Ca-C 1000 Calvive

Ca-C 1000 Calvive 1000 mg tableta+ 327 mg tableta+ 1000 mg tableta

10 šumećih tableta (1 polipropilenska tuba), u kutiji

Supstance:
kalcijum-karbonat askorbinska kiselina kalcijum-laktat-glukonat
Jačina ATC Oblik
1000 mg tableta+ 327 mg tableta+ 1000 mg tableta A11GB01 šumeća tableta

UPUTA ZA PACIJENTA

Ca-C 1000 Calvive
1000 mg + 327 mg + 1000 mg, šumeće tablete
kalcijum-laktat-glukonat, kalcijum-karbonat, askorbinska kiselina (vitamin C)

Pažljivo pročitajte ovu uputu jer sadrži informacije koje su važne za Vas.
Ovaj lijek se može nabaviti bez ljekarskog recepta. Uvijek uzimajte ovaj lijek kako je opisano u ovoj
uputi ili kako Vam je savjetovao Vaš ljekar ili farmaceut. Neophodno je da ga pravilno koristite kako
biste postigli najbolje rezultate.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju htjeti ponovo pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.

Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje nakon 2 tjedna, morate se obratiti

svom ljekaru.

Ukoliko neka nuspojava postane ozbiljna ili primijetite nuspojavu koja nije navedena u ovoj

uputi, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

Uputa sadrži sljedeće informacije:

1.

Šta je Ca-C 1000 Calvive i za šta se koristi

2.

Prije nego počnete uzimati Ca-C 1000 Calvive

3.

Kako uzimati Ca-C 1000 Calvive

4.

Moguće nuspojave

5.

Kako čuvati Ca-C 1000 Calvive

6.

Dodatne informacije

1. ŠTA JE CA-C 1000 CALVIVE I ZA ŠTA SE KORISTI

Ca-C 1000 Calvive sadrži tri aktivne supstance od kojih su dvije kacijumove soli (kalcijum-laktat-
glukonat i kalcijum-karbonat), a treća je askorbinska kiselina (vitamin C).

Kalcijum je esencijalni mineral, neophodan za izgradnju i održavanje kostiju. Bitan je za većinu
tjelesnih funkcija, neophodan za živčanu, mišićnu, srčanu funkciju, kao i zgrušavanje krvi. Kalcijum je
posrednik kod djelovanja brojnih hormona. Za izvršavanje tih funkcija, kalcijum mora u određenim
tkivima biti prisutan u odgovarajućim koncentracijama.

Askorbinska kiselina (vitamin C) ima važnu ulogu u biokemijskim procesima. Također je potrebna za
formiranje kolagena (nalazi se u kostima, hrskavici, koži i drugim tkivima) i obnavljanje tkiva.

Visoke doze vitamina C se smatraju učinkovitima u sprječavanju i liječenju infekcija gornjih dišnih
puteva.

Ca-C 1000 Calvive se koristi kod nedostatka kalcijuma i askorbinske kiseline koji mogu biti posljedica
nepravilne ishrane ili povećanih potreba za kalcijumom i vitaminom C:

tokom trudnoće i dojenja

tokom perioda brzog rasta djece i adolescenata

u starosti

tokom infekcijskih bolesti

tokom procesa ozdravljenja

Ca-C 1000 Calvive šumeće tablete osiguravaju vitamin C i kalcijum u količinama dovoljnima za
zadovoljavanje dnevnih potreba u periodima kada je potreba za njima povećana.

Ca-C 1000 Calvive se može također koristiti kao pomoćni preparat kod liječenja prehlade i gripe.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI CA-C 1000 CALVIVE

Nemojte uzimati Ca-C 1000 Calvive

Ako ste alergični (preosjetljivi) na bilo koji sastojak ovoga lijeka (svi sastojci su navedeni u
poglavlju 6.);

Ako imate hiperkalcemiju (povećanu razinu kalcijuma u krvi);

Ako imate hiperkalciuriju (povećanu razinu kalcijuma u mokraći);

Ako imate probleme sa bubrezima uključujući bubrežne kamence (nefrolitijazu) i nakupljanje
kalcijuma u tkivu bubrega (nefrokalcinoza);

Budite oprezni sa lijekom Ca-C 1000 Calvive

Ako imate povećanu razinu kalcijuma u mokraći (hiperkalciuriju) sa blagim do umjerenim
poremećajem bubrežne funkcije ili ako ste nekada u urinu izlučili bubrežne kamence.

U tim slučajevima se preporučuje da pijete što više tekućine. Ako je potrebno, ljekar će smanjiti dozu ili
prekinuti liječenje.

Ako imate visoku razinu oksalne kiseline u urinu

Ako bolujete od bubrežnog poremećaja, uzimajte Ca-C 1000 Calvive samo nakon što se
posavjetujete sa Vašim ljekarom ili farmaceutom, posebno ako uzimate i preparate koji sadrže
aluminijum. U slučaju zatajenja bubrega, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom
prije nego počnete uzimati vitamin C.

