FRAGMIN rastvor za injekciju

FRAGMIN 10000 i.j. mL

10 staklenih ampula sa po 1 ml rastvora za injekciju, u kutiji

Supstance:
dalteparin
Jačina ATC Oblik
10000 i.j. mL B01AB04 rastvor za injekciju