ASK Lek

ASK Lek 75 mg tableta

30 gastrorezistentnih tableta (3 blistera po 10 tableta) u kutiji

Supstance:
acetilsalicilna kiselina
Jačina ATC Oblik
75 mg tableta B01AC06 gastrorezistentna tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

ASK Lek
75 mg
gastrorezistentne tablete
acetilsalicilna kiselina

Pročitajte cijelo uputstvo prije nego počnete primjenjivati lijek jer sadrži informacije koje su važne za
Vas.

Sačuvajte ovo uputstvo. Možda ćete trebati ponovo da ga pročitate.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome
jednake Vašim.

Ako primijetite bilo koje neželjeno dejstvo, potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta. Ovo se
odnosi i na moguća neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu.

Ovo uputstvo sadrži:
1.

Šta je ASK Lek i za šta se koristi

2.

O čemu morate voditi računa prije nego što počnete koristiti ASK Lek

3.

Kako se ASK Lek uzima

4.

Moguća neželjena dejstva

5.

Kako čuvati ASK Lek

6.

Dodatne informacije

1. ŠTA JE ASK LEK I ZA ŠTA SE KORISTI

ASK Lek sadrži acetilsalicilnu kiselinu koja, kada se primjenjuje u niskim dozama, pripada grupi
lijekova pod nazivom antitrombocitni lijekovi. Trombociti su sitne krvne stanice zaslužne za
zgrušavanje krvi i učestvuju u stvaranju ugrušaka. Krvni ugrušak koji se stvori u arteriji zaustavlja
krvotok i prekida opskrbu kisikom. Kada se to dogodi u srcu, može prouzrokovati srčani udar ili anginu
pektoris, a u mozgu može prouzrokovati moždani udar.

ASK Lek se primjenjuje za smanjenje rizika od stvaranja krvnih ugrušaka, čime se dalje sprječavaju:

srčani udar

moždani udar

kardiovaskularne tegobe kod bolesnika koji boluju od stabilne ili nestabilne angine pektoris (vrsta
boli u grudnom košu).

ASK Lek također se primjenjuje za sprečavanje stvaranja krvnih ugrušaka nakon određenih vrsta
operacija na srcu, koje su izvedene kako bi se krvne žile proširile ili izvršilo otklanjanje ugruška.

Ovaj lijek se ne preporučuje u hitnim slučajevima. Lijek se može primjenjivati samo za preventivno
liječenje.

Acetilsalicilna kiselina u sastavu ASK Lek može se koristiti za liječenje drugih oboljenja koja nisu
navedena u ovom uputstvu. Obratite se ljekaru ili zdravstvenom radniku ako imate dodatna pitanja i
uvijek se pridržavajte njihovih uputstava.

2. O ČEMU MORATE VODITI RAČUNA PRIJE NEGO ŠTO POČNETE KORISTITI ASK LEK

Nemojte primjenjivati ASK Lek

ako ste alergični na acetilsalicilnu kiselinu ili bilo koju drugu supstancu lijeka ASK Lek (pogledajte
dio 6)

ako ste alergični na druge salicilate ili nesteroidne protuupalne lijekove (NSAID) Nesteroidni
protuupalni lijekovi često se primjenjuju kod artritisa ili reumatizma i bolova.

ako ste nakon uzimanja salicilata ili nesteroidnih protuupalnih lijekova imali astmatični napad ili
oticanje nekog dijela tijela, npr. lica, usana, grla ili jezika (angioedem)

ako ste bolovali ili bolujete od čira želuca ili dvanaestopalačnog crijeva ili nekog oblika krvarenja
poput moždanog udara

ako ste ikada imali tegobe s poremećenim zgrušavanjem krvi

ako imate teške tegobe s jetrom ili bubrezima

ako imate teško zatajivanje srca

ako ste u zadnjem tromjesečju trudnoće, ne smijete uzimati doze više od 100 mg na dan
(pogledajte dio “Trudnoća i dojenje”)

ako uzimate lijek koji se zove metotreksat (npr. zbog raka ili artritisa) u dozama višim od 15 mg
sedmično.

