ESPUMISAN L

ESPUMISAN L 40 mg mL

30 ml oralne emulzije u smeđoj staklenoj bočici s kapaljkom, u kutiji

Supstance:
simetikon
Jačina ATC Oblik
40 mg mL A03AX13 oralne kapi, emulzija

Espumisan® L, 40 mg/ml, oralna emulzija Simetikon 


Za lekove koji se mogu izdati bez lekarskog recepta:

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.
Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Espumisan® L, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.
- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.
- Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje , morate se obratiti svom lekaru.
- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lek Espumisan® L i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Espumisan® L
3. Kako se upotrebljava lek Espumisan® L
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Espumisan® L
6. Dodatne informacije


1. ŠTA JE LEK Espumisan® L I ČEMU JE NAMENJEN
Espumisan® L je gastrointestinalni lek, koji deluje kao antipeneće sredstvo i kao pomoćno diagnostičko sredstvo. Može da se koristi u svim starostnim grupama.

Njegova aktivna supstanca, simetikon, dovodi do razgrađivanja mehurića gasova u masi hrane i u mukusu gastrointestinalnog trakta. Tada gas koji je oslobođen u tom procesu može biti preuzet od strane zida creva i uklonjem putem intestinalne aktivnosti.

Upotreba
- za simptomatsko lečenje tegoba koje su nastale usled nakupljanja gasova u sistemu organa za varenje, kao na primer nadimanje (meteorizam) ili flatulencija (gasovi) i grčevi kod beba. (napomena: flatulencija podrazumeva ekspulziju mešavine gasova kroz rektum, koji su bioprodukt digestivnog procesa)
- za pripremu za dijagnostička ispitivanja trbušne regije, kao što su radiografija, sonografija (ultrazvuk) i gastroskopija.
- kao sredstvo protiv penušanja kod trovanja deterdžentima (tenzidi).2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK

Espumisan® L Lek Espumisan® L ne smete koristiti:
Nemojte uzimati lek Espumisan® L ukoliko ste alergični (hipersenzitivni) na aktivnu supstancu simetikon ili na neki od sastojaka leka Espumisan® L.

Kada uzimate lek Espumisan® L, posebno vodite računa:
Ako abdominalne smetnje nastanu i/ili ukoliko se nastavljaju, morate posetiti Vašeg lekara kako bi se identifikovao uzrok takvih smetnji, kao i potencijalno prikriveno prisustvo osnovne bolesti koja zahteva terapiju. Primena drugih lekova Interakcije sa drugim lekovima nisu poznate.

Uzimanje leka Espumisan® L sa hranom ili pićima
Nema posebnih upozorenja. Primena leka Espumisan® L u periodu trudnoće i dojenja Nema ograničenja za upotrebu Espumisan® L emulzije tokom trudnoće i perioda dojenja.

Uticaj leka Espumisan® L na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama
Nema uticaja na sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom ili rukovanjem mašinama

Važne informacije o nekim sastojcima leka Espumisan® L
Nema posebnih upozorenja. 


3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Espumisan® L
Ukoliko Vam nije drugačije propisano, uvek uzimajte lek Espumisan® L po ovom uputstvu. Morate proveriti sa Vašim doktorom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni.


Doziranje
Uobičajeno doziranje je:
- Za simptomatsku terapiju gastrointestinalnih tegoba uzrokovanih gasom, na primer nadimanje (meteorizam) ili flatulencija (gasovi) i grčevi kod beba:


Starost Doziranje u kapima (ml) Frekvenca uzimanja/upotrebe
Odojčad  25 kapi (ekvivalentno 1 ml) dodati u kapima u bočicu za hranjenje ili pre ili posle svakog dojenja  
Deca: 1 – 6 godina 25 kapi (ekvivalentno 1 ml)  3 do 5 puta dnevno
Deca i adolescenti: 6 – 14 godina 25 – 50 kapi (ekvivalentno 1-2 ml) 3 do 5 puta dnevno
Adolescenti od 14 godina i odrasli 50 kapi (ekvivalentno 2 ml 3 do 5 puta dnevno

 

Upozorenje:
Moguće je koristiti lek Espumisan® L nakon operacije.

Lek Espumisan® L se može uzimati pre i posle jela, ali takođe pre odlaska na spavanje, ako je potrebno. Ako je potrebno lek Espumisan® L se može koristiti tokom dužeg perioda vremena.

