BRONCHOSTOP pastile protiv kašlja

BRONCHOSTOP pastile protiv kašlja 59.5 mg pastila

20 pastila (2 blistera po 10 pastila), u kutiji

Supstance:
suhi ekstrakt timijana
Jačina ATC Oblik
59.5 mg pastila R05CA10 pastila

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

BRONCHOSTOP pastile protiv kašlja
59,5 mg
pastila

suhi ekstrakt timjana

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo prije nego što počnete da koristite ovaj lijek jer sadrži važne
informacije za Vas.
Uvijek koristite ovaj lijek tačno kako je opisano u ovom upustvu ili kako Vam je ljekar, ili farmaceut
propisao.
-

Sačuvajte ovo uputstvo. Možda ćete ga kasnije trebati ponovo pročitati.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili Vam je potreban savjet, obratite se svom farmaceutu..

Ako bilo koja od nuspojava navedena u dijelu 4 postane ozbiljna, ili ako uočite bilo kakvu
nuspojavu koja nije navedena u ovom upustvu, molimo Vas, obavijestite svog ljekara ili
farmaceuta.

Ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 5 dana, obratite se ljekaru.

Sadržaj:
1.

Šta su Bronchostop pastile protiv kašlja

i za šta se koriste

2.

Prije negó počnete uzimati Bronchostop pastile protiv kašalja

3.

Kako uzimati Bronchostop pastile protiv kašlja

4.

Moguća neželjena djelovanja

5.

Kako čuvati Bronchostop pastile protiv kašlja

6.

Dodatne informacije

1.

ŠTA SU

BRONCHOSTOP PASTILE PROTIV KAŠLJA I ZA ŠTA SE KORISTE

Bronchostop pastile protiv kašlja su tradicionalni biljnilijekkoji podstiče iskašljavanje postojane sluzi
kod produktivnog kašlja nastalog usljed prehlade.

Bronchostop pastille su tradicionalni biljni lijek za primjenu kod navedenih indikacija isključivo na
temelju dugogodišnje primjene.
Ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 5 dana primjene, obratite se ljekaru.

2.

PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI

BRONCHOSTOP pastile protiv kašlja

Nemojte uzimati

Bronchostop pastile protivkašlja

ako ste alergični (preosjetljivi) na timijan ili druge članove iz porodice biljaka

Lamiaceae ili na

bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Budite oprezni sa Bronchostop pastilama protiv kašlja
Razgovarajte sa svojim ljekarom ili farmaceutom prije uzimanja ovog lijeka.
U slučaju pojave groznice, otežanog disanja ili gnojnog sekreta, obratite se ljekaru.

Djeca
Zbog nedostatka podataka i zbog opasnosti od nenamjernog gutanja cijele pastile, ne preporučuje se
upotreba kod djece mlađe od 6 godina.

Uzimanje drugih lijekova sa Bronchostop pastilama protiv kašlja
Recite svom ljekaru ili farmaceutu ako koristite ili ste nedavno koristili neke druge lijekove, uključujući i
one koji se izdaju bez recepta.

Do danas nisu poznate interakcije s nekim drugim lijekom.

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom ljekaru za savjet
prije uzimanja ovog lijeka.
Sigurnost za vrijeme trudnoće i dojenja nije utvrđena. U nedostatku podataka, korištenje tokom
trudnoće i dojenja se ne preporučuje.

Upravljanje vozilom i drugim mašinama
Nisu provedena istraživanja o uticaju lijeka na sposobnost upravljanja vozilima i rada na mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima

BRONCHOSTOP pastila protiv kašlja

Molimo Vas da Bronchostop pastile protiv kašlja uzimate nakon konsultacija sa Vašim ljekarom,
ukoliko znate da patite od šećerne netolerancije.
Napomena za dijabetičare: Jedna pastila odgovara otprilike 0,1 jedinica ugljikohidrata. Ovo treba uzeti
u obzir kod pacijenata sa šećernom bolešću.

3.

KAKO SE KORISTE

BRONCHOSTOP pastile protiv kašlja

Uvijek koristite Bronchostop pastile protiv kašlja tačno onako kako je opisano u ovom uputstvu, ili kako
Vam je propisao Vaš ljekar ili farmaceut. Ako niste sigurni, provjerite sa svojim ljekarom ili
farmaceutom.

