Supstanca: Tamsulosin

TAMSULOSIN 19

FLOSIN kapsula s produženim oslobađanjem, tvrda 0.4 mg/1 kapsula | 30 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem (3 blistera po 10 kapsula), u kutiji
BAZETHAM tableta s produženim oslobađanjem 0.4 mg/1 tableta | 30 tableta sa produženim oslobađanjem (3 OPA/Al/PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
TAMOSIN kapsula s produženim oslobađanjem, tvrda 0.4 mg/1 kapsula | 30 kapsula sa produženim oslobađanjem (2 AL/PVC/PVDC blistera po 15 kapsula) u kutiji
TAMSULOZIN PharmaS kapsula s produljenim oslobađanjem, tvrda 0.4 mg/1 kapsula | 60 kapsula sa produljenim oslobađanjem, tvrdih (6 PVC/PVDC/AI blistera po 10 kapsula)
OMNIC 0,4 mg kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda 0.4 mg/1 kapsula | 30 kapsula sa produženim oslobađanjem(3 PVC/PVdC/Al blistera po 10 kapsula), u kutiji
TAMSULOZIN PharmaS kapsula s produljenim oslobađanjem, tvrda 0.4 mg/1 kapsula | 30 kapsula sa produljenim oslobađanjem, tvrdih (3 PVC/PVDC/AI blistera po 10 kapsula) u kutiji
OMNIC OCAS 0,4 mg tableta s produženim oslobađanjem 0.4 mg/1 tableta | 30 tableta sa produženim oslobađanjem (3 PVC/PVDC blistera po 10 tableta), u kutiji
TANYZ kapsula s prilagođenim oslobađanjem, tvrda 0.4 mg/1 kapsula | 30 kapsula sa prilagođenim oslobađanjem, tvrdih (3 blistera po 10 kapsula) u kutiji
TANYZ ERAS tableta s produženim oslobađanjem 0.4 mg/1 tableta | 30 tableta s produženim oslobađanjem (3 blistera PVC/Aclar, Al folija po 10 tableta) u kutiji
TANYZ ERAS tableta s produženim oslobađanjem 0.4 mg/1 tableta | 30 tableta s produženim oslobađanjem (3 PVC/PVDC, Al blistera po 10 tableta) u kutiji
TANYZ ERAS tableta s produženim oslobađanjem 0.4 mg/1 tableta | 30 tableta s produženim oslobađanjem (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta) u kutiji
TAMIDRA kapsula s modificiranim oslobađanjem, tvrda 0.4 mg/1 kapsula | 30 kapsula s modificiranim oslobađanjem, tvrdih, (3 PVC/PE/PVDC// Al - blistera po 10 kapsula) u kutiji
TAMIDRA kapsula s modificiranim oslobađanjem, tvrda 0.4 mg/1 kapsula | 50 kapsula s modificiranim oslobađanjem, tvrdih, (5 PVC/PE/PVDC// Al - blistera po 10 kapsula) u kutiji
APERTO kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda 0.4 mg/1 kapsula | 30 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem (3 blistera po 10 kapsula) u kutiji
MIKTAN tableta s produženim oslobađanjem 0.4 mg/1 tableta | 30 tableta s produženim oslobađanjem (3 Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
TAMLOS kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda 0,4 mg/1 kapsula | 30 kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrdih (3 PVC/PE/PVDC/Al blistera sa po 10 kapsula), u kutiji
DUODART kapsula, tvrda 0,5 mg/1 kapsula+ 0,4 mg/1 kapsula | 30 kapsula, tvrdih u HDPE bočici, u kutiji
TAZIN kapsula s produljenim oslobađanjem, tvrda 0.4 mg/1 kapsula | 30 kapsula (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 kapsula) u kutiji
DUTAPROST Combo kapsula, tvrda 0,5 mg/1 kapsula+ 0,4 mg/1 kapsula | 30 kapsula, tvrdih u HDPE bočici, u kutiji