BRONCHOSTOP Sine sirup protiv kašlja

BRONCHOSTOP Sine sirup protiv kašlja 0.12 g5 mL+ 0,83 g5 mL

120 ml sirupa (1 staklena bočica) i čašica za doziranje

Supstance:
suhi ekstrakt timijana tečni ekstrakt korijena bijelog sljeza
Jačina ATC Oblik
0.12 g5 mL+ 0,83 g5 mL R05CA10 sirup

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

BRONCHOSTOP

®

SINE sirup protiv kašlja

(0,12 g + 0,83 g)/15 ml, sirup

suhi ekstrakt timijana, tečni ekstrakt korijena bijelog šljeza

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo prije nego počnete koristiti ovaj lijek jer sadrži važne informacije za
Vas.
Uvijek koristite ovaj lijek tačno kako je opisano u ovom upustvu ili kako Vam je ljekar, ili farmaceut
propisao.

- Sačuvajte ovo uputstvo o lijeku. Možda ćete ga kasnije trebati ponovo pročitati.
- Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili Vam je potreban savjet, obratite se svom farmaceutu.
- Ako bilo koja od nuspojava navedena u dijelu 4 postane ozbiljna, ili ako uočite bilo kakvu

nuspojavu koja nije navedena u ovom upustvu, molimo Vas, obavijestite svog ljekara ili
farmaceuta.

- Ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 5 dana, obratite se ljekaru.

Sadržaj:
1.

Šta je

BRONCHOSTOP SINE sirup protiv kašlja i za šta se koristi

2.

Prije negó počnete uzimati

BRONCHOSTOP SINE sirup protiv kašlja

3.

Kako uzimati

BRONCHOSTOP SINE sirup protiv kašlja

4.

Moguća neželjena djelovanja

5.

Kako čuvati

BRONCHOSTOP SINE sirup protiv kašlja

6.

Dodatne informacije

1.

ŠTA JE

BRONCHOSTOP SINE sirup protiv kašlja I ZA ŠTA SE KORISTI

BRONCHOSTOP SINE sirup protiv kašlja je tradicionalni biljni lijek koji se koristi za ublažavanje

nadražene sluznice grla i podsticanje iskašljavanja postojane, viskozne sluzi kod kašlja nastalog usljed
prehlade.

Upotreba tradicionalnog biljnog lijeka kod navedenih indikacija je isključivo na temelju dugogodišnje
primjene.

Ukoliko se ne osjećate bolje, ili se osjećate lošije nakon 5 dana primjene, obratite se Vašem ljekaru.

2.

PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI

BRONCHOSTOP SINE sirup protiv kašlja

Nemojte uzimati

BRONCHOSTOP SINE sirup protiv kašlja ako ste alergični (preosjetljivi) na

korijen bijelog šljeza, timijan ili druge članove iz porodice biljaka Lamiaceae, ili na bilo koji drugi
sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

Budite posebno oprezni kad koristite

BRONCHOSTOP SINE sirup protiv kašlja

Posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom prije uzimanja lijeka Bronchostop Sine sirup protiv
kašlja.

U slučaju pojave groznice, otežanog disanja ili gnojnog sekreta, obratite se ljekaru.

Djeca
Za djecu mlađu od 4 godine upotreba nije preporučljiva.

Uzimanje drugih lijekova sa BRONCHOSTOP SINE sirupom protiv kašlja
Recite Vašem ljekaru ili farmaceutu ako koristite ili ste nedavno koristili ili planirate koristiti neke druge
lijekove.

Nisu poznate interakcije s nekim drugim lijekom.

Trudnoća i dojenje
U nedostatku podataka, korištenje tokom trudnoće i dojenja se ne preporučuje.

Ako ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, prije uzimanja ovog lijeka obratite se
ljekaru ili farmaceutu za savjet.

Upravljanje vozilom i drugim mašinama
Nisu provedena istraživanja o uticaju lijeka na sposobnost upravljanja vozilima i rada na mašinama.
Ne sadrži sastojke za koje se zna da uzrokuju pospanost.

Važne informacije o nekim sastojcima

BRONCHOSTOP SINE sirupa protiv kašlja BRONCHOSTOP

SINE sirup protiv kašlja sadrži konzervanse metil - parahidroksibenzoat i propil -
parahidroksibenzoatkoji mogu izazvati alergijske reakcije koje se mogu pojaviti i kao odgođene
reakcije (vidjeti dio “Nemojte uzimati BRONCHOSTOP SINE sirup protiv kašlja”).

3.

