DASSELTA

DASSELTA 5 mg tableta

30 filmom obloženih tableta (3 blistera po 10 tableta) u kutiji

Supstance:
desloratadin
Jačina ATC Oblik
5 mg tableta R06AX27 filmom obložena tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

DASSELTA
5 mg filmom obložena tableta

desloratadin

Prije uzimanja lijeka pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku.
Čuvajte ovo uputstvo o lijeku jer Vam može ponovno zatrebati.
Ako imate dodatnih pitanja, upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
Ovaj lijek je propisan Vama lično i ne smijete ga davati drugima jer im može štetiti čak i ako imaju
simptome jednake Vašima.
Ukoliko neki od neželjenih efekata postanu ozbiljni, ili ukoliko primjetite neželjene efekte koji nisu
navedeni u ovom uputstvu, kontaktirajte Vašeg ljekara ili farmaceuta.

Uputstvo sadrži:
1.

Šta je Dasselta i za šta se koristi?

2.

Prije nego počnete uzimati Dasseltu

3.

Kako uzimati Dasseltu?

4.

Moguće nuspojave

5.

Kako čuvati Dasseltu?

6.

Dodatne informacije

1. ŠTA JE DASSELTA I ZA ŠTA SE KORISTI?
Šta je Dasselta?
Dasselta sadrži antihistaminik desloratidin.

Kako djeluje Dasselta?
Dasselta je lijek protiv alergije koji neće kod Vas izazivati pospanost. Pomaže u kontroli Vaše
alergijske reakcije i njezinih simptoma.

Kad se Dasselta treba primijeniti?
Dasselta ublažava simptome alergijskog rinitisa (upala nosnih puteva koju uzrokuje alergija, npr.
peludna hunjavica ili alergija na grinje) kod odraslih osoba i adolescenata u dobi od 12 godina i
starijih. Ovi simptomi uključuju kihanje, curenje iz nosa ili svrbež nosa, svrbež nepca te svrbež,
crvenilo i suzenje očiju.

Dasselta se također koristi za ublažavanje simptoma povezanih s urtikarijom (stanje kože koje
uzrokuje alergija). Ovi simptomi uključuju svrbež i osip.

Simptomi se ublažavaju tokom čitavog dana, što Vam pomaže da nastavite s uobičajenim dnevnim
aktivnostima i da normalno spavate.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI DASSELTU

Nemojte uzimati Dasseltu

ako ste alergični (preosjetljivi) na desloratadin, bilo koji sastojak lijeka Dasselte ili loratadin.

Budite oprezni sa Dasseltom
Razgovarajte sa svojim ljekarom ili farmaceutom prije uzimanja lijeka Dasselte:

ako imate oslabljenu funkciju bubrega.

Djeca i adolescenti
Ovaj lijek nemojte davati djeci mlađoj od 12 godina.

Drugi lijekovi i lijek Dasselta
Interakcije lijeka Dasselte i drugih lijekova nisu poznate.
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti neki drugi
lijek.

Dasselta s hranom, pićem i alkoholom
Dasselta se može uzeti uz ili bez obroka.
Potreban je oprez kad se Dasselta uzima s alkoholom.

Trudnoća, dojenje i plodnost
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, posavjetujte se s
ljekarom ili faramceutom prije uzimanja ovog lijeka.
Uzimanje Dasselte se ne preporučuje ako ste trudni ili dojite.

Plodnost

Nema dostupnih podataka o uticaju na plodnost muškaraca/žena.

Upravljanje vozilima i mašinama
Ne očekuje se da ovaj lijek u preporučenoj dozi utiče na Vašu sposobnost za upravljanje vozilima ili
upotrebu mašina. Iako većina ljudi ne osjeća pospanost, ne preporučuje se poduzimanje aktivnosti
koje zahtijevaju mentalnu pozornost, kao što je upravljanje vozilom ili rukovanje mašinom, sve dok ne
ustanovite vlastitu reakciju na lijek.

Ostala upozorenja
Lijek Dasselta sadrži laktozu. Ako Vam je ljekar rekao da imate intoleranciju na neke šećere,
posavjetujte se sa svojim ljekarom prije uzimanja ovog lijeka.

2. KAKO UZIMATI DASSELTU?
Uvijek uzimajte ovaj lijek tačno onako kako Vam je rekao ljekar ili farmaceut. Ako niste sigurni,
provjerite kod ljekara ili farmaceuta.

Odrasli i adolescenti u dobi od 12 godina i više
Preporučena doza jest jedna tableta jedanput na dan s vodom, uz ili bez hrane.

Ovaj lijek je za oralnu primjenu.
Progutajte cijelu tabletu.

S obzirom na trajanje liječenja, Vaš ljekar će odrediti vrstu alergijskog rinitisa od kojeg bolujete te
koliko dugo trebate uzimati Dasseltu.
Ako je alergijski rinitis kod Vas intermitentan (prisustvo simptoma manje od 4 dana u sedmici ili manje
od 4 sedmice), ljekar će Vam preporučiti liječenje koje će ovisiti o procjeni Vaše povijesti bolesti.

Ako je alergijski rinitis kod Vas perzistentan (prisustvo simptoma 4 ili više dana u sedmici i duže od 4
sedmice), ljekar može preporučiti dugotrajnije liječenje.

