Supstanca: Ramipril

RAMIPRIL 104

AMPRIL tableta 1.25 mg/1 tableta | 28 tableta (4 Al/OPA/Al/PVC blistera po 7 tableta), u kutiji
AMPRIL tableta 2.5 mg/1 tableta | 28 tableta (4 Al/OPA/Al/PVC blistera sa 7 tableta), u kutiji
AMPRIL tableta 5 mg/1 tableta | 28 tableta (4 Al/OPA/Al/PVC blistera po 7 tableta), u kutiji
AMPRIL tableta 10 mg/1 tableta | 28 tableta (4 Al/OPA/Al/PVC blistera po 7 tableta), u kutiji
REVIL tableta 2.5 mg/1 tableta | 28 tableta
REVIL tableta 5 mg/1 tableta | 28 tableta
REVIL tableta 10 mg/1 tableta | 28 tableta
TRITACE tableta 2.5 mg/1 tableta | 28 tableta (2 PVC/Al folija-blister po 14 tableta) u kutiji
TRITACE tableta 5 mg/1 tableta | 28 tableta (2 PVC/Al folija-blister po 14 tableta) u kutiji
TRITACE tableta 10 mg/1 tableta | 28 tableta (2 PVC/Al folija-blister po 14 tableta) u kutiji
TRITACE tableta 1.25 mg/1 tableta | 28 tableta (2 PVC/Al folija-blister po 14 tableta) u kutiji
APOCOR tableta 2.5 mg/1 tableta | 28 tableta (4 blistera po 7 tableta)
APOCOR tableta 5 mg/1 tableta | 28 tableta (4 blistera po 7 tableta)
APOCOR tableta 10 mg/1 tableta | 28 tableta ( 4 blistera po 7 tableta)
RAMIMED tableta 2.5 mg/1 tableta | 28 tableta (4 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 7 tableta), u kutiji
RAMIMED tableta 5 mg/1 tableta | 28 tableta (4 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 7 tableta), u kutiji
RAMIMED tableta 10 mg/1 tableta | 28 tableta (4 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 7 tableta), u kutiji
RAMIPRIL Farmal tableta 2.5 mg/1 tableta | 28 tableta (4 OPA/Al/PVC//Al blistera po 7 tableta) u kutiji
RAMIPRIL Farmal tableta 5 mg/1 tableta | 28 tableta (4 OPA/Al/PVC//Al blistera po 7 tableta) u kutiji
RAMIPRIL Farmal tableta 10 mg/1 tableta | 28 tableta (4 OPA/Al/PVC//Al blistera po 7 tableta) u kutiji
RAMIPRIL Genera tableta 1.25 mg/1 tableta | 28 tableta (2 CFB-DES/AI blistera po 14 tableta)
RAMIPRIL Genera tableta 2.5 mg/1 tableta | 28 tableta (2 CFB-DES/AI blistera po 14 tableta)
RAMIPRIL Genera tableta 5 mg/1 tableta | 28 tableta (2 CFB-DES/AI blistera po 14 tableta)
RAMIPRIL Genera tableta 10 mg/1 tableta | 28 tableta (2 CFB-DES /AI blistera po 14 tableta)
RAMIPRIL JGL tableta 2.5 mg/1 tableta | 28 tableta (4 blistera po 7 tableta)
RAMIPRIL JGL tableta 5 mg/1 tableta | 28 tableta (4 blistera po 7 tableta)
RAMIPRIL JGL tableta 10 mg/1 tableta | 28 tableta (4 blister po 7 tableta)
ENOX tableta 1.25 mg/1 tableta | 30 tableta (3 blistera po 10 tableta) u kutiji
ENOX tableta 2.5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 blistera po 10 tableta) u kutiji
ENOX tableta 5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 blistera po 10 tableta) u kutiji
ENOX tableta 10 mg/1 tableta | 30 tableta (3 blistera po 10 tableta) u kutiji
PRILEN tableta 10 mg/1 tableta | 30 tableta (3 AI/AI blistera po10 tableta), u kutiji
PRILEN tableta 5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 AI/AI blistera po 10 tableta), u kutiji
PRILEN tableta 2.5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 AI/AI blistera po 10 tableta), u kutiji
PRILINDA tableta 10 mg/1 tableta | 28 tableta (4 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 7 tableta) u kutiji
PRILINDA tableta 5 mg/1 tableta | 28 tableta (4 OPA/Al/PVC//al - blistera po 7 tableta) u kutiji
PRILINDA tableta 2.5 mg/1 tableta | 28 tableta (4 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 7 tableta) u kutiji
PIRAMIL tableta 2.5 mg/1 tableta | 28 tableta (4 OPA/AL/PVC blistera po 7 tableta), u kutiji
PIRAMIL tableta 5 mg/1 tableta | 28 tableta (4 OPA/AL/PVC blistera po 7 tableta), u kutiji
RAPRIL tableta 2.5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
RAPRIL tableta 5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
RAPRIL tableta 10 mg/1 tableta | 30 tableta (3 Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
AMPRIL tableta 1.25 mg/1 tableta | 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//AL blistera po 10 tableta) u kutiji
AMPRIL tableta 2.5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//AL blistera po 10 tableta) u kutiji
AMPRIL tableta 5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//AL blistera po 10 tableta) u kutiji
