ANBOL

ANBOL 300 mg tableta

20 tableta (2 A l/PVC//PVC/PVDC po 10 tableta) u kutiji

Supstance:
acetilsalicilna kiselina
Jačina ATC Oblik
300 mg tableta N02BA01 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

ANBOL
300 mg tableta

acetilsalicilna kiselina

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome.

Drugome ovaj lijek može da škodi, čak i ako ima znake bolesti slične Vašima.

Uputstvo sadrži:

1. Šta je lijek ANBOL

i za što se koristi

2. Prije nego počnete uzimati lijek ANBOL
3. Kako uzimati lijek ANBOL
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati lijek ANBOL
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK ANBOL

I ZA ŠTO SE KORISTI

ANBOL 300 mg tableta
1 tableta sadrži: 300mg acetilsalicilne kiseline.

ANBOL sadrži acetilsalicilnu kiselinu, koja pripada vrsti lijekova protiv bolova. Upotrebljava se za
smanjenje bola, otoka i povišene temperature. Može se koristiti za liječenje migrene, neuralgije,
zubobolje, upale grla, menstrualnih bolova i za ublažavanje simptoma kod uganuća, istegnuća,
reumatskih bolova, išijasa, bolova u leđima (lumbago), bolova u mišićima, fibrozitisa (upala vezivnog
tkiva), otoka zglobova i ukočenosti.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI LIJEK ANBOL

Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj

metabolizma, preosjetljivi ste na neke od lijekova ili ste imali alergijsku reakciju na neki od njih.

Nemojte uzimati lijek ANBOL

ako ste alergični na acetilsalicilnu kiselinu (aspirin), nesteroidne antiinflamatorne lijekove

(NSAIL), što podrazumijeva da ste imali astmatične napade, angioedem (otok lica, jezika i
grkljana), urtikariju (koprivnjaču) ili rinitis (curenje iz nosa), prouzrokovane navedenim
lijekovima ili bilo kojim drugim sastojkom lijeka navedenim u ovom uputstvu (vidjeti dio 6);

ako ste imali ili imate čir na želucu i/ili dvanaestopalačnom crijevu;

ukoliko imate povećanu sklonost ka krvarenju (hemofilija ili druga stanja usljed poremećaja

zgrušavanja krvi);

ako ste imali ili imate giht;

ako ste u trećem trimestru trudnoće (posljednja tri mjeseca trudnoće) ili dojite.

Važno upozorenje:
Nemojte davati ovaj lijek djeci mlađoj od 16 godina, osim ako Vam je ljekar rekao drugačije. To je zato
što postoji moguća povezanost pri primjeni acetilsalicilne kiseline kod djece i nastanka Rejev-og
sindroma. Rejev sindrom je veoma rijetka bolest koja može biti smrtonosna.

Budite oprezni s lijekom ANBOL

Obavezno se konsultujte sa svojim ljekarom o upotrebi tableta ANBOL i recite ljekaru:

ako imate astmu ili ste je nekada imali u prošlosti;

ako ste dehidrirani;

ako Vam je rečeno da imate nedostatak enzima glukozo - 6 - fosfat dehidrogenaze.

Uzimanje drugih lijekova s lijekom ANBOL

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne pijete, kao i na lijekove

koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do

nedavno uzimali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Recite svom ljekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste donedavno uzimali bilo koji drugi lijek, pošto
istovremena upotreba sa ANBOL tabletama (acetilsalicilnom kiselinom) može uticati na efekat
sljedećih lijekova:

metoklopramid (lijek koji se koristi kod mučnine i poremećaja digestivnog sistema);

lijekovi za razređivanje krvi (kao što su heparin, varfarin ili nikumalon);

kortikosteroidi (npr. hidrokortizon koji se može koristiti za artritis, astmu i upalna stanja);

antiinflamatorni lijekovi ili steroidi (lijekovi za otklanjanje bola i upalnih procesa, npr.
ibuprofen);

lijekovi koji se koriste u terapiji visokog krvnog pritiska (npr. diuretici/tablete za izbacivanje
viška vode, angiotenzin-II receptor antagonisti ili ACE inhibitori);

fenitoin, valproat natrijum (lijekovi koji se koriste u terapiji epilepsije);

metotreksat (lijek koji se koristi u terapiji psorijaze, artritisa ili tumora);

antacidi (koriste se za probavne smetnje);

probenecid ili sulfinpirazon (lijekovi koji se koriste u terapiji gihta);

antidepresivi (npr. citalopram).

Prije korišćenja acetilsalicilne kiseline (aspirina) obavijestite svog ljekara o lijekovima koje uzimate.
Ako redovno koristite aspirin, tražite savjet od svog ljekara prije nego što uzmete bilo koji drugi lijek
(uključujući i ostale lijekove koje ste već kupili).

Uzimanje hrane i pića s lijekom ANBOL

Ne preporučuje se upotreba lijeka sa alkoholom zbog povećanog rizika od oštećenja sluznice želuca i
krvarenja iz gastrointestinalnog trakta.

Trudnoća i dojenje

Potrebno je obavijestiti svog farmaceuta ili ljekara o trudnoći prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Tablete ANBOL ne smijete uzimati u toku posljednja tri mjeseca trudnoće. Ne uzimajte ovaj lijek
ukoliko dojite.

Upravljanje vozilima i mašinama

Lijek ANBOL ne utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilom i rad sa mašinama. Nema
posebnih predostrožnosti.

Ostala upozorenja

Šta morate znati o pomoćnim supstancama koje sadrži lijek ANBOL
Nisu poznate neželjene reakcije na pomoćne supstance koje lijek sadrži.

