FLUPIX SR

FLUPIX SR 1.5 mg tableta

30 tableta sa produženim oslobađanjem (3 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
indapamid
Jačina ATC Oblik
1.5 mg tableta C03BA11 tableta sa produženim oslobađanjem

1/5

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

FLUPIX SR
1,5 mg tableta sa produženim oslobađanjem

indapamid

Pažljivo pročitajte priloženo uputstvo u cjelosti prije nego što počnete koristiti ovaj lijek jer sadrži

važne informacije.

Sačuvajte priloženo uputstvo. Možda će biti potrebno da ga pročitate ponovo.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan Vama lično. Nemojte ga davati drugima. Drugim osobama ovaj lijek
može škoditi, čak i ako imaju iste simptome kai Vi.

Ukoliko Vam neka od navedenih nuspojava naškodi u značajnoj mjeri ili ukoliko primijetite
nuspojave koje nisu navedene u ovom uputstvu o lijeku molimo Vas da o tome obavijestite
Vašeg ljekara ili farmaceuta (vidjeti dio 4).

Sadržaj:

1. Šta je Flupix SR i za šta se koristi
2. Prije nego počnete uzimati Flupix SR
3. Kako uzimati Flupix SR
4. Moguća neželjena djelovanja
5. Kako čuvati Flupix SR
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE FLUPIX SR I ZA ŠTA SE KORISTI

Flupix SR se koristi za smanjivanje visokog krvnog pritiska (esencijalna hipertenzija).
Aktivna supstanca u ovim tabletama se zove indapamid. Indapamid spada u grupu lijekova koji se
nazivaju diuretici. Diuretici povećavaju količinu urina koju proizvode bubrezi i ponekad se nazivaju i
tablete za izmokravanje.

Indapamid se razlikuje od drugih diuretika, zato što izaziva samo blago povećanje količine stvorenog
urina.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI FLUPIX SR

Nemojte uzimati Flupix SR:
-

ako ste alergični (preosjetljivi) na indapamid, derivate sulfonamida ili na neki od drugih sastojaka
ovog lijeka koji su navedeni u dijelu 6.

ako imate ozbiljan poremećaj rada bubrega.

ako imate ozbiljan poremećaj u radu jetre ili ako patite od degenerativnog oboljenja mozga
(hepatička encefalopatija).

ako imate nizak nivo kalija u krvi (hipokalemija).

Budite oprezni sa Flupix SR-om
Molimo Vas da razgovarate s Vašim ljekarom ili farmaceutom prije nego što počnete s upotrebom
Flupix SR-a ako bolujete ili ste bolovali od neke od navedenih bolesti:

Oboljenja jetre, poremećaji u radu jetre

Oboljenja bubrega

Dijabetes

Giht

Oboljenja srca, poremećaji srčanog ritma ili slabost srca

U slučaju preosjetljivosti na svjetlost obavijestite ljekara o tome.

Ljekar će možda uraditi analize krvi da bi provjerio da li su snižene koncentracije natrijuma ili kalijuma,
ili povišena koncentracija kalcijuma.

Ukoliko postoji potreba da se kod Vas ispita funkcija paratireoidne žlijezde obavijestite ljekara o tome
jer se liječenje indapamidom mora prekinuti prije tog ispitivanja.

2/5

Napomena za sportiste
Upotreba lijeka Flupix SR može dati pozitivnu reakciju na doping testu.

Djeca i omladina
Flupix SR se ne preporučuje za liječenje djece i omladine.

Uzimanje drugih lijekova sa Flupix SR-om
Obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta ukoliko koristite druge lijekove, ukoliko ste ih nedavno koristili
ili planirate da koristite druge lijekove u skorijoj budućnosti.

Flupix SR ne smijete koristiti istovremeno s litijem (lijek za liječenje depresije) jer to može dovesti do

povišenih koncentracija litija u krvi.

Flupix SR se ne smije uzimati zajedno s drugim diureticima koji povećavaju izlučivanje kalija

(bumetanid, furosemid, piretanid, tiazidi i ksipamid) jer to može dovesti do preniskog nivoa kalija u krvi
(hipokalijemije).

Obavijestite svog ljekara ako istovremeno uzimate neki od lijekova navedenih u nastavku jer se u
takvim slučajevima preporučuje poseban oprez:
-

lijekovi koji se koriste za probleme sa srčanim ritmom (npr. kinidin, hidrokinidin, disopiramid,
amjodaron, sotalol, ibutilid, dofetilid, digitalis)

lijekovi koji se koriste u terapiji mentalnih poremećaja kao što su depresija, anksioznost,
šizofrenija (npr. triciklični antidepresivi, antipsihotični lijekovi, neuroleptici)

bepridil (koristi se u liječenju angine pektoris, stanje koje prouzrokuje bol u grudima)

cisaprid, difemanil (koristi se za liječenje gastrointestinalnih problema)

sparfloksacin, moksifloksacin (antibiotici koji se koriste u liječenju infekcija)

halofantrin (antiparazitni lijek koji se koristi u liječenju određenih oblika malarije)

pentamidin (koristi se u liječenju određenih oblika upale pluća)

mizolastin (koristi se u liječenju alergijskih reakcija, npr. peludna groznica)

nesteroidni antireumatici za ublažavanje bolova (npr. ibuprofen) velike doze acetilsalicilne kiseline

