ESOMEPRAZOL ALVOGEN

ESOMEPRAZOL ALVOGEN 20 mg tableta

14 gastrorezistentnih tableta (2 blistera sa 7 tableta) u kutiji

Supstance:
esomeprazol
Jačina ATC Oblik
20 mg tableta A02BC05 gastrorezistentna tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Esomeprazol Alvogen
20 mg, gastrorezistentna tableta
Esomeprazol Alvogen
40 mg, gastrorezistentna tableta
Esomeprazol

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome. Drugome ovaj lijek može da škodi čak i
ako ima znake bolesti slične Vašim.

1. Šta je lijek

Esomeprazol Alvogen, gastrorezistentne tablete i za što se koristi?

2. Prije nego počnete uzimati lijek

Esomeprazol Alvogen, gastrorezistentne tablete

3. Kako uzimati lijek

Esomeprazol Alvogen, gastrorezistentne tablete?

4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati lijek

Esomeprazol Alvogen, gastrorezistentne tablete?

6. Dodatne informacije

1. Šta je lijek

Esomeprazol Alvogen, gastrorezistentne tablete i za što se koristi?

Esomeprazol Alvogen sadrži aktivnu supstancu koja se zove esomeprazol. Spada u grupu lijekova koji se
nazivaju „inhibitori protonske pumpe“. Oni djeluju tako što smanjuju količinu kiseline koju proizvodi
želudac.

Esomeprazol Alvogen se koristi za sljedeća stanja:

Odrasli pacijenti

„Gastroezofagealnu refluksnu bolest“ (GERB). To je kada kiselina iz želuca prelazi u jednjak
(cjevčica koja spaja grlo sa želucem) izazivajući bol, zapaljenje i gorušicu.

Čireve na želucu ili gornjem dijelu crijeva koji su inficirani bakterijom pod nazivom „

Helicobacter

pylori“. Ako se kod Vas javilo ovo stanje, ljekar će možda prepisati ovaj lijek u kombinaciji sa

određenim antibioticima da bi se liječila infekcija i omogućilo izlječenje čira.

Čireve na želucu prouzrokovane lijekovima NSAIL grupe (nesteroidni antiinflamatorni lijekovi).
Ovaj lijek se koristi i da bi se spriječio nastanak čira na želucu i dvanaestopalačnom crijevu ako
uzimate lijekove NSAIL grupe.

Previše kiseline u želucu prouzrokovane tumorom u gušterači (Zolinger-Elisonov sindrom).

Produženu terapiju nakon sprečavanja ponovnog krvarenja čira sa intravenskim esomeprazolom.

Adolescenti starosti 12 godina i više

„Gastroezofagealnu refluksnu bolest“ (GERB). To je kada kiselina iz želuca prelazi u jednjak
(cjevčica koja spaja grlo sa želucem) izazivajući bol, zapaljenje i gorušicu.

Čireve na želucu ili gornjem dijelu crijeva koji su inficirani bakterijom pod nazivom „

Helicobacter

pylori“. Ako se kod Vas javilo ovo stanje, ljekar će možda prepisati ovaj lijek u kombinaciji sa

određenim antibioticima da bi se liječila infekcija i omogućilo izlječenje čira.

2. Prije nego počnete uzimati lijek

Esomeprazol Alvogen

, gastrorezistentne tablete

Lijek Esomeprazol Alvogen ne smijete koristiti:

ako ste alergični na esomeprazol ili na neki drugi sastojak lijeka Esomeprazol Alvogen (vidjeti odjeljak
6),

ako ste alergični na druge lijekove koji inhibiraju protonsku pumpu (npr. pantoprazol, lanzoprazol,
rabeprazol, omeprazol)

ako uzimate nelfinavir (lijek koji se koristi u liječenju HIV-a).

Nemojte uzimati lijek Esomeprazol Alvogen ako se bilo šta od ovoga odnosi na Vas. Ako niste sigurni,
porazgovarajte sa svojim ljekarom ili farmaceutom prije nego što počnete da uzimate lijek Esomeprazol Alvogen.

Kada uzimate lijek Esomeprazol Alvogen, posebno vodite računa:

Provjerite sa ljekarom ili farmaceutom prije nego što počnete da uzimate lijek Esomeprazol Alvogen:

ako imate ozbiljne probleme sa jetrom,

ako imate ozbiljne probleme sa bubrezima.

