DINAMICO

DINAMICO 50 mg tableta

4 filmom obložene tablete (1 PVC/PVDC//Al blister), u kutiji

Supstance:
sildenafil
Jačina ATC Oblik
50 mg tableta G04BE03 filmom obložena tableta

UPUTA ZA PACIJENTA

Dinamico

50 mg filmom obložena tableta
100 mg filmom obložena tableta

sildenafil

Pažljivo pročitajte ovu uputu prije uzimanja lijeka, zato što sadrži važne informacije za Vas.
- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno pročitati.
- U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka, obratite se svom ljekaru ili
farmaceutu.
- Ovaj je lijek propisan Vama i ne smijete ga davati nikome drugome. Lijek može naškoditi drugima,
čak i ako su njihovi simptomi jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju neželjenu reakciju potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta. Ovo uključuje
neželjene reakcije koje nisu navedene u ovoj uputi. Vidjeti dio 4.

U ovoj uputi:

1. Šta je Dinamico i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati Dinamico
3. Kako uzimati Dinamico?
4. Moguće neželjene reakcije
5. Kako čuvati Dinamico?
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE DINAMICO I ZA ŠTA SE KORISTI?

Dinamico sadrži aktivnu supstancu sildenafil koja pripada skupini lijekova koji se nazivaju inhibitorima
fosfodiesteraze tipa 5 (PDE5). Djeluje tako što pomaže opuštanju krvnih žila u penisu, omogućavajući
dotok krvi u penis pri spolnom uzbuđenju. Dinamico će vam pomoći da postignete erekciju samo
ukoliko ste spolno stimulirani.

Liječenje Dinamicom namijenjeno je za muškarace s poremećajem erekcije, koji se ponekad naziva
impotencijom. To je stanje kada muškarac ne može postići ili održati ukrućen penis za uspješnu
seksualnu aktivnost.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI DINAMICO

Dinamico nemojte uzimati ako:

ste preosjetljivi na sildenafil ili bilo koji pomoćni sastojak ovog lijeka (navedeni u dijelu 6.);

uzimate lijekove koji se zovu nitrati, jer kombinacija može dovesti do ozbiljnog pada pritiska.
Recite svom ljekaru ukoliko uzimate bilo koji od tih lijekova koji se često koriste za ublažavanje
angine pektoris (ili „bolova u prsima“). Ako niste sigurni, obratite se svom ljekaru ili
farmaceutu.

uzimate bilo koje od lijekova poznatih kao donori nitratnog oksida poput amil nitrata, jer
kombinacija takođe može dovesti do opasnog pada krvnog pritiska.

ako uzimate riociguat.Ovaj lijek se koristi za liječenje plućne arterijske hipertenzije(visok krvni
pritisak u plućima) i hronične tromboembolijske plućne hipertenzije(visok krvni pritisak u
plućima zbog krvnih ugrušaka). Pokazalo se da PDE5 inhibitori , kao što je Dinamico,
povećavaju hipotenzivne efekte ovog lijeka. Ukoliko uzimate riociguat ili niste sigurni,
obavijestite svog ljekara.

imate teže probleme sa srcem ili jetrom;

ste nedavno preboljeli moždani ili srčani udar, ili pak imate nizak krvni pritisak;

bolujete od određenih rijetkih nasljednih očnih bolesti (kao što je

retinitis pigmentosa);

ste ikada izgubili vid zbog nearterijske prednje ishemičke optičke neuropatije (NAION).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom ljekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri prije nego uzmete lijek Dinamico ako:

bolujete od anemije srpastih stanica (abnormalnost crvenih krvnih stanica), leukemije (rak

krvnih stanica), multiplog mijeloma (rak koštane srži);

imate deformaciju penisa ili Peyronijevu bolest;

imate problema sa srcem. U tom slučaju bi vaš ljekar trebao pažljivo provjeriti da li vaše srce
može podnijeti dodatni napor spolnog odnosa;

trenutno bolujete od želučanog ulkusa ili od poremećaja krvarenja (kao što je hemofilija);

iskusite naglo smanjenje ili gubitak vida, prestanite uzimati Dinamico i odmah se javite svom
ljekaru.