AMPRIL tableta 10 mg/1 tableta | 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//AL blistera po 10 tableta) u kutiji
TENPRIL tableta 2,5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
TENPRIL tableta 5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
TENPRIL tableta 10 mg/1 tableta | 30 tableta (3 Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
AMPRIL HD tableta 5 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta | 28 tableta (4 PVC/PE/PVDC/AI blistera po 7 tableta) u kutiji
AMPRIL HL tableta 2.5 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta | 28 tableta (4 PVC/PE/PVDC/AI blister po 7 tableta) u kutiji
REVIL PLUS tableta 2.5 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta | 28 tableta
REVIL PLUS tableta 5 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta | 28 tableta (2 providna blistera po 14 tableta) u kutiji
TRITAZIDE tableta 2.5 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta | 28 tableta (2 blistera po 14 tableta) u kutiji
TRITAZIDE tableta 5 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta | 28 tableta (2 blistera po 14 tableta) u kutiji
Apocor Plus tableta 5 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta | 28 tableta (4 blistera po 7 tableta)
RAMIPRIL H Farmal tableta 2.5 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta | 28 tableta (4 OPA/Al/PVC//A blistera po 7 tableta) u kutiji
RAMIPRIL H Farmal tableta 5 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta | 28 tableta (4 OPA/Al/PVC//A blistera po 7 tableta) u kutiji
RAMIPRIL/Hidroklorotiazid Pliva 2,5/12,5 mg tableta 2.5 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 blistera po 10 tableta)
RAMIPRIL/Hidroklorotiazid Pliva 5/25 mg tableta 5 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta | 30 tableta (3 blistera po 10 tableta)
RAMIZID tableta 2.5 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta | 28 tableta (4 OPA/Al/PVC//Al blistera po 7 tableta), u kutiji
RAMIZID tableta 5 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta | 28 tableta (4 OPA/Al/PVC//Al blistera po 7 tableta), u kutiji
RAMIPRIL H Genera tableta 2.5 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 PVC/ACLAR//Al blistera u Al foliji sa silikagelom sa 10 tableta), u kutiji
RAMIPRIL H Genera tableta 5 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta | 30 tableta (3 PVC/ACLAR//Al blistera u Al foliji sa silikagelom sa 10 tableta), u kutiji
VIVACE HCT tableta 5 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta | 28 tableta (4 blistera po 7 tableta), u kutiji
VIVACE HCT tableta 2.5 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta | 28 tableta (4 blistera po 7 tableta), u kutiji
ENOX Plus tableta 2.5 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 blistera po 10 tableta) u kutiji
ENOX Plus tableta 5 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta | 30 tableta (3 blistera po 10 tableta) u kutiji
PRILINDA PLUS tableta 5 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta | 30 tableta (3 Al/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
PRILINDA PLUS tableta 2.5 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 Al/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
PRILEN Plus tableta 2.5 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 Al/OPA/PVC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
PRILEN Plus tableta 5 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta | 30 tableta (3 Al/OPA/PVC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
AMPRIL HL tableta 2.5 mg/1 tableta+ 12.5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 OPA/AL/PVC//AL blistera po 10 tableta) u kutiji
AMPRIL HD tableta 5 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta | 30 tableta (3 OPA/AL/PVC//AL blistera po 10 tableta) u kutiji
TRIAPIN film tableta 2.5 mg/1 tableta+ 2.5 mg/1 tableta | 28 film tableta (2 PVC/PVDC blistera po 14 tableta) u kutiji
TRIAPIN film tableta 5 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 28 film tableta (2 PVC/PVDC blistera po 14 tableta) u kutiji
AMLOPIN COMBO kapsula, tvrda 2.5 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kapsula | 28 kapsula tvrdih ( 4 PA/ALU/PVC/ALU blistera po 7 kapsula) u kutiji