ACE-inhibitori (za liječenje visokog krvnog pritiska i poremećaja srčane funkcije)

kortikosteroidi koji se koriste se u liječenju različitih stanja uključujući tešku astmu i reumatoidni
artritis

stimulativni laksativi

baklofen (za liječenje ukočenosti mišića koja se pojavljuje kod bolesti poput multiple skleroze)

diuretici koji štede kalij (amilorid, spironolakton, triamteren)

metformin (za liječenje dijabetesa)

jodirana kontrastna sredstva (u rendgenskim dijagnostičkim metodama)

tablete kalcija ili druge nadomjeske kalcija

ciklosporin, takrolimus ili drugi lijekova koji se koriste za imunosupresiju nakon transplantacije, za
liječenje autoimunih bolesti, ili teških reumatskih ili dermatoloških oboljenja

tetrakozaktid (za liječenje Chronove bolesti)

Molimo Vas da obratite pažnju na to da se ovi podaci mogu odnositi i na lijekove koje ste donedavno
koristili.

Uzimanje hrane i pića sa Flupix SR-om
Tablete treba progutati nesažvakane uz dovoljno tečnosti. Tablete se mogu uzimati uz obrok ili
između obroka.

Trudnoća i dojenje
Ukoliko ste trudni ili dojite, ukoliko pretpostavljate da biste mogli biti trudni ili ukoliko namjeravate da
zatrudnite posavjetujte se s Vašim ljekarom ili farmaceutom prije upotrebe ovog lijeka.

Tokom trudnoće ne treba koristiti ovaj lijek. Ako planirate trudnoću ili ako se trudnoća potvrdi potrebno
je u što kraćem roku preći na neki alternativni tretman. Molimo Vas da obavijestite Vašeg ljekara
ukoliko stre trudni ili planirate trudnoću.

Aktivna supstanca se izlučuje u majčino mlijeko zbog čega se dojenje ne savjetuje ukoliko koristite
ovaj lijek.

3/5

Upravljanje vozilima i mašinama
Ovaj lijek može smanjiti brzinu reagovanja i sposobnost za aktivno učešće u saobraćaju.

Ovaj lijek može izazvati nuspojave koje su povezane s padom krvnog pritiska kao što su vrtoglavica ili
umor (vidjeti dio 4). Ove nuspojave će se vjerovatnije javiti na početku liječenja ili kad se poveća doza
lijeka. Ako do njih dođe, trebalo bi da se uzdržavate od vožnje i drugih aktivnosti koje zahtijevaju
mentalnu pribranost. Ukoliko je doza dobro podešena malo je vjerojatno da će doći do pojave ovih
nuspojava.

Ostala upozorenja
Ovaj lijek sadrži laktozu. Ako Vam je ljekar rekao da ne podnosite laktozu (imate netoleranciju na
šećere), kontaktirajte svog ljekara prije nego što uzmete ovaj lijek.

3. KAKO UZIMATI FLUPIX SR

Uvijek uzimajte Flupix SR tačno onako kako Vam je ljekar propisao. Molimo Vas da se obratite ljekaru
ili farmaceutu svaki put kada niste u potpunosti sigurni.
Molimo Vas da se držite pravila za upotrebu jer lijek u suprotnom neće moći djelovati na pravi način!

Preporučena doza je 1 x 1 tableta na dan (ujutro).

Ljekar određuje trajanje terapije.

Upotreba kod djece i omladine
Primjena lijeka Flupix SR se ne preporučuje kod djece i omladine jer nema dovoljno podataka o
sigurnosti i efikasnosti.

Ako uzmete više Flupix SR-a nego što ste trebali
Molimo Vas da se bez odlaganja javite Vašem ljekaru ili farmaceutu ukoliko ste uzeli previše tableta.
Veoma velika doza Flupix SR-a mogla bi djelovati tako da izazove mučninu, povraćanje, pad krvnog
pritiska, grčeve, vrtoglavicu, pospanost, zbunjenost i promjenu u izlučivanju mokraće, nastale u
bubrezima.

Ako ste zaboravili uzeti Flupix SR
Slijedeću dozu uzmite u uobičajeno vrijeme. Nemojte uzimati dvostruku dozu da nadoknadite
propuštenu tabletu.

