DIKLORON

DIKLORON 11.6 mg g

1 aluminijska tuba sa 50 g gela, u kutiji

Supstance:
diklofenak
Jačina ATC Oblik
11.6 mg g M02AA15 gel

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

DIKLORON
1 %, gel

diklofenak

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti da ga ponovo pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome.
Drugome ovaj lijek može da škodi, čak i ako ima znake bolesti slične Vašima.

Sadržaj uputstva:
1. Šta je DIKLORON 1% gel i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati DIKLORON 1% gel ?
3. Kako uzimati DIKLORON 1% gel ?
4. Moguća neželjena djelovanja
5. Kako čuvati DIKLORON 1% gel ?
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE DIKLORON

 

1% gel

 

I ZA ŠTA SE KORISTI?

Dikloron sadrži diklofenak, aktivnu supstancu koja pripada grupi nesteroidnih protivupalnih lijekova
(NSAIL).
Lijek DIKLORON 1% gel je napravljen posebno za utrljavanje u kožu i koristi za ublažavanje bolova,
smanjenje upale i otoka kod bolnih stanja koja pogađaju zglobove i mišiće.
Dikloron se može koristiti kod:
- povreda mišića i zglobova (npr. uganuća, iščašenja, udaraca, bolova u leđima, sportskih povreda);
- upale tetiva (npr. teniski lakat);
- osteoartritisa.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI DIKLORON 1% gel?
Nemojte uzimati DIKLORON 1% gel

ako ste u posljednjem trimestru trudnoće (vidjeti također poglavlje o trudnoći i dojenju)
ako ste alergični (preosjetljivi) na bilo koji sastojak ovog lijeka (videti poglavlje 6 „Šta DIKLORON
1% gel sadrži“)

 

ako ste ikada imali alergijsku reakciju na diklofenak ili druge lijekove za ublažavanje boli, sniženje
temperature ili smanjenje upale kao što su aspirin (acetilsalicilna kiselina) ili ibuprofen. Simptomi
alergijskih reakcija (preosjetljivosti) na te lijekove mogu uključivati: astmu, teško disanje ili kratak
dah, osip na koži sa mjehurićima ili urtikariju, oticanje lica ili jezika, šmrcav nos.

Ovaj lijek nije preporučen za primjenu kod djece mlađe od 14 godina.

Budite posebno oprezni s DIKLORON

 

1% gelom

 

Ne nanosite gel ako na koži imate osip ili ekceme, posjekotine ili otvorene rane. Prekinite liječenje
ukoliko se nakon nanošenja lijeka razvije osip na koži.

 

Izbjegavajte primjenu na velikim površinama kože ili tokom dužeg perioda, osim ukoliko Vam to
nije savjetovao ljekar.

 

Budite oprezni prilikom sunčanja ili korištenja solarija jer Vaša koža može biti osjetljivija na
sunčevu svjetlost.

 

Ukoliko imate ili ste imali ulkus na želucu ili duodenumu, recite to Vašem ljekaru ili farmaceutu
prije primjene gela.

Uzimanje drugih lijekova sa DIKLORON

 

1% gelom

Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste donedavno uzimali neki drugi lijek,

uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Nemojte koristiti DIKLORON 1% gel ukoliko već uzimate diklofenak ili druge tablete NSAIL (aspirin ili
ibuprofen).

Trudnoća i dojenje

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate da zatrudnite, pitajte Vašeg
ljekara ili farmaceuta za savjet prije nego što uzmete ovaj lijek.
Dikloron gel se ne smije koristiti u zadnjem trimestru trudnoće, jer bi to moglo imati negativan uticaj na
nerođeno dijete ili uzrokovati probleme tokom poroda. Tokom prva dva trimestra trudnoće, lijek možete
koristiti samo na savjet ljekara, uz najmanju moguću dozu te što kraću terapiju.
Dikloron gel bi tokom dojenja trebalo koristiti samo uz savjet ljekara jer diklofenak u malim količinama
prelazi u majčino mlijeko. Međutim, majke koje doje ne bi trebale DIKLORON 1% gel nanositi na
grudi niti drugdje na velikim površinama kože ili tokom dužeg vremenskog perioda.
Posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom ukoliko ste trudni ili dojite.
Upravljanje vozilima i mašinama
Kada se DIKLORON 1% gel koristi prema uputama, ne očekuje se da će imati bilo kakv uticaj na
Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili mašinama.
Važni podaci o nekim od pomoćnih supstanci DIKLORON

 

1% gela

Lijek DIKLORON 1% gel sadrži metil paraben koji može uzrokovati alergijske reakcije (moguće i
reakcije odgođene preosjetljivosti).

3. KAKO UZIMATI DIKLORON 1% gel?

 

Uvijek koristite DIKLORON 1% gel tačno onako kako Vam je ljekar objasnio.

 

Gel je namijenjen samo za vanjsku primjenu. Nemojte ga koristiti u ustima. Odmah obavijestite

Vašeg ljekara ukoliko dođe do slučajnog gutanja.

 

Nemojte stavljati DIKLORON 1% gel u oči. Ukoliko se to desi, dobro isperite oči čistom vodom.

Ukoliko se nelagoda nastavi posjetite Vašeg ljekara ili farmaceuta.

1- Otvorite tubu okretanjem zatvarača na lijevu stranu.
2- Istisnite odgovarajuću količinu gela iz tube. Potrebna količina je zavisna od veličine oboljelog

ili otečenog područja; obično će biti dovoljna količina za površinu kružnog oblika promjera od
oko 2-2.5 cm. Možete primijetiti blagi efekat hlađenja kada utrljavate gel.

