FURSEMID forte

FURSEMID forte 500 mg tableta

20 tableta (2 PVC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Supstance:
furosemid
Jačina ATC Oblik
500 mg tableta C03CA01 tableta

FURSEMID FORTE® 

500 mg, tableta

furosemid

 

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo.

 

Uputstvo nemojte baciti. Kasnije ćete ga možda trebati ponovo pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ljekar je propisao ovaj lijek samo za Vas. Nemojte ga davati nikome drugom jer bi mu mogao naškoditi, čak i ako ima simptome jednake Vašima.

Ako primijetite da je neželjeni efekat lijeka postao ozbiljan ili uočite neželjeni efekat koji nije naveden u uputstvu, obavijestite o tome svog ljekara ili farmaceuta.

 

U ovome uputstvu možete pročitati sljedeće:

1.     Šta je FURSEMID FORTE i za šta se koristi

2.     Prije nego počnete uzimati FURSEMID FORTE

3.     Kako primjenjivati FURSEMID FORTE

4.     Mogući neželjeni efekti

5.     Kako čuvati FURSEMID FORTE

6.     Dodatne informacije

 

 

1.     ŠTA JE FURSEMID FORTE I ZA ŠTA SE KORISTI  
FURSEMID FORTE tablete sadrže furosemid kao aktivnu supstancu. Furosemid pripada grupi lijekova koji se zovu diuretici (lijekovi koji potiču izlučivanje mokraće).

 

FURSEMID FORTE tablete namijenjene su bolesnicima kod kojih nema terapijskog odgovora na peroralnu dnevnu dozu furosemida od 120 mg, te za stimuliranje mokrenja u bolesnika sa teško oštećenom funkcijom bubrega.

 

2.         PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI FURSEMID FORTE

 

FURSEMID FORTE tablete ne smijete uzimati ako:

·      ste preosjetljivi na furosemid ili na neki od pomoćnih sastojaka lijeka

·      ste preosjetljivi na sulfonamide

·      manje mokrite (anurija)

·      imate ozbiljnih problema sa jetrom.

·      imate snižen nivo kalija i natrija u krvi i/ili smanjeni volumen ukupne tekućine u tijelu.

 

Budite oprezni sa primjenom FURSEMID FORTE tableta ako:

-       imate smetnje u otjecanju mokraće

-       dehidrirate uslijed povraćanja, jakog proljeva ili učestalog mokrenja

-       bolujete od zatajenja srca

-       imate poremećaj srčanog ritma

-       imate poremećaj rada jetre ili bubrega

-       bolujete od šećerne bolesti

-       imate sniženi krvni tlak ili osjećate vrtoglavicu prilikom naglog ustajanja

-       bolujete od gihta

-       bolujete od porfirije.

 

Uzimanje drugih lijekova sa FURSEMID FORTE tabletama

Obavijestite svog ljekara o svim lijekovima koje uzimate ili ste nedavno uzimali, uključujući i one koje ste kupili bez recepta. Ukoliko ste zaprimljeni u bolnicu, obavijestite nadležnog ljekara da uzimate FURSEMID FORTE tablete, kao i o bilo kojim drugim lijekovima koje uzimate.

 

Najveći klinički značaj imaju interakcije furosemida s:

-       amfotericinom B (lijek za liječenje gljivičnih infekcija)

-       lijekovima za liječenje šećerne bolesti

-       lijekovima koji sprečavaju zgrušavanje krvi (antikoagulansi)

-       glikozidima digitalisa (lijekovi za liječenje bolesti srca)

-       lijekovima koji uzrokuju hipokalijemiju (snižen nivo kalijuma u krvi)

-       lijekovima koji snizuju krvni tlak

-       nesteroidnim protivupalnim lijekovima

-       litijem (lijek za liječenje psihičkih bolesti)

-       nefrotoksičnim i ototoksičnim lijekovima (lijekovi sa štetnim djelovanjem na bubrege i sluh).

 

Uzimanje hrane i pića s FURSEMID FORTE tabletama

Hrana smanjuje bioraspoloživost furosemida, a time i njegov diuretski učinak.

 

Trudnoća i dojenje

Furosemid prolazi kroz posteljicu. FURSEMID  FORTE tablete se smiju primijeniti u trudnoći samo kada, prema procjeni ljekara, moguća korist za majku prevladava moguće rizike po fetus.

Furosemid se izlučuje u majčino mlijeko te može predstavljati rizik za dojenče i smanjuje stvaranje mlijeka. Stoga se ne preporučuje primjena lijeka u dojilja.

