Supstanca: Indapamid

INDAPAMID 35

FLUPIX SR tableta sa produženim oslobađanjem 1.5 mg/1 tableta | 30 tableta sa produženim oslobađanjem (3 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
INDAP kapsula, tvrda 2.5 mg/1 kapsula | 30 kapsula, tvrdih (3 blistera po 10 kapsula) u kutiji
INDAPRES film tableta 2.5 mg/1 tableta | 30 film tableta (2 PVC/Al blistera po 15 tableta), u kutiji
RAWEL SR tableta sa produženim oslobađanjem 1.5 mg/1 tableta | 20 tableta sa produženim oslobađanjem (2 PVC/PVDC/Al - blistera po 10 tableta) u kutiji
RAWEL SR tableta sa produženim oslobađanjem 1.5 mg/1 tableta | 30 tableta sa produženim oslobađanjem (3 PVC/PVDC/Al - blistera po 10 tableta) u kutiji
RAWEL SR tableta sa produženim oslobađanjem 1.5 mg/1 tableta | 60 tableta sa produženim oslobađanjem (6 PVC/PVDC/Al - blistera po 10 tableta) u kutiji
INDAPAMID ALVOGEN tableta sa produženim oslobađanjem 1.5 mg/1 tableta | 30 tableta sa produženim oslobađenjem (3 blistera po 10 tableta) u kutiji
INDAPAMID ALVOGEN tableta s produženim oslobađanjem 1.5 mg/1 tableta | 60 tableta sa produženim oslobađanjem (6 blistera po 10 tableta) u kutiji
INDAPAMID ALVOGEN tableta sa produženim oslobađanjem 1.5 mg/1 tableta | 90 tableta sa produženim oslobađanjem (9 blistera po 10 tableta) u kutiji
ALKAPAMID SR tableta sa produženim oslobađanjem 1.5 mg/1 tableta | 30 tableta sa produženim oslobađanjem (3 Al/Al blistera po 10 tableta) u kutiji
ALKAPAMID SR tableta sa produženim oslobađanjem 1.5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji
NATRIXAM tableta s prilagođenim oslobađanjem 5 mg/1 tableta+ 1.5 mg/1 tableta | 30 tableta sa prilagođenim oslobađanjem (2 Al/PVC blistera sa po 15 tableta), u kutiji
NATRIXAM tableta s prilagođenim oslobađanjem 10 mg/1 tableta+ 1.5 mg/1 tableta | 30 tableta sa prilagođenim oslobađanjem (2 Al/PVC blistera sa po 15 tableta), u kutiji
PRENEWEL tableta 8 mg/1 tableta+ 2.5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 OPA/Al/PVC/Al - blistera po 10 tableta) u kutiji
PRENEWEL tableta 2 mg/1 tableta+ 0.625 mg/1 tableta | 30 tableta (3 OPA/Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji
PRENEWEL tableta 4 mg/1 tableta+ 1.25 mg/1 tableta | 30 tableta (3 OPA/Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji
Caperil Combo tableta 2 mg/1 tableta+ 0.625 mg/1 tableta | 30 tableta (3 Alu/Alu blistera sa 10 tableta) u kutiji
Caperil Combo tableta 4 mg/1 tableta+ 1.25 mg/1 tableta | 30 tableta (3 Al/Al blistera po 10 tableta) u kutiji
PREXANIL COMBI A 2,5 mg/0,625 mg filmom obložena tableta 2.5 mg/1 tableta+ 0.625 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta u bijelom polipropilenskom spremniku, u kutiji
PREXANIL COMBI A 5 mg/1,25 mg filmom obložena tableta 5 mg/1 tableta+ 1.25 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta u bijelom polipropilenskom spremniku, u kutiji
PREXANIL COMBI A 10 mg/2,5 mg film tableta 10 mg/1 tableta+ 2.5 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta u bijelom polipropilenskom spremniku, u kutiji
Caperil Combo tableta 2 mg/1 tableta+ 0.625 mg/1 tableta | 30 tableta (3 PVC/PVDC//Al blistera po 10 tableta, u Al vrećici) u kutiji
Caperil Combo tableta 4 mg/1 tableta+ 1.25 mg/1 tableta | 30 tableta (3 PVC/PVDC//Al blistera po 10 tableta, u Al vrećici) u kutiji
HYPRESSIN PLUS tableta 2 mg/1 tableta+ 0,625 mg/1 tableta | 30 tableta (3 Alu/Alu blistera po 10 tableta), u kutiji
HYPRESSIN PLUS tableta 4 mg/1 tableta+ 1,25 mg/1 tableta | 30 tableta (3 Alu/Alu blistera po 10 tableta), u kutiji
AMLEWEL tableta 2 mg/1 tableta+ 0.625 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 OPA /Al/PVC//Al blistera po 10 tableta) u kutiji
AMLEWEL tableta 4 mg/1 tableta+ 1.25 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta) u kutiji
AMLEWEL tableta 4 mg/1 tableta+ 1.25 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta) u kutiji
AMLEWEL tableta 8 mg/1 tableta+ 2.5 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta) u kutiji
AMLEWEL tableta 8 mg/1 tableta+ 2.5 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 30 tableta (3 OPA/Al/PVC//Al blistera po 10 tableta) u kutiji
TRIPLIXAM filmom obložena tableta 2.5 mg/1 tableta+ 0.625 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (u bijelom polietilenskom spremniku s usporivačem protoka tableta, plastičnim zatvaračem i sa sredstvom za sušenje), u kutiji
TRIPLIXAM filmom obložena tableta 5 mg/1 tableta+ 1.25 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (u bijelom polietilenskom spremniku s usporivačem protoka tableta, plastičnim zatvaračem i sa sredstvom za sušenje), u kutiji
TRIPLIXAM filmom obložena tableta 5 mg/1 tableta+ 1.25 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (u bijelom polietilenskom spremniku s usporivačem protoka tableta, plastičnim zatvaračem i sa sredstvom za sušenje), u kutiji
TRIPLIXAM filmom obložena tableta 10 mg/1 tableta+ 2.5 mg/1 tableta+ 5 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (u bijelom polietilenskom spremniku s usporivačem protoka tableta, plastičnim zatvaračem i sa sredstvom za sušenje), u kutiji
TRIPLIXAM filmom obložena tableta 10 mg/1 tableta+ 2.5 mg/1 tableta+ 10 mg/1 tableta | 30 filmom obloženih tableta (u bijelom polietilenskom spremniku s usporivačem protoka tableta, plastičnim zatvaračem i sa sredstvom za sušenje), u kutiji