ako ste na testiranju funkcije paratiroidne žlijezde. Ampril HL i Ampril HD mogu djelovati na rezultate testiranja.
- ako ste sportaš i testirate se na doping. Ampril HL i Ampril HD mogu dati pozitivni rezultat. 

Uzimanje hrane i pića sa Amprilom HL i Amprilom HD
- Pijenje alkohola kod uzimanja Amprila HL ili Ampril HD može izazvati omaglicu ili vrtoglavicu. 
Ako ste u nedoumici o tome koliko alkohola smijete popiti dok uzimate Ampril HL ili Ampril HD, porazgovarajte sa svojim ljekarom koliko lijekovi za snižavanje krvnog pritiska i alkohol mogu imati dodatne učinke.
- Ampril HL i Ampril HD možete uzeti s hranom ili bez nje. 

Trudnoća i dojenje 
Svom ljekaru morate reći ako mislite da ste trudni (ili biste mogli zatrudnjeti). 
Ampril HL i Ampril HD ne biste smjeli uzimati u prvih 12 sedmica trudnoće, a nakon 13. sedmice ih uopšte ne smijete uzimati jer njihova upotreba tokom trudnoće može naštetiti vašem djetetu. 
Ako zatrudnite za vrijeme uzimanja Amprila HL ili Amprila HD odmah to recite svom ljekaru. 
U slučaju planiranja buduće trudnoće, potrebno je preći na odgovarajuće alternativno liječenje. Posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom prije nego uzmete bilo koji lijek. 

Upravljanje vozilima i mašinama 
Kombinacija ramiprila i hidrohlorotiazida ima mali do umjereni uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i mašinama. 
Dok uzimate Ampril HL ili Ampril HD možete osjećati omaglicu. 
Ona je vjerovatnija kad tek započinjete uzimati Ampril HL ili Ampril HD i počinjete s većom dozom. U takvom slučaju nemojte voziti niti upotrebljavati bilo kakav alat ili mašine. 

Ostala upozorenja 
Ovaj lijek sadržava mliječni šećer (laktozu). Ako Vam je poznato da ne podnosite neke vrste šećera, potražite savjet ljekara prije no što uzmete ovaj lijek. 


3. KAKO UZIMATI AMPRIL HL I AMPRIL HD? 
Ampril HL i Ampril HD uvijek uzimajte tačno prema uputama ljekara. Potrebe pojedinih bolesnika su različite. Ako niste sigurni, zatražite savjet ljekara ili farmaceuta. 

Uobičajena doza iznosi 1 tabletu Amprila HL (2,5 mg ramiprila i 12,5 mg hidrohlorotiazida) ujutro. Doza se prema potrebi, ali najranije poslije tri sedmice, može povećati na 1 tabletu Amprila HD (5 mg ramiprila i 25 mg hidrohlorotiazida) ujutro. 
Najveća doza iznosi 5 mg ramiprila i 25 mg hidrohlorotiazida.

Uzimanje Amprila HL ili Amprila HD Lijek uzimajte na usta svaki dan u isto vrijeme, obično ujutro. Progutajte tabletu s tekućinom. Nemojte drobiti ili žvakati tabletu. 

Koliko uzimati Amprila HL ili Amprila HD 
Liječenje visokog krvnog pritiska 
Vaš ljekar će odrediti koliko lijeka morate uzimati kako bi Vaš krvni pritisak bio pod kontrolom. 

Starije osobe 
Vaš ljekar će smanjiti početnu dozu i sporije prilagoditi liječenje. 

Ako uzmete više Amprila HL i Amprila HD nego što ste trebali 
Ako mislite da ste uzeli više tableta nego što je navedeno u ovom uputstvu ili nego što Vam je ljekar propisao, odmah se obratite ljekaru, službi hitne pomoći ili farmaceutu. 
Ne vozite sami u bolnicu nego potražite nekog drugog da Vas odveze ili pozove Hitnu pomoć. Uzmite kutiju lijeka sa sobom kako bi ljekar znao koji lijek ste uzeli. 

Ako ste zaboravili uzeti Ampril HL i Ampril HD 
Ako zaboravite uzeti dozu, sljedeću dozu uzmite u uobičajeno vrijeme. 
Nemojte uzeti dvostruku dozu lijeka da biste nadoknadili propuštenu dozu. 

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primjenom Amprila HL i Amprila HD obratite se svom ljekaru ili farmaceutu. 