Ako imate šećernu bolest i ako ste na dijeti koja podrazumijeva smanjeno unošenje natrijuma.

Trebali bi izbjegavati visoke doze vitamina D i njegovih derivata tokom terapije lijekom Ca-C 1000
Calvive, osim ako Vam liječnik nije tako propisao.

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom Ca-C 1000 Calvive
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste prije kratkog vremena uzimali druge lijekove,
čak i ako ste ih dobili bez recepta.

Tiazidni diuretici (lijekovi za pospješivanje izlučivanja urina, koriste se za liječenje visokog
krvnog tlaka ili stanja kod kojih organizam zadržava previše tekućine, npr. kod zatajenja srca);

Sistemski kortikosteroidi (protuupalni lijekovi);

Srčani glikozidi (lijekovi koji sadrže digitalis, koriste se kod zatajenja srca);

Preparati koji sadrže tetracikline (antibiotici). Treba ih uzimati najmanje 2 sata prije ili 4-6 sati
nakon uzimanja lijeka Ca-C 1000 Calvive.

Oralni bisfosfonati (koriste se za liječenje problema sa kostima) ili natrijum-fluorid. Treba ih
uzimati najmanje 3 sata prije uzimanja lijeka Ca-C 1000 Calvive.

Istovremeno uzimanje kalcijuma sa vitaminom D ili njegovim derivatima pojačava apsorpciju
kalcijuma.

Antacidi na bazi aluminijuma (koriste se za neutralizaciju želučane kiseline);

Deferoksamin (koristi se za uklanjanje viška željeza iz organizma).

Prije istovremenog uzimanja drugih vitaminskih, vitaminsko-mineralnih i/ili mineralnih preparata,
posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Ne uzimajte više od 1 g vitamina C jer to može uzrokovati pogrešne rezultate testiranja krvi i mokraće
(npr. test određivanja glukoze).

Uzimanje hrane i pića sa lijekom Ca-C 1000 Calvive
Apsorpcija kalcijuma može biti smanjena zbog konzumiranja određene hrane kao što su špinat,
rabarbara i cjelovite žitarice. Preparate kalcijuma ne smijete uzimati unutar 2 sata od konzumiranja
navedenih namirnica.

Trudnoća i dojenje
Ca-C 1000 Calvive se može uzimati tokom trudnoće i dojenja u slučaju nedostatka kalcijuma. Ukupni
dnevni unos kalcijuma tokom zadnjeg trimestra trudnoće ne bi smio biti veći od 1500 mg.
Javite se odmah svom ljekaru ili farmaceutu u slučaju predoziranja kalcijumom tokom trudnoće jer to
može imati štetan uticaj na razvoj ploda.
Ne uzimajte više od preporučene doze tijekom trudnoće jer izloženost visokim dozama vitamina C u
prenatalnom razdoblju može kod novorođenčadi i dojenčadi uzrokovati simptome deficita.

Kalcijum i vitamin C prelaze u majčino mlijeko, ali nemaju štetan efekat na dojenče.

Prije upotrebe lijeka, potrebno je posavjetovati se sa ljekarom.

Upravljanje vozilima i strojevima
Ca-C 1000 Calvive nema uticaja na sposobnost upravljanja vozilima ili rada na strojevima.

Ostala upozorenja
Ca-C 1000 Calvive sadrži:

Saharozu; ako Vam je ljekar rekao da imate tzv. bolest nepodnošenje nekih šećera, prije nego
što počnete uzimati ovaj lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom.

Natrijum; ako ste na dijeti koja podrazumijeva smanjeno unošenje natrijuma, trebate uzeti u
obzir da jedna šumeća tableta lijeka Ca-C 1000 Calvive sadrži 0,28 g natrijuma.

Informacije za dijabetičare
Jedna Ca-C 1000 Calvive šumeća tableta sadrže 2 g šećera.

3. KAKO UZIMATI CA-C 1000 CALVIVE

Lijek Ca-C 1000 Calvive uzimajte uvijek na način kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je
savjetovao Vaš ljekar ili farmaceut. Ako niste sasvim sigurni, provjerite sa svojim ljekarom ili
farmaceutom.

Odrasli i djeca u dobi od 7 godina i starija: 1 šumeća tableta na dan.
Djeca od 3 do 7 godina: 1/2

šumeće tablete na dan.

Djeca mlađa od 3 godine: samo prema preporuci ljekara.

Šumeću tabletu rastopite u čaši vode (otprilike 200 ml) i odmah popijte.
Ca-C 1000 Calvive šumeće tablete mogu se uzimati sa ili bez hrane.

