CLAVIUS

CLAVIUS 875 mg tableta+ 125 mg tableta

12 tableta (1 OPA/Al/PVC//Al blister sa 12 tableta), u kutiji

Supstance:
amoksicilin klavulanska kiselina
Jačina ATC Oblik
875 mg tableta+ 125 mg tableta J01CR02 filmom obložena tableta