AMLOPIN COMBO kapsula, tvrda 5 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kapsula | 28 kapsula tvrdih (4 PA/ALU/PVC/ALU blistera po 7 kapsula) u kutiji
AMLOPIN COMBO kapsula, tvrda 5 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula | 28 kapsula tvrdih (4 PA/ALU/PVC/ALU blistera po 7 kapsula) u kutiji
AMLOPIN COMBO kapsula, tvrda 10 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kapsula | 28 kapsula tvrdih (4 PA/ALU/PVC/ALU blistera po 7 kapsula) u kutiji
AMLOPIN COMBO kapsula, tvrda 10 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula | 28 kapsula tvrdih (4 PA/ALU/PVC/ALU blistera po 7 kapsula) u kutiji
TRINOMIA kapsula, tvrda 20 mg/1 kapsula+ 100 mg/1 kapsula+ 2.5 mg/1 kapsula | 28 kapsula, tvrdih (4 OPA/Al/PVC blistera sa po 7 kapsula), u kutiji
TRINOMIA kapsula, tvrda 100 mg/1 kapsula+ 20 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kap | 28 kapsula, tvrdih (4 OPA/Al/PVC blistera sa po 7 kapsula), u kutiji
TRINOMIA kapsula, tvrda 100 mg/1 kapsula+ 20 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula | 28 kapsula, tvrdih (4 OPA/Al/PVC - blistera sa po 7 kapsula), u kutiji
AMPRIL tableta 1,25 mg/1 tableta | 90 tableta (9 OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
AMPRIL tableta 2,5 mg/1 tableta | 90 tableta (9 OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
AMPRIL tableta 5 mg/1 tableta | 90 tableta (9 OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
AMPRIL tableta 10 mg/1 tableta | 90 tableta (9 OPA/Al/PVC//Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
AMLORAM kapsula, tvrda 5 mg/1 kapsula+ 2,5 mg/1 kapsula | 30 kapsula, tvrdih (3 PA/ALU/PVC/ALU blistera po 10 kapsula), u kutiji
AMLORAM kapsula, tvrda 5 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kapsula | 30 kapsula, tvrdih (3 PA/ALU/PVC/ALU blistera po 10 kapsula), u kutij
AMLORAM kapsula, tvrda 10 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kapsula | 30 kapsula, tvrdih (3 PA/ALU/PVC/ALU blistera po 10 kapsula), u kutij
AMLORAM kapsula, tvrda 5 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula | 30 kapsula, tvrdih (3 PA/ALU/PVC/ALU blistera po 10 kapsula), u kutij
AMLORAM kapsula, tvrda 10 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula | 30 kapsula, tvrdih (3 PA/ALU/PVC/ALU blistera po 10 kapsula), u kutiji
RAMEAM kapsula, tvrda 5 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kapsula | 30 kapsula, tvrdih (3 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 10 kapsula), u kutiji
RAMEAM kapsula, tvrda 10 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kapsula | 30 kapsula, tvrdih (3 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 10 kapsula), u kutiji
RAMEAM kapsula, tvrda 5 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula | 30 kapsula, tvrdih (3 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 10 kapsula), u kutiji
RAMEAM kapsula, tvrda 10 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula | 30 kapsula, tvrdih (3 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 10 kapsula), u kutiji
PRILEN AM kapsula, tvrda 5 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kapsula | 28 kapsula (4 PA/Al/PVC blistera po 7 kapsula), u kutiji
PRILEN AM kapsula, tvrda 10 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kapsula | 28 kapsula, tvrdih (4 PA/Al/PVC blistera po 7 kapsula), u kutiji
PRILEN AM kapsula, tvrda 5 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula | 28 kapsula (4 PA/Al/PVC blistera po 7 kapsula), u kutiji
PRILEN AM kapsula, tvrda 10 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula | 28 kapsula, tvrdih (4 PA/Al/PVC blistera po 7 kapsula), u kutiji
PRILEN AM kapsula, tvrda 5 mg/1 kapsula+ 2,5 mg/1 kapsula | 28 kapsula, tvrdih (4 PA/Al/PVC blistera sa po 7 kapsula), u kutiji
TENPRIL DUO tableta 2,5 mg/1 tableta+ 12,5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 Al/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji
TENPRIL DUO tableta 5 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta | 30 tableta (3 Al/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji