DIAZEPAM HF

DIAZEPAM HF 10 mg tableta

30 tableta (3 blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
diazepam
Jačina ATC Oblik
10 mg tableta N05BA01 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

DIAZEPAM HF
2 mg
5 mg
10 mg
tableta

diazepam

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, prije nego što počnete da koristite ovaj lijek.
Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake
bolesti kao i Vi.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u
ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lijek DIAZEPAM HF i čemu je namijenjen
2. Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek DIAZEPAM HF
3. Kako se upotrebljava lijek DIAZEPAM HF
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek DIAZEPAM HF
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK DIAZEPAM HF I ČEMU JE NAMIJENJEN?
DIAZEPAM HF pripada grupi lijekova poznatoj kao benzodiazepini. Diazepam HF pomaže u liječenju
anksioznosti (stanje zabrinutosti i psihičke napetosti), mišićnih spazama i konvulzija (grčeva).

Diazepam HF tablete se koriste u liječenju brojnih stanja, uključujući:
Kod odraslih

Kratkotrajno ublažavanje (2-4 nedjelje) teške anksioznosti, koje je emotivno stanje gdje se može javiti
znojenje, drhtavica, osjećaj zabrinutosti i uznemirenosti i brzi otkucaji srca, ovi simptomi se mogu
javiti samostalno ili sa nesanicom (problem sa spavanjem) ili problemom sa mentalnim zdravljem

Pomoć opuštanju mišića i otklanjanje spazama (grčeva) mišića i cerebralne paralize (stanje koje
pogađa mozak i uzrokuje probleme sa pokretima i rigidnosti ili ukočenosti)

Epilepsiju (kad se uzima sa drugim lijekovima)

Pacijente sa simptomima odvikavanja od alkoholizma

Pomoć u opuštanju nervoznih pacijenata kod stomatologa.

Kod djece

Pomoć u liječenju napetosti i razdražljivosti uzrokovane cerebralnom spastičnosti (stanje povezano sa
bolesti ili traumom koja je uticala na mozak ili leđnu moždinu koja uzrokuje slabost, nekordinisane
pokrete, rigidnost i ukočenost)

Pomoć u liječenju mišićnog spazma uzrokovan tetanusom (kad se uzima sa drugim lijekovima).

I odrasli i djeca mogu uzeti Diazepam HF tablete prije operacije da im pomogne sa opuštanjem i da ih
učini pospanim.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK DIAZEPAM HF

Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma,

preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Lijek DIAZEPAM HF ne smijete koristiti ukoliko:

Ste alergični (preosjetljivi) na diazepam ili ostale benzodiazepine ili na neki od ostalih sastojaka u
preparatu (vidjeti poglavlje 6).

Imate probleme sa disanjem koji mogu biti ozbiljni, uključujući sporo i/ili plitko disanje

Bolujete od depresije (sa ili bez anksioznosti) ili hiperaktivnosti

Imate fobiju (strah od određenog predmeta ili situacije) ili neko drugo mentalno oboljenje

Imate mijasteniju gravis (bolest koju karakteriše slabost mišića i brzo umaranje).

Bolujete od apnee u spavanju (poremećaj sna gdje imate abnormalne pauze u disanju za vrijeme
sna)

Imate teške poremećaje jetre

Imate porfiriju (nasljedno stanje koje uzrokuje plikove na koži, bol u abdominalnom predijelu i
poremećaje mozga ili nervnog sistema)

Planirate trudnoću ili ste trudni (vidjeti poglavlje “Primjena lijeka DIAZEPAM HF u periodu trudnoće i
dojenja“).

Upozorenja i mjere opreza
Posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom prije uzimanja lijeka DIAZEPAM HF ukoliko:

Imate istoriju alkoholizma i zloupotrebu droga/lijekova

Imate probleme sa srcem i plućima ili tešku insuficijenciju bubrega

Ste nedavno imali gubitak bliske osobe

Imate niske vrijednosti proteina u krvi, koji se naziva albumin

Imate poremećaj ličnosti

Imate slab protok krvi u mozak (arteroskleroza)

Ste starija osoba, Diazepam HF može uzrokovati konfuziju i može uticati na vaše mišiće uzrokujući
padove i povrede

Imate poteškoće u disanju

Pušite

Bolujete od depresije

Imate suicidalne misli

Imate epilepsiju ili istoriju napada.

Ostala upozorenja i mjere opreza

Mentalna neželjena dejstva – obratite se Vašem ljekaru ukoliko primjetite neželjena dejstva kao što su
psihička i fizička uznemirenost, hiperaktivnost, nervoza, agresivnost, noćni košmari ili halucinacije.
Ova neželjena dejstva se mogu javiti kod djece ili starijih osoba.

Amenzija (potpun ili djelimičan gubitak pamćenja) – možete doživjeti amneziju prilikom primjene ovog
lijeka. Amenzija je moguća da se javi kad uzimate velike doze lijeka diazepam.

Zavisnost – prilikom primjene ovog lijeka postoji rizik razvoja zavisnosti na lijek, koja se povećava
zavisno od doze i dužine trajanja terapije i takođe kod pacijenata sa istorijom alkoholizma i
zloupotrebe droga/lijekova. Zbog toga, potrebno je da uzimate lijek Diazepam HF što je kraće
moguće.

Tolerancija – ukoliko nakon nekoliko sedmica primjetite da tablete ne djeluju tako dobro kao na
početku terapije, potrebno je da se posavjetujete sa Vašim ljekarom.

Prestanak uzimanja lijeka – terapiju je potrebno postepeno prekidatii. Simptomi povlačenja se javljaju
čak i kad se Diazepam HF tablete primjenjuju u normalnim dozama u kratkom vremenskom periodu.
Vidjeti poglavlje 3, “Ako prestanete sa uzimanjem lijeka“).

Primjena drugih lijekova

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi na lijekove koje više ne pijete, kao i na lijekove koje

planirate da uzimate u budućnosti. Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno

uzimali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Vaš ljekar možda će trebati da Vam promijeni dozu i/ili preduzme neke druge mjere opreza ukoliko
uzimate:

antidepresive (npr. fluvoksamin, fluoksetin)

antipsihotike kao što je klozapin (za liječenje mentalnih problema)

antihistaminike (za liječenje alergija)

opšte anestetike

sedative (koji pružaju smirujući efekat)

hipnotike (pomažu da zaspite)

eritromicin (antibiotik)

miorelaksante (npr. suksametonijum hlorid, tubokurarin hlorid)

jake analgetike kao što je morfin (opiodi) mogu Vam pružiti pojačan osjećaj poboljšanja kad se
uzimaju sa lijekom diazepam, koji može povećati Vašu želju da nastaviti sa uzimanjem ovih lijekova
(zavisnost)

barbiturate kao što je fenobarbital (za liječenje epilepsije i metalnih poremećaja)

lijekove za snižavanje visokog krvnog pritiska, diuretike (tablete za vodu), nitrate (za bolesti srca)
pošto oni mogu da snize Vaš pritisak previše

antacide (smanjuju kiselinu u želudcu) mogu usporiti resorpciju diazepama u tijelu.

Primjena lijeka diazepam zajedno sa dolje navednim lijekovima može uticati na Vaše mentalno stanje,
može Vas uspavati i usporiti disanje i krvni pritisak.

Disulfiram (za liječenje zavisnosti od alkohola), uzimajući ga sa lijekom Diazepam HF može Vas
uspavati i može usporiti eliminisanje lijeka diazepam iz organizma.

Antiepileptici npr. fenobarbital, fenitoin i karbamazepin, natrijum-valproat (lijek Diazepam HF može
uticati na nivo ovih lijekova u krvi). Lijek Diazepam HF može takođe uticati na djelovanje lijeka
fenitoin.

Teofilin (za liječenje astme i drugih poremećaja disanja) može oslabiti dejstvo lijeka Diazepam HF.
Ovaj lijek može uzrokovati da se lijek Diazepam HF mnogo brže eliminiše iz organizma nego obično.

Cimetidin, omeprazol ili esomeprazol (za smanjivanje želučane kiseline), ovi lijekovi mogu uzrokovati
da se lijek Diazepam HF mnogo sporije eliminiše iz organizma nego obično.