3. KAKO UZIMATI LIJEK ANBOL

Ukoliko mislite da lijek ANBOL

suviše slabo ili jako djeluje na Vaš organizam, treba da se obratite

vašem ljekaru.

Doziranje kod odraslih, starijih osoba i djece uzrasta iznad 16 godina:

Uzmite 1 do 3 tablete sa vodom, svaka 4 sata. Ne uzimajte više od 4 doze u toku bilo koja 24 sata.
Za starije osobe se preporučuju niže doze.

Kada uzimate ovaj lijek, važno je da zapamtite sljedeće:

nemojte davati lijek djeci mlađoj od 16 godina, osim ako Vam je ljekar rekao drugačije;

nemojte prekoračiti navedenu dozu;

potražite ODMAH pomoć ljekara ako slučajno uzmete previše tableta;

ako propustite dozu, ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili zaboravljenu;

ako simptomi traju duže od 3 dana, posavetujte sa svojim ljekarom.

Ako uzmete više lijeka ANBOL nego što ste trebali

Ukoliko ste uzeli veću dozu lijeka ANBOL

nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim ljekarom

ili farmaceutom!

Ukoliko ste Vi ili Vaše djete progutali mnogo tableta istovremeno, odmah se obratite svom ljekaru ili
kontaktirajte najbližu medicinsku ustanovu.

Ako ste zaboravili uzeti lijek ANBOL

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili da uzmete lijek!

U slučaju da ste zaboravili da uzmete lijek, odmah nastavite sa terapijom kao i u prethodnom periodu.
Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi primjene ovog lijeka, obratite se svom ljekaru ili
farmaceutu.

Ako prestanete uzimati lijek ANBOL

Nije primjenjivo.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka ANBOL

obratite se svom ljekaru ili

farmaceutu.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi i lijek ANBOL

može izazvati nuspojave.

Neželjena dejstva lijeka su navedena po sljedećim kategorijama učestalosti (kada je to moguće
odrediti):
veoma često (javljaju se u 1 ili više od 1 na 10 pacijenata koji primjenjuju lijek);
često (javljaju se u 1 do 10 na 100 pacijenata koji primjenjuju lijek);
povremeno (javljaju se u 1 do 10 na 1000 pacijenata koji primjenjuju lijek);
rijetko (javljaju se u 1 do 10 na 10 000 pacijenata koji primjenjuju lijek);
veoma rijetko (javljaju se kod manje od 1 na 10 000 pacijenata koji primjenjuju lijek);
nepoznato (učestalost se ne može proceniti na osnovu dostupnih podataka).
Prilikom uzimanja lijeka ANBOL, većina ljudi neće imati problema, ali neke osobe ih mogu imati.

Ako primjetite neku od ovih ozbiljnih neželjenih reakcija, prestanite sa uzimanjem tableta.
Potražite odmah pomoć ljekara:

ako ste povraćali i u povraćenom sadržaju primjetili krv ili tamne čestice koje podsjećaju na

talog kafe;

ako primjetite krv u stolici ili crnu stolicu boje katrana;

ukoliko imate stomačne probleme, uključujući bol, loše varenje ili gorušicu;

ako imate alergijske reakcije kao što su osip po koži, oticanje lica, vrata ili grla, pogoršanje

astme, otežano disanje;

ako imate krvarenje u mozgu koje može prouzrokovati jaku glavobolju ili moždani udar.

Ostali navedeni efekti su manje ozbiljni. Ukoliko imate problema, razgovarajte sa svojim ljekarom ili

farmaceutom:

mučnina, povraćanje, promjene na sluzokoži želuca (otok ili čir);

produženo vrijeme krvarenja u slučaju da se posječete, krvarenje ispod kože koji može

izgledati kao modrica;

krvarenje iz nosa (ako je krvarenje iz nosa izraženo ili traje duže vrijeme, odmah se obratite

svom ljekaru);

problemi sa sluhom (npr. zujanje u ušima), ošamućenost (vrtoglavica), konfuznost.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK BEDOXIN

Lijek ANBOL čuvati van domašaja i pogleda djece.

Čuvati na temperaturi do 25

°

C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svjetlosti i vlage.

Rok upotrebe: 2 godina

Lijek ANBOL se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.

Posebne mjere uništavanja neupotrijebljenog lijeka ili ostatka lijeka

Neupotrijebljeni lijek uništiti u skladu sa važećim propisima.

Neupotrijebljeni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je pitati

farmaceuta za najbolji način odlaganja neupotrijebljenog lijeka, jer se na taj način čuva okolina.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta lijek ANBOL

sadrži

Sadržaj aktivnih supstanci:
1 tableta sadrži 300 mg acetilsalicilne kiseline
Sadržaj pomoćnih supstanci:
Aluminijum-hidroksid (u obliku sušenog aluminijum-hidroksid gela);
magnezijum-hidroksid;
povidon K-30;
krospovidon;
magnezijum-stearat.

Kako lijek ANBOL

izgleda i sadržaj pakovanja

Izgled:
Okrugle tablete, ravnih površina, skoro bijele boje.

Pakovanje:
20 tableta (2 A l/PVC//PVC/PVDC po 10 tableta) u kutiji.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Proizvođač
GALENIKA a.d.
Batajnički drum b.b., Beograd, Republika Srbija

Proizvođač gotovog lijeka
GALENIKA a.d.
Batajnički drum b.b., Beograd, Republika Srbija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
GALENIKA d.o.o.
Vidovdanska b.b., Banja Luka, BiH

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet
04-07.3-1-2859/14 od 18.01.2016.