CEFAPAN

CEFAPAN 400 mg tableta

5 film tableta (1PVC/Aclar//Al blister sa 5 tableta), u kutiji

Supstance:
cefiksim
Jačina ATC Oblik
400 mg tableta J01DD08 film tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

CEFAPAN

film tablete
200 mg
400 mg
cefiksim

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, prije nego što počnete da koristite ovaj lijek.
Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste
znake bolesti kao i Vi.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lijek Cefapan i čemu je namijenjen
2. Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek Cefapan
3. Kako se upotrebljava lijek Cefapan
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek Cefapan
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK CEFAPAN

I ČEMU JE NAMIJENJEN?

Cefiksim je aktivna supstanca koja se nalazi u lijeku Cefapan.
Cefapan je antibiotik koji pripada grupi antibiotika koji se zovu cefalosporini. Ovi antibiotici su
slični penicilinu.
Cefapan ubija bakterije i može da se koristi za liječenje različitih vrsta infekcija.
Kao i svi antibiotici lijek Cefapan deluje na neke vrste bakterija. Samim tim se i koristi za liječenje
nekih tipova infekcija.

Lijek Cefapan se koristi za liječenje:
- infekcija uha, sinusa i grla
- infekcije disajnih puteva kao što je bronhitis
- infekcija urinarnog sistema (kao cistitis i bubrežne infekcije).

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK CEFAPAN

Lijek CEFAPAN ne smijete koristiti ukoliko:

imate alergijsku reakciju na cefiksim ili cefalosporinske antibiotike ili bilo koji drugi sastojak
lijeka.

Kada uzimate lijek CEFAPAN, posebno vodite računa ukoliko:

ste ranije imali reakciju preosjetljivosti na antibiotike kao što su cefalosporini, penicilini, ili na
druge lijekove (alergijska reakcija uključuje osip, svrab, otok, neobičan bol u zglobovima,
teškoće prilikom disanja)

ste ranije imali kolitis (oblik teške dijareje)

imate probleme sa bubrezima

je pacijent mlađi od 10 godina

Pacijenti koji su na terapiji cefiksimom mogu pokazati lažno-pozitivnu reakciju na glukozu u urinu.

Ukoliko se bilo šta od prethodno navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni da se odnosi), razgovarajte
sa Vašim ljekarom prije uzimanja Cefapana.

Primjena drugih lijekova

Kažite svom ljekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lijek,

uključujući i one koji se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta.

Obavijestite Vašeg ljekara ukoliko uzimate neke od sljedećih lijekova:

oralne antikoagulanse (lijekovi za sprječavanje zgrušavanja krvi)

Uzimanje lijeka CEFAPAN sa hranom ili pićima

Cefiksim se može uzimati uz obrok ili nezavisno od obroka.

Primjena lijeka CEFAPAN u periodu trudnoće i dojenja

Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Ne preporučuje se primjena cefiksima za vreme trudnoće ili dojenja, osim ukoliko ljekar smatra da je to
neophodno.

Uticaj lijeka CEFAPAN na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Lijek ne utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanje mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka CEFAPAN

Lijek Cefapan sadrži pomoćne supstance koje mogu imati uticaja na bezbjednu primjenu lijeka.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK CEFAPAN

Lijek CEFAPAN uzimajte uvijek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš ljekar. Ako niste sasvim

sigurni, provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Uzimanje lijeka

Oralna primjena.
Ovaj lijek se mora uzimati uvijek u isto vrijeme svakog dana. Uobičajeno trajanje terapije je 7 dana. Po
potrebi se može produžiti do 14 dana.

Koju dozu lijeka uzeti

Broj tableta koji morate uzeti zavisi od Vašeg stanja.

Odrasli, starije osobe i djeca starija od 10 godina

Preporučena doza je 200-400 mg dnevno, kao pojedinačna doza ili podijeljena u dvije jednake doze.

Osobe sa oštećenjem bubrega

Vaš ljekar će Vam možda smanjiti dozu.

Ako ste uzeli više lijeka CEFAPAN nego što je trebalo

U slučaju predoziranja preporučeno je ispiranje želuca.

Ukoliko ste uzeli više tableta od onoga što Vam je preporučeno (predoziranje) ili je neko drugi slučajno
uzeo Vaš lijek, odmah se obratite Vašem ljekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.

Ako ste zaboravili da uzmete lijek CEFAPAN

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili da uzmete lijek!

Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu lijeka, uzmite je što je prije moguće. Međutim, ukoliko se
približilo vrijeme za uzimanje sljedeće doze, nastavite sa uzimanjem lijeka po preporučenom režimu.

Ako naglo prestanete da uzimate lijek CEFAPAN

Čak i ako se dobro osjećate, nemojte prestati da uzimate lijek bez konsultacije sa ljekarom. Važno je
da se pridržavate uputstva koje Vam je dao Vaš ljekar.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primjeni ovog lijeka, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4. NEŽELJENA DEJSTVA LIJEKA

Lijek Cefapan, kao i drugi lijekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

Ukoliko se javi neko od sljedećih ozbiljnih neželjenih dejstava, odmah se obratite Vašem ljekaru ili hitno posjetite
urgentni centar – možda će Vam biti potreban hitan medicinski tretman.

