FOSTER 100 µg/6 µg

FOSTER 100 µg/6 µg 100 µg doza+ 6 µg doza

1 aluminijumski spremnik sa 120 doza stlačenog inhalata, otopine, u kutiji

Supstance:
formoterol beklometazon
Jačina ATC Oblik
100 µg doza+ 6 µg doza R03AK08 stlačeni inhalat, otopina

UPUTA O LIJEKU: PODACI ZA KORISNIKA

FOSTER 100 µg / 6 µg
(100 µg / 6 µg) / 1 Doza
stlačeni inhalat, otopina

beklometazon, formoterol

Za primjenu u odraslih osoba.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili farmaceutu ili medicinskoj sestri.

Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i
ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili farmaceuta ili
medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj
uputi. Pogledajte dio 4.

Šta se nalazi u ovoj uputi:

1. Šta je Foster i za šta se koristi
2. Šta morate znati prije nego počnete uzimati Foster
3. Kako uzimati Foster
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Foster
6. Sadržaj pakovanja i druge informacije

1. ŠTA JE FOSTER I ZA ŠTA SE KORISTI
Foster je inhalacijska otopina pod tlakom koja sadrži dvije djelatne tvari. Otopina se inhalira
(udiše) kroz usta i na taj način stiže izravno u pluća.
Dvije djelatne tvari su beklometazondipropionat i formoterolfumarat dihidrat.

Beklometazondipropionat pripada skupini lijekova koji se zovu kortikosteroidi i imaju protuupalno
djelovanje i smanjuju oticanje i nadraženost u Vašim plućima.

Formoterolfumarat dihidrat pripada skupini lijekova koji se zovu dugodjelujući bronhodilatatori. On
opušta glatko mišiće u Vašim dišnim putevima i olakšava Vam disanje.

Ove dvije djelatne tvari primijenjene zajedno olakšavaju disanje i ublažavaju simptome, kao što
su kratkoća daha, piskanje u plućima i kašalj u bolesnika s astmom ili KOPB-om, a pomažu i u
sprječavanju simptoma astme.

Astma
Foster je indiciran za redovno liječenje odraslih osoba s astmom u kojih:

se astma ne može primjereno kontrolirati upotrebom inhalacijskih kortikosteroida i
kratkodjelujućih bronhodilatatora koji se uzimaju „po potrebi“

ili

astma dobro reagira na liječenje i s kortikosteroidima i dugodjelujućim
bronhodilatatorima.

KOPB

Foster se također može koristiti za liječenje znakova teške kronične opstruktivne plućne bolesti
(KOPB) u odraslih osoba. KOPB je dugotrajna bolest dišnih puteva i pluća koja je prvenstveno
uzrokovana pušenjem.

2. ŠTA MORATE ZNATI PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI FOSTER
Nemojte uzimati Foster

Ako ste alergični ili mislite da ste alergični na neku od djelatnih tvari u Fosteru, ako ste

alergični na druge lijekove ili inhalacijske lijekove koji se koriste u liječenju astme ili na neki od
drugih sastojaka Fostera (vidjeti dio 6: Sadržaj pakovanja i druge informacije), potražite savjet
liječnika.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili farmaceutu ili medicinskoj sestri prije nego uzmete Foster:

ako imate bilo kakvih problema sa srcem, na primjer, anginu (bol oko srca, bol u
grudima), ako ste nedavno preboljeli srčani napad (infarkt miokarda), ako imate zatajenje
srca, suženje arterija srca (bolest koronarnih krvnih žila), bolest srčanih zalistaka ili neki
drugi poremećaj srca, ili ako imate bolest koja se zove hipertrofična opstruktivna
kardiomiopatija ( to je bolest u kojoj je patološki promijenjen srčani mišić).

ako imate suženje arterija (tzv. arteriosklerozu), povišen krvni tlak ili aneurizmu
(neprirodno proširenje stjenke krvne žile).

ako imate poremećaje srčanog ritma, kao što je ubrzan ili nepravilan rad srca, ubrzan
puls ili lupanje srca, ili ako su Vam rekli da imate poremećen elektrokardiografski (EKG)
nalaz.

ako imate pojačanu aktivnost štitne žlijezde.

ako imate nisku razinu kalija u krvi.

ako imate neku bolest jetre ili bubrega.