- Kao priprema za dijagnostičko ispitivanje abdominalne regije
Radiografska, sonografska snimanja:

Jedan dan pre početka ispitivanja Ujutro pre ispitivanja
3 puta po 50 kapi (ekvivalentno 2 ml) 50 kapi (ekvivalentno 2 ml)Kao dodatak suspenziji kontrastnih medija:

100 – 200 kapi (4 – 8 ml) u 1 L kontrastnog medijuma za snimanjeZa pripremu za gastroskopiju:

Pre endoskopije, 100 – 200 kapi (4 – 8 ml) Ukoliko je potrebno, nekoliko ml emulzije može biti uključeno kroz kanal endoskopa tokom ispitivanja, da se eliminišu mehurići gasa. 

 

- Sredstvo protiv penušanja usled trovanja deterdžentima (tenzidima) U zavisnosti od ozbiljnosti trovanja:

Starost Doziranje
Deca Deca 65 kapi do 1/3 sadržaja bočice (2.5 – 10 ml)
Odrasli 1/3 do 2/3 sadržaja bočice (10 – 20 ml)

Upozorenje: ukoliko ste koristili lek Espumisan® L kao prvu pomoć nakon trovanja deterdžentima, morate odmah posetiti Vašeg lekara.

Način upotrebe: Dobro promućkati bočicu pre upotrebe.


Radi nakapavanja držati bočicu okrenutu na dole.
25 kapi (1 ml oralne emulzije) sadrži 40 mg simetikona.
Ako ste uzeli više leka Espumisan® L nego što je trebalo


Trovanje nakon upotrebe leka Espumisan® L nije poznato.
Aktivna supstanca leka Espumisan® L, simetikon, omogućava da se pena u gastointesinalnom kanalu dezintegriše na čisto fizički način, i ona je biološki i hemijski potpuno neaktivna. Mogućnost trovanja se praktično može potpuno isključiti. Čak se i velike količine leka Espumisan® L veoma dobro podnose, bez većih problema. 


Ako ste zaboravili da uzmete lek Espumisan® L
U tom slučaju možete u bilo koje vreme da nadoknadite propuštenu dozu. 


Ako naglo prestanete da uzimate lek Espumisan® L
U tom slučaju smetnje se mogu ponovo javiti.
Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi upotrebe ovog leka, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom. 


4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Neželjena dejstva povezana sa upotrebom leka Espumisan® L do sada nisu primećena. Ukoliko primetite bilo koje neželjeno dejstvo obavestite svog lekara ili farmaceuta


5. KAKO ČUVATI LEK Espumisan® L

Držati lek Espumisan® L van domašaja i vidokruga dece!

Rok upotrebe
Rok upotrebe je 3 godine. Lek Espumisan® L se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na bočici i kutiji. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan u mesecu.

Čuvanje
Čuvati na temperaturi do 300C. Rok upotrebe nakon prvog otvaranja je 28 dana. Lekove ne treba bacatri u kanalizaciju ili kućni otpad. Pitajte svoga farmaceuta kako da uklonite lekove koji vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. 


6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lek Espumisan® L
Aktivna supstanca je simetikon. 25 kapi (1 ml oralne emulzije) sadrži 40 mg simetikona.
Ostale pomoćne supstance su:
polietilenglikol 1500-monostearat; glicerolmonostearat; sorbinska kiselina; hidroksipropilceluloza; natrijum-ciklamat; saharin-natrijum; aroma banane, koncentrat; voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Espumisan® L i sadržaj pakovanja
Slabo viskozna emulzija mlečnobele boje, sa prijatnim mirisom na bananu.

Lek Espumisan® L je dostupan u pakovanju sa 30 ml oralne emulzije (bočica od tamnog stakla sa vertikalnom kapaljkom i zatvaračem).

Nosilac dozvole i Proizvođač
Nosilac dozvole za stavljanje u promet:
Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Predstavništvo Beograd, Prilepska 1, Beograd

Proizvođač:
Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Avgust 2011.
Režim izdavanja leka: Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole: Espumisan® L, 40 mg/ml, 30 ml oralne emulzije.
Broj rešenja: 515-01-0681-11-002 od 04.10.2011