COLPOCIN-T

COLPOCIN-T 500 mg00 mL

1 polipropilenska boca sa 100 ml rastvora za infuziju

Supstance:
metronidazol
Jačina ATC Oblik
500 mg00 mL J01XD01 rastvor za infuziju