Rifampicin za liječenje infekcija (antibiotik). Ovaj lijek može uzrokovati da se lijek Diazepam HF
mnogo brže eliminiše iz organizma nego obično. Može takođe oslabiti dejstvo lijeka Diazepam HF.

Amrenavir, atazanavir, ritonavir, delavirdin, efavirenz, indinavir, nelfinavir ili saquinavir (antivirusni
lijekovi), flukonazol, itrakonazol, ketokonazol ili vorikonazol (antigljivični lijekovi), pošto ovi lijekovi
mogu uzrokovati da se lijek Diazepam HF mnogo sporije eliminiše iz organizma nego obično i zbog
toga povećavaju pojavu neželjenih dejstava. Takođe mogu učiniti da budete pospani duže vremena ili
uzrokovati poteškoće u disanju.

Izoniazid (za liječenje tuberkuloze), može uzrokovati da se lijek Diazepam HF mnogo sporije eliminiše
iz organizma nego obično.

Oralni kontraceptivi, mogu da uspore eliminaciju lijeka Diazepam HF iz organizma i povećaju njegovo
dejstvo. Može se javiti probojno krvarenje kad se uzima lijek Diazepam HF zajedno sa oralnim
kontraceptiva, ali kontraceptivno dejstvo nije smanjeno.

Cisaprid (za liječenje stomačnih problema), može učiniti da se lijek Diazepam HF mnogo sporije
eliminiše iz organizma nego obično.

Kortikosteroidi (lijekovi koji se koriste za liječenje zapaljenja u tijelu) mogu oslabiti dejstvo lijeka
Diazepam HF.

Levodopa (za liječenje Parkinsonove bolesti). Lijek Diazepam HF može smanjiti dejstvo levodopa.

Valproična kiselina (za liječenje epilepsije i mentalnih poremećaja), može da uspori eliminaciju lijeka
Diazepam HF iz organizma i da poveća njegovo dejstvo.

Ketamin (anestetik), pošto lijek Diazepam HF povećava dejstvo ketamina.

Lofexidin (za olakšavanje simptoma kod opijatnog povlačenja/apstinencijalnog sindroma).

Nabilon

(za liječenje mučnine i povraćanja).

Alfa blokatori ili moksonidin (za snižavanje visokog krvnog pritiska).

Uzimanje lijeka DIAZEPAM HF sa hranom ili pićima
Ne pijte alkohol kod uzimate Diazepam HF tablete. Alkohol može pojačati sedativno dejstvo Diazepam
HF tableta i učiti Vas pospanima.

Sok od grejpfruta može povećati količinu diazepama u krvi. Ukoliko ste starija osoba, bolujete od ciroze ili
imate neko od oboljenja sa liste u poglavlju 2, ovo bi vjerovatno moglo pojačati sedativna dejstva
Diazepam HF tableta i bilo bi preporučljivo da se posavjetujete sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Pića koja sadrže kofein mogu smanjiti dejstvo lijeka Diazepam HF.

Primjena lijeka DIAZEPAM u periodu trudnoće i dojenja

Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Ne bi trebali uzimati Diazepam HF tablete ukoliko ste trudni, planirate trudnoću ili dojite. Ukoliko uzmete
Diazepam HF tablete u kasnoj trudnoći ili za vrijeme porođaja, Vaša beba bi mogla imati nisku tjelesnu
temperaturu, biti mlitava i imati teškoće pri disanju. Ukoliko uzimate ovaj lijek duži vremenski period u
kasnoj trudnoći, Vaša beba može razviti simptome opijatnog povlačenja/apstinencijalnog sindroma.
Posavjetujte se sa Vašima ljekarom ili farmaceutom prije uzimanja bilo kog lijeka.

