DOXTADIN

DOXTADIN 5 mg tableta

20 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVDC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
desloratadin
Jačina ATC Oblik
5 mg tableta R06AX27 filmom obložena tableta

1

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Doxtadin
5 mg
filmom obložena tableta

desloratadin

Pažljivo pročitajte cijelo uputstvo prije nego počnete uzimati ovaj lijek.
-

Sačuvajte ovo uputstvo. Možda ćete ga trebati ponovo pročitati.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome
jednake Vašima.

Ukoliko neko neželjeno djelovanje postane ozbiljno ili primijetite neželjeno djelovanje koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

Sadržaj uputstva:

1.

Šta je Doxtadin i za šta se koristi

2. Prije nego počnete uzimati Doxtadin
3. Kako uzimati Doxtadin
4. Moguća neželjena djelovanja
5. Kako čuvati Doxtadin
6. Dodatne informacije

1. Šta je Doxtadin i za šta se koristi
Doxtadin sadrži desloratadin koji je antihistaminik.
Doxtadin je lijek protiv alergije koji ne izaziva pospanost. Pomaže u kontroli alergijske reakcije i
pratećih simptoma.
Doxtadin ublažava simptome alergijskog rinitisa (upala nosnih puteva izazvana alergijom, na primjer,
polenska groznica i alergija na grinje) u odraslih i adolescenata starijih od 12 godina. Simptomi
uključuju kihanje, svrab ili curenje iz nosa, svrab nepca i crvenilo, svrab i suzenje očiju.
Doxtadin se takođe koristi za ublažavanje simptoma povezanih sa urtikarijom (promjene na koži usljed
alergije). Ti simptomi uključuju koprivnjaču i svrab kože.
Simptomi su ublaženi tokom cijelog dana, što Vam pomaže da nastavite sa normalnim dnevnim
aktivnostima, i da normalno spavate.

2. Prije nego što počnete uzimati Doxtadin
Nemojte uzimati Doxtadin ako:

ste preosetljivi (alergični) na desloratadin, na bilo koju od pomoćnih supstanci lijeka (navedenih u
poglavlju 6.) ili na loratadin.

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se svom ljekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri prije nego uzmete Doxtadin ako imate
oslabljenu funkciju bubrega.

Primjena kod djece i adolescenata
Nemojte davati ovaj lijek djeci mlađoj od 12 godina starosti.

Uzimanje drugih lijekova
Nisu poznate interakcije lijeka Doxtadin sa drugim lijekovima.
Kažite svom ljekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lijek, ili ćete
možda uzimati druge lijekove.

Uzimanje lijeka Doxtadin sa hranom, pićima ili alkoholom
Lijek Doxtadin se može uzeti uz obrok ili na prazan želudac.
Budite oprezni kada uzimate lijek Doxtadin sa alkoholom.

Trudnoća, dojenje i plodnost
Pitajte svog ljekara ili farmaceuta za savjet prije uzimanja ovog lijeka ukoliko ste trudni ili dojite, mislite
da ste trudni ili planirate trudnoću.
Ne preporučuje se uzimanje lijeka Doxtadin u toku trudnoće i dojenja.

2

Plodnost
Nema dostupnih podataka o uticaju na mušku/žensku plodnost.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama
Ako se uzme u preporučenoj dozi, lijek Doxtadin ne bi trebao da utiče na sposobnost upravljanja
motornim vozilima i rukovanja mašinama. Iako se kod većine pacijenata ne javlja pospanost, savjetuje
se da pacijenti ne sudjeluju u aktivnostima koje zahtijevaju mentalnu budnost, kao što je vožnja
automobila ili upravljanje mašinama, dok ne uspostave vlastiti odgovor na primjenu lijeka.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Doxtadin
Ovaj lijek sadrži laktozu monohidrat. Ovo treba uzeti u obzir kod pacijenata koji boluju od diabetes
mellitusa. Ako Vam je ljekar rekao da ne podnosite neke vrste šećera, obratite se svom ljekaru prije
uzimanja ovog lijeka.
Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol natrijuma (23 mg) po dozi; ne očekuje se pojava neželjenih
djelovanja povezanih sa primjenom natrijuma, pri ovoj dozi.

3. Kako uzimati Doxtadin
Uvijek uzimajte ovaj lijek tačno onako kako Vam je rekao Vaš ljekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni,
provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Odrasli i adolescenti (uzrasta 12 godina i stariji):
Preporučena doza je jedna tableta jednom dnevno sa vodom, sa ili bez hrane.
Lijek se primjenjuje oralno.
Progutati cijelu tabletu.

Ljekar će odrediti od kojeg tipa alergijskog rinitisa bolujete pa će u skladu sa tim odlučiti koliko bi dugo
trebalo da uzimate lijek Doxtadin.
Ako bolujete od intermitentnog alergijskog rinitisa (simptomi su prisutni manje od 4 dana u sedmici ili
manje od 4 sedmice), ljekar će dati preporuku o trajanju liječenja nakon procjene Vaše historije bolesti.
Ukoliko bolujete od perzistentnog alergijskog rinitisa (simptomi su prisutni 4 ili više dana u sedmici i
duže od 4 sedmice), ljekar Vam može propisati dugotrajnije liječenje.
Dužina liječenja urtikarije razlikuje se od pacijenta do pacijenta, i zato slijedite uputstva svog ljekara.