4. MOGUĆE NUSPOJAVE 
Kao i svi drugi lijekovi, Ampril HL i Ampril HD mogu izazvati nuspojave. 

Veoma česte 
Pojavljuju se kod više od 1 na 10 bolesnika

Česte 
Pojavljuju se kod 1 do 10 bolesnika na 100 bolesnika 

Povremene
Pojavljuju se kod 1 do 10 bolesnika na 1000 bolesnika 

Rijetke 
Pojavljuju se kod 1 do 10 bolesnika na 10.000 bolesnika 

Veoma rijetke 
Pojavljuju se kod manje od 1 bolesnika na 10.000 bolesnika 

Nepoznata učestalost 
Učestalost iz raspoloživih podataka nije moguće ocijeniti 

Prestanite uzimati Ampril HL i Ampril HD i odmah posjetite ljekara ako primijetite bilo koju od sljedećih nuspojava. Možda ćete trebati hitnu medicinsku pomoć.
- Oticanje lica, usana ili grla koje otežava gutanje ili disanje, kao i svrbež i osip. Mogu to biti znakovi ozbiljnih alergijskih reakcija na Ampril HL ili Ampril HD. 
- Jake kožne reakcije, uključujući osip, ulkuse u ustima, pogoršanje preegzistentne kožne bolesti, crvenilo, ljupštenje ili odvajanje kože (kao što je Stevens-Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza ili multiformni eritem). 

Recite svom ljekaru ako imate:
- Brzi srčani ritam, neobično ili jako kucanje srca (palpitacije), bol u prsima, stezanje u prsima ili jače tegobe, uključujući srčani i moždani udar.
- Skraćeni dah, kašalj zadnjih 2 do 3 dana i manji osjećaj gladi, što mogu biti znakovi problema sa plućima, uključujući upalu.
- Lakši nastanak modrica, dulje krvarenje nego što je uobičajeno, bilo koji znak krvarenja (npr. krvarenje iz desni), purpurne pjege, kožne erupcije ili infekcija do koje dolazi mnogo lakše nego inače, bolno grlo i vrućica, osjećaj umora, nesvjestica, omaglica ili blijeda koža. Mogu to biti znakovi problema s krvi ili koštanom moždinom.
- Jaki bolovi u trbuhu koji se mogu širiti u leđa. Može ti biti znak pankreatitisa (upale gušterače)
. - Vrućica, umor, gubitak apetita, bol u trbuhu, mučnina, žuta boja kože ili očiju (žutica). Mogu to biti znakovi teškoća sa jetrom, kao što je hepatitis (upala jetre) ili narušene funkcije jetre. 

Svakako recite svom ljekaru ako bilo što od navedenog postane ozbiljno ili traje duže od nekoliko dana. 

Ostale nuspojave uključuju: 
Česte (pojavljuju se kod više od 1 na 10 bolesnika)
- glavobolja, osjećaj slabosti ili umora
- Omaglica. Veća je vjerovatnost da će do nje doći ako počinjete uzimati Ampril HL ili Ampril HD ili počinjete uzimati veću dozu.
- suhi, nadražajni kašalj ili bronhitis
- Pretraga Vaše krvi pokazuje višu razinu šećera nego obično, što može pogoršati šećernu bolest ako je imate.
- Pretraga Vaše krvi pokazuje veću količinu urične kiseline ili više masnoća nego obično. 
- bolni, crveni i otečeni zglobovi 

Povremene (pojavljuju se kod manje od 1 na 100 bolesnika)
- kožni osip sa ili bez uzdignutih područja
- navala crvenila, nesvjestica, hipotenzija (nenormalno nizak krvni pritisak), osobito ako brzo ustanete ili sjednete
- teškoće s ravnotežom (vrtoglavica)
- svrbež i neobični osjeti na koži, kao što su utrnulost, trnci, bockanje, žarenje ili žmarci u koži (parestezija)
- slabljenje osjeta okusa ili promijenjen osjet okusa
- teškoće sa spavanjem
- depresija, tjeskoba, jača nervoza ili drhtanje nego obično
- začepljenost nosa, upala sinusa (sinusitis), kratki dah
- upala desni (gingivitis), otečenost usta
- crvene, otečene, suzne oči koje svrbe
- zvonjenje u ušima
- zamagljen vid
- ispadanje kose
- bolovi u prsima
- bolovi u mišićima
- zatvor, bolovi u želucu ili crijevima
- loša probava ili mučnina
- veće izlučivanje mokraće (urina) preko dana nego obično
- jače znojenje nego obično ili osjećaj žeđi
- gubitak ili slabljenje apetita (anoreksija) ili manji osjećaj gladi
- pojačano ili neredovito kucanje srca
- otečene ruke i noge. Može ti biti znak većeg zadržavanja tekućine u Vašem tijelu nego obično.
- groznica
- seksualna nesposobnost u muškaraca
- pretrage krvi pokazuju smanjeni broj crvenih krvnih stanica, bijelih krvnih stanica ili krvnih pločica ili količine hemoglobina
- pretrage krvi pokazuju promjena načina djelovanja jetre, gušterače ili bubrega
- krvne pretrage pokazuju manje kalija u Vašoj krvi nego obično 

Veoma rijetke (pojavljuju se kod manje od 1 na 10.000 bolesnika)
- mučnina, proljev ili žgaravica
- crven, otečen jezik ili suha usta
- krvne pretrage pokazuju više kalija u Vašoj krvi nego obično 