KAKO UZIMATI

BRONCHOSTOP SINE sirup protiv kašlja

Uvijek koristite BRONCHOSTOP SINE sirup protiv kašlja

tačno kako je opisano u ovom uputstvu. Ako

niste sigurni, provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Doziranje
Odrasli i adolescenti iznad 12 godina starosti:
15 ml svaka 3 do 4 sata (4 do 6 puta dnevno; maksimalna dnevna doza je do 90 ml)

Djeca između 4 - 12 godina:
7,5 ml svaka 3 do 4 sata (4 do 6 puta dnevno; maksimalna dnevna doza je do 45 ml)

Djeca između 2 - 4 godine (samo uz konsultaciju sa ljekarom):
Nakon konsultacije sa ljekarom
, može se primijeniti 7,5 ml svaka 3 do 4 sata (4 do 6 puta dnevno;
maksimalna dnevna doza je do 45 ml).

Djeca u dobi do 2 godine starosti:
Lijek se ne smije upotrebljavati za djecu mlađu od 2 godine.

Način primjene
Oralna primjena.
Uzmite nerazrijeđeni

BRONCHOSTOP SINE sirup protiv kašlja tako što ćete odgovarajuću dozu

nasuti u priloženi dozer koji ima zapreminu od 2,5 ml do 20 ml..
Po potrebi, BRONCHOSTOP SINE sirup protiv kašlja se isto može popiti i rastvoren u vodi ili toplom
čaju.

Trajanje primjene
Samoliječenje BRONCHOSTOP SINE sirupom protiv kašlja treba ograničiti na pet dana. Ukoliko nema
značajnih poboljšanja u navedenom periodu, obratite se ljekaru, obzirom da postoji mogućnost da je
prisutna ozbiljnija bolest.

Ako uzmete više BRONCHOSTOP SINE sirupa protiv kašlja nego što ste trebali
Ako ste uzeli znatno veću količinu ovog lijeka, simptomi poznatih nuspojava se mogu pojačati. U ovom
slučaju, molimo Vas da obavijestite svog ljekara. Ukoliko je potrebno, Vaš ljekar može donijeti odluku
o potrebnim mjerama.

Ako ste zaboravili uzeti

BRONCHOSTOP SINE Sirup protiv kašlja

Nemojte uzimati dvostruku dozu da nadoknadite dozu koju ste preskočili.

Ako u vezi s primjenom ovog proizvoda imate još pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4.

MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA

Kao i drugi lijekovi, BRONCHOSTOP SINE sirup protiv kašlja

može uzrokovati nuspojave, iako ne kod

svakoga. Ako neka nuspojava postane ozbiljna, ili ako primijetite nuspojavu koja nije navedena u
ovom uputstvu o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.
Primijećene su reakcije preosjetljivosti i poremećaji želuca koje su u vezi sa primjenom lijekova koji
sadrže timjan. Učestalost nije poznata.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg
ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene
u ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

5.

KAKO ČUVATI

BRONCHOSTOP SINE sirup protiv kašlja

Držite ga izvan dometa i vidokruga djece.
Čuvati na temperaturi do 25°C.
Čuvajte bočicu u originalnom pakovanju kako bi zaštitili sadržaj od svjetlosti.
Bočicu uvijek držite čvrsto zatvorenu i potrošite sadržaj u roku od 4 sedmice .

Nemojte koristiti

BRONCHOSTOP SINE sirup protiv kašlja nakon isteka roka trajanja koji je naveden

na kutiji. Rok trajanja se odnosi na posljednji dan tog mjeseca.

Lijekovi se ne bi smjeli bacati u otpadne vode ili kanalizaciju. Pitajte svog farmaceuta kako da bacite
lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ovim mjerama pomažete u zaštiti okoliša.

6.

DODATNE INFORMACIJE

Šta BRONCHOSTOP SINE sirup protiv kašlja sadrži?

Aktivne supstance su:
15 ml (= 16,7 g) rastvora sadrži:
0,12 g suhog ekstrakta timjana (omjer ekstrakta = 7-13:1, ekstraktor: voda)
0,83 g tečni ekstrakt korijena bijelog šljeza (omjer ekstrakta = 1:12-14, ekstraktor: voda)
Ostali sastojci su:
ksilitol, metil-4-hidroksibenzoat, propil-4-hidroksibenzoat, koncentrat soka maline, aroma maline,
ksantinska guma, limunska kiselina monohidrat (E 330), maltodekstrin, gumiarabika, pročišćena voda.

Kako izgleda

BRONCHOSTOP SINE sirup protiv kašlja i sadržaj pakovanja

BRONCHOSTOP SINE sirup protiv kašlja je crvenosmeđ, gusta tekućina. BRONCHOSTOP SINE
sirup protiv kašlja

se puni u smeđe staklene bočice sa čepom na zavrtanje od120 ml.

Sadržaj kutije uključuje dozer zapremine od 2,5 ml do 20 ml

Režim izdavanja
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Proizvođač(administrativno sjedište i mjesto puštanja lijeka u promet)
Kwizda Pharma GmbH
Effingergasse 21, Beč, Austrija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Apomedical d.o.o.
Vreoca 33, Ilidža – Sarajevo

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet :
04-07.3-2-1722/16 od 09.11.2016.

Datum revizije uputstva

11/2016