Dinamico ne smijete uzimati uz bilo koji drugim oralnim lijekom ili lokalnim lijekovima za liječenje
erektilne disfunkcije.
Dinamico ne smijete uzimati zajedno sa terapijom za plućnu arterijsku hipertenziju (PAH) koja sadrži
sildenafil ili neke druge inhibitore PDE5.
Dinamico ne smijete uzimati ako nemate erektilnu disfunkciju.
Dinamico ne smijete uzimati ako ste žena.

Posebna upozorenja za bolesnike s bubrežnim ili jetrenim problemima

Ljekaru trebate napomenuti ako imate poteškoća s bubrezima ili jetrom. Ljekar Vam može sniziti dozu
lijeka.
Djeca i adolescenti

Dinamico se ne smije davati djeci mlađoj od 18 godina.

Drugi lijekovi i Dinamico
Molimo kažite svom ljekaru ili farmaceutu ako uzimate ili ste nedavno uzmali bilo koje druge lijekove.
Dinamico tablete mogu uticati na djelovanje nekih lijekova, naročito onih koji se koriste za liječenje
bolova u prsima. U slučaju hitne medicinske pomoći, upozorite one koji vam pružaju pomoć da ste
uzeli Dinamico. Nemojte uzimati Dinamico zajedno s drugim lijekovima, ako vam vaš ljekar nije rekao
da to smijete činiti.
Ne smijete uzimati Dinamico ako uzimate lijeke poznatih kao nitrati, jer kombinacija ovih lijekova može
dovesti do opasnog pada krvnog pritiska. Uvijek obavijestite svog ljekara, farmaceuta ili medicinsku
sestru ako uzimate bilo koji od ovih lijekova koji se često koriste za ublažavanje angine pektoris ( ili
„bolova u prsima“).
Ne smijete uzimati Dinamico ako uzimate bilo koje od lijekova poznatih kao donori nitratnog oksida
poput amil nitrita jer kombinacija, također, može dovesti do opasnog pada krvnog pritiska.
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ukoliko već uzimate riociguat.
Ako uzimate inhibitore proteaze, kao na primjer za liječenje HIV-a, ljekar vas može uputiti na najnižu
dozu Dinamica.
Ako uzimate alfa blokatore za liječenje visokog krvnog pritiska ili problema s prostatom, možete
iskusiti omaglicu ili ošamućenost koji mogu biti uzrokovani sniženjem krvnog pritiska kod naglog
ustajanja. Neki pacijenti iskuse ove simptome kada uzimaju Dinamico s alfa blokatorima. Vjerovatnije
je da će se to javiti unutar 4 sata od uzimanja Dinamica. Kako bi se smanjila mogućnost nastanka
opisanih simptoma, trebate uzimati uobičajenu dnevnu dozu alfa blokatora prije nego počnete uzimati
Dinamico. Vaš ljekar će početi liječenje nižom dozom .

Dinamico sa hranom i pićem
Dinamico se može uzeti sa ili bez hrane. Međutim, ako Dinamico uzmete sa obilnijim obrokom, može
biti potrebno malo više vremena do početka djelovanja.
Konzumiranje alkohola može privremeno narušiti sposobnost postizanja erekcije. Kako biste izvukli
najviše koristi od lijeka, savjetuje se da ne uzimate veće količine alkohola prije uzimanja lijeka
Dinamico.

Trudnoća, dojenje i plodnost
Dinamico tablete nisu indicirane za žene.

Upravljanje vozilima i mašinama
Dinamico može izazvati omaglicu i djelovati na vid. Prije nego što se odlučite upravljati vozilom ili
mašinama, trebate utvrditi kakva je vaša reakcija na Dinamico.

