Supstanca: Acetilsalicilna kiselina

ACETILSALICILNA KISELINA 37

ASK Lek tableta 100 mg/1 tableta | 100 tableta (4 PVC/PVDC /AI - blister sa 25 tableta) u kutiji
ASPIRIN PROTECT 100 gastrorezistentna tableta 100 mg/1 tableta | 30 gastrorezistentnih tableta (3 PVC/PVDC/Al - blistera po 10 tableta) u kutiji
ANDOL 100 tableta 100 mg/1 tableta | 20 tableta (2 PVC/PVDC/PVC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
ANDOL GR 100 gastrorezistentna tableta 100 mg/1 tableta | 30 gastrorezistentnih tableta (3 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
BOSPYRIN tableta 100 mg/1 tableta | 20 tableta (2 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
CARDIOPIRIN gastrorezistentna tableta 100 mg/1 tableta | 30 tableta (3 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
ASPISAL 100 tableta 100 mg/1 tableta | 20 tableta (blister po 10 tableta) u kutiji
MIDOL PROTECT gastrorezistentna tableta 100 mg/1 tableta | 30 gastrorezistentnih tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji
ASK Lek gastrorezistentna tableta 100 mg/1 tableta | 30 gastrorezistentnih tableta (3 blistera po 10 tableta) u kutiji
ASK Lek gastrorezistentna tableta 75 mg/1 tableta | 30 gastrorezistentnih tableta (3 blistera po 10 tableta) u kutiji
ASA ZADA gastrorezistentna tableta 100 mg/1 tableta | 30 gastrorezistentnih tableta (3 PVC/PVDC/AI - blistera po 10 tableta) u kutiji
AGGRENOX kapsula s prilagođenim oslobađanjem, tvrda 200 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta | 60 kapsula sa prilagođenim oslobađanjem, tvrdih (1 bočica) u kutiji
DUOPLAVIN film tableta 75 mg/1 tableta+ 100 mg/1 tableta | 28 film tableta (4 Al/Al - blistera po 7 tableta) u kutiji
TRINOMIA kapsula, tvrda 20 mg/1 kapsula+ 100 mg/1 kapsula+ 2.5 mg/1 kapsula | 28 kapsula, tvrdih (4 OPA/Al/PVC blistera sa po 7 kapsula), u kutiji
TRINOMIA kapsula, tvrda 100 mg/1 kapsula+ 20 mg/1 kapsula+ 5 mg/1 kap | 28 kapsula, tvrdih (4 OPA/Al/PVC blistera sa po 7 kapsula), u kutiji
TRINOMIA kapsula, tvrda 100 mg/1 kapsula+ 20 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula | 28 kapsula, tvrdih (4 OPA/Al/PVC - blistera sa po 7 kapsula), u kutiji
ASPIRIN tableta 500 mg/1 tableta | 20 tableta (2 PP/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji
ANDOL tableta 300 mg/1 tableta | 20 tableta (2 PVC/PVDC/PVC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji
ASPIRIN ZIPP granule 500 mg/1 kesica | 10 vrećica sa 500 mg acetilsalicilne kiseline u obliku granula,u kutiji
ANBOL tableta 300 mg/1 tableta | 20 tableta (2 A l/PVC//PVC/PVDC po 10 tableta) u kutiji
ASPIRIN Plus C šumeća tableta 400 mg/1 tableta+ 240 mg/1 tableta | 10 šumećih tableta (5 stripova po 2 tablete) u kutiji
TOPIRIN tableta 250 mg/1 tableta+ 250 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta | 20 tableta (2 PVC/PVDC-Al blistera), u kutiji
TOPIRIN tableta 250 mg/1 tableta+ 250 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta | 10 tableta (1 PVC/PVDC-Al blister), u kutiji
ASPIRIN plus C sa okusom naranče šumeća tableta 400 mg/1 tableta+ 240 mg/1 tableta | 20 šumećih tableta (10 x po 2 tablete u dvojnom traku), u kutiji
ASPIRIN plus C sa okusom naranče šumeća tableta 400 mg/1 tableta+ 240 mg/1 tableta | 10 šumećih tableta (5 x 2 tablete u dvojnom traku), u kutiji
ANDOL C šumeća tableta 500 mg/1 tableta+ 250 mg/1 tableta | 10 šumećih tableta (1 PVC tuba sa 10 tableta)
MIGRAPRIM tableta 250 mg/1 tableta+ 250 mg/1 tableta+ 50 mg/1 tableta | 12 tableta (1 blister), u kutiji
DOLVINOL šumeći prašak 500 mg/1 vrećica+ 300 mg/1 vrećica | 10 vrećica po 3,59 g šumećeg praška, u kutiji
PARALEN DUO film tableta 500 mg/1 tableta+ 25 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 12 film tableta (1 PVC/PVDC/Al blister sa 12 tableta) u kutiji
PARALEN vrući napitak s okusom trešnje granule za oralni rastvor 650 mg/1 kesica+ 10 mg/1 kesica | 6 kesica sa po 5 g granula za oralni rastvor, u kutiji
PHARMAGRIP prašak za oralnu suspenziju 650 mg/1 kesica+ 10 mg/1 kesica+ 4 mg/1 kesica | 10 kesica po 4 g praška za oralnu suspenziju, u kutiji
PHARMAGRIP kapsula, tvrda 500 mg/1 kapsula+ 10 mg/1 kapsula+ 4 mg/1 kapsula | 14 kapsula, tvrdih (1 PVC/PVDC/Al blister sa 14 kapsula), u kutiji
ASPIRIN PROTECT 100 gastrorezistentna tableta 100 mg/1 tableta | 98 gastrorezistentnih tableta (7 PVC/PVDC/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji
ASPIRIN PROTECT 100 gastrorezistentna tableta 100 mg/1 tableta | 28 gastrorezistentnih tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji
ASPIRIN PLUS C FORTE šumeća tableta 800 mg/1 tableta+ 480 mg/1 tableta | 5 strip pakovanja sa po 2 šumeće tablete
MIDOL PROTECT 75 gastrorezistentna tableta 75 mg/1 tableta | 30 gastrorezistentnih tableta (3 PVC/PVdC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
ANDOL GR 75 gastrorezistentna tableta 75 mg/1 tableta | 30 gastrorezistentnih tableta (3 PVC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji