FURSEMID

FURSEMID 40 mg tableta

20 tableta (1 PVC/AI blister) u kutiji

Supstance:
furosemid
Jačina ATC Oblik
40 mg tableta C03CA01 tableta

FURSEMID®

40 mg, tableta

furosemid

 

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo.

 

Uputstvo nemojte baciti. Kasnije ćete ga možda trebati ponovo pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ljekar je propisao ovaj lijek samo za Vas. Nemojte ga davati nikome drugom jer bi mu mogao naškoditi, čak i ako ima simptome jednake Vašima.

Ako primijetite da je neželjeni efekat lijeka postao ozbiljan ili uočite neželjeni efekat koji nije naveden u uputstvu, obavijestite o tome svog ljekara ili farmaceuta.

 

U ovome uputstvu možete pročitati sljedeće:

1.Šta je FURSEMID i za šta se koristi

2.Prije nego počnete uzimati FURSEMID

3.Kako primjenjivati FURSEMID

4.Mogući neželjeni efekti

5.Kako čuvati FURSEMID

6.Dodatne informacije

 

1.     ŠTA JE FURSEMID I ZA ŠTA SE KORISTI

 

FURSEMID 40 mg tablete sadrže furosemid kao aktivnu supstancu. Furosemid pripada grupi lijekova koji se zovu diuretici (lijekovi koji potiču izlučivanje mokraće).

 

FURSEMID 40 mg tablete pomažu u izlučivanju prekomjernih količina tekućine iz tijela te su namijenjene liječenju povišenog krvnog tlaka, edema (oteklina) uslijed bolesti srca, jetre ili bubrega, kao i povišenog nivoa kalcija u krvi.

 

2.    PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI FURSEMID

 

FURSEMID 40 mg tablete ne smijete uzimati ako:

-       ste preosjetljivi na furosemid ili na neki od pomoćnih sastojaka lijeka

-       ste preosjetljivi na sulfonamide

-       manje mokrite (anurija)

-       imate ozbiljnih problema s jetrom

-       imate snižen nivo kalija i natrija u krvi i/ili smanjeni volumen ukupne tekućine u tijelu

-       dojite.

 

Budite oprezni sa primjenom FURSEMID tableta ako:

-       imate smetnje u otjecanju mokraće

-       dehidrirate uslijed povraćanja, jakog proljeva ili učestalog mokrenja

-       bolujete od zatajenja srca

-       imate poremećaj srčanog ritma

-       imate poremećaj rada jetre ili bubrega

-       bolujete od šećerne bolesti

-       imate sniženi krvni tlak ili osjećate vrtoglavicu prilikom naglog ustajanja

-       bolujete od gihta

-       bolujete od porfirije.

 

Ukoliko niste sigurni da li se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, javite se svom ljekaru.

 

Uzimanje drugih lijekova sa FURSEMIDOM

Obavijestite svog ljekara o svim lijekovima koje uzimate ili ste nedavno uzimali, uključujući i one koje ste kupili bez recepta. Ukoliko ste zaprimljeni u bolnicu, obavijestite nadležnog ljekara da uzimate FURSEMID 40 mg tablete, kao i o bilo kojim drugim lijekovima koje uzimate.

 

Najveći klinički značaj imaju interakcije furosemida sa:

-       amfotericinom B (lijek za liječenje gljivičnih infekcija)

-       lijekovima za liječenje šećerne bolesti

-       lijekovima koji sprečavaju zgrušavanje krvi (antikoagulansi)

-       glikozidima digitalisa (lijekovi za liječenje bolesti srca)

-       lijekovima koji uzrokuju hipokalijemiju (snižen nivo kalijuma u krvi)

-       lijekovima koji snižavaju  krvni tlak

-       nesteroidnim protivupalnim lijekovima

-       litijem (lijek za liječenje psihičkih bolesti)

-       nefrotoksičnim i ototoksičnim lijekovima (lijekovi sa štetnim djelovanjem na bubrege i sluh).

 

Uzimanje hrane i pića sa FURSEMIDOM

Hrana smanjuje bioraspoloživost furosemida, a time i njegov diuretski efekat.

 

Trudnoća i dojenje

Furosemid prolazi kroz posteljicu. Fursemid 40 mg tablete smiju se primijeniti u trudnoći samo kada, prema procjeni ljekara, moguća korist za majku prevladava moguće rizike po plod.

Furosemid se izlučuje u majčino mlijeko, te može predstavljati rizik za dojenče. Stoga se ne preporučuje primjena lijeka u dojilja.

