GLAUMAX

GLAUMAX 20 mg mL+ 5 mg mL

5 ml kapi za oko, otopine (1 plastična bočica sa uloženim nastavkom za kapanje) u kutiji

Supstance:
dorzolamid timolol
Jačina ATC Oblik
20 mg mL+ 5 mg mL S01ED51 kapi za oko, otopina