Esomeprazol Alvogen može da prikrije simptome drugih oboljenja. Zbog toga, ako se bilo šta od sljedećeg javi
prije nego što počnete da uzimate lijek Esomeprazol Alvogen ili dok ga uzimate, odmah razgovarajte sa
ljekarom:

Ako bez razloga dosta smršate ili imate problema sa gutanjem.

Ako se javi bol u stomaku ili loša probava.

Ako počnete da povraćate hranu ili krv.

Ako imate crne stolice (krv u fecesu).

Ako Vam je prepisan lijek Esomeprazol Alvogen „na Vaš zahtjev“ razgovarajte sa ljekarom ako se simptomi
nastave ili promijene prirodu.

Uzimanje inhibitora protonske pumpe kao što je esomeprazol, posebno tokom perioda dužeg od jedne godine,
može blago povećati rizik od preloma kuka, zgloba na ruci ili kičme. Recite svom ljekaru ukoliko imate
osteoporozu ili uzimate kortikosteroide (koji mogu povećati rizik od nastanka osteoporoze).

Primjena drugih lijekova

Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste donedavno uzimali neki drugi lijek, uključujući i one
koje se nabavljaju bez ljekarskog recepta. To je zbog toga što ovaj lijek može da utiče na dejstvo nekih drugih
lijekova i neki drugi lijekovi mogu da utiču na dejstvo lijeka Esomeprazol Alvogen.

Nemojte uzimati lijek Esomeprazol Alvogen ako uzimate lijek koji sadrži nelfinavir (koristi se u terapiji HIV
infekcije).

Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova:

Atazanavir (koristi se u terapiji HIV infekcije).

Klopidogrel (koristi se za sprečavanje zgrušavanja krvi).

Ketokonazol, itrakonazol ili vorikonazol (koriste se u liječenju infekcija koje prouzrokuju gljivice).

Erlotinib (koristi se u terapiji karcinoma).

Citalopram, imipramin ili klomipramin (koriste se u liječenju depresije).

Diazepam (koristi se u liječenju anksioznosti, za opuštanje mišića ili kod epilepsije).

Fenitoin (koristi se kod epilepsije). Ako uzimate fenitoin, ljekar će morati da prati Vaše stanje prilikom
otpočinjanja ili prestanka terapije lijekom Esomeprazol Alvogen.

Lijekove koji se koriste za razrjeđivanje krvi, kao što je varfarin. Ljekar će možda morati da prati Vaše
stanje prilikom otpočinjanja ili prestanka terapije lijekom Esomeprazol Alvogen.

Cilostazol (koristi se u terapiji intermitentne klaudikacije – bol u nogama prilikom hodanja izazvan
nedovoljnim dotokom krvi).

Cisaprid (koristi se za probleme sa varenjem i gorušicu).

Digoksin (koristi se za problem sa srcem).

Metotreksat (hemioterapijski lijek koji se u visokim dozama koristi u terapiju karcinoma) – ukoliko primate
visoke doze metotreksata, Vaš ljekar Vam može privremeno prekinuti terapiju lijekom Esomeprazol
Alvogen.

Takrolimus (transplantacija organa).

Rifampicin (koristi se za liječenje turbekuloze)

Kantarion (

Hypericum perforatum) (koristi se za liječenje depresije)

Ako Vam je ljekar prepisao antibiotike amoksicilin i klaritromicin zajedno sa lijekom Esomeprazol Alvogen

za

liječenje čira sa infekcijom bakterijom

Helicobacter pylori, veoma je važno da kažete svom ljekaru ako uzimate

bilo koji drugi lijek.

Uzimanje lijeka Esomeprazol Alvogen sa hranom ili pićima

Lijek Esomeprazol Alvogen

možete uzimati sa hranom ili na prazan stomak.

Primjena lijeka Esomeprazol Alvogen

u periodu trudnoće i dojenja

Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, uključujući i one koje se nabavljaju bez ljekarskog recepta,
posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom. Recite svom ljekaru ako ste trudni, ako namjeravate da
zatrudnite ili ako dojite. Ljekar će odlučiti da li smijete da uzimate lijek Esomeprazol Alvogen

tokom ovog

perioda.