Ako prestanete uzimati Flupix SR
Budući da regulacija krvnog pritiska obično traje cijeli život trebali biste se posavjetovati s Vašim
ljekarom prije nego što prekinete terapiju ovim lijekom.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA

Poput svih lijekova, Flupix SR može uzrokovati razne nuspojave, ali ne kod svih pacijenata.

Kao i svi lijekovi i ovaj lijek može imati nuspojave koje se međutim ne moraju javiti kod svakoga.

Vrlo često:

javljaju se kod 1 od 10 pacijenata

Često:

javljaju se kod manje od 1 od 10, ali više od 1 od 100 pacijenata

Povremeno:

javljaju se kod manje od 1 od 100, ali više od 1 od 1.000 pacijenata

Rijetko:

javljaju se kod manje od 1 od 1.000, ali više od 1 od 10.000 pacijenata

Vrlo rijetko:

Nepoznato

javljaju se kod manje od 1 od 10.000, uključujući izolovane slučajeve
učestalost se ne može se procijeniti na osnovu dostupnih podataka

Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema:

Vrlo rijetko: smanjen broj trombocita (trombocitopenija), bijelih krvnih zrnaca (leukopenija,
agranulocitoza), pad broja crvenih krvnih zrnaca (anemija)

Poremećaji nervnog sistema

Rijetko: vrtoglavica, umor, glavobolja, osjećaj mravinjanja i bockanja po koži (parestezija)

4/5

Srčani poremećaji

Vrlo rijetko: poremećaj srčanog ritma , nizak krvni pritisak

Poremećaji probavnog trakta:

Povremeno: povraćanje
Rijetko: mučnina, opstipacija (zatvor), suhoća usta
vrlo rijetko: upala gušterače (pankreatitis)

Poremećaji rada jetre i žuči:

Vrlo rijetko: poremećaj funkcije jetre
Nepoznato: kod zatajenja jetre može doći do degenerativnog oboljenja mozga (hepatička
encefalopatija)

Poremećajii na nivou kože i potkožnog tkiva
-

Često: alergijske reakcije, uglavnom osip kože kod pacijenata koji su skloni alergijskim
reakcijamaPovremeno: crvene tačkice na koži (purpura)

Vrlo rijetko: angioedem i/ili koprivnjača, ozbiljne manifestacije na koži. Angioedem se manifestuje
oticanjem kože na ekstremitetima ili licu, oticanjem usana ili jezika, oticanjem sluzokože grla,
jezika ili disajnih puteva koje dovodi do kratkog daha ili teškoća pri gutanju. Ako se ovo javi,
odmah se obratite ljekaru.

Reakcije preosjetljivosti na svjetlo.

Ispitivanja:

Vrlo rijetko: Povećanje koncentracije kalcija u krvi
Učestalost nepoznata:

pad koncentracije kalija (hipokalijemija) koji može prouzrokovati mišićnu slabost.

Isušivanje (dehidracija) i pad krvnog pritiska (ortostatska hipotenzija) uslijed smanjenja
koncentracije natrija s nedostatkom tečnosti (prije svega kod starijih pacijenata i kod
pacijenata koji imaju slabo srce).

Povišene vrijednosti mokraćne kiseline u krvi uz izazivanje ili pogoršanje oboljenja gihta.

Povišene vrijednosti glukoze kod dijabetičara.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI FLUPIX SR

Ovaj lijek ne zahtijeva nikakav specijalni režim čuvanja

(čuvati do 30

C).

• Čuvati izvan dohvata i vidokruga djece.
• Lijek se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe koji je naznačen na kutiji i blister
pakovanju. Datum isteka se odnosi na posljednji datum u tom mjesecu.

Lijekovi se ne smiju odlagati putem kućnih otpadnih voda ili kontejnera za smeće. Pitajte Vašeg
farmaceuta kako odlagati lijekove koje više ne trebate. Time dajete svoj doprinos zaštiti čovjekove
okoline.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži Flupix SR :

Aktivna supstanca je: indapamid

Svaka tableta sa produženim oslobađanjem sadrži 1,5 mg indapamida.

Ostali sastojci su:

Jezgro: laktoza monohidrat, predželatiniziran škrob, hipromeloza, koloidni silicij dioksid, magnezij-
stearat
Omotač: hipromeloza, makrogol 6000, titan dioksid 8E171).

Kako izgleda Flupix SR sadržaj pakovanja
Bijele, okrugle tablete sa produženim oslobađanjem aktivne supstance.

5/5

30 tableta sa produženim oslobađanjem u blister pakovanju (PVC / aluminijum).
Režim izdavanja
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač (administrativno sjedište i puštanje lijeka u promet)
Kwizda Pharma GmbH
Effingergasse 21, Beč, Austrija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Apomedical d.o.o.
Vreoca 33, 71210 Ilidža, Sarajevo

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet
Flupix SR, 30 x 1,5 mg, tableta sa produženim oslobađanjem: 04-07.3-2-3322/16 od 05.04.2017.