Dinamico sadrži laktozu

Ako Vam je ljekar rekao da imate poremećaja nepodošenja nekih šećera, kao što je laktoza, obratite
se ljekatu prije uzimanja ovog lijeka.

3. KAKO UZIMATI DINAMICO?
Uvijek uzimajte Dinamico kako vas je uputio vaš ljekar. Ako niste sigurni, provjerite kod vašeg ljekara
ili farmaceuta. Preporučena početna doza je 50 mg.

Dinamico se ne smije uzeti više od jedanput na dan.

Dinamico trebate uzeti oko sat vremena prije spolne aktivnosti. Progutajte čitavu tabletu s čašom
vode.
Ako imate utisak da je učinak Dinamica prejak ili preslab, razgovarajte s vašim ljekarom ili
farmaceutom.
Dinamico će vam pomoći da postignete erekciju samo ukoliko ste spolno stimulirani. Vrijeme potrebno
za početak djelovanja Dinamica razlikuje se od osobe do osobe, ali je uglavnom potrebno između pola
i jednog sata. Može se dogoditi da je za početak djelovanja potrebno duže vrijeme i to ako ste
Dinamico uzeli uz teži obrok.
Ukoliko vam Dinamico ne pomogne u postizanju erekcije ili erekcija ne traje dovoljno dugo za
završetak seksualnog odnosa, obratite se svom ljekaru.

Ako ste uzeli više Dinamico tableta nego što ste trebali
Možete imati brojnije i jače neželjene reakcije. Doza iznad 100 mg ne povećava djelotvornost.

Ne smijete uzimati više tableta nego što vam je propisao ljekar.

Ukoliko uzmete više tableta nego što vam je rečeno, obratite se svom ljekaru.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Dinamica obratite se svom ljekaru,
farmaceutu ili medicinskoj sestri.

4. MOGUĆE NEŽELJENE REAKCIJE
Kao i svi lijekovi, Dinamico može izazvati neželjene reakcije, iako se one neće javiti kod svakoga. One
su većinom blaže do umjerene i kratko traju.

Ako primjetite bilo koju od sljedećih ozbiljnih neželjenih reakcija, prestanite uzimati lijek Dinamico i

odmah zatražite medicinsku pomoć:

Alergijska reakcija – javlja se manje često (kod do 1 na 100 osoba). Simptomi uključuju
iznenadno piskanje, otežano disanje ili omaglicu, oticanjen očnih kapaka, lica, usana ili
ždrijela.

Bolovi u prsima – javljaju se manje često. Ako se to javi tokom ili nakon spolnog odnosa:

- zauzmite polusjedeći položaj i pokušajte se opustiti.
- ne uzimajte nitrate kako biste olakšali bol u prsima.

Produžene i ponekad bolne erekcije – javljaju se rijetko (kod do 1 na 1000 osoba)

Ako imate erekciju koja traje dužće od 4 sata, morate se odmah obratiti svom ljekaru.

Iznenadno smanjenje ili gubitak vida – javlja se rijetko.

Ozbiljno kožne reakcije – javljaju se rijetko. Simptomi mogu uključivati jako ljuštenje i oticanje
kože, stvaranje mjehura u ustima, na genitalijama i oko očiju, vrućicu.

Napadi – javljaju se rijetko.

Ostale neželjene reakcije

Vrlo česte neželjene reakcije (javljaju se kod više od 1 na 10 osoba): glavobolja.

Česte neželjene reakcije (javljaju se kod do 1 na 10 osoba): mučnina, crvenilo lica uz osjećaj vrućine,

navale vrućine, (simptomi uključuju iznenadni osjećaj vrućine u gornjem dijelu tijela), probavne
smetnje, obojeni vid, zamagljen vid, poremećaji vida, začepljen nos i omaglica.