ako imate šećernu bolest (udisanje visokih doza formoterola može povisiti razinu šećera
u krvi, zbog čega ćete na početku korištenja ove „pumpice“ morati napraviti neke dodatne
krvne pretrage da bi se provjerilo koliki Vam je šećer u krvi, koje ćete morati ponavljati s
vremena na vrijeme i tokom liječenja)

ako imate tumor nadbubrežne žlijezde (tzv. feokromocitom).

ako morate primiti anestetik. Ovisno o vrsti anestetika, možda nećete smjeti uzimati
Foster najmanje 12 sati prije anestezije.

ako se liječite ili ste se nekad liječili od tuberkuloze (TBC) ili ako imate potvrđenu virusnu
ili gljivičnu infekciju u prsnom košu.

ako morate izbjegavati alkohol iz bilo kojeg razloga.

Ako se bilo koja od gore navedenih informacija odnosi na Vas, obavijestite o tome svog liječnika
prije nego što počnete uzimati Foster.

Ako imate ili ste imali neke zdravstvene probleme ili alergije ili niste sigurni smijete li uzimati
Foster, posavjetujte se o tome sa svojim liječnikom, medicinskom sestrom ili farmaceutom prije
upotrebe inhalatora.

Liječenje beta-2 agonistima, kao što je formoterol koji se nalazi u Fosteru, može prouzročiti nagli
pad razine kalija u serumu (hipokalijemiju).

Ako bolujete od teške astme, morate biti osobito oprezni. Razlog tome jest taj što nedostatak
kisika u krvi i neki lijekovi koje možda uzimate zajedno s Fosterom, kao što su lijekovi za liječenje

srčane bolesti ili povišenog krvnog tlaka poput diuretika ili „tableta za izmokravanje“ ili drugih
lijekova koji se koriste u liječenju astme, mogu još više smanjiti razinu kalija. Zbog toga će Vam
liječnik možda htjeti povremeno izmjeriti razinu kalija u krvi.

Ako uzimate veće doze inhalacijskih kortikosteroida tokom dužeg razdoblja, možda ćete imati
povećanu potrebu za kortikosteroidima u stresnim situacijama. Stresne situacije mogu biti
odlazak u bolnicu nakon nezgode, ozbiljna ozljeda ili prije operacije. U tom slučaju, liječnik koji će
Vas liječiti odlučit će treba li Vam povećati dozu kortikosteroida i možda propisati neke steroide u
tabletama ili injekcijama.

Ako ćete morati ići u bolnicu, nemojte zaboraviti uzeti sa sobom sve svoje lijekove i „pumpice“,
uključujući Foster i sve druge lijekove ili tablete koje ste kupili bez recepta, po mogućnosti u
njihovoj originalnoj kutiji.

Djeca i adolescenti
Foster se ne smije koristiti u djece i adolescenata mlađe od 18 godina, dok se ne prikupe dodatni
podaci.

Drugi lijekovi i Foster
Obavijestite svog liječnika ili farmaceuta ili medicinsku sestru ako uzimate, ili ste nedavno uzeli ili
biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Ne uzimajte beta blokatore uz ovaj lijek. Ako morate uzimati beta blokatore (uključujući kapi za
oči), učinak formoterola može biti oslabljen ili formoterol uopće neće djelovati. S druge strane,
uzimanje drugih beta-adrenergičkih lijekova (lijekova koji djeluju na isti način kao i formoterol)
može pojačati njegove učinke.

Uzimanje Fostera zajedno s:

Lijekovima za liječenje poremećaja srčanog ritma (kinidin, disopiramid, prokainamid),
lijekovima za liječenje alergijskih reakcija (antihistaminici), lijekovima za liječenje
simptoma depresije ili duševnih bolesti, kao što su inhibitori monoaminooksidaze (npr.
fenelzin i izokarboksazid), triciklički antidepresivi (npr. amitriptilin i imipramin) ili
fenotiazidi, može prouzročiti neke promjene u elektrokardiogramu (EKG nalazu), a može i
povećati rizik od poremećaja srčanog ritma (ventrikularne aritmije).

Lijekovi za liječenje Parkinsonove bolesti (L-dopa), lijekovi za liječenje smanjene
aktivnosti štitne žlijezde (L-tiroksin), lijekovi koji sadrže oksitocin (koji izaziva kontrakcije
maternice) i alkohol mogu smanjiti toleranciju srca na beta-2-agoniste, kao što je
formoterol.