 

Stariji bolesnici

Stariji bolesnici osjetljiviji su na promjene pritiska i elektrolita i u njih postoji veći rizik od nastanka sinkope (iznenadan, kratkotrajan gubitak svijesti)  ili embolije (začepljenje arterije s prekidom protoka krvi). U starijih bolesnika je češća je pojava smanjenja funkcije bubrega, stoga je potrebno prilagoditi dozu.

 

Uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i mašinama

Ako se nakon uzimanja FURSEMID FORTE tablete ne osjećate dobro ili osjećate vrtoglavicu i ošamućenost, nemojte voziti ili upravljati mašinama.

 

Ostala upozorenja

Prilikom primjene furosemida moguća je pojava upale gušterače, kao i aktivacije sistemskog lupusa eritematodesa (sistemska bolest vezivnog tkiva).

Tokom primjene FURSEMID FORTE tableta potrebno je redovno pratiti nivo elektrolita u serumu te po potrebi nadoknaditi kalij i natrij.

Također je moguća pojava tinitusa (zvonjava ili šum u uhu) te privremenog ili trajnog oštećenja sluha. Gluhoća je obično privremena i kratkotrajna (1-24 sata).

Pri primjeni FURSEMID FORTE tableta moguće su i fotosenzibilne reakcije (pretjerana osjetljivost na sunčevu svjetlost).

Prilikom liječenja furosemidom moguće su promjene rezultata laboratorijskih testova: porast vrijednosti glukoze u mokraći i krvi, porast vrijednosti uree i mokraćne kiseline u krvi, sniženje vrijednosti kalcija, hlorida, kalija, magnezija i natrija u krvi.

 

3.     KAKO UZIMATI FURSEMID FORTE

 

Uz pažljivu  kontrolu ljekara doziranje je individualno i ovisno o kliničkoj slici.

FURSEMID FORTE 500 mg tablete namijenjene su bolesnicima koji ne reagiraju na peroralnu dnevnu dozu furosemida od 120 mg, a doziranje je individualno, ovisno o kliničkoj slici i terapijskom odgovoru.

 

 

Prijeteća i manifestna akutna insuficijencija bubrega, hronična insuficijencija bubrega u predijalitičkom stadiju sa retencijom tekućine i hipertenzijom, terminalna insuficijencija bubrega

Ovisno o potrebi, dnevna doza se može kretati od 250 mg (pola tablete FURSEMID FORTE), do 1500 mg (tri tablete FURSEMID FORTE), u iznimnim  slučajevima do 2000 mg, uz obaveznu ljekarsku kontrolu.

 

Nefrotski sindrom

Potrebnu dnevnu dozu odredit će ljekar, a obično se kreće od 250-500 mg (pola do jedna tableta FURSEMID FORTE).

 

Ako uzmete više FURSEMID FORTE tableta nego što je trebalo

Ukoliko ste slučajno uzeli više FURSEMID FORTE tableta nego što Vam je ljekar propisao, odmah se javite najbližoj hitnoj pomoći ili o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta. Uzmite preostale tablete ili uputstvo o lijeku sa sobom kako bi zdravstveni radnici kojima ste se obratili znali tačno koji ste lijek uzeli.

 

Ako ste zaboravili uzeti FURSEMID FORTE tabletu

Ako zaboravite uzeti jednu dozu, uzmite je čim se sjetite, osim ako nije blizu uobičajeno vrijeme za dozu. U tom slučaju preskočite dozu koju ste zaboravili i nastavite sa sljedećom dozom u uobičajeno vrijeme. Nemojte uzeti dvije doze istovremeno.

 

Ako prestanete uzimati FURSEMID FORTE tablete

FURSEMID FORTE tablete Vam pomažu u kontroli krvnog tlaka ili ublažavanju oteklina (edema) zbog bolesti srca, bubrega ili jetre. Nemojte sami mijenjati dozu ili prekinuti uzimanje lijeka, jer to može izazvati pogoršanje bolesti i pojavu komplikacija.

 

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom FURSEMID FORTE tableta, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

 

 

4.         MOGUĆI  NEŽELJENI EFEKTI

 

Kao i svi drugi lijekovi FURSEMID FORTE može izazvati neželjene efekte.

