Supstanca: Esomeprazol

ESOMEPRAZOL 29

NILAR gastrorezistentna tableta 20 mg/1 tableta | 14 gastrorezistentnih tableta (2 Al/Al blistera po 7 tableta), u kutiji
NILAR gastrorezistentna tableta 20 mg/1 tableta | 28 gastrorezistentnih tableta (4 OPA/Al/PVC/Al blistera po 7 tableta), u kutiji
NILAR gastrorezistentna tableta 40 mg/1 tableta | 14 gastrorezistentnih tableta (2 OPA/Al/PVC/Al blistera po 7 tableta), u kutiji
NILAR gastrorezistentna tableta 40 mg/1 tableta | 28 gastrorezistentnih tableta (4 OPA/Al/PVC/Al blistera po 7 tableta), u kutiji
EMANERA gastrorezistentna kapsula, tvrda 40 mg/1 kapsula | 28 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (4 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 7 kapsula) u kutiji
EMANERA gastrorezistentna kapsula, tvrda 40 mg/1 kapsula | 14 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (2 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 7 kapsula), u kutiji
EMANERA gastrorezistentna kapsula, tvrda 20 mg/1 kapsula | 28 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (4 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 7 kapsula), u kutiji
EMANERA gastrorezistentna kapsula, tvrda 20 mg/1 kapsula | 14 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (2 OPA/Al/PVC//Al - blistera po 7 kapsula), u kutiji
ESOMEPRAZOL ALVOGEN gastrorezistentna tableta 20 mg/1 tableta | 14 gastrorezistentnih tableta (2 blistera sa 7 tableta) u kutiji
ESOMEPRAZOL ALVOGEN gastrorezistentna tableta 40 mg/1 tableta | 14 gastrorezistentnih tableta (2 blistera sa 7 tableta) u kutiji
ESOMEPRAZOL FARMAL želučanootporna tableta 20 mg/1 tableta | 14 želučanootpornih tableta (1 blister as 14 tableta) u kutiji
ESOMEPRAZOL FARMAL želučanootporna tableta 20 mg/1 tableta | 28 želučanootpornih tableta (2 blistera po 14 tableta) u kutiji
ESOMEPRAZOL FARMAL želučanootporna tableta 40 mg/1 tableta | 14 želučanootpornih tableta (1 blister sa 14 tableta) u kutiji
NILAR prašak za rastvor za injekciju/infuziju 40 mg/1 bočica | 1 staklena bočica sa praškom za rastvor za injekciju/infuziju, u kutiji
PEPTIX gastrorezistentna kapsula, tvrda 40 mg/1 kapsula | 28 gastrorezistentnih kapsula (4 PA/AI/PVC//AI blistera po 7 kapsula), u kutiji
PEPTIX gastrorezistentna kapsula, tvrda 40 mg/1 kapsula | 14 gastrorezistentnih kapsula (2 PA/AI/PVC//AI blistea po 7 kapsula), u kutiji
PEPTIX gastrorezistentna kapsula, tvrda 40 mg/1 kapsula | 7 gastrorezistentnih kapsula (1 PA/AI/PVC//AI blister sa 7 kapsula), u kutiji
PEPTIX gastrorezistentna kapsula, tvrda 20 mg/1 kapsula | 28 gastrorezistentnih kapsula (4 PA/AI/PVC//AI blistera po 7 kapsula), u kutiji
PEPTIX gastrorezistentna kapsula, tvrda 20 mg/1 kapsula | 14 gastrorezistentnih kapsula (2 PA/AI/PVC//AI blistera po 7 kapsula), u kutiji
PEPTIX gastrorezistentna kapsula, tvrda 20 mg/1 kapsula | 7 gastrorezistentnih kapsula (1 PA/AI/PVC//AI blister sa 7 kapsula), u kutiji
PEPTIX gastrorezistentna kapsula, tvrda 40 mg/1 kapsula | 28 gastrorezistentnih kapsula, tvrda (1HDPE bočica sa 28 kapsula), u kutiji
PEPTIX gastrorezistentna kapsula, tvrda 20 mg/1 kapsula | 28 gastrorezistentnih kapsula (1HDPE bočica sa 28 kapsula), u kutiji
ESSO gastrorezistentna kapsula, tvrda 20 mg/1 kapsula | 14 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (1 blister sa 14 kapsula) u kutiji
ESSO gastrorezistentna kapsula, tvrda 20 mg/1 kapsula | 28 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (2 blistera po 14 kapsula) u kutiji
ESSO gastrorezistentna kapsula, tvrda 40 mg/1 kapsula | 14 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (1 blister sa 14 kapsula) u kutiji
ESSO gastrorezistentna kapsula, tvrda 40 mg/1 kapsula | 28 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (2 blistera po 14 kapsula) u kutiji
PEPTIX prašak za rastvor za injekciju ili infuziju 40 mg/1 viala | staklena bočica sa 40 mg praška za rastvor; 10 bočica u kutiji
SEVAL želučanootporna tableta 20 mg/1 tableta | 28 želučanootpornih tableta (4 blistera po 7 tableta) u kutiji
SEVAL želučanootporna tableta 40 mg/1 tableta | 28 želučanootpornih tableta (4 blistera po 7 tableta) u kutiji