Inhibitori monoaminooksidaze (MAO), uključujući lijekove sa sličnim svojstvima poput
furazolidona i prokarbazina, koji se koriste za liječenje mentalnih poremećaja, mogu
prouzročiti povišenje krvnog tlaka.

Lijekovi za liječenje srčanih bolesti (digoksin) mogu prouzročiti pad razine kalija u krvi. To
može povećati vjerovatnost nastanka poremećaja srčanog ritma.

Drugi lijekovi koji se koriste u liječenju astme (teofilin, aminofilin ili steroidi) i diuretici
(tablete za izmokravanje) mogu prouzročiti pad razine kalija u krvi.

Neki anestetici mogu povećati rizik od nastanka poremećaja srčanog ritma.

Trudnoća, dojenje i plodnost
Nema kliničkih podataka o upotrebi Fostera tokom trudnoće.
Ako ste u drugom stanju, mislite da ste u drugom stanju, planirate trudnoću ili dojite, ne smijete
uzimati Foster, osim ako Vam tako nije savjetovao liječnik.

Upravljanje vozilima i strojevima
Nije vjerovatan utjecaj Fostera na sposobnost upravljanja motornim vozilima i drugim strojevima.

Foster sadrži alkohol.
Foster sadrži malu količinu alkohola. Jedan potisak iz pumpice sadrži 7 mg etanola.

3. KAKO UZIMATI FOSTER

Foster se inhalira.
Uvijek uzmite ovaj lijek tačno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik
ili farmaceut. Provjerite s svojim liječnikom ili farmaceutom ako niste sigurni.

Astma
Liječnik će Vas redovito pregledavati kako bi provjerio uzimate li Foster u optimalnoj dozi. Liječnik
će prilagoditi liječenje tako da uzimate najnižu dozu Fostera koja najbolje
kontrolira Vaše simptome.

Liječnik može propisati da uzimate Foster na dva različita načina:

a) da uzimate Foster svakog dana za liječenje Vaše astme zajedno sa zasebnim „lijekom za

olakšavanje simptoma” kojim se liječi iznenadno pogoršanje simptoma astme, kao što su
nedostatak zraka, piskanje u plućima i kašalj.

b) da uzimate Foster svakog dana za liječenje Vaše astme i također da ga uzimate za

liječenje iznenadnog pogoršanja Vaših simptoma astme, kao što su nedostatak zraka,
piskanje u plućima i kašalj

a) Uzimanje Fostera zajedno sa zasebnim „lijekom za olakšavanje simptoma”:

Odrasli i stariji bolesnici:
Preporučena doza ovog lijeka je jedan do dva udaha dvaput dnevno.
Maksimalna dnevna doza je 4 udaha.
Ne zaboravite: pri ruci uvijek morate imati svoju „pumpicu“ s brzodjelujućim inhalacijskim lijekom
za olakšavanje simptoma“ kako biste liječili pogoršanja simptoma astme ili iznenadni astmatski
napad.

b) Uzimanje Fostera kao jedinog inhalacijskog lijeka protiv astme:

Odrasli i stariji:
Preporučena doza je jedan udah ujutro i jedan udah navečer.

Također trebate uzeti Foster kao inhalacijski “lijek za olakšavanje simptoma” kako bi liječili
iznenadne simptome astme.

Ako dobijete simptome astme, uzmite jedan udah i pričekajte nekoliko minuta.
Ako ne osjetite poboljšanje, uzmite još jedan udah.
Nemojte uzeti više od 6 udaha na dan za ublažavanje simptoma.

Maksimalna dnevna doza Fostera je 8 udaha.
Ako osjetite da Vam je potrebno više udaha svaki dan da biste kontrolirali simptome astme,
obratite se liječniku za savjet. Možda će Vam morati promijeniti liječenje.

Primjena u djece i adolescenata mlađih od 18 godina:

Djeca i adolescenti mlađi od 18 godina NE SMIJU uzimati ovaj lijek.
Kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB)
Odrasli i stariji:
Preporučena doza je dva udaha ujutro i dva udaha navečer.

Rizične skupine bolesnika:
Nije potrebno prilagođavati dozu u starijih osoba. Nema podataka o upotrebi Fostera u osoba s
jetrenim ili bubrežnim problemima.