Imate alergijsku reakciju. Simptomi obuhvataju: ospu po koži, bol u zglobovima, otežano disanje
ili gutanje, oticanje usana, lica, grla ili jezika.

Plikovi ili krvarenja kože oko usana, očiju, usta, nosa i genitalija. Isto tako simptomi slični
gripu i groznica. Ovo može da bude nešto što se zove“Stivens-Džonsonov sindrom".

Teške promjene na koži sa plikovima čijim pucanjem ostaju otvorene rane na koži i sluzokoži. Isto
tako, osjećaj opšte slabosti, groznica, jeza i bolovi u mišićima. Ovo može da bude nešto što se
zove“toksična epidermalna nekroliza”.

Pojava ospe ili druge kožne manifestacije sa roze/crvenim prstenom i blijedim centrom koji može
da svrbi, da bude ljuspast ili može biti ispunjen tečnošću. Ospa se posebno javlja na dlanovima i
stopalima. Ovo može biti znak ozbiljne alergije nazvane “eritema multiforme”.

Skloniji ste infekcijama nego obično. Razlog može biti krvno oboljenje. Obično bude bolje nakon
prekida uzimanja lijeka.

Dobijate modrice ili krvarenja lakše nego obično. Razlog može biti krvno oboljenje. Obično bude
bolje nakon prekida uzimanja lijeka.

Prekinite sa uzimanjem ovog lijeka i odmah se obratite Vašem ljekaru bez odlaganja ako Vam se javi:

Težak oblik vodnjikavog proliva koji ne prestaje i Vi se osjećate slabo i imate groznicu. Ovo se
nekad naziva “pseudomembranozni kolitis” odnosno bakterijski izazvana upala debelog
crijeva.

Obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta ako neko od sljedećih neželjenih dejstava postane ozbiljno ili
traje duže od nekoliko dana

Osjećaj mučnine (gađenje) ili mučnina (povraćanje)

Bol u stomaku, smetnje prilikom varenja, ili nadutost (gasovi)

Glavobolja

Vrtoglavica

Osjećate svrab u genitalnoj ili vaginalnoj regiji

Analize krvi

Cefapan tablete mogu izazvati zgrušavanje krvi ili male promjene u načinu rada jetre i
bubrega. Ovo se može pokazati u analizama krvi. Ovo nije česta pojava i vraća se na
normalnu nakon prekida primjene lijeka.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK CEFAPAN

Čuvati van domašaja i vidokruga djece!

Rok upotrebe:

2 godine.
Nemojte koristiti lijek Cefapan poslije isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe
posljednjeg dana navedenog mjeseca.

Čuvanje:

Čuvati na temperaturi do 25°C.

Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite
lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.
Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lijek CEFAPAN

Aktivne supstance su:

CEFAPAN, 200 mg, film tablete:

1film tableta sadrži:
cefiksim

200 mg

CEFAPAN, 400 mg, film tablete:

1film tableta sadrži:
cefiksim

400 mg

Ostali sastojci su:

CEFAPAN, 200 mg, film tablete:

kalcijum hidrogen fosfat, bezvodni

skrob, preželatinizovani

celuloza, mikrokristalna

silicijum dioksid, koloidni, bezvodni

magnezijum-stearat

Opadry White Y-1-7000

Opadry White Y-1-7000 sadrži: hipromeloza (E 464), makrogol 400 (E 1520), titanijum-dioksid (E 171)

CEFAPAN, 400 mg, film tablete:

kalcijum hidrogen fosfat, bezvodni

skrob, priježelatinizovani

celuloza, mikrokristalna

silicijum dioksid, koloidni, bezvodni

magnezijum-stearat

Opadry White Y-1-7000

Opadry White Y-1-7000 sadrži: hipromeloza (E 464), makrogol 400 (E 1520), titanijum-dioksid (E 171)

Kako izgleda lijek CEFAPAN i sadržaj pakovanja

CEFAPAN, 200 mg, film tablete:

Bijela, okrugla, bikonveksna film tableta , sa utisnutim C na jednoj strani.

PVC/PVdC//Al blister.

CEFAPAN, 400 mg, film tablete:

Bijela do skoro bijela film tableta, četvrtastog oblika,

sa djelimičnom podionom crtom na obe strane.

Tableta se može podijeliti na jednake polovine.

PVC/PVdC//Al blister blister i PVC/Aclar//Al blister.

Režim izdavanja lijeka: Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Proizvođač gotovog lijeka
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

BROJ I DATUM DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET:

CEFAPAN (cefiksim), film tablete, 10 x 200 mg, PVC/PVdC//Al blister: 04-07.9-2982/13 od
23.10.2014.
CEFAPAN (cefiksim), film tablete, 10 x 400 mg, PVC/PVdC//Al blister: 04-07.9-2983/13 od
23.10.2014.
CEFAPAN (cefiksim), film tablete, 5 x 400 mg, PVC/PVdC//Al blister: 04-07.9-2985/13 od 23.10.2014.
CEFAPAN (cefiksim), film tablete, 5 x 400 mg, PVC/Aclar//Al blister: 04-07.9-4560/13 od 23.10.2014.
CEFAPAN (cefiksim), film tablete, 10 x 400 mg, PVC/Aclar//Al blister: 04-07.9-4561/13 od 23.10.2014.