BELOSALIC rastvor za kožu

BELOSALIC 0.5 mg g+ 20 mg g

1 polietilenska bočica sa 100 ml rastvora za kožu (sa pumpicom s nastavkom za raspršivanje), u kutiji

Supstance:
betametazon salicilna kiselina
Jačina ATC Oblik
0.5 mg g+ 20 mg g D07XC01 rastvor za kožu

UPUTA O LIJEKU

BELOSALIC
(0,5 + 20) mg/g,
rastvor za kožu

betametazon, salicilna kiselina

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.
-

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi
znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku
moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

U ovoj uputi možete pročitati sljedeće:
1.

Što je BELOSALIC rastvor za kožu i za što se primjenjuje

2.

Prije nego počnete primjenjivati BELOSALIC rastvor za kožu

3.

Kako primjenjivati BELOSALIC rastvor za kožu

4.

Moguće nuspojave

5.

Kako čuvati BELOSALIC rastvor za kožu

6.

Dodatne informacije

1.

ŠTO JE BELOSALIC RASTVOR ZA KOŽU I ZA ŠTO SE PRIMJENJUJE

BELOSALIC rastvor za kožu sadrži dvije djelatne tvari, betametazondipropionat i salicilatnu kiselinu.
Betametazondipropionat pripada skupini lijekova koja se naziva topički kortikosteroidi. Klasificiran je kao „jaki
kortikosteroid“. Ovi se lijekovi nanose na površinu kože radi smanjivanja crvenila i svrbeža prouzročenih
određenim kožnim bolestima. Salicilatna kiselina omekšava gornji jako oroženi sloj kože, čije stvaranje je
izazvala kožna bolest. To omogućuje betametazondipropionatu da prodre u oboljelu kožu ispod tog sloja i
pridonese njezinom cijeljenju.

U odraslih i djece, BELOSALIC rastvor za kožu koristi se za liječenje kožnih bolesti gdje je gornji sloj kože
prekriven slojem ljuskica. Rastvor će ukloniti sloj ljuskica te smanjiti crvenilo i svrbež prouzročen kožnom
bolešću.

2.

PRIJE NEGO POČNETE PRIMJENJIVATI BELOSALIC RASTVOR ZA KOŽU

Nemojte primjenjivati BELOSALIC rastvor za kožu:
- ako ste alergični (preosjetljivi) na betametazondipropionat, salicilatnu kiselinu ili neki drugi sastojak ovog
lijeka (naveden u dijelu 6.).
- kod bilo koje druge kožne bolesti, jer je može pogoršati, osobito ako se radi o rozaceji (kožna bolest koja
zahvaća lice), aknama, dermatitisu (upali kože) oko usta, genitalnom svrbežu, pelenskom osipu, oralnom
herpesu, varičelama i drugim bolestima kože..

Budite posebno oprezni s BELOSALIC rastvorom za kožu:

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije primjene ovog lijeka.
Ovaj lijek ne primjenjujte ispod zavoja ili flastera.
Nakon primjene kortikosteroida na kožu mogu nastupiti nuspojave jednake onima kao i uz kortikosteroide koji
se inhaliraju ili gutaju, a osobito su na to osjetljiva dojenčad i mala djeca.

Djeca
Ako se rastvor za kožu koristi češće nego što je preporučeno ili propisano od strane liječnika, u djece može
nastupiti hormonski poremećaj s posljedičnim poremećajem rasta i razvoja.

Trudnoća, dojenje i plodnost
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili
ljekarniku za savjet prije nego primijenite ovaj lijek.

Nemojte primjenjivati ovaj lijek ako ste trudni ili ako planirate imati dijete osim ako ste prethodno razgovarali o
tome s liječnikom.
BELOSALIC rastvor za kožu u trudnica i dojilja treba primjenjivati samo kad je to neophodno, odnosno samo
u slučajevima gdje je korist za majku veća od mogućeg rizika za plod.

BELOSALIC rastvor za kožu ne smije se primjenjivati na dojkama prije dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima
BELOSALIC rastvor za kožu nema utjecaja na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

3.

KAKO PRIMJENJIVATI BELOSALIC RASTVOR ZA KOŽU

Uvijek primjenjujte BELOSALIC rastvor za kožu točno kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s Vašim
liječnikom ili ljekarnikom ukoliko niste sigurni.

Uobičajena doza
U odraslih i djece obično nekoliko kapi BELOSALIC otopine za kožu treba nježno i u potpunosti utrljati na
oboljeli dio vlasišta dvaput dnevno.

Kod primjene BELOSALIC otopine za kožu uvijek se pridržavajte sljedećih uputa:
-

rastvor primjenjujte samo na vlasištu

nemojte nanositi rastvor na vlasište djece dulje od 5 dana

nemojte primjenjivati veliku količinu otopine tijekom duljeg razdoblja (na primjer, svaki dan tijekom više
tjedana ili mjeseci)

izbjegavajte dodir otopine s očima.