Foster je učinkovit u liječenju astme u dozi beklometazondipropionata koja može biti niža od one koju
sadrže neki drugi inhalatori (pumpice) s beklometazondipropionatom. Ako ste prethodno koristili
drugačiju „pumpicu“ koja sadrži beklometazondipropionat, liječnik će Vam savjetovati koju tačno dozu
Fostera morate uzimati za astmu.

Ne povećavajte dozu
Ako osjećate da lijek nije jako djelotvoran, obavezno se posavjetujte s liječnikom prije nego što
povećate dozu.

Ako uzmete/udahnete više Fostera nego što ste trebali:

Uzimanje veće doze formoterola nego što je potrebno može imati sljedeće učinke: osjećaj
mučnine, povraćanje, ubrzan rad srca, osjećaj lupanja srca (palpitacije), poremećaji
srčanog ritma, određene promjene u elektrokardiogramu (EKG nalaz), glavobolja,
drhtanje, pospanost, povećana kiselost krvi, niska razina kalija u krvi, visoka razina
šećera u krvi. Liječnik može predložiti pretrage krvi kako bi Vam provjerio razinu kalija i
glukoze u krvi.

Uzimanje previše beklometazondipropionata može dovesti do kratkotrajnih problema u
radu nadbubrežne žlijezde. Stanje će se poboljšati u roku od nekoliko dana, međutim,
liječnik će možda morati provjeriti razinu kortizola u Vašem serumu.

Ako Vam se pojavi neki od ovih simptoma, obavijestite o tome svog liječnika.

Ako ste zaboravili uzeti Foster:
Uzmite lijek čim se sjetite. Ako je uskoro vrijeme za sljedeću dozu, ne uzimajte dozu koju ste
propustili, nego jednostavno uzmite sljedeću dozu u odgovarajuće vrijeme. Nemojte uzeti
dvostruku dozu.

Ako prestanete uzimati Foster:
Nemojte smanjiti dozu niti prestati uzimati lijek.
Čak i ako se osjećate bolje, ne smijete prestati uzimati Foster, niti smanjiti dozu. Ako želite
prestati koristiti Foster ili ga koristiti u manjoj dozi, prethodno se o tome posavjetujte sa svojim
liječnikom. Izuzetno je važno da redovito uzimate Foster, čak i kad nemate nikakvih simptoma.

Ako Vam se pogorša disanje:
Ako Vam se nedostatak zraka ili piskanje u plućima (disanje uz čujni zvuk pištanja) počne
pogoršavati neposredno nakon udisanja lijeka, odmah prestanite koristiti pumpicu Fostera i
upotrijebite svoju pumpicu s brzodjelujućim lijekom za ublažavanje simptoma. Bez odlaganja se
javite liječniku. Liječnik će procijeniti težinu Vaših simptoma i po potrebi Vam promijeniti način
liječenja. Vidjeti također dio 4. Moguće nuspojave.

Ako Vam se pogorša astma:
Ako Vam se simptomi pogoršaju ili ih je teško kontrolirati (npr., ako češće koristite zasebno
pumpicu s brzodjelujućim „lijekom za olakšavanje simptoma“ ili Foster kao „lijek za olakšavanje
simptoma'') ili ako nakon korištenja pumpice s brzodjelujućim „lijekom za olakšavanje simptoma ili
Fostera ne nastupi poboljšanje simptoma, odmah se javite liječniku. Postoji mogućnost da Vam
se astma pogoršala, pa Vam liječnik možda treba promijeniti dozu Fostera ili propisati drugi lijek.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili
farmaceutu.
Način primjene:
Prije prve upotrebe pumpice Fostera te ako je niste koristili 14 ili više dana, prvo ispustite jednu
dozu aerosola u zrak, kako biste provjerili radi li pumpica ispravno. Kad god je to moguće, udišite
lijek stojeći ili sjedeći u uspravnom položaju.

1. Uklonite zaštitni poklopac s nastavka za usta i provjerite je li nastavak čist i da nema

prašine, nečistoća ili kakvog stranog tijela.

2. Polako izdahnite što više možete.
3. Držite spremnik okomito, tako da mu duži dio bude okrenut prema gore, pa usnicama

obuhvatite nastavak. Ne grizite nastavak za usta.

