CEFAPAN

CEFAPAN 100 mg/5 mL

bočica s praškom za pripremu 100 ml oralne suspenzije i špricom od 10 ml za doziranje, u kutiji

Supstance:
cefiksim
Jačina ATC Oblik
100 mg/5 mL J01DD08 prašak za oralnu suspenziju