3- Upotrijebite vrh tube za masažu. Utrljajte DIKLORON 1% gel blagim pritiskom i kružnim

pokretima na oboljelo mjesto 3 do 4 puta dnevno.

4- Ne utrljavajte gel na posjekotine, otvorene rane ili bilo koje područje na kojem je koža

promijenjena. Nakon što utrljate gel u kožu, ne prekrivajte to mjesto zavojem ili flasterima.

5- Pazite da gel ne dođe u kontakt sa očima. Ukoliko se to desi, isperite oči čistom vodom i

obavijestite svog ljekara.

6- Nakon utrljavanja DIKLORON 1% gel operite ruke, osim ukoliko ruke nisu mjesto liječenja.

Pobrinite se da zatvorite tubu nakon što završite s primjenom.

7- Potrebno je da prođe najmanje 4 sata između dvije primjene gela. Nemojte koristiti gel više od

4 puta u roku od 24 sata.

Ovaj lijek nije preporučen za primjenu kod djece mlađe od 14 godina.
Ne koristite lijek DIKLORON 1% gel duže od:
2 sedmice kod liječenja povreda mišića i zglobova (npr. uganuća, istegnuća, udaraca) ili tendinitisa
(zapaljenja tetiva ili omota tetiva);
Ukoliko koristite gel zbog artritisa, Vaš ljekar će možda htjeti da redovno nadgleda Vaše liječenje.
Ukoliko se simptomi ne poboljšaju u toku ovog perioda, ili ako se stanje pogorša, obavijestite svog
ljekara. Ako je, kod djece od 14 i više godina, ovaj proizvod potrebno koristiti duže od 7 dana protiv
bolova ili ukoliko se simptomi pogoršaju, bolesniku/roditeljima adolescenta se savjetuje da se jave
ljekaru.

Ako uzmete više DIKLORON

 

1% gela nego što ste trebali

U slučaju da Vi ili dijete slučajno progutate lijek DIKLORON 1% gel odmah posjetite svog ljekara ili
otiđite u službu hitne pomoći.
Ako ste zaboravili uzeti DIKLORON 1% gel
Ako ste zaboravili nanijeti lijek DIKLORON 1% gel u propisano vrijeme, nanesite ga onda kada se
sjetite, i nakon toga nastavite sa uobičajenom primjenom gela. Ne nanosite dvostruku dozu da bi
nadoknadili propuštenu.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom ljekaru ili
farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA
Kao i bilo koji drugi lijek DIKLORON 1% gel

 

može izazvati neželjena djelovanja, iako se ona ne

javljaju kod svih bolesnika.

Neka rijetka i vrlo rijetka neželjena djelovanja, koja mogu biti ozbiljna
Ako se pojavi bilo koji od niže navedenih znakova alergije, odmah prestanite primjenjivati lijek
DIKLORON 1% gel i posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom:
- osip na koži sa mjehurićima; urtikarija (može se javiti kod 1 do 10 od 10,000 bolesnika).
- soptanje, kratkoća daha ili osjećaj pritiskanja u grudnom košu (astma) (može se javiti kod manje od 1
od 10,000 bolesnika).
- otok lica, usana, jezika ili grla (može se javiti kod manje 1 od 10,000 bolesnika).

Druga neželjena djelovanja koja se mogu pojaviti su uobičajeno blaga, prolazna i bezopasna (ako ste
zabrinuti, recite ljekaru ili farmaceutu);
Česta neželjena djelovanja (mogu se javiti kod 1 do 10 od 100 bolesnika)
- osip na koži, svrab, crvenilo ili peckanje

Vrlo rijetka neželjena djelovanja (mogu se javiti kod manje od 1 na 10 000 osoba)
- povećana osjetljivost kože na sunčanu svjetlost. Mogući znaci su opekotine od sunca sa svrabom i
mjehurićima.
Ukoliko bilo koje od neželjenih djelovanja postane ozbiljno ili ukoliko primijetite neželjena djelovanja
koja nisu navedena u ovom uputstvu, prestanite koristiti gel i odmah obavijestite o tome svog ljekara ili
farmaceuta.
Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI DIKLORON 1%gel?
Čuvajte lijek u originalnom pakovanju, izvan dohvata i pogleda djece.
Čuvajte lijek na sobnoj temperaturi ispod 25°C.
Upotrijebite ovaj lijek u skladu sa rokom trajanja.
DIKLORON 1% gel se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka trajanja navedenog na pakovanju.
Ukoliko primjetite oštećenja proizvoda i/ili pakovanja nemojte upotrebljavati DIKLORON 1% gel.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta DIKLORON

 

1% gel

 

sadrži

 

Aktivna supstanca: Svaki gram gela sadrži 11.6 mg diklofenak dietilamina što odgovara 10 mg
diklofenaka.

 

Pomoćne supstance: karbopol 980, etanol, trietanolamin, metilparaben, dejonizirana voda.

Kako DIKLORON 1% gel

 

izgleda i sadržaj pakovanja

DIKLORON 1% gel je pakovan u tubu sa zatvaračem koja sadrži 50 g gela, u kartonskoj kutiji zajedno
sa uputstvom za pacijenta.

Ime i adresa nosioca dozvole za stavljanje u promet gotovog lijeka
Unifarm d.o.o.
Bistarac Novo Naselje bb
75300 Lukavac, Bosna i Hercegovina
Tel: ++ 387 35 369 880
Fax: ++ 387 35 369 875

Ime i adresa proizvođača lijeka
Deva Holding A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:1 34303
Küçükçekmece
İSTANBUL, Turska

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
DIKLORON 1% gel, 50 g gela: 04-07.3-1-361/14 od 10.09.2015.