Kod urtikarije se trajanje liječenja može razlikovati od bolesnika do bolesnika, stoga trebate slijediti
upute svojeg liječnika.

Ako uzmete više Dasselte nego što ste trebali
Dasseltu uzimajte samo onako kako je za Vas propisano. Kod slučajnog uzimanja prevelike doze ne
očekuju se ozbiljne nuspojave. Ipak, ako uzmete više Dasselte nego što Vam je rečeno, odmah
obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

Ako zaboravite uzeti Dasseltu
Ako zaboravite uzeti svoju dozu na vrijeme, uzmite je što je moguće prije, a zatim se vratite svom
uobičajenom rasporedu doziranja. Ne uzimajte dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu
tabletu.

Imate li bilo kakvih dodatnih pitanja o primjeni ovog lijeka, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE
Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Tokom prisustva desloratidina na tržištu, vrlo rijetko su prijavljeni slučajevi teških alergijskih reakcija
(otežano disanje, hripanje, svrbež, koprivnjača, oticanje). Primijetite li bilo koju od ovih teških
nuspojava, prekinite uzimati lijek i smjesta potražite hitnu medicinsku pomoć.

U kliničkim ispitivanjima na odraslim osobama, nuspojave su bile približno iste kao s tabletom
placeba. Međutim, umor, suha usta i glavobolja su prijavljeni češće nego kod primjene tablete
placeba. Kod adolescenata je glavobolja bila najčešće prijavljena nuspojava.

U kliničkim ispitivanjima s desloratidinom, sljedeće nuspojave su prijavljene kao:

Česte (sljedeće se mogu javiti kod do 1 na 10 osoba):
-

umor,

suha usta,

glavobolja.

Odrasli
Tokom prisustva na tržištu lijekova koji sadrže desloratidin, sljedeće nuspojave su prijavljene kao:

Vrlo rijetke (sljedeće se mogu javiti kod do 1 na 10.000 osoba):
-

teške alergijske reakcije,

osip,

lupanje ili nepravilni otkucaji srca,

ubrzani otkucaji srca,

bol u želucu,

mučnina (nauzeja),

povraćanje,

nervoza želuca,

proljev,

omaglica,

pospanost,

nesanica,

bol u mišićima,

halucinacije,

napadi,

uznemirenost s pojačanim pokretima tijela,

upala jetre,

nenormalni testovi jetrene funkcije.

Nepoznato: učestalost se ne može odrediti iz dostupnih podataka
-

neuobičajena slabost,

požutjela koža i/ili oči

povećana osjetljivost kože na sunce, čak i u slučaju magličastog sunca te na UV svjetlo, npr. na
UV svjetla solarija,

promjena u načinu otkucavanja srca.

Djeca
Nepoznato: učestalost se ne može odrediti iz dostupnih podataka
-

sporo otkucavanje srca,

promjena u načinu otkucavanja srca.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. ČUVANJE LIJEKA DASSELTE
Dasseltu čuvajte izvan dohvata i pogleda djece!
Čuvajte na temperaturi do 30°C.
Lijek Dasseltu ne smijete upotrebljavati nakon isteka roka trajanja koji je naveden na ambalaži. Datum
isteka roka trajanja odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
Rok trajanja lijeka Dasselte je 3 godine od datuma proizvodnje koji je naznačen na pakovanju lijeka.

Čuvajte na temperaturi do 30°C.
Čuvajte u originalnoj ambalaži kako biste osigurali zaštitu od vlage.

Lijek ne smijete baciti u otpadne vode ili među kućni otpad. O načinu uklanjanja lijeka koji više ne
trebate, posavjetujte se s farmaceutom. Takvi postupci pomažu čuvanju okoliša.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta Dasselta sadrži?

Ljekovita aktivna supstanca je desloratadin. Jedna filmom obložena tableta sadrži 5 mg
desloratadina.

Pomoćne supstance u jezgri tablete su: mikrokristalna celuloza (E460), hipromeloza (E464),
hlorovodična kiselina (E507), natrij hidroksid (E524), kukuruzni škrob, laktoza monohidrat i
talk (E553b).

Pomoćne supstance u film-ovojnici su: hipromeloza (E464), makrogol, laktoza monohidrat,
titan dioksid (E171) i indigo karmin (E132).

Kako Dasselta izgleda i sadržaj pakovanja?
Svijetlo plave, okrugle, filmom obložene tablete s ukošenim rubovima.
Na raspolaganju su kartonske kutije s 10 i s 30 filmom obloženih tableta u blisterima.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na ljekarski recept.

PROIZVOĐAČ
KRKA, tovarna zdravil, d.d.
Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovenija

PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA
KRKA, tovarna zdravil, d.d.Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Republika Slovenija/
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Njemačka.

NOSILAC DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET
Krka Farma d.o.o. Sarajevo
Džemala Bijedića 125A, BiH

DATUM I BROJ DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET
Dasselta, filmom obložena tableta, 10x5 mg: 04-07.3-2-786/17 od 08.06.2017.
Dasselta, filmom obložena tableta, 30x5 mg: 04-07.3-2-787/17 od 08.06.2017.