Nije poznato da li lijek Esomeprazol Alvogen

prelazi u mlijeko majke. Zbog toga ne bi trebalo da uzimate ovaj

lijek ako dojite.

Uticaj lijeka Esomeprazol Alvogen

na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Nije vjerovatno da će lijek Esomeprazol Alvogen uticati na Vašu sposobnost za upravljanje motornim vozilima ili
rukovanje alatima ili mašinama. Međutim, neželjeni efekti kao što su vrtoglavica i zamagljen vid mogu se javiti
povremeno ili rijetko (vidjeti odjeljak 4). Ako se kod Vas jave navedeni neželjeni efekti ne bi trebalo da
upravljanje motornim vozilima ili rukujete mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima Esomeprazol Alvogen

Lijek Esomeprazol Alvogen

sadrži saharozu i laktozu.

U slučaju netolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem ljekaru prije upotrebe ovog lijeka.

3. Kako uzimati lijek Esomeprazol Alvogen, gastrorezistentne tablete

Lijek Esomeprazol Alvogen

uzimajte uvijek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš ljekar. Ako niste sasvim

sigurni, provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Ako duži vremenski period uzimate ovaj lijek, ljekar će željeti da prati Vaše stanje (naročito ako ga

uzimate duže od godinu dana).

Ako Vam je ljekar rekao da ovaj lijek uzimate po potrebi, obavijestite ljekara ako dođe do promjene
simptoma.

Koliko lijeka treba uzimati

Ljekar će Vam reći koliko tableta treba da uzimate i koliko dugo da ih uzimate. To će zavisiti od Vašeg
stanja, starosti i nivoa funkcionisanja jetre.

U daljem tekstu su navedene uobičajene doze.

Odrasli starosti 18 godina i stariji

Za liječenje gorušice koju izaziva gastroezofagealna refluksna bolest (GERB):

Ako je nalaz ljekara da Vam je jednjak blago oštećen, uobičajena doza je jedna kapsula lijeka
Esomeprazol Alvogen

od 40 mg, jednom dnevno, tokom 4 nedjelje. Ljekar će možda reći da uzimate

istu dozu lijeka tokom sljedeće 4 nedjelje ako jednjak još uvijek nije izliječen.

Uobičajena doza, kada se izliječi jednjak, je jedna kapsula lijeka Esomeprazol Alvogen

od 20 mg,

jednom dnevno.

Ako jednjak nije oštećen, uobičajena doza je jedna kapsula lijeka Esomeprazol Alvogen

od 20 mg,

svakog dana. Kada se uspostavi kontrola nad Vašim stanjem, ljekar će možda reći da uzimate lijek po
potrebi, do maksimalne doze od jedne tablete lijeka Esomeprazol Alvogenod 20 mg, svakog dana.

Ako imate ozbiljne probleme sa jetrom, ljekar Vam može dati manju dozu.

Za liječenje čireva prouzrokovanih infekcijom bakterijom Helicobacter pylori i za sprečavanje njihove
ponovne pojave:

Uobičajena doza je jedna tableta lijeka Esomeprazol Alvogen od 20 mg, dva puta dnevno, tokom jedne
nedjelje.

Ljekar će Vam takođe reći da uzimate antibiotike koji se zovu amoksicilin i klaritromicin.

Za liječenje čireva na želucu prouzrokovanih lekovima NSAIL grupe (nesteroidni antiinflamatorni
lekovi).

Uobičajena doza je jedna tableta lijeka Esomeprazol Alvogen od 20 mg, jednom dnevno, tokom 4 do 8
nedjelja.

Za sprečavanje nastanka čireva na želucu ako uzimate lijekove NSAIL grupe (nesteroidni
antiinflamatorni lekovi):

Uobičajena doza je jedna tableta lijeka Esomeprazol Alvogen od 20 mg, jednom dnevno.

Za liječenje pretjerane količine kiseline u želucu prouzrokovane tumorom u gušterači (Zolinger -
Elisonov sindrom).

Uobičajena doza je jedna tableta lijeka Esomeprazol Alvogen od 40 mg, dva puta dnevno.

Ljekar će prilagoditi dozu prema Vašim potrebama i odlučiće koliko dugo treba da uzimate ovaj lijek.
Maksimalna doza je 80 mg dva puta dnevno.