Odmah obavijestite svog ljekara ako primijetite neki od sljedećih ozbiljnih neželjenih efekata – možda će Vam biti potrebno hitno liječenje:

-       alergijska reakcija – znakovi mogu biti upala bubrega (nefritis), otekline gležnjeva ili povišen krvni tlak, kožni osip, promjena boje kože, stvaranje plikova po koži, preosjetljivost na sunčevo svjetlo, povišena tjelesna temperatura ili svrbež

-       teška alergijska reakcija – znakovi mogu biti razvoj šoka s otežanim disanjem, hladna, vlažna, blijeda koža te ubrzan rad srca

-       jaka bol u trbuhu ili krstima – to mogu biti znakovi upale gušterače

-       modrice po koži, učestale infekcije, jače nego obično izraženi umor ili slabost – FURSEMID FORTE tablete mogu uzrokovati poremećaje krvi

-       pojačan osjećaj žeđi, glavobolja, vrtoglavica, ošamućenost, nesvjestica, konfuzija, bolovi u mišićima i zglobovima, slabost, grčevi ili napetost mišića te nepravilan rad srca – to mogu biti znakovi dehidracije ili poremećaja ravnoteže elektrolita. Teška dehidracija može dovesti do poremećaja zgrušavanja krvi

-       žutilo kože i beonjača, mokraća tamnije boje – to mogu biti znakovi poremećaja funkcije jetre. U bolesnika u kojih je već poremećena funkcija jetre može doći do razvoja jetrene encefalopatije, čiji znakovi mogu biti zaboravljivost, promjene raspoloženja pa i koma.

 

Što prije se obratite svom ljekaru ako primijetite neki od sljedećih neželjenih efekata:

-       problemi sa sluhom ili pojava zvonjave, odnosno šuma u uhu (tinitus)

-       bockanje ili osjećaj obamrlosti pojedinih dijelova kože

-       blage promjene raspoloženja te osjećaj uzrujanosti i nemira

-       glavobolja, vrtoglavica ili ošamućenost prilikom naglog ustajanja te gubitak koncentracije, usporene reakcije, pospanost, slabost, problemi s vidom, suhoća usta – to mogu biti znakovi sniženog krvnog tlaka.

 

Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako neki od sljedećih neželjenih efekata postane ozbiljniji ili traje duže od nekoliko dana, ili ako primijetite neki neželjeni efekat koji nije naveden u ovome uputstvu:

-       mučnina, povraćanje, proljev ili zatvor

-       ako imate smetnje s mokraćnim mjehurom ili prostatom, može se javiti bol prilikom mokrenja zbog povećane količine mokraće

-       ako bolujete od šećerne bolesti, može doći do pogoršanja regulacije nivoa glukoze u krvi

-       mokrenje većih količina mokraće nego obično – to je uobičajeno 1 do 2 sata nakon primjene lijeka.

 

Ako primijetite bilo koji neželjeni efekat, potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta.

 

5.     KAKO ČUVATI FURSEMID FORTE

FURSEMID FORTE tablete čuvajte van dohvata i pogleda djece!

FURSEMID FORTE tablete čuvajte na temperaturi do 25°C.

 

Rok trajanja

Pet (5) godina od datuma proizvodnje.

FURSEMID FORTE tablete se ne smiju upotrijebiti nakon isteka roka trajanja navedenog na pakovanju.

 

6.     DODATNE INFORMACIJE

Šta FURSEMID FORTE tablete sadrže

Jedna tableta sadržava 500 mg furosemida.

Pomoćne supstance su: natrijev hidrogenkarbonat; kukuruzni škrob; karmelozanatrij, umrežena; talk; magnezijev stearat.

 

Kako FURSEMID FORTE tablete izgledaju i sadržaj pakovanja

Fursemid forte tablete su bijele tablete sa razdjelnom crtom na jednoj strani.

20 (2x10) tableta u PVC/Al blisteru, u kutiji.

  Režim  izdavanja lijeka

Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

 

Proizvođač

Farmavita d.o.o. Sarajevo

Igmanska 5a, Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

Proizvođač gotovog lijeka

FARMAVITA d.o.o. SARAJEVO

u saradnji sa BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d., Koprivnica, Hrvatska

Igmanska 5a, 71320 Vogošća, Bosna i Hercegovina

 

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet

FARMAVITA d.o.o. SARAJEVO

Igmanska 5a, 71320 Vogošća, Bosna i Hercegovina

 

BROJ I DATUM RJEŠENJA O DOZVOLI ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET:

FURSEMID FORTE 500 mg, tableta:  04-07.2-3992/12  od 19.10.2012

 

Datum zadnje  revizije  uputstva

Maj 2012.