Manje česte neželjene reakcije (javljaju se kod do 1 na 100 osoba): povraćanje, kožni osip, iritacija

oka, zakrvavljene/crvene oči, bol u očima, bljeskovi pred očima, osjećaj svjetlosti pri gledanju,
osjetljivost na svjetlo, suzenje očiju, lupanje srca, ubrzani otkucaji srca, visok krvni pritisak, nizak krvni
pritisak, bol u mišićima, pospanost, smanjen osjet dodira, vrtoglavica, zvonjenje u ušima, suha usta,
puni ili začepljeni sinusi, upala nosne sluznice (simptomi uključuju curenje iz nosa, kihanje i začepljen
nos), bol u gornjem dijelu trbuha, gastroezofagealna refluksna bolest (simptomi uključuju žgaravicu),
krv u mokraći, bol u rukama ili nogama, krvarenje iz nosa, osjećaj vrućine i osjećaj umora.

Rijetke neželjene reakcije (javljaju se kod do 1 na 1000 osoba): nesvjestica, moždani udar,srčani udar,

nepravilni otkucaji srca, privremeno smanjenje protoka krvi u određene dijelove mozga, osjećaj
stezanja u grlu, utnulost usta, krvarenje u očnoj pozadini, dvostruki vid, smanjena oštrina vida,
neuobičajen osjet u oku, oticanje oka ili očnog kapka, sitne čestice ili mrlje u vidnom polju, aureole oko
izvora svjetlosti, širenje zjenice oka, promjena boje bjeloočnice, krvarenje iz penisa, krv u sjemenoj
tekućini, suhoća nosne sluznice, oticanje unutrašnjosti nosa, osjećaj razdražljivoti i iznenadno
smanjenje ili gubitak sluha.
Nakon stavljanja u promet rijetko su prijavljeni slučajevi nestabilne angine (srčani poremećaj) i
iznenadne smrti. Potrebno je napomenuti kako je većina muškaraca, ali ne svi, koja je imala navedene
neželjene reakcije, imala poteškoće sa srcem prije uzimanja ovog lijeka. Nije moguće utvrditi jesu li ovi
događaji izravno povezani sa sildenafilom.

Prijavljivanje sumnje na neželjene reakcije lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
za lijek, kao i one koje jesu.

5. ČUVANJE DINAMICA
Dinamico tablete morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece!
Lijek čuvati na temperaturi do 25°C.
Rok trajanja lijeka je 36 mjeseci.
Lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka trajanja navedenog na pakovanju.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta Dinamico sadrži?

Aktivna supstanca Dinamica je sildenafil. Svaka filmom obložena tableta sadrži 50 mg ili 100
mg sildenafila u obliku sildenafil citrata.

Dinamico također sadrži sljedeće pomoćne supstance: celuloza, mikrokristalna;
kroskarmeloza natrij; hidroksipropil celuloza; silicij dioksid, koloidni, bezvodni; magnezij
stearat; hipromeloza; laktoza monohidrat; titan dioksid (E171); makrogol 4000; natrij citrate;
boja indigo carmine (E132).

Kako Dinamico izgleda i sadržaj pakovanja?
Dinamico 50 mg tablete su plave, okrugle bikonveksne filmom obložene tablete.
Dinamico 100 mg tablete su plave, ovalne bikonveksne filmom obložene tablete, sa razdjelnom crtom
na obje strane.
Dinamico tablete su dostupne u pakovanju 4 (1x4) tableta u PVC/PVDC//Al blisteru, u kutiji.

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka:
PLIVA d.o.o. Sarajevo
Trg heroja 10, Sarajevo, BiH

Ime i adresa proizvođača lijeka (administrativno sjedište):
PLIVA Hrvatska d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25
Zagreb, Hrvatska

Proizvođač gotovog lijeka (mjesta puštanja lijeka u promet):
PLIVA Hrvatska d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25 Zagreb, Hrvatska

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Broj i datum rješenja za stavljanje gotovog lijeka u promet
Dinamico 50 mg tablete (4 tablete): 04-07.2-868/11, 27.12.2011.
Dinamico 100 mg tablete (4 tablete): 04-07.2-869/11, 27.12.2011.

Datum revizije upute
Januar, 2016.