GASTROGUARD MENTOL tablete za žvakanje sa ukusom mentola

GASTROGUARD MENTOL tablete za žvakanje sa ukusom mentola 680 mg tableta+ 80 mg tableta

24 tablete za žvakanje (3 PVC/PVDC/Al blistera po 8 tableta), u kutiji

Supstance:
kalcijum-karbonat magnezijum-karbonat
Jačina ATC Oblik
680 mg tableta+ 80 mg tableta A02AD01 tableta za žvakanje

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

GastroGuard Mentol tablete za žvakanje sa ukusom mentola
680 mg/80 mg
tableta za žvakanje

(kalcijum-karbonat, magnezijum-karbonat)

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lijek se može nabaviti bez ljekarskog recepta. Međutim, neophodno je da ga pažljivo koristite da
biste sa njim postigli najbolje rezultate.
- Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.
- Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje poslije sedam dana, morate se obratiti svom
ljekaru.
- Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ako primijetite neželjena dejstva koja ovdje nisu
navedena, molimo Vas da to kažete svom ljekaru ili farmaceutu.

Uputstvo sadrži:
1.

Šta je GastroGuard Mentol tablete za žvakanje sa ukusom mentola i za šta se koristi,

2.

Prije nego što počnete da uzimate GastroGuard Mentol tablete za žvakanje sa ukusom

mentola,
3.

Kako uzimati GastroGuard Mentol tablete za žvakanje sa ukusom mentola,

4.

Moguća neželjena djelovanja,

5.

Kako čuvati GastroGuard Mentol tablete za žvakanje sa ukusom mentola i

6.

Dodatne informacije.

1. ŠTA JE GastroGuard Mentol tablete za žvakanje sa ukusom mentola I ZA ŠTA SE KORISTI

GastroGuard Mentol tablete za žvakanje sa ukusom mentola su lijek koji smanjuje višak želudačne
kiseline i obezbjeđuje brzo otklanjanje gorušice i nadimanja.

GastroGuard Mentol tablete za žvakanje sa ukusom mentola se koriste za ublažavanje nelagodnosti u
želucu i nelagodnosti zbog:
- dispepsije (povremeni ili stalni bol ili nelagodnosti u želucu), uključujući i poremećaj u varenju hrane
tokom trudnoće;
- pretjeranog konzumiranja hrane i pića;
- gastritisa, ulkusne bolesti, refluksnog ezofagitisa;
- bolesti jetre ili žučne kese.

2. PRIJE NEGO ŠTO POČNETE DA UZIMATE GastroGuard Mentol tablete za žvakanje sa ukusom
mentola

Nemojte uzimati lijek GastroGuard Mentol tablete za žvakanje sa ukusom mentola, ako:
 ste alergični (preosjetljivi) na bilo koji od sastojaka navedenih u odjeljku 6. „Dodatne informacije“;
 imate teško oboljenje bubrega ili bolujute od kamena u bubregu;
 imate visok nivo kalcijuma u krvi i urinu;
 imate nizak nivo fosfata u krvi.

Budite oprezni sa lijekom GastroGuard Mentol tablete za žvakanje sa ukusom mentola
Kao što je slučaj sa ostalim antacidima, uzimanjem ovih tableta mogu da se prikriju simptomi drugih,
ozbiljnijih, postojećih poremećaja. Ukoliko simptomi traju duže od sedam dana, obratite se svom
ljekaru.

Pacijenti koji imaju 55 godina ili oni stariji koji pate od neobjašnjive i uporne gorušice treba da se
obrate svom ljekaru prije nego što počnu da uzimaju lijek GastroGuard Mentol tablete za žvakanje sa
ukusom mentola. Bol ili nelagodnost u vezi sa srčanim oboljenjima može ponekad da oponaša znake
narušenog varenja. Ovaj bol neće nestati nakon uzimanja antacida GastroGuard Mentol tablete za

žvakanje sa ukusom mentola i samim tim u takvim slučajevima trebalo bi da se obratite ljekaru.

