BILOBIL

BILOBIL 40 mg kapsula

60 kapsula, tvrdih (6 PVC/PVDC/Al blistera po 10 kapsula), u kutiji

Supstance:
ginkgo biloba list
Jačina ATC Oblik
40 mg kapsula N06DX02 kapsula, tvrda

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

BILOBIL

40 mg

kapsula, tvrda

suhi ekstrakt lista Ginko biloba

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer sadrži važne podatke za Vas!
Ovaj se lijek može dobiti bez recepta, za olakšavanje blažih tegoba koje ne zahtijevaju savjetovanje s
ljekarom. Uprkos tome, morate ga primjenjivati oprezno i brižno kako bi Vam koristio na najbolji
mogući način.
Uputstvo spremite. Možda ćete željeti ponovo ga pročitati.
Trebate li dodatnih informacija, posavjetujte se s farmaceutom.
Ne poboljšaju li se znakovi Vaše bolesti u 30 dana, morate posjetiti ljekara.
Ako bilo koja nuspojava postane ozbiljna ili ako opazite bilo koju nuspojavu koja nije spomenuta u
ovom uputstvu, obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

Uputstvo o lijeku sadrži slijedeće podatke:

1. Šta je Bilobil i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati Bilobil
3. Kako uzimati Bilobil?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Bilobil?
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE BILOBIL I ZA ŠTA SE KORISTI?

Bilobil kapsule sadrže kvantificirani suhi ekstrakt ginkovog lista.
Bilobil kapsule pripadaju skupini biljnih lijekova koji se primjenjuju za ublažavanje simptoma
demencije.
Demencija je hronična progresivna bolest mozga čiji je najočigledniji znak gubitak pamćenja.
Bilobil kapsule mogu poboljšati prokrvljenost i metabolizam mozga te na taj način spriječiti opadanje
intelektualne sposobnosti kod blage do umjerene demencije svih vrsta. Kod poremećaja protoka krvi u
ekstremitetima ublažava osjećaj hladnoće, bockanja i utrnulosti te bola kod hodanja.

Bilobil kapsule su biljni lijek koji se preporučuje za ublažavanje simptoma:

kod blage do umjerene demencije svih vrsta (kod primarne degenerativne demencije, vaskularne
demencije ili miješane demencije), tj. za olakšavanje sljedećih simptoma: opadanja pamćenja i
intelektualnog kapaciteta, neraspoloženja, vrtoglavice, zvonjenja u ušima, glavobolje i poremećaja
spavanja,

kod početnih poremećaja protoka krvi u ekstremitetima, zajedno s odgovarajućom fizikalnom
terapijom, osobito vježbom hodanja.

2. PRIJE NEGO POČENTE UZIMATI BILOBIL

Nemojte uzimati Bilobil
Bilobil kapsule ne smijete uzimati kod preosjetljivosti (alergije) na bilo koji sastojak.

Budite oprezni s Bilobilom
Prije nego što započnete liječenje Bilobilom, razgovarajte sa svojim ljekarom kako biste bili sigurni da
Vaši simptomi nisu posljedica druge bolesti koja zahtijeva specifično liječenje.

Ako imate povećanu sklonost krvarenju (hemoragijska dijateza) ili ako se liječite lijekovima koji
sprečavaju zgrušavanje krvi (kumarinski antikoagulansi, acetilsalicilna kiselina i drugi nesteroidni
protuupalni lijekovi), Bilobil smijete uzimati samo nakon savjetovanja s ljekarom. Ako uzimate lijekove
za snižavanje razine šećera u krvi ili lijekove za snižavanje krvnog pritiska, prije nego što počnete
uzimati Bilobil trebate razgovarati sa svojim ljekarom.
Prije operativnog zahvata recite ljekaru da uzimate Bilobil kapsule.
Ne uzimajte veće doze nego što je preporučeno.

Djeca i adolescenti
Bilobil kapsule se ne preporučuju za djecu zbog nedovoljno podataka o sigurnosti primjene kod djece.

Uzimanje drugih lijekova s Bilobilom
Molimo recite svom ljekaru ili farmaceutu ako uzimate ili ste nedavno uzimali druge lijekove,
uključujući lijekove nabavljene bez recepta.

Bilobil kapsule se ne preporučuju ako redovito uzimate lijekove koji sprečavaju zgrušavanje krvi
(kumarinski antikoagulansi, acetilsalicilna kiselina i drugi nesteroidni protuupalni lijekovi). Uzimanje
Bilobila zajedno s ovim lijekovima može povećati rizik od krvarenja.

Ako uzimate lijekove za liječenje epilepsije (npr. valproat, fenitoin), razgovarajte sa svojim ljekarom
prije uzimanja Bilobil kapsula.

Bilobil kapsule mogu uticati na metabolizam lijekova koji se metaboliziraju putem citokrom P450
enzimskog sistema. Ne preporučuje se uzimanje Bilobil kapsula zajedno s ovim lijekovima. Ukoliko
uzimate neki drugi lijek, porazgovarajte sa svojim ljekarom prije uzimanja Bilobil kapsula.

Uzimanje hrane i pića s Bilobilom
Bilobil kapsule, tvrde možete uzimati neovisno o obroku hrane. Do danas ne postoje izvješća da bi
hrana i piće na bilo koji način uticali na djelovanje ginka. Uzimanje kapusla zajedno s alkoholom nije
preporučljivo.

