EVITOL

EVITOL 100 mg tableta

30 obloženih tableta (3 Al/PVC/PVDC blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
vitamin E
Jačina ATC Oblik
100 mg tableta A11HA03 obložena tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

EVITOL 100 mg obložena tableta
DL-α-tokoferilacetat

Prije početka uzimanja pažljivo pročitajte uputstvo jer sadrži važne podatke za vas.
Lijek je dostupan bez recepta. Uprkos tome morate ga primjenjivati pažljivo i brižno, kako bi
vam koristio na najbolji način.
Čuvajte ovo uputstvo o lijeku jer Vam može ponovno zatrebati.
Ako imate dodatnih pitanja, upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
Ako se znakovi vaše bolesti pogoršaju ili se ne poboljšaju tokom 3 dana, posavjetujte se s
ljekarom.
Ako bilo koja nuspojava postane ozbiljna ili ako opazite bilo koju nuspojavu koja nije
spomenuta u ovom uputstvu, obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

Uputstvo o lijeku sadrži slijedeće podatke:

1. Šta je Evitol i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati Evitol
3. Kako uzimati Evitol?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Evitol?
6. Dodatne informacije

1.

ŠTA JE EVITOL I ZA ŠTA SE KORISTI?

Evitol tablete preporučujemo:

za liječenje pomanjkanja vitamina E, koje je dijagnosticirao vaš ljekar

kod stanja povećanih potreba za vitaminom E, kao što su:

povećana izloženost stresu,

velika fizička opterećenja.

Lijek nije nadomjestak za uravnoteženu i raznovrsnu prehranu.

2.

PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI EVITOL

Ne uzimajte lijek Evitol:

Ako ste alergični (preosjetljivi) na vitamin E ili bilo koji sastojak lijeka Evitola.

ako vam je ljekar rekao da imate hipervitaminozu vitamina E ili malapsorpciju masti.

Budite oprezni sa Evitolom:

Recite svom ljekaru ili farmaceutu prije nego što uzmete Evitol.

Ako uzimate željezo, vitamin K ili antikoagulanse (lijekove koji sprečavaju
zgrušavanje krvi), Evitol tablete ne preporučujemo.

Ako imate blokadu žučnih putova, apsorpcija vitamina E može biti smanjena jer su
žuč i sok pankreasa potrebni za apsorpciju.

Ako bolujete od šećerne bolesti smijete uzimati Evitol ali morate uzeti u obzir da
svaka tableta sadrži 170 mg laktoze, 539,5 mg saharoze, 26,1 mg glukoze i 119 mg
sorbitola.

Posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom prije istovremenog uzimanja drugih vitaminskih i
vitaminsko-mineralnih proizvoda koji sadrže E vitamin.
Ako se vaši simptomi pogoršaju ili ne poboljšaju, ili ako namjeravate uzimati ovaj lijek duže
od 30 dana, posavjetujte se sa ljekarom.
Djeca i adolescenti
Evitol ne preporučujemo djeci do 14 godina.

Uzimanje drugih lijekova sa Evitolom
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste prije kratkog vremena uzimali bilo
koji lijek, također ako ste ga dobili bez recepta.
Vitamin E može smanjiti djelotvornost liječenja željezom u anemičnih bolesnika. Željezo
smanjuje djelotvornost vitamina E, ako se uzima istovremeno.
Istovremeno uzimanje velikih doza vitamina E i antikoagulansa (varfarin i srodne supstance)
produžava vrijeme grušanja krvi, osobito kod pacijenata sa nedostatkom vitamina K. Nemojte
uzimati Evitol zajedno sa estrogenima i antikoagulansima jer može doći do povećanja rizika
od krvarenja
Evitol tablete ne uzimajte zajedno s lijekovima za smanjivanje količine masnoća u krvi
(holestiramin, holestipol, orlistat) jer smanjuju apsorpciju vitamina E. Preporučujemo barem
dvosatni razmak između uzimanja takvih lijekova i vitamina E.

Uzimanje hrane i pića sa Evitolom
Evitol tablete možete uzimati zajedno s hranom.

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate ostati trudni,
porazgovarajte sa svojim ljekarom ili farmaceutom prije nego što uzmete ovaj lijek.