Molimo Vas da obavijestite svog ljekara ili farmaceuta prije uzimanja lijeka GastroGuard Mentol
tablete za žvakanje sa ukusom mentola ako imate bilo kakvih problema sa bubrezima.

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom GastroGuard Mentol tablete za žvakanje sa ukusom mentola
Molimo Vas da obavijestite svog ljekara ili farmaceuta o svim lijekovima koje uzimate ili koje ste
nedavno uzimali, uključujući i one koje ste kupili bez recepta.

To je naročito važno ako uzimate:
- antibiotike (tetraciklini, hinoloni),
- lijekove za srčanu insuficijenciju (npr.: digoksin),
- tiazidne diuretike (tablete za eliminaciju vode iz organizma),
- levotiroksin (lijekovi za probleme štitne žlijezde)
- ili druge lijekove (npr.: fluorid, fosfat, proizvodi koji sadrže gvožđe, eltrombopag).

Razgovarajte sa svojim ljekarom ili farmaceutom prije uzimanja lijeka GastroGuard Mentol tablete za
žvakanje sa ukusom mentola jer može uticati na dejstvo navedenih lijekova.
GastroGuard Mentol tablete za žvakanje sa ukusom mentola tablete treba uzimati četiri sata prije ili
poslije uzimanja lijeka eltrombopag i jedan do dva sata nakon uzimanja bilo kog drugog lijeka.

Uzimanje hrane i pića s lijekom GastroGuard Mentol tablete za žvakanje sa ukusom
mentola
Kao i kod svih antacida koji sadrže kalcijum, treba izbjegavati unos velikih količina mlijeka i mliječnih
proizvoda dok ste na terapiji lijekom GastroGuard Mentol tablete za žvakanje sa ukusom mentola.

Trudnoća i dojenje
Trudnoća

Ako ste trudni ili dojite, mislite da ste možda trudni ili planirate da zatrudnite, pitajte svog ljekara ili

farmaceuta za savjet prije upotrebe ovog lijeka.

Lijek GastroGuard Mentol tablete za žvakanje sa ukusom mentola se može koristiti tokom trudnoće
ako se koristi kao što je naznačeno u uputstvu i produženu upotrebu visokih doza treba izbjegavati. S
obzirom na to da GastroGuard Mentol tablete za žvakanje sa ukusom mentola obezbjeđuje značajnu
količinu kalcijuma, pored unosa kalcijuma kroz ishranu, trudnice treba strogo da se pridržavaju
maksimalno preporučene dnevne doze i da izbjegavaju istovremeni unos prekomjerne količine mlijeka
(litar mlijeka sadrži 1,2 grama elementarnog kalcijuma) i mliječnih proizvoda.

Dojenje
GastroGuard Mentol tablete za žvakanje sa ukusom mentola može da se koristi tokom dojenja ako se
uzima kako je naznačeno.

Upravljanje vozilima i mašinama
GastroGuard Mentol ne utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka GastroGuard Mentol tablete za žvakanje sa ukusom
mentola

GastroGuard Mentol tablete za žvakanje sa ukusom mentola ne sadrže pomoćne
supstance koje su važne u pogledu efikasnosti i bezbjednosti lijeka.

3. KAKO UZIMATI LIJEK GastroGuard Mentol tablete za žvakanje sa ukusom mentola

Uvijek uzimajte GastroGuard Mentol tablete za žvakanje sa ukusom mentola onako kako Vas je

uputio ljekar. Ukoliko niste sigurni kako, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Odrasli i djeca koja imaju više od 12 godina: jednu do dvije tablete žvakati ili sisati obično sat vremena
poslije jela ili prije spavanja ili u slučaju nelagodnosti. Maksimalna dnevna doza je 11 tableta.

Djeca mlađa od 12 godina: ne preporučuje se upotreba.

