Supstanca: Metronidazol

METRONIDAZOL 19

ORVAGIL D film tableta 400 mg/1 tableta | 20 film tableta (2 blistera po 10 tableta), u kutiji
ROZAMET krema 10 mg/1 g | 1 alu- tuba sa 25 g kreme, u kutiji
ORVAGIL vagitorija 500 mg/1 vagitorija | 10 vagitorija (2 stripa po 5 vagitoroja), u kutiji
MEDAZOL vaginalna tableta 500 mg/1 tableta | 10 vaginalnih tableta (1 PVC/Al blister) u kutiji
NEO-PENOTRAN Forte vagitorija 750 mg/1 vagitorija+ 200 mg/1 vagitorija | 7 vagitorija (1 PVC/LDPE dvoslojna folija sa 7 vagitorija) u kutiji
ORVAGIL film tableta 400 mg/1 tableta | 20 film tableta (2 blistera po 10 tableta), u kutiji
ORVAGIL rastvor za infuziju 500 mg/100 mL | staklena boca sa 100 ml rastvora za infuziju, u kutiji
ORVAGIL tableta 250 mg/1 tableta | 20 tableta (2 PVC-Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji
EFLORAN tableta 400 mg/1 tableta | 10 tableta u staklenoj bočici u kutiji
EFLORAN otopina za infuziju 500 mg/100 mL | 100 mL otopine za infuziju u staklenoj bočici u kutiji
MEDAZOL tableta 250 mg/1 tableta | 20 tableta u polipropilenskoj bočici, u kutiji
MEDAZOL tableta 400 mg/1 tableta | 20 tableta (2 PVC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji
METRONIDAZOL Fresenius otopina za infuziju 500 mg/100 mL | 10 bočica po 100 ml otopine za infuziju, u kutiji
METRONIDAZOL AlleMan 500mg/100ml rastvor za infuziju 500 mg/100 mL | 10 bočica po 100 ml rastvora za infuziju, u kutiji
METROZOL tableta 500 mg/1 tableta | 10 tableta (1 PVC/PVdC//Al - blister) u kutiji
METROZOL tableta 500 mg/1 tableta | 20 tableta (2 PVC/PVdC//Al - blistera po 10 tableta) u kutiji
METROZOL film tableta 250 mg/1 tableta | 20 film tableta (2 blistera po 10 film tableta) u kutiji
COLPOCIN-T rastvor za infuziju 500 mg/100 mL | 1 polipropilenska boca sa 100 ml rastvora za infuziju
POLGYL rastvor za infuziju 500 mg/100 mL | 1 polipropilenska vrećica sa 100 ml rastvora za infuziju, posebno upakovanih u zatvorenu, prozirnu, zaštitnu vanjsku LHDPE plastičnu vrećicu ("twinbag")