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se ljekaru ili farmaceutu prije nego što uzmete ASK Lek:

ako imate probleme s bubrezima, jetrom ili srcem

ako imate ili ste nekad imali gastrointestinalne tegobe

ako imate povišen krvni pritisak

ako imate astmu, peludnu groznicu, nosne polipe ili drugu hroničnu bolest respiratornog sistema;
actilsalicilna kiselina može izazvati astmatični napad

ako ste ikada bolovali od gihta

ako imate jake menstruacije

ako imate deficijenciju glukoza-6-fosfat-dehidrogenaze (G6PD).

Ako Vam se simptomi pogoršaju ili dobijete tešku ili neočekivanu nuspojavu, npr. neobične simptome
krvarenja, ozbiljne kožne reakcije ili neki drugi znak ozbiljne alergije, odmah morate potražiti ljekarsku
pomoć (pogledajte dio “Moguća neželjena dejstva”).

Obavijestite svog ljekara ako planirate ići na operaciju (čak i manji hirurški zahvat, kao što je vađenje
zuba), jer acetilsalicilna kiselina razrjeđuje krv pa rizik od krvarenja može biti povećan. Taj rizik se
može zadržati 4 do 8 dana nakon završetka liječenja acetilsalicilnom kiselinom.

Morate paziti da ne dehidrirate (možete osjećati žeđ i imati suha usta), budući da primjena
acetilsalicilne kiseline u takvoj situaciji može dovesti do pogoršanja funkcije bubrega.

Ovaj lijek nije pogodan za uklanjanje bolova ili snižavanje povišene tjelesne temperature.

Nemojte primjenjivati acetilsalicilnu kiselinu skupa s drugim lijekovima koji sadrže acetilsalicilnu
kiselinu (npr. neki lijekovi za bolove) ili drugim lijekovima za bolove i protuupalnim lijekovima (NSAID,
npr. ibuprofen).

Djeca i adolescenti
Kad se primjenjuje kod djece, acetilsalicilna kiselina može prouzrokovati Reyeov sindrom. Reyeov
sindrom vrlo je rijetka bolest koja zahvaća mozak i jetru i može ugroziti život. Zbog toga se ASK Lek ne
smije davati djeci mlađoj od 16 godina, osim ako to nije savjetovao ljekar.

Primjena drugih lijekova sa lijekom ASK Lek
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove.

Učinak liječenja može biti promijenjen ako se acetilsalicilna kiselina uzima istovremeno s nekim
drugim lijekovima za:

razrjeđivanje krvi/sprečavanje stvaranja ugrušaka (npr. varfarin, heparin, klopidogrel, tiklopidin,
dipiridamol, cilostazol, alteplaza)

odbacivanje organa nakon presađivanja (ciklosporin, takrolimus)

visoki krvni pritisak (npr. diuretici i ACE inhibitori)

regulaciju rada srca (digoksin)

manično-depresivni poremećaj (litij)

bol i upalu (npr. nesteroidni protuupalni lijekovi kao što je ibuprofen ili steroidi)

giht (npr. probenecid, sulfinpirazon)

epilepsiju (valproat, fenitoin)

glaukom (acetazolamid)

rak ili reumatoidni artritis (metotreksat; u dozama nižima od 15 mg sedmično)

šećernu bolest (npr. glibenklamid, inzulin)

depresiju (selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (SSRI) kao što su sertralin ili
paroksetin)

hormonsku nadomjesnu terapiju nakon propadanja ili uklanjanja nadbubrežnih žlijezdi ili hipofize
ili za liječenje upale, uključujući reumatske bolesti i upalne bolesti crijeva (kortikosteroidi).

ASK Lek i alkohol
Konzumiranje alkohola može povećati rizik od krvarenja u probavni sistem i produžiti vrijeme
krvarenja.

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni ili dojite, ili smatrate da bi mogli biti trudni ili planirate zatrudnjeti, posavjetujte se s
ljekarom ili farmaceutom prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek.