Uticaj lijeka DIAZEPAM HF na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama
∆ Trigonik, lijek sa mogućim uticajem na psihofizičke sposobnosti (upozorenje prilikom upravljanja
motornim vozilima i mašinama)

Diazepam HF tablete Vas mogu učiniti pospanima, zaboravnima, oslabiti koordinaciju uz druga neželjena
dejstva koji mogu uticati na vaše svakodnevne aktivnosti (vidjeti poglavlje 4 “Moguća neželjena dejstva”).
Ne bi smjeli upravljati motornim vozilom i rukovati mašinama ili učestvovati u takvim aktivnosti ukoliko ste
pod dejstvom lijeka, jer bi mogli dovesti sebe i druge u opasnost.

Lijek Diazepam HF može uticati na vašu sposobnost da vozite pošto vas čini pospanim ili možete imati
osjećaj vrtoglavice.

Ne upravljajte motornim vozilom dok uzimate ovaj lijek i dok ne budete znali kako utiče na vas.

Međutim, ne bi učinili prekršaj ukoliko:
-

Vam je lijek prepisan za liječenje medicinskog ili stomatološkog problema i

Uzimate lijek kako je prepisan i prema uputstvu koje se nalazi uz lijek i

Nije uticao na Vašu sposobnost da upravljate motornim vozilom bezbjedno.

Obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu ukoliko niste sigurni da li je sigurno da vozite dok uzimate lijek
Diazepam HF.

Važna informacija vezana za neke od sastojaka lijeka DIAZEPAM HF
Diazepam HF tablete sadrže laktozu (vrsta šećera). Ako Vam je rečeno da ste netolerantni na neke vrste
šećera razgovarajte sa Vašim ljekarom prije uzimanja ovog lijeka.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK DIAZEPAM HF

Uvijek uzimajte lijek DIAZEPAM HF tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš ljekar i ne prekidajte sa

uzimanjem lijeka bez naloga Vašeg ljekara. Ako niste sigurni, provjerite sa ljekarom ili farmaceutom.

Način primjene

Ne bi trebali uzimati lijek Diazepam HF duže od 4 sedmice.

Progutajte cijele tablete sa čašom vode.

Uobičajeno doziranje:
Odrasli:
-

Anksiozna ili mentalna stanja: 5 mg - 30 mg dnevno u podijeljenim dozama.

Kod nesanice: 5 mg - 15 mg pred spavanje.

Kod cerebralne paralize ili drugih spastičnosti: 5 mg – 60 mg dnevno u podijeljenim dozama.

Kod ublažavanja kontrole mišićnog spazma: 5 mg - 15 mg dnevno u podijeljenim dozama.

Kod epilepsije: 2 mg – 60 mg dnevno u podijeljenim dozama.

Kod simptoma alkoholnog povlačenja/apstinencijalnog alkoholnog sindroma: 5 mg – 20 mg, doza se
može ponoviti nakon 2 do 4 sata ukoliko je potrebno.

Prije stomatološkog liječenja: 5 mg veče prije termina liječenja, 5 mg ujutro poslije buđenja i 5 mg dva
sata prije zakazanog termina.

Prije operativnog zahvata: 5 mg – 20 mg.

Djeca
Kontrola tonusa i iritabilnosti kod cerebralne spastičnosti: 5 mg - 40 mg dnevno u podijeljenim dozama.

Ukoliko je ljekar dao Vašem dijetetu Diazepam HF tablete da uzme prije operativnog zahvata, uobičajena
doza je 2 mg – 10 mg.

Starije ili slabašne osobe
Ukoliko ste starija ili slabašna osoba vrlo je vjerovatno da ćete biti osjetljiviji na dejstva lijeka Diazepam HF,
kao što je konfuzija, i Vaš ljekar će vam prepisati mnogo manje doze. Doza bi trebala biti upola manja od
doze za odrasle.

Ukoliko imate oboljenja jetre ili bubrega, Vaš ljekar će Vam možda prepisati niže doze.

Ako ste uzeli više lijeka DIAZEPAM HF nego što je trebalo
Ukoliko ste Vi (ili neko drugi) uzeli više tebleta istovremeno od onoga što Vam je preporučeno ili mislite da
je dijete možda progutalo Vaš lijek, odmah se obratite najbližoj zdravstvenoj ustanovi ili Vašem ljekaru.
Simptomi predoziranja uključuju nespretnost i gubitak koordinacije, osjećaj pospanosti ili dubokog sna,
problemi u govoru, nepravilni ili usporeni otkucaji srca, nekontrolisani pokreti oka, slabost mišića ili
uzbuđenost. Prekomjerno predoziranje može dovesti do kome (nemogućnost povratka svijesti), problemi
sa refleksima i disanjem.