 

Stariji bolesnici

Stariji bolesnici osjetljiviji su na promjene tlaka i elektrolita i u njih postoji veći rizik od nastanka sinkope (iznenadan, kratkotrajan gubitak svijesti) ili embolije (začepljenje arterije sa prekidom protoka krvi). U starijih bolesnika je češća pojava smanjenja funkcije bubrega, stoga je potrebno prilagoditi dozu.

 

Uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i mašinama

Ako se nakon uzimanja FURSEMID 40 mg tablete ne osjećate dobro ili osjećate vrtoglavicu i ošamućenost, nemojte voziti ili upravljati mašinama.

 

Ostala upozorenja

Prilikom primjene furosemida moguća je pojava upale gušterače, kao i aktivacije sistemskog lupusa eritematodesa (sistemska bolest vezivnog tkiva).

Tokom primjene FURSEMID tableta, potrebno je redovno praćenje elektrolita u serumu, te po potrebi nadoknada kalija i natrija.

Također je moguća pojava tinitusa (zvonjava ili šum u uhu) te privremenog ili trajnog oštećenja sluha. Gluhoća je obično privremena i kratkotrajna (1-24 sata).

Pri primjeni FURSEMID tableta moguće su i fotosenzibilne reakcije (pretjerana osjetljivost na sunčevu svjetlost).

Prilikom liječenja FURSEMID tabletama moguće su promjene rezultata laboratorijskih testova: porast vrijednosti glukoze u mokraći i krvi, porast vrijednosti uree i mokraćne kiseline u krvi, sniženje vrijednosti kalcija, hlorida, kalija, magnezija i natrija u krvi.

FURSEMID tablete sadržavaju laktozu. Stoga, ako bolujete od nekog oblika nepodnošljivosti šećera, prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek obavijestite o tome svoga ljekara.

 

3.      KAKO UZIMATI FURSEMID

Uz pažljivu ljekarsku kontrolu doziranje je individualno i ovisno o kliničkoj slici.

 

Odrasli

-       povišen krvni tlak - početno 2 puta na dan po 40 mg (2 puta po 1 tableta na dan), a kasnije ovisno o bolesnikovom odgovoru i trenutnoj kliničkoj slici. Početno smanjiti dozu ostalih antihipertenziva, zbog mogućnosti pojave jakog sniženja krvnog tlaka.

-       edemi (otekline) - početno 20-80 mg (1/2 do 2 tablete)  kao jutarnja doza, a zatim titrirati dozu održavanja povećavajući dozu po 20-40 mg do željenog efekta, odnosno do maksimalno 600 mg na dan. Doza se ne smije povećavati prije no što prođe 6-8 sati od prethodne doze. Ovisno o potrebi, dnevna doza može se podijeliti u 2-3 doze (svakih 8-12 sati) i primjenjivati svaki drugi dan ili 2-4 uzastopna dana u sedmici. Uklanjanje edema najefikasnije i najsigurnije se postiže intermitentnim doziranjem (doziranje sa dnevnim prekidima).

-       hiperkalcemija (povišen nivo kalcija u krvi)  - 120 mg na dan (3 tablete)  bilo odjednom, bilo podijeljeno u 2-3 pojedinačne doze.

 

Djeca

U djece se preporučuje oralna primjena furosemida u rasponu doza od 1 do 3 mg/kg tjelesne mase na dan, do najveće ukupne dnevne doze od 40 mg.

 

Ako uzmete više FURSEMIDA nego što je trebalo

Ukoliko ste slučajno uzeli više FURSEMID 40 mg tableta nego što Vam je ljekar propisao, odmah se javite najbližoj hitnoj pomoći ili o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta. Uzmite preostale tablete ili uputstvo o lijeku sa sobom kako bi zdravstveni radnici kojima ste se obratili znali tačno koji ste lijek uzeli.

 

Ako ste zaboravili uzeti FURSEMID

Ako zaboravite uzeti jednu dozu, uzmite je čim se sjetite, osim ako nije blizu uobičajeno vrijeme za dozu. U tom slučaju preskočite dozu koju ste zaboravili i nastavite sa sljedećom dozom u uobičajeno vrijeme. Nemojte uzeti dvije doze istovremeno.

 

Ako prestanete uzimati FURSEMID

FURSEMID tablete Vam pomažu u kontroli krvnog tlaka ili ublažavanju oteklina (edema) zbog bolesti srca, bubrega ili jetre. Nemojte sami mijenjati dozu ili prekinuti uzimanje lijeka, jer to može izazvati pogoršanje bolesti i pojavu komplikacija.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primjenom FURSEMID tableta, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4.    MOGUĆI NEŽELJENI EFEKTI

Kao i svi drugi lijekovi FURSEMID može izazvati neželjene efekte.

