DUODART

DUODART 0,5 mg kapsula+ 0,4 mg kapsula

30 kapsula, tvrdih u HDPE bočici, u kutiji

Supstance:
tamsulosin dutasterid
Jačina ATC Oblik
0,5 mg kapsula+ 0,4 mg kapsula G04CA52 kapsula, tvrda