Ako uzmete više lijeka GastroGuard Mentol tablete za žvakanje sa ukusom mentola
nego što treba

Pijte puno vode i obratite se ljekaru ili farmaceutu. Simptomi predoziranja su mučnina i povraćanje,
zatvor, umor, povećano mokrenje, povećana žeđ, dehidracija i slabost mišića.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka GastroGuard Mentol tablete za

žvakanje sa ukusom mentola, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA

Kao i svi drugi lijekovi, GastroGuard Mentol tablete za žvakanje sa ukusom mentola može izazvati

neželjena dejstva, koja se ne javljaju kod svih.

Pojava neželjenih dejstava prilikom uzimanja lijeka u preporučenoj dozi je malo vjerovatna.

Vrlo rijetko se javljaju teške alergijske reakcije (npr.: osip, oticanje lica, usta ili grla, ili nedostatak
vazduha). Ako imate navedene reakcije, odmah prekinite sa uzimanjem lijeka i obratite se ljekaru ili
hitnoj službi.

Dugoročna upotreba velikih doza može da izazove pojavu visokog nivoa kalcijuma i magnezijuma u
krvi, mučninu, povraćanje, neprijatni osjećaj u stomaku, dijareju i tzv. mliječno-alkalni sindrom
(posebno kod pacijenata sa poremećajima bubrega). To može da izazove mučninu i povraćanje,
konstipaciju (zatvor), glavobolju, promjene u smislu osjećaja ukusa i slabost mišića.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI GastroGuard Mentol tablete za žvakanje sa ukusom mentola

GastroGuard Mentol tablete za žvakanje sa ukusom mentola morate čuvati izvan dohvata i pogleda
djece.
GastroGuard Mentol tablete za žvakanje sa ukusom mentola se ne smije koristiti poslije isteka roka
upotrebe navedenog na pakovanju. Rok trajanja odnosi se na zadnji dan tog mjeseca.
Lijek treba čuvati na temperaturi do 25

C.

Neiskorišteni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je pitati
farmaceuta za najbolji način odlaganja neutrošenog lijeka, jer se na taj način čuva okolina.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta GastroGuard Mentol tablete za žvakanje sa ukusom mentola sadrži
 Aktivne supstance su kalcijum-karbonat i magnezijum-karbonat, teški.
Jedna tableta sadrži 680 mg kalcijum-karbonata i 80 mg magnezijum-karbonata, teškog.

 Pomoćne supstance su: silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; kukuruzni skrob, djelimično
preželatinizirani; kopovidon; ksilitol; hidroksipropilceluloza, niskosupstituisana; ukus mentola
(spearmint i mentol); talk; magnezijum-stearat.

Kako GastroGuard Mentol tablete za žvakanje sa ukusom mentola izgleda i sadržaj pakovanja
GastroGuard Mentol tablete za žvakanje sa ukusom mentola su četvrtaste, bijele do skoro bijele boje,
bikonkavne, zaobljenih ivica sa utisnutim znakom Alkaloid ( ) sa jedne strane.

Film tablete su pakovane u blister pakovanju (PVC/PVDC/Al folija), svaki sadrži 8 tableta.
Kartonska kutija sadrži 24 tableta (3 blistera po 8 tableta), uz priloženo uputstvo.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Nositelj dozvole za stavljanje u promet gotovog lijeka
Alkaloid d.o.o. Sarajevo
Isevića sokak br. 4b, Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Proizvođač lijeka
Alkaloid AD Skopje
Bul. Aleksandar Makedonski 12
1000 Skopje, Republika Makedonija
tel. +389 2 3104 000
fax. +389 2 3104 021
www.alkaloid.com.mk

Proizvođač gotovog lijeka
Alkaloid AD Skopje
Bul. Aleksandar Makedonski 12
1000 Skopje, Republika Makedonija

Broj i datum rješenja
GastroGuard Mentol tablete za žvakanje sa ukusom mentola, 24 x (680 mg + 80 mg), tableta za
žvakanje: 04-07.3-1-626/15 od 18.12.2015.