Ako uzmete više lijeka Ca-C 1000 Calvive nego što ste trebali
Predoziranje može uzrokovati visoke razine kalcijuma u urinu (hiperkalciurija) i visoke razine kalcijuma
u krvi (hiperkalcemija). Simptomi visoke razine kalcijuma u krvi mogu uključivati: mučninu, povraćanje,
žeđ, pojačano pijenje tekućine, pojačano mokrenje, dehidraciju i zatvor. Dugotrajno predoziranje sa
povišenom razinom kalcijuma u krvi može dovesti do pohranjivanja kalcijuma u tijelu. Visoke doze
vitamina C mogu uzrokovati dijareju i poremećaje krvi kao što je hemoliza (pucanje crvenih krvnih
zrnaca).

U slučaju da ste uzeli preveliku dozu, odmah kontaktirajte svog ljekara.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Ca-C 1000 Calvive
Ne uzimajte dvostruku dozu ako ste zaboravili uzeti prethodnu.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primjenom lijeka Ca-C 1000 Calvive, obratite se
svom ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao svi drugi lijekovi i Ca-C 1000 Calvive može uzrokovati nuspojave, ali se one ne moraju pojaviti kod
svih.

PRESTANITE uzimati Ca-C 1000 Calvive i odmah potražite medicinsku pomoć ako Vi ili Vaše dijete
imate jedan od sljedećih simptoma koji može biti znak alergijske reakcije:

otežano disanje i gutanje

oticanje lica, usana, jezika ili grla

jak svrbež kože sa crvenim osipom ili ispupčenjima

Ove su nuspojave rijetke ili vrlo rijetke

(pojavljuju se kod 1 do 10 od 10 000 bolesnika).

Neke su nuspojave manje česte

(mogu se pojaviti u do 1 do 10 od 1000 bolesnika):

visoka razina kalcijuma u krvi (hiperkalcemija)

visoka razina kalcijuma u mokraći (hiperkalciurija)

Neke su nuspojave rijetke

(pojavljuju se kod 1 do 10 od 10 000 bolesnika):

nadutost trbuha i plinovi (flatulencija), zatvor, proljev, mučnina, povraćanje, bol u trbuhu, osip,
svrbež, urtikarija

Druge moguće nuspojave čiju učestalost nije moguće ocijeniti na osnovu raspoloživih podataka:

stvaranje kamenaca u bubrezima ili mokraćnom mjehuru (tokom dugotrajne primjene visokih
doza kalcijuma i vitamina C)

Prijavljivanje sumnje na nuspojavu lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta.
Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o lijeku, kao i
one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI CA-C 1000 CALVIVE

Ca-C 1000 Calvive morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece!

Čuvajte lijek na temperaturi do 25°C.
Poslije upotrebe tubu čvrsto zatvorite radi zaštite od vlage.

Ca-C 1000 Calvive se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.
Datum isteka roka upotrebe se odnosi na posljednji dan navedenog mjeseca.

Lijek se ne smije bacati u otpadne vode ili u kućanski otpad. O načinu odlaganja lijeka koji Vam više
nije potreban posavjetujte se sa ljekarom. Takve mjere pomažu očuvanju okoliša.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta Ca-C 1000 Calvive sadrži:
Aktivne supstance su kalcijum-laktat-glukonat, kalcijum-karbonat i askorbinska kiselina (vitamin C).

Jedna šumeća tableta lijeka Ca-C 1000 Calvive sadrži 1000 mg kalcijum-laktat-glukonata i 327 mg
kalcijum-karbonata (što odgovara 260 mg ioniziranog kalcijuma) i 1000 mg askorbinske kiseline
(vitamina C).

Pomoćne supstance su saharoza; natrijum-hidrogenkarbonat; limunska kiselina, bezvodna; makrogol
4000; natrijum-saharinat; betakaroten; aroma gorke narandže (maltodekstrin, arapska guma, sorbitol
(E420), eterična ulja 20-25 %, D-limonen i prirodni β-pinen), aroma limuna (kukuruzni maltodekstrin, α-
tokoferol (E307) i prirodne arome).

Kako Ca-C 1000 Calvive izgleda i sadržaj pakovanja
Žućkaste, okrugle šumeće tablete ravne površine i zaobljenog ruba sa narandžastim pjegama i
mirisom na limun.

Šumeće tablete su pakovane u polipropilensku tubu sa polietilenskim poklopcem koji sadrži sredstvo
za sušenje, u kutiju.

Jedna tuba sadrži 10 šumećih tableta.

Ime i adresa nositelja dozvole za stavljanje u promet gotovog lijeka
GlaxoSmithKline d.o.o., Zmaja od Bosne 7-7a, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Ime i adresa proizvođača lijeka (administrativno sjedište):
Wellcome Limited. Great West Road 980, Brentford, Middlesex, Engleska

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet
04-07.10-297/12 od 13.03.2013.