Za korišćenje u produženoj terapiji nakon sprečavanja ponovnog krvarenja čireva sa intravenskim
esomeprazolom:

Uobičajena doza je jedna tableta lijeka Esomeprazol Alvogen od 40 mg, jednom dnevno, tokom 4
nedjelje.

Adolescenti starosti od 12 godina i stariji

Za liječenje gorušice koju izaziva gastroezofagealna refluksna bolest (GERB):

Ako je nalaz ljekara da Vam je jednjak blago oštećen, uobičajena doza je jedna kapsula lijeka
Esomeprazol Alvogen

od 40 mg, jednom dnevno, tokom 4 nedjelje. Ljekar će možda reći da uzimate

istu dozu lijeka tokom sljedeće 4 nedjelje ako jednjak još uvijek nije izliječen.

Uobičajena doza, kada se izliječi jednjak, je jedna kapsula lijeka Esomeprazol Alvogen

od 20 mg,

jednom dnevno.

Ako jednjak nije oštećen, uobičajena doza je jedna kapsula lijeka Esomeprazol Alvogen

od 20 mg,

svakog dana.

Ako imate ozbiljne probleme sa jetrom, ljekar Vam može dati manju dozu.

Za liječenje čireva prouzrokovanih infekcijom bakterijom Helicobacter pylori i za sprečavanje njihove
ponovne pojave:

Uobičajena doza je jedna tableta lijeka Esomeprazol Alvogen od 20 mg, dva puta dnevno, tokom jedne
nedjelje.

Ljekar će Vam takođe reći da uzimate antibiotike koji se zovu amoksicilin i klaritromicin.

Uzimanje lijeka

Možete da uzmete Vaše tablete u bilo koje doba dana.

Tablete možete uzimati sa hranom ili na prazan stomak.

Progutajte cijelu tabletu s gutljajem vode. Nemojte ih žvakati ni drobiti. To je zbog toga što ove tablete
sadrže obložena pelete koja sprečavaju da želudačna kiselina razloži lijek. Veoma je važno da ove
pelete ne oštetite.

U slučaju da imate problema sa gutanjem tableta

Ako imate problema da progutate tablete:

-

Stavite tabletu u pola čaše obične (negazirane) vode. Nemojte koristi nijednu drugu tečnost.

-

Promiješajte dok se tableta ne raspadne (mješavina neće biti bistra). Ovu mješavinu popijte odmah
ili u roku od 30 minuta. Mješavinu uvijek promiješajte neposredno prije nego što je popijete.

-

Da bi ste bili sigurni da ste popili sav lijek, dobro isperite čašu sa pola čaše vode i popijte je. Čvrsti
dijelovi sadrže lijek – nemojte ih žvakati ni drobiti.

Ako uopšte ne možete da gutate, tableta se može pomiješati sa malo vode i staviti u špric. Može Vam se
dati putem sonde direktno u želudac („gastrična sonda“).

Djeca mlađa od 12 godina
Lijek Esomeprazol Alvogen

se ne preporučuje djeci mlađoj od 12 godina.

Stariji
Nije potrebno prilagođavanje doze kod starijih.

Ako ste uzeli više lijeka Esomeprazol Alvogen nego što je trebalo

Ako ste uzeli više lijeka Esomeprazol Alvogen nego što Vam je ljekar prepisao, odmah se obratite svom ljekaru
ili farmaceutu.

Ako ste zaboravili da uzmete lijek Esomeprazol Alvogen

Ako zaboravite da uzmete dozu, uzmite je čim se sjetite. Međutim, ako je uskoro vrijeme za sljedeću dozu,
preskočite propuštenu dozu.

Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili preskočenu tabletu.

Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog lijeka, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

4. Moguće nuspojave

Kao svi lijekovi, i lijek Esomeprazol Alvogen može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod
svih.

Ako primjetite bilo koje od sljedećih ozbiljnih neželjenih dejstva, prestanite da uzimate lijek Esomeprazol

Alvogen i odmah se obratite ljekaru:

Iznenadno otežano disanje, oticanje usana, jezika i grla, ili tijela, osip, nesvjestica ili problemi sa
gutanjem (ozbiljna alergijska reakcija).