Ako primijenite više BELOSALIC rastvora za kožu nego što ste trebali
Ako Vi (ili netko drugi) slučajno progutate rastvor za kožu, to ne bi trebalo prouzročiti nikakve tegobe.
Međutim, ako ste zabrinuti zbog toga, obratite se svom liječniku. Koristite li rastvor za kožu češće nego što
biste trebali ili na velikim područjima kože, to može utjecati na neke hormone. U djece to može utjecati na rast
i razvoj. Također može uzrokovati da osjećate mučninu i/ili povraćanje i čujete zvonjenje u ušima.
Ukoliko niste koristili rastvor za kožu onako kako Vam je rekao liječnik i ako ste je prečesto i/ili predugo
koristili, obavijestite o tome svog liječnika.

Ako ste zaboravili nanijeti BELOSALIC rastvor za kožu
Ako ste zaboravili nanijeti BELOSALIC rastvor za kožu u odgovarajuće vrijeme, učinite to čim bude moguće i
zatim nastavite prema uobičajenom rasporedu. Ne primjenjujte povećane količine BELOSALIC rastvora za
kožu kako biste nadoknadili dozu koju ste propustili.

Ako prestanete primjenjivati BELOSALIC rastvor za kožu
Ako ste primjenjivali rastvor za kožu tijekom duljeg razdoblja te se kožne promjene povlače, nemojte
iznenada prestati s uzimanjem ovog lijeka. Ponekad pri naglom prestanku liječenja koža može postati crvena
te možete osjećati bockanje i žarenje. Kako biste to izbjegli, savjetujte se sa svojim liječnikom koji će
postupno smanjivati terapiju sve do potpunog prekida.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom BELOSALIC rastvora za kožu, obratite se svom

liječniku ili ljekarniku.

4.

MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi BELOSALIC rastvor za kožu može izazvati nuspojave iako se one neće razviti kod
svakoga.

Nuspojave mogu biti lokalne, na mjestu primjene te sustavne, kao posljedica sustavne apsorpcije lijeka u
krvotok.

Česte nuspojave (javljaju se u 1 na 10 bolesnika)
Stanjena koža, strije, točkasto krvarenje u koži, vidljivo proširenje kapilara u koži, nadraženost kože, suha ili
ispucala koža na mjestu primjene, upala korijena dlaka, pojačana dlakavost kože, akne, crvenilo, oteklina i
upalni mjehurići na koži, osip, pečenje, svrbež, promjene boje kože (svjetlija boja kože) i kose, začepljenje
izvodnih kanala žlijezda znojnica te infekcije kože.

Rijetke nuspojave (javljaju se u 1 na 1 000 bolesnika)
Insuficijencija nadbubrežne žlijezde.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili
ljekarnika. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o lijeku,
kao i one koje jesu.

5.

KAKO ČUVATI BELOSALIC RASTVOR ZA KOŽU

BELOSALIC rastvor za kožu morate čuvati izvan pogleda i dohvata djece!
Lijek čuvajte na temperaturi ispod 25

C.

Rok valjanosti 2 godine.
BELOSALIC se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.

Lijekovi se ne smiju odlagati putem kućnih otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte ljekarnika kako odlagati

lijekove koje više ne trebate. Takvim ponašanjem čuvamo naš okoliš.

6.

DODATNE INFORMACIJE

Što BELOSALIC rastvor za kožu sadrži?

Djelatne tvari su betametazondipropionat i salicilatna kiselina.

Jedan gram rastvora za kožu sadržava 0,5 mg betametazona u obliku betametazondipropionata i 20 mg
salicilatne kiseline.
Pomoćne tvari su: dinatrijev edetat, hipromeloza, natrijev hidroksid, izopropilni alkohol, pročišćena voda.

Kako BELOSALIC rastvor za kožu izgleda i sadržaj pakiranja

Bistra, bezbojna, viskozna otopina.
50 ml rastvora za kožu u bočici s kapaljkom, u kutiji.
100 ml rastvora za kožu u bočici s pumpicom s nastavkom za raspršivanje, u kutiji.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz liječnički recept.

Proizvođač
FARMAVITA d.o.o. Sarajevo
Igmanska 5a
71320 Vogošća, Bosna i Hercegovina

Proizvođač gotovog lijeka
FARMAVITA d.o.o. Sarajevo
Igmanska 5a
71320 Vogošća, Bosna i Hercegovina

Nositelj dozvole za stavljanje lijeka u promet
FARMAVITA d.o.o. Sarajevo
Igmanska 5a
71320 Vogošća, Bosna i Hercegovina

7. BROJ I DATUM DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET
Belosalic, rastvor za kožu, 100 ml, pumpica sa nastavkom: 04-07.1-1638/12 od 23.01.2013.

8. DATUM REVIZIJE TEKSTA
April, 2017.godine