Druge prijavljene nuspojave
Ljekaru ili farmaceutu morate reći ako koja od ovih nuspojava postane ozbiljna ili traje duže od nekoliko dana:
- teškoće sa sabranošću, nemir ili smušenost
- prsti na rukama i nogama mijenjaju boju kad ste na hladnoći, a trnu ili bole kad se ugriju. 
Mogao bi to biti Raynaudov sindrom.
- povećanje prsa kod muškaraca
- krvni ugrušci
- poremećaji sluha
- slabije suzenje nego obično
- objekti gledanja u žutoj boji 
 - dehidracija
- otečenost, bolovi i crvenilo lica (upala žlijezde slinovnice)
- otečenost crijeva koja se naziva "intestinalni angioedem", a očituje se bolovima u trbuhu, povraćanjem i proljevom
- veća osjetljivost na sunčevo svjetlo nego obično
- jako ljuštenje ili guljenje kože, bulozan osip koji svrbi ili druge reakcije na koži, npr. crven osip na licu ili čelu
- osip na koži ili podljevi
- pjege na koži i hladni udovi
- teškoće s noktima (npr. labavljenje ili odvajanje noktiju od podloge)
- mišićno-koštana ukočenost ili nemogućnost za pomicanje čeljusti (tetanija) 
- slabost ili grčevi u mišićima
- smanjena spolna želja kod muškaraca ili žena
- krv u mokraći (urinu), što može biti znak teškoća s bubrezima (intersticijski nefritis)
- više šećera u mokraći (urinu) nego obično
- povećani broj određenih bijelih krvnih stanica (eozinofilija) u krvnim pretragama
- krvne pretrage koje pokazuju premalo krvnih stanica (pancitopenija) u Vašoj krvi
- krvne pretrage koje pokazuju promijenjenu količinu soli kao što su natrij, kalcij, magnezij i kloridi u Vašoj krvi
- sporo ili smanjeno reagiranje
- promijenjen miris stvari
- teško disanje ili pogoršanje astme 

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili farmaceuta. 
Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu. 


5. KAKO ČUVATI AMPRIL HL I AMPRIL HD? 
Ampril HL i Ampril HD morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece. 
Ampril HL i Ampril HD čuvajte pri temperaturi do 30 °C. 
Nemojte koristiti Ampril HL i Ampril HD poslije isteka roka označenog na pakiranju. 

Rok trajanja lijeka je 24 mjeseca od datuma proizvodnje. 
Lijek Ampril HL i Ampril HD ne smijete upotrebljavati nakon isteka roka trajanja koji je naveden na ambalaži. 
Datum isteka roka trajanja odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca. 
Lijek ne smijete baciti u otpadne vode ili među kućni otpad. 
O načinu uklanjanja lijeka koji više ne trebate, posavjetujte se s farmaceutom. 
Takvi postupci pomažu čuvanju okoliša. 


6. DODATNE INFORMACIJE 
Šta Ampril HL i Ampril HD sadrže? Aktivne supstnace u tabletama Ampril HL i Ampril HD su ramipril i hidrohlorotiazid.
Jedna Ampril HL tableta sadrži 2,5 mg ramiprila i 12,5 mg hidrohlorotiazida. 
Jedna Ampril HD tableta sadrži 5 mg ramiprila i 25 mg hidrohlorotiazida. 

Pomoćne supstance su natrij-hidrogenkarbonat, laktoza monohidrat, umreženi natrij-karmelozat, preželatinirani škrob i natrij-stearilfumarat. 

Kako Ampril HL i Ampril HD izgledaju i sadržaj pakovanja? 
Ampril HL: bijele do skoro bijele, ovalne, neobložene, pljosnate tablete s razdjelnim zarezom na jednoj strani i oznakom 12,5. Ampril HD: bijele do skoro bijele, ovalne, neobložene, pljosnate tablete s oznakom 25. 
Na raspolaganju su kutije s 28 tableta i 30 tableta u kutiji (4 blistera po 7 tableta i 3 blistera po 10 tableta). 

Režim izdavanja 
Lijek se izdaje uz ljekarski recept. 

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet 
KRKA FARMA d.o.o., Sarajevo, Džemala Bijedića 125A, Sarejevo, BiH 


Naziv i adresa proizvođača 
KRKA d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija 


Proizvođač gotovog lijeka 
KRKA d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija 

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet 
Ampril HL, tableta 28 x (2,5 + 12,5) mg: 04-07.10-1947/12 od 29.03.2013. godine 
Ampril HL, tableta 30 x (2,5 + 12,5) mg: 04-07.3-1-4611/15 od 28.08.2015. godine 
Ampril HD, tableta 28 x (5 + 25) mg: 04-07.10-1948/12 od 29.03.2013. godine 
Ampril HD, tableta 30 x (5 + 25) mg: 04-07.3-1-4646/15 od 28.08.2015. godine