Trudnoća i dojenje
Posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom prije nego uzmete bilo koji lijek.
Lijek se ne smije uzimati tokom trudnoće i dojenja zbog pomanjkanja podataka o sigurnosti primjene
tokom trudnoće i dojenja.

Upravljanje vozilima i mašinama
Nije prijavljeno da ovaj lijek utiče na sposobnost upravljanja vozilima i mašinama.

Ostala upozorenja
Bilobil kapsule, tvrde sadrže laktozu i glukozu. Ako vam je ljekar rekao da imate bolest nepodnošenja
nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim ljekarom.
Bilobil kapsule, tvrde sadrže azo bojilo azorubin (E122), koja može prouzrokovati alergijski tip reakcija.

3. KAKO UZIMATI BILOBIL?

Bilobil uvijek uzimajte tačno onako kako vam je rekao ljekar. Ako niste sigurni, provjerite sa svojim
ljekarom ili farmaceutom.

Blaga do umjerena demencija:

Uobičajena doza je 2 kapsule, a uzimaju se 3 puta dnevno.

Početni poremećaji protoka krvi u ekstremitetima:

Uobičajena doza jest 1 kapsula, a uzima se 3 puta dnevno.

Progutajte kapsule s tekućinom. Lijek možete uzeti neovisno o obrocima.
Prvi znakovi poboljšanja obično se primjećuju nakon jednog mjeseca. Za dugotrajniji učinak se
preporučuje, osobito za starije osobe, uzimanje kapsula tokom najmanje tri mjeseca. Nakon tri
mjeseca upitajte svog ljekara ili farmaceuta smijete li nastaviti uzimati lijek.

Ako uzmete više Bilobila nego što ste trebali
Ako ste uzeli veću dozu lijeka nego što biste smjeli, odmah se posavjetujte s ljekarom ili farmaceutom.
Do sada ne postoje izvještaji o otrovanju kvantificiranim ekstraktom ginka.

Ako ste zaboravili uzeti Bilobil
Ne uzimajte dvostruku dozu ako ste zaboravili uzeti prijašnju dozu.
Uzmite propuštenu dozu što je moguće prije, osim ako je blizu vrijeme za sljedeću dozu. U tom slučaju
izostavite propuštenu dozu.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi, Bilobil može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Nuspojave su s obzirom na učestalost razvrstane u sljedeće grupe:

Vrlo često

pojavljuju se kod više od 1 na 10 bolesnika

Često

pojavljuju se kod 1 do 10 na 100 bolesnika

Manje često

pojavljuju se kod 1 do 10 na 1000 bolesnika

Rijetko

pojavljuju se kod 1 do 10 na 10.000 bolesnika

Vrlo rijetko

pojavljuju se kod manje od 1 na 10.000 bolesnika

Nepoznato

učestalost se ne može odrediti iz raspoloživih podataka

Vrlo rijetko:
-

glavobolja,

blagi probavni poremećaji,

reakcija preosjetljivosti (svrbež, crvenilo, oticanje),

krvarenje u mozgu, krvarenje u oku, krvarenje u probavnom traktu, osobito kod istovremene

primjene lijekova koji sprečavaju zgrušavanje krvi (pogledajte i Uzimanje drugih lijekova u
odjeljku 2).

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI BILOBIL?
Bilobil morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Lijek čuvajte zaštićen od vlage, na temperaturi do 25 °C.
Rok trajanja lijeka je 3 godine od datuma proizvodnje.
Lijek Bilobil ne smijete upotrebljavati nakon isteka roka trajanja koji je naveden na ambalaži.
Datum isteka roka trajanja odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
Lijek ne smijete baciti u otpadne vode ili među kućni otpad. O načinu uklanjanja lijeka koji više ne
trebate, posavjetujte se s farmaceutom. Takvi postupci pomažu čuvanju okoline.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta Bilobil sadrži?
Aktivna supstanca je suhi ekstrakt lista Ginko biloba.
Svaka kapsula, tvrda sadrži 40 mg ekstrakta (kao suhi, pročišćen i kvantificiran) iz

Ginkgo biloba L.,

folium (list ginka), što se podudara sa:
8,8 do 10,8 mg flavonoida izraženih kao flavonglikozida
1, 12 do 1,36 mg ginkolida A, B, C i
1,04 do 1,28 mg bilobalida.
Prvo ekstrakcijsko otapalo: Aceton 60% m/m

Pomoćne komponente: laktoza monohidrat, bezvodni koloidni silikagel, kukuruzni škrob, magnezij-
stearat, talk
Ovojnica kapsule: želatina, titan-dioksid (E171), indigotin (E132), azorubin (E122), željezov oksid,
crveni (E172), željezov oksid, crni (E172)
Pomoćna supstanca u biljnom pripravku: raspršivanjem sušena tekuća glukoza.

Kako Bilobil izgleda i sadržaj pakovanja?
Kapsule, tvrde su ljubičasto-smeđe. Sadržaj kapsula je prašak svijetlosmeđe do tamnosmeđe boje sa
vidljivim tamnijim česticama i mogućim malim grudvicama.
Na raspolaganju je kutija sa 60 kapsula u blisteru.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Proizvođač
KRKA, tovarna zdravil, d.d.
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovenija

Proizvođač gotovog lijeka
KRKA, tovarna zdravil, d.d.
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovenija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
KRKA FARMA d.o.o. Sarajevo
Džemala Bijedića 125 A, Sarajevo

Broj i datum rješenja za stavljanje gotovog lijeka u promet
04-07.2-2735/12 od 11.10.2012.god.