4. Polako i duboko udišite na usta i odmah nakon što počnete udisati, pritisnite prema dolje

vrh pumpice kako biste ispustili aerosol (jedan potisak).

5. Zadržite dah što duže možete i na kraju uklonite pumpicu iz usta i polako izdahnite. Ne

izdišite zrak u pumpicu.
Nakon upotrebe, vratite zaštitni poklopac.

Ako morate uzeti još jedan udah, držite pumpicu u okomitom položaju oko pola minute, a zatim
ponovite korake br. 2 do 5.

Važno: Korake 2. do 5. provedite bez žurbe.

Ako vidite „maglicu“ kako izlazi s vrha pumpice ili uz kutove Vaših usana, ponovite postupak od 2.
koraka nadalje.

Ako nemate dovoljno jak stisak ruke, možda će Vam biti lakše držati pumpicu s obje ruke, tako da
oba kažiprsta stavite na gornji dio pumpice, a palčeve na donji dio.

Da biste smanjili mogućnost nastanka gljivične infekcije usta i grla, nakon korištenja pumpice
isperite usta vodom, grgljajte vodu u ustima ili operite zube svaki put nakon upotrebe pumpice.

Ako mislite da je učinak Fostera prejak ili preslab, obavijestite o tome svog liječnika ili farmaceuta.

Ako Vam je teško pokrenuti pumpicu istovremeno s početkom udaha možete koristiti
AeroChamber Plus komoricu za udisanje. Upitajte liječnika, farmaceuta ili medicinsku sestru za
dodatne informacije o ovoj komorici.

Održavanje
Uklonite poklopac s nastavka za usta i redovito (jedanput sedmično) obrišite nastavak suhom
krpicom s vanjske i s unutarnje strane. Ne koristite vodu ili druge tekućine za čišćenje nastavka
za usta.
Važno je da pročitate uputu o lijeku priloženu uz AeroChamber Plus komoricu za udisanje te da
se pažljivo pridržavate uputa za upotrebu i čišćenje AeroChamber Plus komorice za udisanje.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE
Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se one neće javiti kod svakoga.

Kao i s drugim inhalacijskim lijekovima, postoji rizik od pogoršanja kratkoće daha i piskanja u
plućima neposredno nakon upotrebe Fostera, što se zove paradoksalni bronhospazam. U tom

slučaju, odmah PRESTANITE uzimati Foster i upotrijebite svoju pumpicu s brzodjelujućim
„lijekom za olakšavanje simptoma“ kako biste liječili simptome kratkoće daha i piskanja u plućima.
Bez odlaganja se javite liječniku.
Odmah obavijestite svog liječnika ako nastupe bilo kakve reakcije preosjetljivosti poput kožnih
alergija, svrbeža kože, kožnog osipa, crvenila kože, oticanja kože i sluznica osobito očiju, lica,
usana i grla .

Druge moguće nuspojave su navedene prema učestalosti.

Česte nuspojave (javljaju se u manje od 1 na 10 osoba)
Gljivične infekcije (usta i grla), glavobolja, promuklost, grlobolja.

Upala pluća (infekcija pluća) u bolesnika s KOPB-om.

Obavijestite svog liječnika ako se pri primjeni beklometazondipropionata pojavi bilo koja od
sljedećih nuspojava - može se raditi o simptomima infekcije pluća:

• vrućica ili zimica

• pojačano lučenje sluzi, promjena boje sluzi

• pojačan kašalj ili otežano disanje.

Manje česte nuspojave (javljaju se u manje od 1 na 100 osoba)
Palpitacije (lupanje srca), neobično ubrzani otkucaji srca i poremećaji srčanog ritma, neke
promjene u elektrokardiogramu (EKG).
Simptomi gripe, gljivične infekcije rodnice, upala sinusa, rinitis (upala sluznice nosa), upala uha,
pečenje u grlu, kašalj i produktivni kašalj, astmatični napad.
Mučnina, nenormalan ili oslabljen osjet okusa, pečenje usnica, suha usta, poteškoće pri gutanju,
loša probava, nadražen želudac, proljev.
Bol i grčevi u mišićima, crvenilo lica, povećan protok krvi kroz neka tkiva u tijelu, pojačano
znojenje, drhtavica, nemir, vrtoglavica, koprivnjača ili osip.
Promjene u krvi: smanjenje broja bijelih krvnih stanica, povećanje broja trombocita (krvnih
pločica), smanjenje razine kalija u krvi, povećanje razine šećera u krvi, povećanje razine inzulina,
slobodnih masnih kiselina i ketona u krvi.