Zbog ograničenih podataka primjene vitamina E kod žena u trudnoći, samoliječenje sa
Evitolom za vrijeme trudnoće se ne preporučuje. Vitamin E prelazi u majčino mlijeko; zbog
toga, samoliječenje za vrijeme dojenja se ne preporučuje.

Upravljanje vozilima i mašinama
Nije poznato da bi lijek utjecao na sposobnost upravljanja vozilima i mašinama.

Ostala upozorenja
Evitol sadrži laktozu, glukozu, saharozu i sorbitol. Imate li intoleranciju na neke šećere, o
tome obavijestite svog ljekara. Saharoza može štetiti zubima.
Azo bojila E110 i E124 mogu uzrokovati alergijske reakcije.

3.

KAKO UZIMATI EVITOL?

Uvijek uzimajte ovaj lijek tačno kako je opisano u ovom uputstvu ili kako vam je rekao vaš
ljekar ili farmaceut. Ako ste u nedoumici, posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom.
Uobičajena doza za odrasle i adolescente starije od 14 godina je 2 do 3 tablete na dan za
vrijeme obroka ili nakon njega. Progutajte tabletu sa čašom vode. Za primjenu dužu od
jednog mjeseca, trebate se posavjetovati sa ljekarom.

Ako uzmete više lijeka Evitol nego što ste trebali
Ako ste uzeli veću dozu lijeka nego što biste smjeli, odmah se posavjetujte s ljekarom ili
farmaceutom.
Iako vitamin E nije toksičan, visoke doze vitamina E (1200 mg na dan), ako ih uzimate
istovremeno s antikoagulansima, produžuju vrijeme zgrušavanja krvi.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Evitol
Ne uzimajte dvostruku dozu ako ste zaboravili uzeti prethodnu dozu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primjenom Evitola obratite se svom
ljekaru ili farmaceutu.

4.

MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi i Evitol može izazvati nuspojave, although not everybody gets them.

Veoma rijetke nuspojave (pojavljuju se kod do 1 na 10 000 osoba):
- Gastrointestinalni problemi (mučnina i nadutost) se mogu pojaviti naročito nakon primjene
visokih doza.
-Reakcije hipersenzitivnosti, koje se mogu manifestirati kao osip i svrbež.
Ako se pojave reakcije hipersenzitivnosti, prestanite sa uzimanjem tableta i posavjetujte se
sa vašim ljekarom ili farmaceutom.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg
ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene
u ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

5.

KAKO ČUVATI EVITOL?

Lijek morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece!
Čuvajte na temperaturi do 25 °C.
Čuvajte u originalnoj ambalaži kako biste osigurali zaštitu od vlage.

Rok trajanja lijeka je 2 godine od datuma proizvodnje.
Lijek Evitol ne smijete upotrebljavati nakon isteka roka trajanja koji je naveden na ambalaži.
Datum isteka roka trajanja odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
Lijek ne smijete baciti u otpadne vode ili među kućni otpad. O načinu uklanjanja lijeka koji
više ne trebate, posavjetujte se s farmaceutom. Takvi postupci pomažu čuvanju okoline.

6.

DODATNE INFORMACIJE

Šta Evitol sadrži?
Ljekovita supstanca je DL-α-tokoferilacetat. Jedna obložena tableta sadrži 100 mg (100 i.e.)
DL- α-tokoferilacetata, što odgovara 67 mg vitamina E.
Pomoćne supstance su želatina, laktoza monohidrat, tekuća glukoza, sorbitol, glicerol,
bezvodni koloidni silicij dioksid, aroma oraha, magnezij stearat, polisorbat 80, djevičansko
ricinusovo ulje i dimetilpolisiloksan u jezgri tablete te saharoza, crveno bojilo 4R (E124),
narančasto bojilo FCF (E110) i farmaceutski voskovi (pčelinji vosak, karnauba vosak, šelak)
u ovojnici.

Kako Evitol izgleda i sadržaj pakovanja?
Obložene tablete su crvene boje, okrugle, izbočene.
Na raspolaganju su kutije s 30 obloženih tableta u blisterima. U kutiji su 3 blistera po 10
tableta.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Proizvođač
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6,
8501 Novo mesto, Republika Slovenija

Proizvođač gotovog lijeka
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6,
8501 Novo mesto, Republika Slovenija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
KRKA FARMA d.o.o. Sarajevo
Džemala Bijedića 125 A, Sarajevo,
Bosna I Hercegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
04-07.2-2730/12 od 07.03.2013.god.