Doziranje

Odrasli i adolescenti iznad 12 godina starosti:

1 - 2 pastile svaka 3 do 4 sata (4-6 puta dnevno).

Djeca od 6 godina do 12 godina starosti:

1 pastila 3 puta dnevno.

Djeca u dobi do 6 godina starosti:

Zbog nedostatka podataka, primjenakod djece ispod 6 godina starosti se ne preporučuje (vidjeti dio
4.4).
Način primjene:
Za oralnu upotrebu (pustiti da se pastila otopi u ustima).

Trajanje primjene:
Samoliječenje sa lijekom Bronchostop pastile protiv kašlja treba ograničiti na pet dana. Ukoliko nema
značajnih poboljšanja u navedenom periodu, pacijentu se savjetuje da se obrati ljekaru, obzirom na
mogućnost da je u pitanju ozbiljnija bolest.

Ako uzmete više

BRONCHOSTOP pastila protiv kašalj nego što je potrebno

Ako ste uzeli znatno veću količinu ovog lijeka, simptomi poznatih nuspojava se mogu pojačati. U ovom
slučaju, molimo Vas da obavijestite svog ljekara. Ukoliko je potrebno, Vaš ljekar može donijeti odluku
o potrebnim mjerama.

Ako zaboravite uzeti

BRONCHOSTOP pastile protiv kašlja

Nemojte uzimati dvostruku dozu da nadoknadite dozu koju ste preskočili.

Ako u vezi s primjenom ovog lijeka imate još pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4.

MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i drugi lijekovi,

BRONCHOSTOP pastile protiv kašlja mogu uzrokovati nuspojave, iako ne kod

svakoga. Ako neka nuspojava postane ozbiljna, ili ako primijetite nuspojavu koja nije navedena u
ovom uputstvu, o tome obavijestite svog doktora ili farmaceuta.

Primijećene su reakcije preosjetljivosti i poremećaji želuca koje su u vezi sa primjenom lijekova koji
sadrže timjan. Učestalost nije poznata.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg
ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom
uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

5.

KAKO ČUVATI

BRONCHOSTOP pastile protiv kašlja

Držite ih izvan dometa i vidokruga djece.
Čuvati na temperaturi do 25°C.
Čuvajte pastile u originalnom blister pakovanju kako bi ih zaštitili od svjetla.

Nemojte koristiti

Bronchostop pastile protiv kašalj nakon isteka roka trajanja koji je naveden na

naljepnici i kutijici. Rok trajanja se odnosi na posljednji dan tog mjeseca.

Lijekovi se ne bi smjeli bacati u otpadne vode ili kanalizaciju. Pitajte svog farmaceuta kako da bacite
lijekove koji vam više nisu potrebni. Ovim mjerama pomažete u zaštiti okoliša.

6.

DODATNE INFORMACIJE

Šta BRONCHOSTOP pastile protiv kašlja sadrže:

Aktivne supstance su:
59,5 mg suhog ekstrakta biljke timjana (thymus vulgaris (herba timjana), omjer ekstrakta lijeka = 7-
13:1; rastvarač za ekstrakciju: voda).
Ostali sastojci:
gumiarabika (E 414), fruktoza, sorbitol (E 420), maltodekstrin, limunska kiselina (E 330), saharina
natrijum (E 954), aroma aronije, tekući parafin, bijeli pčelinji vosak (E 901), pročišćena voda.

Kako izgledaju

BRONCHOSTOP pastile protiv kašlja i sadržaj pakovanja:

Bronchostop pastile protiv kašlja

su šestougaone, smeđe pastile. Bronchostop pastile protiv kašlja su

pakovane u PVC/PE/PVDC Alu blisteru i dostupne su u pakovanju koje sadrži 20 pastila.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Proizvođač (administrativno sjediše i mjesto puštanja lijeka u promet)

Kwizda Pharma GmbH
Effingergasse 21, Beč, Austrija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Apomedical d.o.o.
Vreoca 33, Ilidža – Sarajevo

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet :
04-07.3-2-1721/16 od 30.09.2016.