Ako ste zaboravili da uzmete lijek DIAZEPAM HF

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili da uzmete lijek

Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu lijeka, uzmite je što je prije moguće. Međutim, ukoliko se približilo
vrijeme za uzimanje sljedeće doze, nastavite sa uzimanjem lijeka prema preporučenom režimu.

Ako prestanete sa uzimanjem lijeka

Ne prekidajte sa uzimanjem lijeka, a da prije toga niste obavijestili Vašeg ljekara pošto će željeti da
postepeno smanji broj tableta koji uzimate prije nego potpuno prekinete terapiju. Ukoliko prestanete sa
uzimanjem lijeka Diazepam HF naglo, možda ćete doživjeti neugodna neželjena dejstva uključujući
depresiju, nervozu, razdražljivost, znojenje ili dijareju. Ukoliko ste uzimali veliku dozu lijeka, možda će
ponekad doći do pojave konfuzije, konvulzija (grčeva) ili neobičnog ponašanja.

Liječenje bi trebalo postepeno povlačiti u suprotnom simptomi zbog kojih se liječite mogu se vratiti još
intenzivniji nego prije (povratna nesanica i anksioznost). Rizik da se ovo dogodi je veći kad naglo
prestanete sa uzimanjem lijeka Diazepam HF. Možda će se javiti promjene raspoloženja, uznemirenost,
nemir i promjena ritma sna.

Ukoliko imate dodatnih pitanja o primjeni ovog lijeka, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Lijek DIAZEPAM HF, kao i drugi lijekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti

kod svih.

Obavijestite Vašeg ljekara ukoliko primjetite neke od dole navedenih neželjenih dejstava ili neko drugo
neželjeno dejstvo koje nije na listi:

Neka neželjena dejstva mogu biti veoma ozbiljna i mogu zahtjevati medicinsko liječenje:
Manje česta: javljaju se od 1 do 10 na 1,000 ljudi

Respiratorna depresija (veoma usporeno i/ili plitko disanje)

Rijetka: javljaju se od 1 do 10 na 10,000 ljudi

Respiratorni arest (prestanak disanja)

Stanje nesvijesti

Žutica (žutilo kože ili beonjača)

Veoma rijetka: javljaju se manje od 1 na 10,000 ljudi

Anafilaksa (teška alergijska reakcija) sa simptomima kao što su naglo žviždanje prilikom disanja,
otečene usne, jezik i ždrijelo ili tijelo, osip, nesvjestica ili poteškoće u gutanju

Ostala neželjena dejstva:
Veoma česta: javljaju se u manje od 1 na 10 ljudi

Pospanost

Česta: javljaju se od 1 do 10 na 100 ljudi

Simptomi opijatnog povlačenja/apstinencijalnog sindroma (

za moguće simptome vidjeti poglavlje 3,

podnaslov „Ako prestanete sa uzimanjem lijeka”)

Konfuzija

Gubitak koordinacije mišićnih pokreta (ataksija) i poremećaj kretanja, tremor

Manje česta: javljaju se od 1 do 10 na 1,000 ljudi

Slabost mišića

Gubitak pamćenja

Poremećaj koncetracije

Poremećaj ravnoteže

Vrtoglavice

Glavobolje

Nejasan govor

Problemi sa stomakom i crijevima kao što je mučnina, povraćanje, zatvor (konstipacija), dijareja

Pojačano lučenje pljuvačke

Alergijska reakcija u formi svraba, crvenila kože i otečenosti i kožnog osipa.

Rijetka: javljaju se od 1 do 10 na 10,000 ljudi

Mentalna neželjena dejstva kao što je uzbuđenost, uznemirenost, nemir, razdražljivost, agresivnost,
gubitak pamćenja, deluzije (pogrešna ubjeđenja), bijes, psihoze, noćni košmari ili halucinacije. Mogu
biti ili postati ozbiljna stanja. Ova neželjena dejstva su mnogo vjerovatnija da će se jave kod djece ili
starijih osoba. Obratite se Vašem ljekaru.