Sljedeće nuspojave također su zabilježene kao "manje česte" u bolesnika s kroničnom
opstruktivnom plućnom bolesti ":

• Smanjenje količine kortizola u krvi, a to je uzrokovano učinkom kortikosteroida na Vašu
nadbubrežnu žlijezdu
• nepravilni otkucaji srca.

Rijetke nuspojave (javljaju se u manje od 1 na 1000 osoba)
Osjećaj stezanja u prsima, “preskakanje” otkucaja srca (prouzročeno preranim stezanjem klijetki
srca), povećanje i pad krvnog tlaka, upala bubrega, oticanje kože i sluznica u trajanju od nekoliko
dana.

Vrlo rijetke nuspojave (javljaju se u manje od 1 na 10.000 osoba)
Kratkoća daha, pogoršanje astme, smanjenje broja trombocita (krvnih pločica), oticanje šaka i
stopala.

Upotreba visokih doza inhalacijskih kortikosteroida tokom dužeg vremenskog razdoblja može u
rijetkim slučajevima imati sustavne učinke
, koji uključuju probleme u radu nadbubrežnih žlijezdi
(adrenosupresija), smanjenje mineralne gustoće kosti (smanjenje čvrstoće kostiju), zastoj u rastu
u djece i adolescenata, povećani očni tlak (glaukom), kataraktu (zamućenje leće oka).

Poremećaji spavanja, depresija ili osjećaj zabrinutosti, nemir, nervoza, uzbuđenost ili
razdražljivost: ovi događaji imaju veću vjerovatnost pojave u djece, ali je učestalost nepoznata.

Prijavljivanje nuspojava
Ako primjetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, farmaceuta ili medicinsku
sestru. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.
Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. KAKO ČUVATI FOSTER

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ne koristite Foster ako je prošlo više od 5 mjeseci od dana kad ste ga dobili u apoteci i nikad ga
ne koristite nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Ako je pumpica bila izložena jako niskim temperaturama, izvadite spremnik iz nastavka za usta i
prije upotrebe ga ugrijte među rukama nekoliko minuta. Nikad ne zagrijavajte spremnik na
umjetan način.

Upozorenje: Spremnik sadrži tekućinu pod tlakom. Ne izlažite spremnik temperaturama višim od
50 °C. Ne pokušavajte probušiti spremnik.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta
kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. SADRŽAJ PAKOVANJA I DRUGE INFORMACIJE

Šta Foster sadrži:
Djelatne tvari su beklometazondipropionat i formoterolfumarat dihidrat.
Svaki potisak na pumpicu/ispuštena doza aerosola sadrži 100 mikrograma beklometazon-
dipropionata i 6 mikrograma formoterolfumarat dihidrata. To odgovara dozi od 84,6
mikrograma beklometazondipropionata i 5,0 mikrograma formoterolfumarat dihidrata koja se
udahne kroz nastavak za usta.

Drugi sastojci su: etanol bezvodni, kloridna kiselina, te potisni plin: norfluran (HFA 134-a).

Kako Foster izgleda i sadržaj pakovanja:
Foster je otopina pod tlakom u aluminijskom spremniku s mjernom valvulom, uloženom u
polipropilenski plastični aktivator s plastičnim zaštitnim zatvaračem.
Jedno pakovanje sadrži jedan spremnik koji omogućuje120 potisaka ili jedan spremnik koji
omogućuje 180 potisaka (raspršivanja).

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakovanja.

Ime i adresa nositelj odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka
Providens d.o.o.
Rizaha Štetića 9
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Ime i adresa proizvođača lijeka (administrativno sjedište)
Chiesi Pharmaceuticals GmbH
Gonzagagasse 16/16
1010 Beč, Austrija

Ime i adresa proizvođača lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet)
Chiesi Farmaceutici S.p.A.
Via Palermo 26/A
43122 Parma, Italija

Chiesi Pharmaceuticals GmbH
Gonzagagasse 16/16
1010 Beč, Austrija

Način izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na liječnički recept, u apoteci.

Datum revizije upute
Juli, 2016