Trudnice ne smiju uzimati acetilsalicilnu kiselinu osim ako to nije savjetovao ljekar.
Ako ste u zadnjem tromjesečju trudnoće, ne smijete uzimati ASK Lek, osim ako Vam to nije savjetovao
Vaš ljekar i tada dnevne doze ne smiju prelaziti 100 mg (pogledajte dio “Nemojte uzimati ASK Lek”).
Redovno uzimanje ovog lijeka ili njegovo uzimanje u visokim dozama tokom kasne trudnoće mogu
prouzrokovati ozbiljne komplikacije za majku i dijete.

Žene koje doje ne smiju uzimati acetilsalicilnu kiselinu, osim ako im to nije savjetovao ljekar.

Upravljanje vozilima i rad na mašinama
ASK Lek ne bi trebao uticati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i rada na mašinama.

Potrebno je da sami procijenite da li ste u stanju da upravljate vozilima ili obavljate poslove koji
zahtijevaju povećanu pažnju. Jedan od faktora koji može uticati na Vašu sposobnost u ovom pogledu
je primjena lijekova zbog njihovog djelovanja i/ili neželjenih dejstava. Opis tih djelovanja i neželjenih
dejstava dat je u drugim dijelovima uputstva. Pročitajte sve informacije u ovom uputstvu koje Vam
mogu poslužiti kao smjernice. Obratite se svom ljekaru ili farmaceutu ako niste sigurni.

3. KAKO SE ASK LEK UZIMA

Uvijek uzimajte ovaj lijek onako kako Vam je rekao ljekar. Provjerite s Vašim ljekarom ili farmaceutom
ako niste sigurni.

Odrasli

Prevencija srčanog udara:

Preporučena doza je 75-160 mg jedanput na dan.

Prevencija moždanog udara:

Preporučena doza je 75-325 mg jedanput na dan.

Prevencija kardiovaskularnih tegoba u bolesnika koji boluju od stabilne ili nestabilne angine pektoris

(vrsta boli u grudnom košu):

Preporučena doza je 75-160 mg jedanput na dan.

Prevencija stvaranja krvnih ugrušaka nakon određenih vrsta operacija na srcu:

Preporučena doza je 75-160 mg jedanput na dan.

Starije osobe
Kao i za odrasle. Stariji bolesnici koji su skloniji neželjenim dejstvima općenito trebaju primjenjivati
acetilsalicilnu kiselinu s oprezom. Liječenje treba provjeravati u redovnim vremenskim razmacima.

Djeca i adolescenti
Acetilsalicilna kiselina ne smije se davati djeci i adolescentima mlađima od 16 godina, osim ako to nije
propisao ljekar (pogledajte dio “Djeca i adolescenti”).

Primjena
Tablete treba progutati cijele s dovoljno tekućine (1/2 čaše vode). Tablete imaju želučanootpornu
ovojnicu koja sprječava nadraživanje želučane sluznice i stoga se ne smiju drobiti, lomiti niti žvakati.

Ako primjenite više lijeka ASK Lek nego što ste trebali
Ako Vi ili neko drugi, npr. dijete, slučajno uzmete previše tableta, obavijestite svog ljekara radi
procjene rizika i da bi dobili savjet. Pokažite ljekaru preostali lijek ili praznu kutiju.
Simptomi predoziranja mogu uključivati zvonjenje u ušima, probleme sa sluhom, glavobolju,
omaglicu, smetenost, mučninu, povraćanje i bolove u trbuhu. Veliko predoziranje može dovesti do
ubrzanijeg disanja (hiperventilacija), vrućice, pretjeranog znojenja, nemira, napada, halucinacija,
niskog šećera u krvi, kome i šoka.

Ako ste zaboravili da primjenite ASK Lek
Ako ste propustili primjeniti dozu pričekajte dok ne bude vrijeme za sljedeću, a potom nastavite prema
uobičajenom rasporedu.
Nemojte uzeti dvostruku dozu kako bi nadoknadili zaboravljenu.

Ako prekinete primjenu ASK Lek
Nemojte prekidati liječenje lijekom ASK Lek kod vam to ljekar ne kaže.

Ako imate dodatnih pitanja o ovom lijeku, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Kao i svi drugi lijekovi i ovaj lijek može izazvati neželjena dejstva, ali ne kod svih koji ga primjenjuju.