Smanjeno opažanje

Depresija

Emotivno povlačenje

Insomnija (problem sa spavanjem)

Problemi sa srcem kao što je usporen srčani ritam (bradikardija), insuficijencija srca i prestanak rada
srca (srčani arest)

Nizak krvni pritisak, nesvjestica (sinkopa)

Pojačan mukus (gust sekret) u plućima

Suva usta

Pojačan apetit

Promjene u određenim enzimima jetre koji su vidljivi u krvnoj slici

Nemogućnost mokrenja, gubitak kontrole nad pražnjenjem mokraćnog mjehura (nekontrolisano
ispuštanje mokraće)

Povečane grudi kod muškaraca

Imotencija, promjene u seksualnoj želji (libido)

Poremećaji krvi (može se javiti grlobolja, krvarenje iz nosa ili infekcije).

Veoma rijetka: javljaju se u manje od 1 na 10,000 ljudi

Niske vrijednosti bijelih krvnih zrnaca (leukemija)

Povećane vrijednosti određenih enzima u krvi (transaminaze)

Nepoznata: nemogućnost utvrđivanja učestalosti

Zamagljen vid, dupli vid i nekontrolisani pokretni oka (ova neželjena dejstva nestaju kad se prekine sa
Diazepam HF terapijom)

Simptomi opijatnog povlačenja/apstinencijalnog sindroma (

za moguće simptome vidjeti poglavlje 3,

podnaslov „Ako prestanete sa uzimanjem lijeka”)

Ukoliko se bilo koji od neželjenih dejstva pogoršaju ili primijetite bilo koje simptome koji bi mogli biti
neželjena reakcija na lijek Diazepam HF, a nisu pomenuti u uputstvu, obavijestite Vašeg ljekara ili
farmaceuta.

Prijavljivanje o neželjenim dejstvima
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara,
farmaceuta ili medicinsko osoblje. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene
u ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK DIAZEPAM HF

Čuvati van domašaja i vidokruga djece!

Rok upotrebe:

5 godina

Nemojte koristiti DIAZEPAM HF tablete poslije isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok
upotrebe ističe posljednjeg dana navedenog mjeseca.

Čuvanje:
Čuvati na temperaturi do 25

C. Čuvati u originalnom pakovanju u cilju zaštite od vlage.

Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lijekove
koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.
Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lijek DIAZEPAM HF

Aktivne supstance su:

DIAZEPAM HF 2 mg, 5 mg i 10 mg, tablete:

1 tableta sadrži: 2 mg, 5 mg i 10 mg diazepama

Ostali sastojci su:

Celuloza, mikrokristalna
Laktoza, monohidrat
Skrob, kukuruzni
Talk
Silicijum dioksid, koloidni bezvodni
Magnezijum-stearat
2 mg tablete još sadrže

FDC žuto No. 6 lak C.I. 15985 (boja).

5 mg tablete još sadrže

Zeleni lak (E 132, E 104) i Hinolin žuti lak (E 104)

Diazepam HF 2 mg tablete
Kartonska kutija sa 30 tableta (po 2 mg) u blister pakovanju (PVC/Al).

Diazepam HF 5 mg tablete
Kartonska kutija sa 30 tableta (po 5 mg) u blister pakovanju (PVC/Al).

Diazepam HF 10 mg tablete
Kartonska kutija sa 30 tableta (po 10 mg) u blister pakovanju (PVC/Al).

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač (administrativno sjedište)
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Proizvođač gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet)
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet

DIAZEPAM HF, tableta, 30 x 2 mg: 04-07.3-2-3751/16 od 06.10.2016.
DIAZEPAM HF, tableta, 30 x 5 mg: 04-07.3-2-3752/16 od 06.10.2016.
DIAZEPAM HF, tableta, 30 x 10 mg: 04-07.3-2-3753/16 od 06.10.2016.

Datum poslednje revizije uputstva:
10/2016