Ako uzmete više lijeka Doxtadin nego što ste trebali
Uzimajte lijek Doxtadin samo na način kako Vam je propisano. Ne bi trebalo da se jave ozbiljni
problemi kod slučajnog predoziranja. Međutim, ako ste uzeli više lijeka Doxtadin nego što Vam je
propisano, obratite se svom ljekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.

Ako zaboravite uzeti Doxtadin
Ako ste zaboravili da uzmete dozu lijeka, uzmite je što je prije moguće, a zatim lijek nastavite da
uzimate po uobičajenom rasporedu uzimanja. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili
propuštenu.

Ako prestanete uzimati lijek Doxtadin
U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primjenom lijeka Doxtadin, obratite se svom ljekaru,
farmaceutu ili medicinskoj sestri.

4. Moguće neželjena djelovanja
Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može izazvati neželjena djelovanja, iako se ona neće javiti kod svih
pacijenata.
U marketinškom periodu praćenja desloratadina, vrlo rijetko su prijavljeni slučajevi teških alergijskih
reakcija (otežano disanje, zviždanje u plućima, svrab, urtikarija i otok). Ukoliko primijetite neka od ovih
ozbiljnih neželjenih djelovanja, prestanite sa uzimanjem lijeka i odmah potražite hitnu medicinsku
pomoć.
U kliničkim studijama, kod odraslih, neželjena djelovanja su bila otprilike ista kao neželjena djelovanja
prijavljena kod pacijenata koji su koristili placebo. Međutim, umor, suha usta i glavobolja su bila
neželjena djelovanja koja su češće prijavljivana kod upotrebe lijeka desloratadin nego placeba. Kod
adolescenata, najčešće prijavljeno neželjeno djelovanje je glavobolja.

U kliničkim studijama desloratadina, zabilježena su sljedeća neželjena djelovanja:

3

Često: javljaju se kod 1 na 10 pacijenata

Umor

Suha usta

Glavobolja

Odrasli
Za vrijeme marketinškog perioda desloratadina, zabilježena su sljedeća neželjena djelovanja:
Veoma rijetko: javljaju se kod 1 na 10 000 pacijenata

Teške alergijske reakcije

Ubrzan rad srca

Povraćanje

Vrtoglavica

Bol u mišićima

Uznemirenost sa nevoljnim pokretima tijela

Osip

Bol u stomaku

Uznemirenost želuca

Pospanost

Halucinacije

Zapaljenje jetre

Lupanje srca ili nepravilan rad srca

Mučnina

Proljev

Nemogućnost spavanja

Napadi

Povišene vrijednosti testova funkcije jetre

Nije poznato: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka:

Neuobičajena slabost

Žutilo kože i/ili očiju

Povećana osjetljivost kože na sunce, čak i u slučaju maglovitog sunca, UV svjetlosti, na primjer
UV svjetla solarijuma

Promjena načina kucanja srca

Djeca
Nije poznato: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka:

Usporen rad srca

Promjena načina kucanja srca

Prijavljivanje sumnje na neželjena djelovanja lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati Doxtadin
Čuvati na sobnoj temperaturi ispod 25

°

C.

Čuvati van dohvata i pogleda djece, u originalnom pakovanju.
Lijek koristite u skladu sa rokom trajanja.
Nemojte koristiti Doxtadin nakon isteka roka trajanja, koji je naveden na pakovanju.
Ukoliko primijetite bilo kakve promjene u izgledu tablete, nemojte koristiti Doxtadin i obavijestite o
tome Vašeg farmaceuta.

6. Dodatne informacije
Šta Doxtadin sadrži
Svaka filmom obložena tableta sadrži 5 mg desloratadina.
Pomoćne supstance su: kalcijum hidrogen fosfat dihidrat, kukuruzni škrob, mikrokristalna celuloza (PH
102), talk, natrijum stearil fumarat, hipromeloza, laktoza monohidrat, triacetin, titanijum dioksid (E171),
FD&C blue No: 2/ indigo carmine aluminium lake (E 132), žuti željezo oksid (E 172).
Kako Doxtadin izgleda i sadržaj pakovanja

4

Plave, filmom obložene tablete homogenog izgleda.
Doxtadin 5 mg filmom obložene tablete su pakovane u PVC/PVDC/Al blistere sa po 10 filmom
obloženih tableta.
Svaka kartonska kutija sadrži 20 filmom obloženih tableta (2 blistera sa po 10 filmom obloženih
tableta).

Režim izdavanja lijeka:
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač (administrativno sjedište):
Deva Holding A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekpres Cad. 34303 No:1
Küçükçekmece/İSTANBUL
Turska
Tel: +90 212 692 92 92
Fax: +90 212 697 00 24

Proizvođač gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet):
Deva Holding A.Ş.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi
Karaağaç Mah. Atatürk Cad. No: 32 Kapaklı/Tekirdağ
Turska
Tel: +90 282 735 2000
Fax: +90 282 758 1683

Nosilac dozvole za stavljenje gotovog lijeka u promet:
Unifarm d.o.o.
Novo naselje bb, Bistarac
75 300 Lukavac
Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 35 369 880
Fax: + 387 35 369 875

www.unifarm.ba

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet:
DOXTADIN 20 x 5mg, filmom obložena tableta: 04-07.3-1-3030/15 od 28.04.2016.