Crvenilo na koži sa plikovima ili guljenjem kože. Takođe, mogu se javiti ozbiljni plikovi i krvarenje na
usnama, očima, ustima, nosu i genitalijama. To može biti „Stivens-Džonsonov sindrom“ ili „toksična
epidermalna nekroliza“.

Žuta koža, taman urin (mokraća) i zamor mogu biti simptomi problema sa jetrom.

Ova neželjena dejstva su rijetka, javljaju se kod manje od 1 na 1000 osoba.

Druga neželjena dejstva uključuju:

Često (javljaju se kod manje od 1 na 10 korisnika)

Glavobolja.

Dejstva na želudac ili crijeva: proliv (dijareja), bol u stomaku, zatvor (opstipacija), nadimanje.

Mučnina ili povraćanje.

Manje često (javljaju se kod manje od 1 na 100 korisnika)

Oticanje stopala i članaka.

Poremećaj sna (nesanica).

Nesvjestica, mravinjanje i žmarci, pospanost.

Vrtoglavica (vertigo).

Suva usta.

Promjene u rezultatima analiza krvi koji provjeravaju rad jetre.

Osip na koži, koprivnjača i svrab na koži.

Prelomi kuka, zgloba na ruci ili kičme (ako se esomeprazol koristi u visokim dozama tokom dužeg
perioda).

Rijetko (javljaju se kod manje od 1 na 1000 korisnika)

Problemi sa krvlju kao što je smanjen broj bijelih krvnih zrnaca (leukopenija) ili krvnih pločica
(trombocitopenija). To može da izazove slabost, nastanak modrica ili poveća mogućnost pojave
infekcija.

Mala koncentracija natrijuma u krvi. To može da izazove slabost, osjećanje mučnine (povraćanje) i
grčeve.

Osjećanje uznemirenosti, zbunjenosti ili depresije.

Promjene u čulu ukusa.

Problemi sa vidom kao što je zamućeni vid.

Iznenadne teškoće sa disanjem ili kratak dah (bronhospazam).

Zapaljenje unutrašnjosti usta.

Infekcija koja se naziva „sor“, koja može da se javi na crijevima i prouzrokuju je gljivice.

Problemi sa jetrom, uključujući žuticu, koja može da prouzrokuje promjenu boje kože u žuto, tamnu
mokraću i zamor.

Opadanje kose (alopecija).

Osip na koži kada je izložena sunčevoj svjetlosti.

Bolovi u zglobovima (artralgija) ili mišićima (mijalgija).

Osjećanje da Vam uopšteno nije dobro ili nedostatak energije.

Pojačano znojenje.

Veoma rijetko (javljaju se kod manje od 1 na 10000 korisnika)

Promjene u broju krvnih zrnaca uključujući nedostatak bijelih krvnih zrnaca (agranulocitoza)..

Agresivnost.

Možete da vidite, čujete ili osjećate stvari koje ne postoje (halucinacije).

Ozbiljni problemi sa jetrom koji mogu da dovedu do otkazivanja jetre i zapaljenja mozga.

Iznenadna pojava ozbiljnog osipa ili plikova na koži ili guljenja kože. Ovo može biti praćeno visokom

temperaturom i bolom u zglobovima (eritem multiforme, Stivens-Džonsonov sindrom, toksična
epidermalna nekroliza).

Slabost mišića.

Ozbiljni problemi sa bubrezima.

Uvećanje grudi kod muškaraca.

Nepoznata učestalost (ne može se procijeniti na osnovu raspoloživih podataka):

Ukoliko koristite lijek Esomeprazol Alvogen više od tri mjeseca može doći do pada nivoa magnezijuma u
krvi, što može da dovede do slabosti, spontanog grčenja mišića, dezorijentacije, grčeva, vrtoglavica i
ubrzanja srčanog ritma. Ukoliko primijetite bilo koji od ovih simptoma, odmah se obatite svom ljekaru.
Nizak nivo magnezijuma u krvi može dovesti i do smanjenja nivoa kalijuma ili kalcijuma u krvi. Vaš ljekar
može odlučiti da sprovodi redovne kontrole krvi kako bi pratio Vaš nivo magnezijuma.

Upala crijeva, koja dovodi do dijareje (proliva).