 

Odmah obavijestite svog ljekara ako primijetite neki od sljedećih ozbiljnih neželjenih efekata – možda će Vam biti potrebno hitno liječenje:

-       alergijska reakcija – znakovi mogu biti upala bubrega (nefritis), otekline gležnjeva ili povišen krvni tlak, kožni osip, promjena boje kože, stvaranje plikova po koži, preosjetljivost na sunčevo svjetlo, povišena tjelesna temperatura ili svrbež

-       teška alergijska reakcija – znakovi mogu biti razvoj šoka sa otežanim disanjem, hladna, vlažna, blijeda koža te ubrzan rad srca

-       jaka bol u trbuhu ili krstima – to mogu biti znakovi upale gušterače

-       modrice po koži, učestale infekcije, jače nego obično izraženi umor ili slabost – FURSEMID tablete mogu uzrokovati poremećaje krvi

-       pojačan osjećaj žeđi, glavobolja, vrtoglavica, ošamućenost, nesvjestica, konfuzija, bolovi u mišićima i zglobovima, slabost, grčevi ili napetost mišića te nepravilan rad srca – to mogu biti znakovi dehidracije ili poremećaja ravnoteže elektrolita. Teška dehidracija može dovesti do poremećaja zgrušavanja krvi

-       žutilo kože i beonjača, mokraća tamnije boje – to mogu biti znakovi poremećaja funkcije jetre. U bolesnika u kojih je već poremećena funkcija jetre može doći do razvoja jetrene encefalopatije, čiji znakovi mogu biti zaboravljivost, promjene raspoloženja pa i koma.

 

Što prije se obratite svom ljekaru ako primijetite neki od sljedećih neželjenih efekata:

-       problemi sa sluhom ili pojava zvonjave, odnosno šuma u uhu (tinitus)

-       bockanje ili osjećaj obamrlosti pojedinih dijelova kože

-       blage promjene raspoloženja te osjećaj uzrujanosti i nemira

-       glavobolja, vrtoglavica ili ošamućenost prilikom naglog ustajanja te gubitak koncentracije, usporene reakcije, pospanost, slabost, problemi sa vidom, suhoća usta – to mogu biti znakovi sniženog krvnog tlaka.

 

Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako neki od sljedećih neželjenih efekata postane ozbiljniji ili traje duže od nekoliko dana, ili ako primijetite neki neželjeni efekat koji nije naveden u ovome uputstvu:

-       mučnina, povraćanje, proljev ili zatvor

-       ako imate smetnje sa mokraćnim mjehurom ili prostatom može se javiti bol prilikom mokrenja zbog povećane količine mokraće

-       ako bolujete od šećerne bolesti može doći do pogoršanja regulacije nivoa glukoze u krvi

-       mokrenje većih količina mokraće nego obično – to je uobičajeno 1 do 2 sata nakon primjene lijeka.

 

Ako primijetite bilo koji neželjeni efekat, potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta.

 

5.     KAKO ČUVATI FURSEMID

FURSEMID 40 mg tablete čuvajte van dohvata i pogleda djece!

Lijek čuvajte na temperaturi do 25°C.

Rok trajanja:

Tri (3) godine od datuma proizvodnje.

FURSEMID 40 mg tablete se ne smiju upotrijebiti nakon isteka roka trajanja navedenog na pakovanju.


6.     DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrže FURSEMID 40 mg tablete

Jedna tableta sadržava 40 mg furosemida.

Pomoćne supstance su: laktoza hidrat; celuloza, mikrokristalična; kukuruzni škrob; karmelozanatrij, umrežena; talk; povidon; magnezijev stearat.

 

Kako FURSEMID 40 mg tablete izgledaju i sadržaj pakovanja

Fursemid 40 mg tablete su bijele boje.

20 (1x20) tableta u PVC/Al blisteru, u kutiji.

 

Režim izdavanja lijeka

Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

 

Proizvođač:

Farmavita d.o.o. Sarajevo

Igmanska 5a, Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

Proizvođač gotovog lijeka:

Farmavita d.o.o. Sarajevo u saradnji sa BELUPO d.d. Koprivnica, Republika Hrvatska

Igmanska 5a, Vogošća, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet

FARMAVITA d.o.o. SARAJEVO

Igmanska 5a, 71320 Vogošća, Bosna i Hercegovina

 

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje lijeka u promet:

FURSEMID 40 mg, tableta:  04-07.2-3991/12  od 19.10.2012

 

Datum zadnje revizije  uputstva

Maj 2012.