Ako primjetite bilo koje od sljedećih neželjenih dejstava prekinite primjenu ASK Lek i odmah se obratite
ljekaru.

Rijetka neželjena dejstva (mogu se javiti u 1 od 1000 osoba)

iznenadno pištanje u plućima, oticanje usana, lica ili tijela, osip, nesvjestica ili otežano gutanje
(teške alergijske reakcije)

crvenilo kože s mjehurima ili ljuštenjem koje može biti praćeno povišenom tjelesnom temperaturom
i bolovima u zglobovima. Može se raditi o multiformnom eritemu, Stevens-Johnsonovom sindromu
ili Lyellovom sindromu.

neuobičajeno krvarenje, kao što je iskašljavanje krvi, krv u povraćenom sadržaju ili mokraći ili crne
stolice.

Česta neželjena dejstva (mogu se javiti u 1 od 10 osoba)

mučnina, povraćanje, proljev

probavne smetnje

povećana sklonost krvarenju.

Manje česta neželjena dejstva (mogu se javiti u 1 od 100 osoba)

alergijske reakcije (osip)

curenje iz nosa

otežano disanje.

Rijetka neželjena dejstva (mogu se javiti u 1 od 1000 osoba)

jako krvarenje u želudac ili crijeva, moždani udar, promijenjen broj krvnih stanica

stezanje u donjem dijelu respiratornog sistema, astmatični napad

upala krvnih žila

modrice s ljubičastim tačkicama (krvarenje u kožu)

teška kožna reakcija kao što je osip koji se zove multiformni eritem i njegovi životno opasni oblici
Stevens-Johnsonov sindrom i Lyellov sindrom

reakcije preosjetljivosti, kao što je oticanje usana, lica ili tijela, ili šok.

Reyeov sindrom (vrlo rijetka dječija bolest koja zahvata mozak i jetru, POGLEDAJTE dio “Djeca i
adolescenti”)

nenormalno jaka ili dugotrajna menstruacija.

Neželjena dejstva nepoznate učestalosti

zvonjenje u ušima (tinitus) ili oslabljen sluh

glavobolja

vrtoglavica

čir na želucu ili tankom crijevu i perforacija

produženo vrijeme krvarenja

oštećenje funkcije bubrega

oštećenje funkcije jetre, povećane vrijednosti jetrenih enzima

visoka razina mokraćne kiseline u krvi, nizak šećer u krvi.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumjeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI ASK LEK

Lijek čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Lijek čuvati na temperaturi do 25°C.

Rok trajanja lijeka je 24 mjeseca.
Lijek se ne smije primjenjivati nakon datuma isteka roka trajanja, navedenog na pakovanju i blisteru.
Rok trajanja odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte farmaceuta kako ukloniti
lijekove koje više ne trebate. Takvim ponašanjem čuvamo okoliš.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži ASK Lek

Aktivni sastojak je acetilsalicilna kiselina. Jedna gastrorezistentna tableta sadrži 75 mg
acetilsalicilne kiseline.

Ostali sastojci su: mikrokristalna celuloza, kukuruzni škrob, koloidna silica, anhidrid, stearinska
kiselina, metakrilna kiselina . etil akrilat kopolimer (1:1), polisorbat 80, natrij laurilsulfat, trietilcitrat,
talk.

Kako izgleda ASK Lek i sadržaj pakovanja
ASK Lek 75 mg gastrorezistentne tablete: ovalne, bijele, bikonveksne tablete.

Dostupane su u blister pakovanju od 30 (3x10) gastrorezistentnih tableta u kutiji.

Režim izdavanja lijeka
BRp – Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Novartis BA d.o.o., Antuna Hangija bb, Sarajevo, BiH

Ime i adresa proizvođača (administrativno sjedište)
Lek farmacevtska družba d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Proizvođač gotovog lijeka (puštanje lijeka u promet)
Actavis ehf., Reykjavikuvegur 79, IS-220 Hafnarfjordur, Island
Actavis Ltd., BLB 010, Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 3000, Malta
Balkanpharma Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitsa 2600, Bulgaria

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
ASK Lek 30 x 75 mg gastrorezistentna tableta: 04-07.9-3429/14 od 13.07.2015.