Esomeprazol Alvogen može u veoma rijetkim slučajevima da utiče na bijela krvna zrnca što dovodi do pada
imunog (odbrambenog) sistema. Ako se kod Vas javi infekcija sa simptomima kao što su temperatura i ozbiljno
pogoršano opšte stanje ili temperatura sa simptomima lokalne infekcije kao što su bol u vratu, grlu ili ustima ili
problemi sa uriniranjem (mokrenjem), morate se što prije obratiti ljekaru da bi se nedostatak bijelih krvnih zrnaca
(agranulocitoza) mogao isključiti analizom krvi. Veoma je važno da ga tada obavijestite o tome da uzimate ovaj
lijek.

Nemojte se brinuti zbog ove liste mogućih neželjenih dejstava. Vi možda neće osjetiti nijedno od njih.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primjetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom
uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o lijeku,
kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati lijek Esomeprazol Alvogen, gastrorezistentne tablete

Čuvati van domašaja i vidokruga djece.

Rok upotrebe
2 godine.

Nemojte koristiti lijek Esomeprazol Alvogen poslije isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok
upotrebe ističe posljednjeg dana navedenog mjeseca.

Čuvanje

Lijek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 30ºC.

Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lijekove koji
Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.
Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. Dodatne informacije

Šta sadrži lijek Esomeprazol Alvogen, gastrorezistentne tablete

Aktivna supstanca je esomeprazol. Svaka gastrorezistentna tableta sadrži 20 mg ili 40 mg esomeprazola u
obliku esomeprazol-magnezijum, dihidrata.

Ostali sastojci su:

Esomeprazol Alvogen 20 mg

jezgro tablete: šećerne kuglice (saharoza i kukuruzni skrob); hipromeloza; talk; 30% disperzija metakrilna

kiselina-etilakrilat kopolimer (1:1); trietilcitrat; makrogol 6000; celuloza, mikrokristalna; krospovidon;
stearilalkohol; silicijum-dioksid, koloidni, anhidrovan; Microcelac 100 (laktoza, monohidrat; celuloza
mikrokristalna); magnezijum-stearat

film tablete: Opadry Pink O4F 54165 (hipromeloza; titan-dioksid; makrogol 6000; gvožđe-oksid, crveni (E172))

Esomeprazol Alvogen 40 mg

jezgro tablete: šećerne kuglice (saharoza i kukuruzni skrob); hipromeloza; talk; 30% disperzija metakrilna

kiselina-etilakrilat kopolimer (1:1); trietilcitrat; makrogol 6000; celuloza, mikrokristalna; krospovidon;
stearilalkohol; silicijum-dioksid, koloidni, anhidrovan; Microcelac 100 (laktoza, monohidrat; celuloza
mikrokristalna); magnezijum-stearat.

film tablete: Opadry Pink O4F 54008 (hipromeloza; titan-dioksid; makrogol 6000; gvožđe-oksid, crveni (E172);

eritrozin aluminijum boja (E 127); gvožđe-oksid, crni (E172)).

Kako izgleda lijek Esomeprazol Alvogen, gastrorezistentne tablete i sadržaj pakovanja

Esomeprazol Alvogen 20 mg
Roze, bikonveksne, obložene tablete oblika kapsule sa utisnutom oznakom “20” na jednoj strani.

Esomeprazol Alvogen 40 mg
Roze, bikonveksne, obložene tablete oblika kapsule sa utisnutom oznakom “40” na jednoj strani.

Unutrašnje pakovanje je Alu/Alu - aluminijumski blister. Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija sa 2
blistera sa po 7 tableta.

Režim izdavanja

Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

7. PROIZVOĐAČ

Alvogen d.o.o. Barice
Pašnjačka bb, Barice, Opština Plandište, Republika Srbija

PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA

Alvogen d.o.o. Barice
Pašnjačka bb, Barice, Opština Plandište, Republika Srbija

NOSILAC DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Alvogen Pharma d.o.o.
Ulica Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo

8. DATUM I BROJ DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Esomeprazol Alvogen, 14 x 20 mg, gastrorezistentna tableta. 04-07.1-3279/12 od 16.09.2013.
Esomeprazol Alvogen, 14 x 40 mg, gastrorezistentna tableta. 04-07.1-3280/12 od 16.09.2013.

_________________________
Mr ph.spec. Sabina Mujkić
Odgovorna osoba za stavljanje lijeka u promet