BETAKLAV

BETAKLAV 400 mg/5 mL+ 57 mg/5 mL

14,0 g praška za pripremu 70 ml suspenzije u bočici sa štrcaljkom, u kutiji

Supstance:
amoksicilin klavulanska kiselina
Jačina ATC Oblik
400 mg/5 mL+ 57 mg/5 mL J01CR02 prašak za oralnu suspenziju